W bieżącym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, Gmina Dąbrowa Tarnowska dofinansowuje około 50 % kosztów budowy chodników przy drogach powiatowych. W większości przypadków dotyczy to dróg, które projektowane były kilkadziesiąt lat temu i budowane bez przewidywanej konieczności tworzenia ciągów komunikacyjnych dla pieszych. Z tego powodu obecne inwestycje są kosztowne i obejmują konieczność dostosowania poziomu chodnika do istniejącej nawierzchni przy wjazdach do posesji prywatnych, często przebudowę tych wjazdów i wykonanie kanalizacji burzowej.

W bieżącym roku w schemacie współfinansowania chodników przy drogach powiatowych przez samorządu gminy i powiatu wykonano następujące zadania:

Zakończono budowę chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 1315K Wielopole – Odporyszów – Breń w miejscowości Laskówka Chorąska. W ramach tego zadania wybudowano 89 m chodnika, a całkowity koszt tego przedsięwzięcia wyniósł 78 974 zł. Gmina Dąbrowa Tarnowska zapewniła środki w wysokości 39 161 zł.

Wybudowano chodnik wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 1323K Czarkówka-Radgoszcz-Luszowice-Lipiny w miejscowości Lipiny o długości 120 m. Koszt tego zadania wyniósł 93 583 zł, a udział środków gminnych wyniósł 44 333 zł.

Przeprowadzono budowę chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 1328K Dąbrowa Tarnowska-Smyków w miejscowości Szarwark. Była to dotąd największa inwestycja chodnikowa na terenie gminy w bieżącym roku. Koszt całkowity wykonania 245,82 m. chodnika wyniósł 137 093 zł, na co Gmina Dąbrowa Tarnowska przeznaczyła 68 296 zł.

Dwa inne zadania budowy chodników są w trakcie realizacji w Gruszowie Wielkim i mieście Dąbrowa Tarnowska. W niedalekiej przyszłości opracowana zostanie dokumentacja projektowa chodników w Gruszowie Małym i Smęgorzowie.

-Odbieram dużo wniosków w sprawie budowy chodnika przy drodze powiatowej w kierunku Szarwarku i Belerytu. Byłaby to naturalna trasa ruchu pieszego i rowerowego do terenów leśnych i relaksacyjnych, położona blisko miasta, gdzie już dzisiaj w dni wolne od pracy można spotkać wielu mieszkańców. Przeprowadziłem już wstępne rozmowy w tym zakresie z panem Starostą Dąbrowskim Tadeuszem Kwiatkowskim, który podziela moją opinię w sprawie projektowania tego chodnika. Należy również wcześniej wyremontować istniejący chodnik wzdłuż tej ulicy, co kilkakrotnie zgłaszała radna RM Danuta Gabiga – stwierdza Burmistrz Krzysztof Kaczmarski

Budowa chodników na terenach wiejskich jest ważna ze względu na poprawę bezpieczeństwa pieszych użytkowników, którzy korzystając z nich udają do ważnych miejsc w swojej wsi tj. kościoła sklepu, remizy Ochotniczej Straży Pożarnej itp. Szczególnym zadaniem jest także zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom idącym do szkoły lub uczących się samodzielnego uczestnictwa w ruchu drogowym.

IMG 20170829 0824131 Gmina Dąbrowa Tarnowska dofinansowuje budowę chodników przy drogach powiatowych