W roku szkolnym 2021/2022 do matury przystąpi około 289 300 abiturientów. Maturzyści będą zdawać przedmioty obowiązkowe na poziomie podstawowym, a więc język polski, matematykę oraz język obcy nowożytny (najczęściej język angielski). W 2022 roku każdy absolwent musi przystąpić do minimum jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. W tym przypadku nie obowiązuje jednak tzw. próg zdawalności. Uczeń, który otrzyma 0 punktów z tej części egzaminu i tak otrzyma świadectwo maturalne.

Na egzaminie maturalnym nie można mieć żadnych urządzeń mobilnych takich jak smartfon, smartwatch, I-pod, I-pad i jakichkolwiek innych gadżetów, które służą do komunikacji ze światem zewnętrznym.

Dobry wynik z przedmiotów dodatkowych na maturze może otworzyć uczniom drzwi na najlepsze uczelnie w kraju. Warto więc się postarać i napisać egzamin dojrzałości jak najlepiej. Uczniowie oficjalne wyniki matur poznają już 5 lipca 2022 roku. Będzie to także czas rekrutacji na studia.