31.03.2023 r. w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, którego celem jest m. in. popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych oraz zasad postępowania na wypadek pożaru. W eliminacjach wzięły udział drużyny ze szkół: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej, Szkoła Podstawowa w Smęgorzowie, Szkoła Podstawowa w Gruszowie Wielkim.

Konkurs przeprowadziła Komisja powołana przez Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej w składzie:

  1. Anna Kopeć – Przewodniczący
  2. Dominika Pora – Sekretarz
  3. Stefania Kądzielawa – Członek
  4. Zdzisław Wójtowicz – Członek
  5. kpt. Maciej Soja – Członek
  6. mł. kpt Mateusz Madej – Członek

W wyniku przeprowadzonych eliminacji laureatami zostali:

I grupa wiekowa:

1. Łucja Barabasz – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Dąbrowa Tarnowska – I miejsce

2. Przemysław Kilian – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Dąbrowa Tarnowska- II miejsce

3. Piotr Wątroba – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Dąbrowa Tarnowska – III miejsce

II grupa wiekowa:

1. Angelika Ruman – Szkoła Podstawowa w Gruszowie Wielkim – I miejsce

2. Milena Musiał – Szkoła Podstawowa w Gruszowie Wielkim – II miejsce

3. Oskar Świąder – Szkoła Podstawowa w Smęgorzowie – III miejsce

Do eliminacji powiatowych, które odbędą się 13.04.2023r. w Centrum Polonii w Brniu zakwalifikowano po dwóch zawodników w obu kategoriach.

Nagrody dla zwycięzców ufundował Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski. W imieniu Burmistrza nagrody wręczył Zastępca Burmistrza Stanisław Ryczek, który podziękował uczestnikom i ich opiekunom za udział i życzył zwycięzcom godnego reprezentowania naszej gminy w eliminacjach powiatowych.

IMG 5432 Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” w Dąbrowie TarnowskiejIMG 5433 Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” w Dąbrowie TarnowskiejIMG 5434 Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” w Dąbrowie TarnowskiejIMG 5435 Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” w Dąbrowie TarnowskiejIMG 5436 Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” w Dąbrowie TarnowskiejIMG 5437 Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” w Dąbrowie TarnowskiejIMG 5438 Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” w Dąbrowie TarnowskiejIMG 5439 Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” w Dąbrowie TarnowskiejIMG 5440 Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” w Dąbrowie TarnowskiejIMG 5441 Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” w Dąbrowie TarnowskiejIMG 5442 Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” w Dąbrowie TarnowskiejIMG 5443 Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” w Dąbrowie TarnowskiejIMG 5444 Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” w Dąbrowie TarnowskiejIMG 5445 Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” w Dąbrowie Tarnowskiej