Fundusz Dróg Samorządowych
w Gminie Dąbrowa Tarnowska

 FDS DĄBROWA TARNOWSKA <cent />Fundusz Dróg Samorządowych<br>w Gminie Dąbrowa Tarnowska</center>


Dalszy ciąg prac przy ulicach
Batalionów Chłopskich i Popiełuszki

2020-12-12, 23:51

DSC 0526 <cent />Fundusz Dróg Samorządowych<br>w Gminie Dąbrowa Tarnowska</center>

 Zgodnie z promesą otrzymaną od Wojewody Małopolskiego Gmina Dąbrowa Tarnowska prowadzi remont kluczowych ulic na osiedlu domków jednorodzinnych. Prace te dotyczą części ulicy Batalionów Chłopskich na długości 282 metrów i ulicy Popiełuszki na długości 376 metrów.
W chwili obecnej prowadzone są prace przy nakładkach asfaltowych. Całokształt robót przy każdej ulicy obejmuje: roboty ziemne, roboty rozbiórkowe jezdni i chodnika, wspomniane już
FDS DĄBROWA TARNOWSKA <cent />Fundusz Dróg Samorządowych<br>w Gminie Dąbrowa Tarnowska</center>wykonanie nawierzchni asfaltowych dróg, wykonanie chodników i zjazdów do posesji oraz przejść dla pieszych o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa. Przeprowadzone zostaną także prace remontowe i modernizacyjne przy kanalizacji opadowej i ogólnospławnej. Wprowadzone zostanie właściwe oznakowanie.


Trwają prace remontowe przy ulicach
Popiełuszki i Batalionów Chłopskich

2020-11-12, 13:48

received 385049202621254 <cent />Fundusz Dróg Samorządowych<br>w Gminie Dąbrowa Tarnowska</center>

 Zgodnie z promesą otrzymaną od Wojewody Małopolskiego trwają obecnie prace przy przebudowie dwóch dróg gminnych na osiedlu “domków jednorodzinnych” w centralnej części Dąbrowy Tarnowskiej. Remont dotyczy części ulicy Batalionów Chłopskich na długości 282 metrów i ulicy Popiełuszki na długości 376 metrów.
Zakres każdego zadania obejmuje: roboty ziemne, roboty rozbiórkowe jezdni i chodnika, wykonanie nawierzchni asfaltowych dróg,
FDS DĄBROWA TARNOWSKA <cent />Fundusz Dróg Samorządowych<br>w Gminie Dąbrowa Tarnowska</center>wykonanie chodników i zjazdów do posesji oraz przejść dla pieszych o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa. Przeprowadzone zostaną także prace remontowe i modernizacyjne przy kanalizacji opadowej i ogólnospławnej. Wprowadzone zostanie właściwe oznakowanie.


Roboty drogowe przy ul. Czernia już w fazie końcowej

2020-09-24, 08:27

DSC 01841 <cent />Fundusz Dróg Samorządowych<br>w Gminie Dąbrowa Tarnowska</center>

 Dobiegają końca prace przy przebudowie ulicy Czernia. Wykonawca PDM Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe PDM Dębica realizuje roboty przy przebudowie tejże ulicy w Dąbrowie Tarnowskiej. Jest to największa w tym roku inwestycja drogowa naszej gminy, która usprawni połączenie komunikacji między tą rozwijającą się częścią Dąbrowy Tarnowskiej i jej centrum.
Przeprowadzono już prace elektryczne i wodno-kanalizacyjne i dokonano przekładki sieci gazowej. Wykonano także oświetlenie drogowe, kanalizację opadową, a także nawierzchnię drogi i chodniki. Obecnie przebudowywany jest duży przepust pod drogą i prowadzone są FDS DĄBROWA TARNOWSKA <cent />Fundusz Dróg Samorządowych<br>w Gminie Dąbrowa Tarnowska</center>prace wykończeniowe. Zadanie to jest współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych. . Kwota dofinansowania sięgająca niemal 1.5 miliona zł. stanowi 50 % planowanej inwestycji, a jej koszt całkowity szacowany to 2 980 022,55 zł. Zakończenie prac planowane jest na 15 października 2020 r.


