Za nami finał XXI Powiatowego Konkursu Recytatorskiego im. Marii Kozaczkowej pod honorowym patronatem Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego. W tym roku konkurs odbywał się w 35. rocznicę nadania imienia Marii Kozaczkowej dąbrowskiej bibliotece oraz w 80. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. Z tej okazji obok twórczości patronki MBP recytatorzy przedstawili utwory polskich poetów współczesnych nawiązujące swoją tematyką do czasu wojny i okupacji. W tym roku chęć udziału w rywalizacji zgłosiło 28 osób ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu dąbrowskiego będących zwycięzcami eliminacji szkolnych i gminnych. Recytatorzy byli oceniani w trzech kategoriach wiekowych przez jury w składzie: Marta Warias – przewodnicząca komisji, Agata Obara-Giera i Anna Gąsiecka – członkowie. Komisja biorąc pod uwagę kulturę słowa, interpretację utworów oraz ogólny wyraz artystyczny przyznała nagrody w trzech kategoriach wiekowych.

W kategorii szkół podstawowych, klasy I-III:
I miejsce
– Marcin Gadziała – Publiczna Szkoła Podstawowa w Smęgorzowie,
II miejsce – Wiktoria Bielaszka- Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczucinie,
III miejsce – Eliza Czternastek- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej,
Wyróżnienia Joanna Piątek – Publiczna Szkoła Podstawowa w Oleśnie,
Weronika Świerzyńska – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej

W kategorii szkół podstawowych, klasy IV-VIII:
I miejsce
– Izabela Chmura – Publiczna Szkoła Podstawowa w Smęgorzowie,
II miejsce – Kamila Dzięgiel – Zespół Szkół Podstawowych w Woli Mędrzechowskiej,
III miejsce – Hubert Lichorobiec – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej,
Wyróżnienie:  Emilia Wątroba – Publiczna Szkoła Podstawowa w Nieczajnie Górnej
Patrycja Kędzior – Publiczna Szkoła Podstawowa w Zarzeczu Dużym,
Dominika Wilk – Szkoła Podstawowa w Słupcu,

 W kategorii szkół gimnazjalnych III:
I miejsce
– Anna Stochlińska – Szkoła Podstawowa w Borkach,
II miejsce – Karolina Król – Publiczna Szkoła Podstawowa w Gruszowie Wielkim,
III miejsce – Anna Błocho – Publiczna Szkoła Podstawowa w Radgoszczy,
Wyróżnienie – Kinga Bryła Zespół Szkół w Bolesławiu

Nagrody książkowe oraz dyplomy ufundowane przez organizatora konkursu wręczyli laureatom Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski oraz córka Marii Kozaczkowej Anna Wrona składając wszystkim serdeczne gratulacje. Każdy z uczestników otrzymał podziękowanie za udział w konkursie. Zapraszamy do udziału w następnej edycji już za rok.