W dniu 25 maja br. podczas konferencji pn. „Samorząd dla przedsiębiorcy”, zorganizowanej w siedzibie Krakowskiego Parku Technologicznego, Zastępca Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Ryczek odebrał certyfikat potwierdzający wdrożenie standardów obsługi inwestora przez Gminę Dąbrowa Tarnowska zgodnie z wymogami zawartymi w podręczniku pn. „Standardy obsługi inwestora – podręcznik gminny” w związku z realizacją projektu „Standardy obsługi inwestora w Małopolsce” w ramach Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Projekt skierowany był do 85 jednostek samorządu terytorialnego z Małopolski. Szkolenia w ramach programu przeznaczone były dla kadry kierowniczej oraz merytorycznej i odbywały się głównie w formule online. Założeniami projektu było między innymi zdobycie kompetencji i wiedzy na ten temat pozyskiwania inwestorów.

Warsztaty obejmowały wprowadzenie do tematu autoprezentacji i savoir vivre. Można było dowiedzieć się o tym, jak istotna jest standaryzacja obsługi przedsiębiorców dla rozwoju inwestycji w swoim regionie. Przedstawione zostało znaczenie inwestycji przedsiębiorców dla gospodarki regionalnej. Poruszone zostały także tematy promocji gospodarczej, pojęcia produktu, marki, marketingu terytorialnego. Uczestnicy zgłębili m.in. tematy komunikacji, przygotowania do rozmowy z inwestorem, kompetencji managerskich. Omówione zostały również zagadnienia związane z przygotowywaniem prezentacji JST i wstępem do rozmów z inwestorami. Uczestnicy poznali też nowe narzędzia (padlet, mentimeter, jambord) ułatwiające pracę zdalną.

Projekt został współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

W uroczystej konferencji i przekazaniu certyfikatów wzięli udział Tadeusz Zaremba prezes zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o., Józef Gawron wicemarszałek Województwa Małopolskiego oraz Małgorzata Regulska-Hymczak koordynator projektu. Ponadto konferencja była poświęcona prelekcjom dla samorządów na temat stawiania czoła wyzwaniom współczesnej gospodarki, alternatywnym źródłom energii jako szansą dla samorządów w obliczu kryzysu energetycznego, czy też nowe możliwości dla samorządów jakimi są małe elektrownie atomowe.

IMG 8400 Gmina Dąbrowa Tarnowska z certyfikatem potwierdzającym wdrożenie standardów obsługi inwestora

MILE1926 Gmina Dąbrowa Tarnowska z certyfikatem potwierdzającym wdrożenie standardów obsługi inwestoraMILE1556 Gmina Dąbrowa Tarnowska z certyfikatem potwierdzającym wdrożenie standardów obsługi inwestoraMILE1551 Gmina Dąbrowa Tarnowska z certyfikatem potwierdzającym wdrożenie standardów obsługi inwestora349464427 597331258843167 461441329363334966 n Gmina Dąbrowa Tarnowska z certyfikatem potwierdzającym wdrożenie standardów obsługi inwestora