27 marca 2018 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” dla szkół podstawowych i gimnazjalnych. Turniej ten ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy zwiększeniu wśród młodych ludzi znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

W eliminacjach wzięli udział uczniowie gminnych szkół: Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej, Publicznej Szkoły Podstawowej w Nieczajnie Górnej, Publicznej Szkoły Podstawowej w Gruszowie Wielkim i Publicznej Szkoły Podstawowej w Smęgorzowie. Konkurs przeprowadziła Komisja powołana przez Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej w składzie: Marta Chrabąszcz – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Tarnowskiej, Krzysztof Orwat – Kierownik Referatu PKI Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej; Zdzisław Wójtowicz – Inspektor ds. ochrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, Jacek Sąsiadek – Inspektor Referatu SAO Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej; Marcin Misiaszek– Przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej.

W wyniku przeprowadzonych eliminacji laureatami zostali:

w kategorii szkół podstawowych:
I miejsce Dominika Kusiak – Publiczna Szkoła Podstawowa w Smęgorzowie

II miejsce Kacper Waż – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej
III miejsce Wiktoria Kardaś– Publiczna Szkoła Podstawowa w Smęgorzowie
IV miejsce Wiktor Wybraniec – Publiczna Szkoła Podstawowa w Nieczajnie Górnej
V miejsce Michał Zych – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej
VI miejsce Hubert Świerczek – Publiczna Szkoła Podstawowa w Nieczajnie Górnej

w kategorii gimnazjów :
I miejsce Joanna Leżoń – Publiczna Podstawowa Szkoła Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej

II miejsce Ines Augustyńska – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej
III miejsce Magdalena Kowal – Publiczna Szkoła Podstawowa w Smęgorzowie
IV miejsce Kinga Banaś – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej
V miejsce Patrycja Rogóż – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej
VI miejsce Paulina Gadziała – Publiczna Szkoła Podstawowa w Gruszowie Wielkim

Do eliminacji powiatowych, które odbędą się w dniu 23 kwietnia 2018 r. o 10:00 w Centrum Polonii w Brniu zakwalifikowano po dwóch zawodników w  kategorii szkół podstawowych i gimnazjów. Nagrody dla zwycięzców w postaci akcesoriów sportowo-turystycznych wręczał Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski. Nie zabrakło także specjalnych nagród za uczestnictwo dla wszystkich, którzy zdecydowali się na udział w konkursie. Podsumowując konkurs, Burmistrz podziękował uczestnikom i ich opiekunom za udział i życzył zwycięzcom godnego reprezentowania naszej gminy w eliminacjach powiatowych. Uczestników tegorocznych eliminacji przygotowali nauczyciele z poszczególnych szkół: Marek Gawęda (PSP Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej), Stanisław Jarmuła (PSP w Smęgorzowie), Małgorzata Gawlik, Paweł Mikos (PSP Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej), Kazimierz Zych (PSP Nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej), Lucyna Krzanowska (PSP w Gruszowie Wielkim), Bernadeta Pabian (PSP w Nieczajnie Górnej).