Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu obchodzony jest w dniach 16-22 września br. W zainicjowanej w 2002 r. przez Komisję Europejską kampanii polskie miasta biorą udział od samego początku. Przez cały tydzień w Europie władze samorządowe oraz inne zaangażowane podmioty zachęcają mieszkańców do zmiany niekorzystnych dla zdrowia i środowiska przyzwyczajeń transportowych i poprawy jakości życia. Promowane są bardziej zrównoważone, ekologiczne formy mobilności, m.in. transport publiczny, jazda na rowerze oraz chodzenie pieszo. W tym roku tematem przewodnim jest „Bezpieczny ruch pieszy i rowerowy”. Organizowanym wydarzeniom towarzyszy hasło „Chodź z nami!”, które zachęca do aktywności i przełamania codziennej rutyny siedzącego trybu życia, przyczyniając się do kształtowania prozdrowotnych i proekologicznych zachowań mieszkańców. Kulminacyjnym momentem w trakcie Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu jest Dzień bez Samochodu, w tym roku przypadający na niedzielę 22 września.

Jeszcze przed rozpoczęciem Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu swoje działania zarejestrowało ponad 160 miast i gmin z Polski. Inne podmioty, takie jak firmy, szkoły, uczelnie, fundacje czy organizacje pozarządowe mogą przyłączyć się do ETZT rejestrując swoje działania na stronie  http://mobility-action.mobilityweek.eu/login.php jako tzw. „mobility action”. Rejestracja jest możliwa do końca września.

Dodatkowych informacji w sprawie Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu udziela Maria Perkuszewska, Koordynator Krajowy ETZT w Ministerstwie Infrastruktury, tel. 22 630 12 09, e-mail: maria.perkuszewska@mi.gov.pl

2560x1080 Dzisiaj rozpoczyna się Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu