Dzisiaj w sobotę 1 lutego 2020 r. wchodzi w życie mały ZUS plus. Przedsiębiorcy będą mieli 4 tygodnie (do 2 marca 2020 r.) na to, by złożyć wniosek o opłacanie niższych składek, gdyż  obowiązywać będą nowe zasady korzystania z „małego ZUS plus” / „małej działalności gospodarczej plus”.
Będzie można opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru, której wysokość będzie zależeć od dochodów z działalności gospodarczej.

Mały ZUS Plus – warunki korzystania z preferencji

Aby opłacać mały ZUS plus należy:

 • spełnić kryterium dochodowe – dochód (tzn. przychód po odjęciu kosztów) nie może przekraczać 120.000 zł w roku poprzednim,
 • spełniają warunki, by objąć ich preferencyjnym ZUS liczonym od 30% minimalnego wynagrodzenia przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia działalności,
 • spełnić minimalny okres prowadzenia działalności gospodarczej – w poprzednim roku kalendarzowym prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą przez mniej niż 60 dni kalendarzowych,
 • odpowiednia forma opodatkowania: wyłączone z ZUS plus są przedsiębiorstwa opłacające podatek PIT kartą podatkową i jednocześnie będące zwolnione z VAT ze względu na wartość sprzedaży do 200.000 zł (jeśli są czynnymi podatnikami VAT mogą z ZUS plus skorzystać, dla nich roczny dochód to połowa rocznej sprzedaży netto wykazana dla celów VAT).
 • przedstawić na druku ZUS RCA informacje o rocznym przychodzie z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, o podstawie wymiaru składek ZUS, o dochodzie oraz form opodatkowania za poprzedni rok,
 • złożyć wniosek o zastosowanie ZUS plus poprzez wyrejestrowanie się z ubezpieczeń oraz ponowne zarejestrowanie się do nich z kodem ubezpieczeń z kodem ubezpieczeń 0590 XX lub 0592 XX w terminie od 1 do 28 lutego. Osoby, które w styczniu korzystają z Małego ZUS i chcą korzystać z Małego ZUS plus składają za styczeń imienny raport miesięczny i wpisują w nim dane co do wartości przychodu od którego pobierana będzie składka w Małym ZUS Plus. Jeśli tego nie zrobią – kontynuować będą zasady preferencji Mały ZUS na zasadzie obliczeń ze stycznia.

Wyłączeni z małego ZUS plus są przedsiębiorcy, którzy wykonują pozarolniczą działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej pozarolniczej działalności gospodarczej, w efekcie można korzystać z małego ZUS plus m.in.

 • Gdy świadczy się usługi na rzecz obecnego pracodawcy (nie doszło do rozwiązania umowy o pracę),
 • Gdy świadczy się usługi na rzecz byłego zleceniodawcy,
 • Gdy świadczy się usługi na rzecz byłego pracodawcy ale innego rodzaju niż te wynikające z rozwiązanej umowy o pracę,
 • Gdyby działalność istniała więcej niż od początku roku poprzedzającego rok korzystania z ZUS plus, to możliwe jest rozwiązanie umowy o pracę i świadczenie usług o tym samym profilu co zerwana umowa o pracę – przepis stanowi bowiem, że umowa o pracę występować musiała przed rozpoczęciem działalności gospodarczej a usługi występowały w bieżącym lub poprzednim roku,
 • Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej przed zawarciem umowy o pracę oznacza, że na rzecz takiego pracodawcy można świadczyć usługi zaraz po rozwiązaniu umowy o pracę i jednocześnie pozostawać na małym ZUS plus,
 • W poprzednim roku prowadziły działalność zgłoszoną do ZUS jako:
  • Twórca lub artysta,
  • W wolnym zawodzie,
  • wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
  • byli akcjonariuszem prostej spółki akcyjnej z wkładem w postaci świadczenia pracy lub usług,
  • prowadzili publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół.

zus www Dzisiaj wchodzi w życie mały ZUS plus