Otrzymane zlecenie na wyroby medyczne (np. protezy kończyn, ortezy, kule, wózki inwalidzkie, materace przeciwodleżynowe, aparaty słuchowe, cewniki czy peruki) musi zostać potwierdzone do refundacji przez oddział NFZ, na terenie którego ubezpieczony jest zarejestrowany. W przypadku mieszkańców powiatu dąbrowskiego zlecenie może być potwierdzone w Delegaturze Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Tarnowie, al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów.

Zlecenie może być potwierdzone (dla mieszkańców powiatu dąbrowskiego)

  • osobiście przez pacjenta,
  • przez inną osobę działającą w imieniu pacjenta
  • lub drogą pocztową na adres:

Delegatura MOW NFZ w Tarnowie
al.
Solidarności 5-9
33-100 Tarnów

 Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 14 696-31-57

Wszystkie zlecenia, które są przesłane do MOW NFZ są odsyłane na adres wskazany przez świadczeniobiorców (pacjentów) w możliwie najszybszym terminie.

Mając zlecenie potwierdzone do refundacji należy zgłosić się do wybranej placówki na terenie całego kraju, która podpisała umowę
z NFZ w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne. Wybór konkretnej placówki należy do pacjenta – nie obowiązuje rejonizacja.


UWAGA:
Ministerstwo Zdrowia planuje wprowadzenie nowego, ułatwionego dla pacjentów, sposobu realizacji zaopatrzenia w wyroby medyczne. Uprawnienia pacjentów do refundacji wyrobów medycznych będą weryfikowane i potwierdzane za pośrednictwem serwisów internetowych i usług informatycznych na etapie realizacji zaopatrzenia. Jedynie w przypadku braku dostępu do usług internetowych i usług informatycznych weryfikacja zleceń i potwierdzenie prawa do świadczenia będzie miała miejsce w dowolnie wybranym przez świadczeniobiorcę (pacjenta) oddziale wojewódzkim NFZ na terenie całej Polski.
Tak więc z zasady nie będzie konieczności potwierdzania zleceń na wyroby medyczne do refundacji w odpowiednim do miejsca zamieszkania Oddziale Wojewódzkim NFZ.

Dyrektor MOW NFZ w Krakowie informuje, że
„w kontekście planowanych /…/ zmian w systemie zaopatrzenia w wyroby medyczne aktualnie nie ma zasadności ani możliwości przywrócenia funkcjonowania Punktu Ewidencyjnego NFZ w Dąbrowie Tarnowskiej” na terenie Szpitala”.