6 marca br. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 włączyła się w obchody Europejskiego Dnia Logopedy, który w tym roku obchodzony był pod hasłem „Komunikowanie nie tylko słowami”. Z tej okazji pani logopeda Agata Szentaler przygotowała trzy zróżnicowane bloki tematyczne dla uczniów, nauczycieli oraz przyszłych uczniów szkoły i ich rodziców.
Uczniowie klasy I wzięli udział w grupowych zajęciach logopedycznych, podczas których odbyli „Wędrówkę z Języczkiem Podróżniczkiem”, wykonując z ogromnym zaangażowaniem ćwiczenia usprawniające motorykę aparatu artykulacyjnego, oddechowego i fonacyjnego. Uczyli się, w jaki sposób można wykorzystać nowoczesne technologie do kształtowania prawidłowej uwagi słuchowej, słuchu fonemowego i percepcji wzrokowej. Z kolei uczniowie klasy IV dowiedzieli się, w jaki sposób artykułować trudne głoski, wykonując „Zabawy logopedyczne wesołe i praktyczne”. Zajęcia miały charakter otwarty dla zainteresowanych nauczycieli.

Przyszli uczniowie szkoły i ich rodzice mogli w tym dniu skorzystać z indywidualnych konsultacji logopedycznych, zapoznać się z artykułami „Jak przygotować dziecko do nauki czytania”, „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”, przykładowymi ćwiczeniami logopedycznymi, informacjami dotyczącymi dysleksji. Dla rodziców przygotowano również gazetkę informacyjno – edukacyjną, na której zamieszczono interesujące materiały dotyczące rozwoju psychoruchowego dzieci. W trakcie czekania na swoją kolej dzieci z radością wykonywały ciekawe prace plastyczne pod opieką pani Beaty Klich i pani Małgorzaty Kawy. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 dziękuje wszystkim dzieciom, rodzicom i nauczycielom za aktywny udział w obchodach Europejskiego Dnia Logopedy!