Prace remontowe przy ulicach
Popiełuszki i Batalionów Chłopskich

2020-09-22, 11:19

ul Popiełuszki Dąbrowa Tarnowska <cent />Fundusz Dróg Samorządowych<br>w Gminie Dąbrowa Tarnowska</center>

 Zgodnie z promesą otrzymaną od Wojewody Małopolskiego jeszcze na początku maja, trwają obecnie prace przy przebudowie dwóch dróg gminnych na osiedlu “domków jednorodzinnych” w centralnej części Dąbrowy Tarnowskiej. Remont dotyczy części ulicy Batalionów Chłopskich na długości 282 metrów i ulicy Popiełuszki na długości 376 metrów.
Prace rozpoczęły się w sierpniu i prowadzone będą do końca listopada. Zakres każdego zadania obejmuje: roboty ziemne, roboty rozbiórkowe jezdni i chodnika, wykonanie nawierzchni asfaltowych dróg, wykonanie chodników i zjazdów do posesji oraz przejść dla pieszych o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa. Przeprowadzone zostaną także prace remontowe i modernizacyjne przy kanalizacji opadowej i ogólnospławnej. Wprowadzone zostanie właściwe oznakowanie.
FDS DĄBROWA TARNOWSKA <cent />Fundusz Dróg Samorządowych<br>w Gminie Dąbrowa Tarnowska</center>Łączny koszt inwestycji poprawiającej stan obu ulic to 1 993 707 zł., z czego 900 249 zł. przeznaczonych jest na prace przy ulicy Popiełuszki, a 1 093 458 zł na prace przy ulicy Batalionów Chłopskich. Wykonawcą zadania jest PDM Dębica Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe SA i jest ono w 70 % finansowane z budżetu państwa.


Trwają prace przy przebudowie ulicy Czernia

2020-04-08, 13:46

ul Czernia Dąbrowa Tarnowska IV 2020 <cent />Fundusz Dróg Samorządowych<br>w Gminie Dąbrowa Tarnowska</center>

Korzystając z dobrej pogody i sprzyjających warunków atmosferycznych trwają prace przy prace przy przebudowie ulicy Czernia. Wykonawca PDM Dębica Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe PDM Dębica realizuje roboty przy przebudowie tejże ulicy w Dąbrowie Tarnowskiej.
Wykonywane są m.in. przekładki instalacji gazowej, budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej  i wodnej na odcinku gdzie pobliskie działki dotychczas nie miały dostępu do tych mediów. FDS DĄBROWA TARNOWSKA <cent />Fundusz Dróg Samorządowych<br>w Gminie Dąbrowa Tarnowska</center>Na odcinku przebudowywanej ulicy wykonywane jest także oświetlenie oraz korytowanie i wykonywanie poboczy.
Zadanie to jest wykonywane z Funduszu Dróg Samorządowych. Jest to jedna z największych inwestycji drogowych Gminy Dąbrowa Tarnowska w bieżącym roku.


tablica3 FDS 2szt1 <cent />Fundusz Dróg Samorządowych<br>w Gminie Dąbrowa Tarnowska</center> tablica2 FDS 2szt1 <cent />Fundusz Dróg Samorządowych<br>w Gminie Dąbrowa Tarnowska</center> tablica1 FDS 2szt1 <cent />Fundusz Dróg Samorządowych<br>w Gminie Dąbrowa Tarnowska</center> tablica FDS Brnik1 <cent />Fundusz Dróg Samorządowych<br>w Gminie Dąbrowa Tarnowska</center>

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG 2021

RFRD 90x60 <cent />Fundusz Dróg Samorządowych<br>w Gminie Dąbrowa Tarnowska</center>Przebudowa  drogi  gminnej nr 180015K ul. Broniewskiego w km od 0+003,00 do km 0+185,00 w miejscowości Dąbrowa  Tarnowska, Gmina  Dąbrowa  Tarnowska
Gmina Dąbrowa  Tarnowska prowadzi prace na osiedlu domków jednorodzinnych przy przebudowie ulicy Broniewskiego  w Dąbrowie Tarnowskiej o długości 182 m.Zakres robót do wykonania:

  1. Przebudowa nawierzchni drogi
  2. Budowa chodnika, przebudowa zjazdów do posesji
  3. Przebudowa sieci kanalizacji opadowej, sieci gazowej, energetycznej
  4. Przejście dla pieszych o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa

Planowany termin zakończenia: 30 listopada br.


