Na wniosek Burmistrza Krzysztofa Kaczmarskiego Gmina Dąbrowa Tarnowska przystąpiła do programu realizowanego przez Małopolski Szkolny Związek Sportowy „Szkolny Klub Sportowy 2018”.
Na realizację zajęć Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 39 200,00 i przeznaczyła środki własne w wysokości 2 240,00 zł.

„Szkolny Klub Sportowy” to program ogłaszany przez Ministra Sportu i Turystyki. Celem programu  jest:

  1. Stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież.
  2. Poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości.
  3. Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci oraz młodzieży.
  4. Zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
  5. Stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych oraz mniej sprawnych fizycznie ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt. 
  6. Tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży.
  7. Optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej.
  8. Promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży.
  9. Wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.

14 grup z pięciu szkół podstawowych naszej gminy może brać aktywny udział w następujących zajęciach sportowych:

Szkoła Podstawowa nr 1 – piłka siatkowa, piłka nożna, piłka ręczna, piłka koszykowa, gry i zabawy ruchowe

Szkoła Podstawowa nr 2 – piłka siatkowa, piłka nożna, piłka ręczna, piłka koszykowa, tenis stołowy, unihokej, gry i zabawy sportowe

Szkoła Podstawowa nr 3 – piłka nożna, taniec, aerobic, nordic walking

Szkoła Podstawowa w Nieczajnie Górnej – piłka siatkowa, piłka koszykowa, gimnastyka ogólnorozwojowa, piłka nożna, piłka ręczna

Szkoła Podstawowa w Gruszowie Wielkim – piłka siatkowa, piłka koszykowa, gimnastyka ogólnorozwojowa, piłka nożna, piłka ręczna

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w zajęciach. Szczegółowy harmonogram zajęć dostępny jest w szkołach.

15198917811000 banerek www sks kwadrat1 Gmina Dąbrowa Tarnowska w programie „Szkolny Klub Sportowy 2018”