Za nami finał XII Gminnego Ekologicznego Konkursu Plastycznego zorganizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej pod hasłem “Kocham… lubię… szanuję… dbam o Ziemię”. Ideą konkursu było uwrażliwienie młodego pokolenia na zagrożenia płynące z braku poszanowania środowiska, kształtowanie postaw proekologicznych i poczucia odpowiedzialności za przyszłe pokolenia, uwrażliwienie na potrzebę poszanowania praw przyrody oraz rozwijanie zdolności plastycznych uczestników. Jury w składzie: Sławomir Bator – przewodniczący, Agata Obara-Giera i Anna Galus – członkowie dokonało dnia 23 kwietnia 2019 r. oceny 26 prac, które wpłynęły na konkurs. Przyznając nagrody komisja brała pod uwagę poziom artystyczny prac, staranność, kreatywność w doborze technik plastycznych oraz ujęcie tematu.

W kategorii szkół podstawowych klasy I-III:
I miejsce – Weronika Kołodziej – Publiczna Szkoła Podstawowa w Szarwarku,
II miejsce – Piotr Żmuda – Publiczna Szkoła Podstawowa w Szarwarku,
III miejsce – Weronika Kogut – Publiczna Szkoła Podstawowa w Szarwarku,
Wyróżnienie – Mateusz Żaba – Publiczna Szkoła Podstawowa w Szarwarku,
Samuel Warzecha – Publiczna Szkoła Podstawowa w Nieczajnie Górnej,


W kategorii szkół podstawowych klasy IV-VI:
I miejsce – Bartłomiej Sowa – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej,
II miejsce –Dominika Gut – Publiczna Szkoła Podstawowa w Szarwarku,
III miejsce – Mariola Jeż – Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipinach,
Wyróżnienie – Sergiusz Lubera – Publiczna Szkoła Podstawowa w Szarwarku,
Szymon Bieś – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej,

W kategorii szkół podstawowych klasy VII-VIII i III gimnazjum:
I miejsce– Barbara Ryczek – Publiczna Szkoła Podstawowa w Gruszowie Wielkim,
II miejsce- Daria Toczek – Publiczna Szkoła Podstawowa w Gruszowie Wielkim,
III miejsce – nie przyznano
Wyróżnienie – Klaudia Sztyler – Publiczna Szkoła Podstawowa w Gruszowie Wielkim.

IMG 4437aa Finał XII Gminnego Ekologicznego Konkursu Plastycznego

Uroczyste ogłoszenie wyników uświetniła pantomima pod tytułem tegorocznego hasła konkursu w wykonaniu IV klasy Publicznej Szkoły Podstawowej w Nieczajnie Górnej przygotowany pod kierunkiem Pań: Iwony Tańskiej i Anny Wolak. Nagrody książkowe i dyplomy laureatom wręczali: Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, przewodniczący komisji Sławomir Bator oraz Edyta Więcek- pracownik MBP, składając wszystkim gratulacje i słowa podziękowania. W finale oprócz uczestników konkursu wzięli udział uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej i kierownik Dziennego Domu “Senior +” Renata Bączek wraz z podopiecznymi. Pokłosiem konkursu jest wystawa pt. „Kocham… lubię… szanuję… dbam o ziemię”, którą można zwiedzać do 30 maja br. w godzinach pracy Działu dla Dorosłych i Młodzieży MBP w DąbrowieTarnowskiej.

IMG 4404aa Finał XII Gminnego Ekologicznego Konkursu Plastycznego

IMG 4424aa Finał XII Gminnego Ekologicznego Konkursu Plastycznego