 

przejscie dla pieszych DT 90x60 pop <cent />Fundusz Dróg Samorządowych<br>w Gminie Dąbrowa Tarnowska</center>


graniczna DT 90x60 pop <cent />Fundusz Dróg Samorządowych<br>w Gminie Dąbrowa Tarnowska</center>180x120 NieczajnaGruszow1 <cent />Fundusz Dróg Samorządowych<br>w Gminie Dąbrowa Tarnowska</center>180x120 Smegorzow1 <cent />Fundusz Dróg Samorządowych<br>w Gminie Dąbrowa Tarnowska</center>

Gmina Dąbrowa  Tarnowska przystąpiła  do realizacji  dwóch inwestycji  drogowych:

  1. Remont drogi gminnej nr 180056K Nieczajna Górna – Gruszów Wielki w km 0+000 – 0+995 o wartości 1.107.000,00 zł.

Wykonawca: REDROG S.C. Bożena Krzyżak &Wojciech Krzyżak, Porąbka  Iwkowska

W ramach tego zadania planuje się wykonać nową nawierzchnię asfaltową na odcinku długości 995 mb, utwardzić pobocza drogi  i zjazdy, remont przepustu pod drogą,  wyniesione przejście dla pieszych.

  1. Remont drogi gminnej Nr 180515K „droga do stadionu” w Smęgorzowie w km 0+000-0+590 o wartości 620.030,95 zł.

Wykonawca: Z.U.R. „TECH-BUD” Marzena Brzdękiewicz z Połańca

Zadanie to obejmuje wykonanie podbudowy oraz nawierzchni asfaltowej drogi na odcinku 590 mb, pobocza, zjazdy, wyniesione przejście dla pieszych.

Przedmiotowe zadania zostaną dofinansowane w łącznej kwocie  931.575,00 zł  z  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Inwestycje zostaną zrealizowane do końca listopada bieżącego roku.


30 08 2023 180x120 GruszowWlk <center>Fundusz Dróg Samorządowych<br>w Gminie Dąbrowa Tarnowska</center>

Remont drogi gminnej Nr 180512K „Gruszów Wielki droga Zarzecze – Stara Wieś”

Wykonawca: Firma STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Zadanie to obejmuje wykonanie podbudowy oraz nawierzchni asfaltowej drogi na odcinku 1292 mb oraz remont poboczy, zjazdów i przepustów.

Całkowita wartość: 1.133.590,09 zł
Przedmiotowe zadania zostaną dofinansowane w łącznej kwocie  573.069,00 zł
z  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Inwestycje zostaną zrealizowane do końca listopada bieżącego roku.


22 08 2023 180x120 DabrowaT NieczajnaG <center>Fundusz Dróg Samorządowych<br>w Gminie Dąbrowa Tarnowska</center>

Remont drogi gminnej Nr 180513K „Dąbrowa Tarnowska – Nieczajna Górna”

Wykonawca: Z.U.R. TECH-BUD Marzena Brzdękiewicz.
Zadanie to obejmuje wykonanie podbudowy oraz nawierzchni asfaltowej drogi na odcinku 1734 mb oraz remont poboczy, zjazdów i przepustów, wykonanie stałego oznakowania zgodnie z projektem organizacji ruchu.

Całkowita wartość: 1.272.346,02 zł
Przedmiotowe zadania zostaną dofinansowane w łącznej kwocie  757.187,00 zł
z  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Inwestycje zostaną zrealizowane do końca listopada bieżącego roku.