Gospodarze dziesięciu gmin subregionu tarnowskiego wraz z Prezydentem Miasta Tarnowa Romanem Ciepielą debatowali w ostatnich dniach o potrzebie powołania międzygminnej, aglomeracyjnej struktury, której zadaniem byłaby wspólna gospodarka odpadami, a być może i inne zadania. Inicjatywa ta została zaproponowana przez Prezydenta Miasta Tarnowa Romana Ciepielę. Podczas spotkania prowadzonego w trybie zdalnym Gminę Dąbrowa Tarnowska reprezentował Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej. W skład partnerstwa, które wspólnie prowadziłoby współpracę w dziedzinie gospodarki komunalnej, oprócz Tarnowa weszłyby następujące gminy: Dąbrowa Tarnowska, Lisia Góra, Pleśna, Skrzyszów, gmina Tarnów, Tuchów, Radłów, Wierzchosławice, Wojnicz i Żabno.

 – To moim zdaniem najwyższy czas na podjęcie wspólnych działań w dziedzinie szeroko pojętej gospodarki komunalnej, a gospodarki odpadami w szczególności – mówił Prezydent Miasta Tarnowa Roman Ciepiela. – Ceny zbiórki i utylizacji odpadów rosną bardzo szybko, tylko ścisła współpraca i integracja działań da nam większe możliwości manewru i pozwoli na racjonalne gospodarowanie w tej dziedzinie.

Prezydent zasugerował, że powołanie międzygminnego porozumienia lub związku, ewentualnie jakiejś formy holdingu komunalnego to duża szansa nie tylko na oszczędności, ale również na sprostanie wyzwaniom, jakie niesie ze sobą proekologiczna polityka unijna, która określa normy obniżenia szkodliwości gospodarki komunalnej dla środowiska i ścisłe terminy uzyskania konkretnych efektów.

Możliwości korzystnej dla wszystkich współpracy jest wiele. Roman Ciepiela podał m.in. przykład planowanej budowy spalarni odpadów, która będzie mogła przyjmować około 40 tys. ton odpadów rocznie, podczas w gdy w Tarnowie powstaje około połowa tego tonażu, zaś reszta możliwości przerobowych przypadałaby na aglomerację. Kolejnym przykładem jest projektowana w mieście duża, nowoczesna sortownia – gdyby doszło do współpracy miasta i gmin w projekcie można by wziąć pod uwagę sortowanie odpadów z terenu aglomeracji.

Koncepcja znalazła uznanie w oczach uczestników spotkania, którzy na co dzień borykają się z coraz poważniejszymi problemami z komunalnymi odpadami.

– W wyniku rozstrzygnięcia przetargu obecnie nasze śmieci jadą do Tarnobrzegu – mówił burmistrz Dąbrowy, Krzysztof Kaczmarski. – To przecież bez sensu pokonywać te 100 km, a samochody wiozące śmieci na dużych odległościach spalają ogromne ilości paliwa i negatywnie wpływają na środowisko. Mamy mocna spółkę miejską do wykorzystania, mamy doświadczenie współpracy międzygminnej na bazie związku ds. wodociągów. Gdybyśmy się zrzeszyli i powstała na terenie aglomeracji spalarnia, rozwiązalibyśmy sporo problemów. Dąbrowa Tarnowska deklaruje pomoc i współpracę.

Uczestnicy spotkania rozstali się z konkluzją, iż kolejne spotkanie zorganizują w pierwszych dniach maja, w międzyczasie dokonać można przeglądu dobrych praktyk integracyjnych w innych rejonach kraju, zapoznać się z doświadczeniami innych, opracować wstępne koncepcje integracyjne i pomysły z tym związane, a także szacunkowe analizy finansowe. O ile wszyscy będą zgodni co do konieczności „komunalnej integracji”, później przyjdzie pora na fachowców i dopracowanie aspektów formalno-prawnych.

Wykorzystano m.in.  informacje ze strony internetowej Urzędu Miasta Tarnowa.

aktualnosci subregion tarnowski 960x720 Gminy subregionu tarnowskiego chcą prowadzić wspólną gospodarkę odpadami