22 września 2021 r. w Dąbrowskim Domu Kultury odbyła się konferencja Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży (ze szczególnym uwzględnieniem problemów alkoholowych) zorganizowana przez Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego, Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej nadkom. Jarosława Kmiecia, Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Dąbrowa Tarnowska Martę Chrabąszcz we współpracy z Fundacją Bonum Humanum.

Konferencja była skierowana m. in. do przedstawicieli władz samorządowych, instytucji,  dyrektorów szkół i przedszkoli, pedagogów, psychologów, przedstawicieli poradni psychologiczno-pedagogicznej, przedstawicieli MOPSiWR, PCPR-u, kuratorów zawodowych i społecznych, Policji, prokuratury, przedstawicieli Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W konferencji uczestniczyli także Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski, Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek, Komendant Komisariatu Policji  w Szczucinie nadkom. Witold Łopata, Wójt Gminy Gręboszów Krzysztof Gil, Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Dawid Więcek.

Celem konferencji było przeciwdziałanie uzależnieniom, poprawa bezpieczeństwa lokalnego, podniesienie kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą lub na ich rzecz w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych, a także współpraca z instytucjami wspierającymi działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Uczestnicy mogli wysłuchać następujących wykładów:

Zachowania ryzykowne nastolatków w powiecie dąbrowskim  w świetle danych Policji – mł. insp. dr Bogumił Jedynak, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej;

Problemy alkoholowe, narkomania oraz uzależnienia behawioralne jako problemy społeczne (w społeczności lokalnej) – prof. dr hab. Eugeniusz Moczuk – Politechnika Rzeszowska;

Uzależnienia jako wyzwanie dla profilaktyki (alkoholowe, cyberuzależnienia, narkotyki, NSP) – diagnoza, profilaktyka szkolna i domowa. Delegacje dla praktyki – dr hab. prof. WSBiP Mariusz Jędrzejko – Centrum Profilaktyki Społecznej, Fundacja Bonum Humanum;

Zachowania ryzykowne nastolatków – co powinni wiedzieć rodzice. Od nowych form nikotynizmu, przez alkohol do dopalaczy – mgr Leszek Roszczenko – Fundacja Bonum Humanum.

Konferencja stała się także okazją do złożenia gratulacji mł. insp. drowi Bogumiłowi Jedynakowi, I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, w związku z uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk społecznych.

Oprócz konferencji w dniach 22 i 23 września 2021 odbyły się w ośmiu szkołach podstawowych w Gminie Dąbrowa Tarnowska  warsztaty przeznaczone dla rodziców dotyczące profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Konferencja loga Gminna konferencja Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży (ze szczególnym uwzględnieniem problemów alkoholowych)DSC 0448 Gminna konferencja Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży (ze szczególnym uwzględnieniem problemów alkoholowych) DSC 0451 Gminna konferencja Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży (ze szczególnym uwzględnieniem problemów alkoholowych) DSC 0461 Gminna konferencja Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży (ze szczególnym uwzględnieniem problemów alkoholowych) DSC 0468 Gminna konferencja Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży (ze szczególnym uwzględnieniem problemów alkoholowych) DSC 0473 Gminna konferencja Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży (ze szczególnym uwzględnieniem problemów alkoholowych) DSC 0478 Gminna konferencja Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży (ze szczególnym uwzględnieniem problemów alkoholowych) DSC 0479 Gminna konferencja Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży (ze szczególnym uwzględnieniem problemów alkoholowych) DSC 0483 Gminna konferencja Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży (ze szczególnym uwzględnieniem problemów alkoholowych) DSC 0488 Gminna konferencja Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży (ze szczególnym uwzględnieniem problemów alkoholowych) DSC 0493 Gminna konferencja Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży (ze szczególnym uwzględnieniem problemów alkoholowych) DSC 0496 Gminna konferencja Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży (ze szczególnym uwzględnieniem problemów alkoholowych) DSC 0499 Gminna konferencja Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży (ze szczególnym uwzględnieniem problemów alkoholowych) DSC 0504 Gminna konferencja Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży (ze szczególnym uwzględnieniem problemów alkoholowych) DSC 0509 Gminna konferencja Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży (ze szczególnym uwzględnieniem problemów alkoholowych) DSC 0515 Gminna konferencja Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży (ze szczególnym uwzględnieniem problemów alkoholowych) DSC 0519 Gminna konferencja Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży (ze szczególnym uwzględnieniem problemów alkoholowych) DSC 0526 Gminna konferencja Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży (ze szczególnym uwzględnieniem problemów alkoholowych) DSC 0543 Gminna konferencja Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży (ze szczególnym uwzględnieniem problemów alkoholowych) DSC 0546 Gminna konferencja Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży (ze szczególnym uwzględnieniem problemów alkoholowych) DSC 0556 Gminna konferencja Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży (ze szczególnym uwzględnieniem problemów alkoholowych) DSC 0585 Gminna konferencja Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży (ze szczególnym uwzględnieniem problemów alkoholowych) DSC 0588 Gminna konferencja Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży (ze szczególnym uwzględnieniem problemów alkoholowych) DSC 0600 Gminna konferencja Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży (ze szczególnym uwzględnieniem problemów alkoholowych) DSC 0604 Gminna konferencja Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży (ze szczególnym uwzględnieniem problemów alkoholowych) DSC 0614 Gminna konferencja Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży (ze szczególnym uwzględnieniem problemów alkoholowych) DSC 0632 Gminna konferencja Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży (ze szczególnym uwzględnieniem problemów alkoholowych) DSC 0641 Gminna konferencja Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży (ze szczególnym uwzględnieniem problemów alkoholowych)