W wyborach samorządowych, które odbędą się 21 października br. mieszkańcy gminy Dąbrowa Tarnowska głosować będą w 18 lokalach wyborczych będących siedzibami Obwodowych Komisji Wyborczych stałych i 2 lokalach będących siedzibami Obwodowych Komisji Wyborczych odrębnych. Warto zwrócić uwagę na pojawienie się trzech nowych stałych lokali wyborczych na terenie miasta Dąbrowa Tarnowska. Są one zlokalizowane w następujących miejscach: Publiczna Szkoła  Podstawowa Nr 3 (OKW nr 1), Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w budynku przy ul. Matejki 8 (OKW nr 4), Żłobek Samorządowy (OKW nr 6).
Podział gminy na stałe obwody do głosowania i
ustalenie ich numerów, granic i siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych ustalony został na mocy uchwały Nr XL/577/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 16 kwietnia 2018 r. Spośród wszystkich lokali wyborczych 7 znajduje się na terenie miasta, a pozostałych 11 w sołectwach gminy. Ponad połowa lokali jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Na obszarze Gminy Dąbrowa Tarnowska utworzono także 2 odrębne obwody głosowania dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.  Obwody odrębne tworzy się dla pensjonariuszy zakładów karnych, domów pomocy społecznych, szpitali i innych instytucji tego typu, jeżeli w dniu wyborów będzie w nich przebywać co najmniej 15 wyborców objętych rejestrem wyborców w gminie, na terenie której położona jest wymieniona jednostka. W Dąbrowie Tarnowskiej obwody odrębne zostały utworzone uchwałą Nr XLV/644/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 12 września 2018 r.dla uprawnionych do głosowania podopiecznych Domu Pomocy Społecznej oraz pacjentów szpitala powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej.

PKWKBW Gdzie będziemy głosować w wyborach samorządowych 21 października w naszej gminie   nowe lokale wyborcze

Poniżej prezentowana jest lista wszystkich lokali wyborczych obwodów stałych wraz
z informacjami na temat granic obwodów, które mają charakter stały oraz dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz krótka lista obwodów odrębnych.

Obwody stałe:

 

  Adres Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Zazamcze 3 Dąbrowa Tarnowska Tak Miasto Dąbrowa Tarnowska obejmuje ulice: Akacjowa, Nadbrzeżna, Kościuszki, Oleśnicka, Osiedle Kościuszki, Zazamcze
2 Dąbrowski Dom Kultury, ul. Kościuszki 11 Dąbrowa Tarnowska Tak Miasto Dąbrowa Tarnowska obejmuje ulice: Aleja Wolności, Garbarska, Gen. Józefa Hallera, Jakuba Bojki, Legionistów, Lotników Halifaxa, 1 Maja, Mała, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Niecała, Nowa, Ofiar Danielnika, Różana, Sportowa, Spółdzielców, Szpitalna, Tadeusza Nowaka, Zamkowa, Zielona, Żabieńska
3 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Zaręby 22 Dąbrowa Tarnowska Nie Miasto Dąbrowa Tarnowska obejmuje ulice: Berka Joselewicza, Matejki, Osiedle Westerplatte, Polna, Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Rynek, Sikorskiego, Spadowa, Sucharskiego, Zaręby
4 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 budynek przy ul. Matejki 8, ul. Matejki 8 Dąbrowa Tarnowska Nie Miasto Dąbrowa Tarnowska obejmuje ulice: Daszyńskiego, Grunwaldzka, Ligęzów
5 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Kościelna 25A Dąbrowa Tarnowska Tak Miasto Dąbrowa Tarnowska obejmuje ulice: Batalionów Chłopskich, Broniewskiego, Gruszowska, Ignacego Krasickiego, Konopnickiej, Kopernika, Krótka, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Ks. Jerzego Popiełuszki, Kwiatowa, Leśna, Ludwika Ręgorowicza, Ogrodowa, Plater, Słoneczna, Warszawska Sołectwo Gruszów Mały.
6 Żłobek Samorządowy, ul. Kościelna 25A Dąbrowa Tarnowska Tak Miasto Dąbrowa Tarnowska obejmuje ulice: Czernia, Generała Mariana Kukiela, Graniczna, Jagiellońska, Jana, Ludwika Zakrzewskiego, Poprzeczna, Spokojna, Szkolna, św. Brata Alberta Chmielowskiego, Ulinów, Warzywna, Wincentego Witosa
7 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Kościelna 25A Dąbrowa Tarnowska Tak Miasto Dąbrowa Tarnowska obejmuje ulice: Fryderyka Chopina, Henryka Wieniawskiego, Ignacego Paderewskiego, Karola Szymanowskiego, Kościelna, Ofiar Katynia, Szarwarska, Zagumnie.
8 Dom Ludowy, 36a Brnik Nie Sołectwo Brnik
9 Dom Ludowy, 46A Lipiny Nie Sołectwo Lipiny
10 Dom Ludowy, 35b Nieczajna Dolna Nie Sołectwo Nieczajna Dolna
11 Publiczna Szkoła Podstawowa, 337 Nieczajna Górna Nie Sołectwo Nieczajna Górna
12 Publiczna Szkoła Podstawowa, 330 Smęgorzów Nie Sołectwo Smęgorzów
13 Budynek byłej Szkoły Podstawowej, 88 Sutków Tak Sołectwo Sutków
14 Publiczna Szkoła Podstawowa,  Szarwark 2 Tak Sołectwo Szarwark
15 Centrum Kulturalno-Społeczne, 115A Żelazówka Tak Sołectwo Żelazówka
16 Publiczna Szkoła Podstawowa, 210 Gruszów Wielki Tak Sołectwo Gruszów Wielki
17 Centrum Kulturalno-Społeczne, ul. Centralna 111 Laskówka Chorąska Tak Sołectwo Laskówka Chorąska
18 Budynek byłej Szkoły Podstawowej, 69 Morzychna Nie Sołectwo Morzychna

Obwody odrębne:
Obwód nr 19 miejscowość Dąbrowa Tarnowska:

– dla uprawnionych wyborców przebywających w Domu Pomocy Społecznej,
siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej:
Dom Pomocy Społecznej,
ul. Św. Brata Alberta Chmielowskiego 16

Obwód nr 20  Dąbrowa Tarnowska:
– dla uprawnionych wyborców przebywających w Zespole Opieki Zdrowotnej Szpital Dąbrowa Tarnowska
siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej:
Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital Dąbrowa Tarnowska
ul. Szpitalna 1.