Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego nabór na rachmistrzów spisowych we wszystkich gminach został przedłużony o tydzień i potrwa do 16 lutego.
Nabór rachmistrzów, którzy mają pomóc podczas narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań ruszył 1 lutego i miał potrwać do 9 lutego. Jednak decyzją dyrektora Centralnego Biura Spisowego rekrutacja we wszystkich gminach została przedłużona i ma się zakończyć 16 lutego.

Jak wyjaśniła rzecznik GUS Karolina Banaszek decyzja ta wynika z niedoboru kandydatów. Nie we wszystkich gminach jest komplet chętnych, dlatego zdecydowaliśmy o przedłużeniu naboru. Zresztą podobnie było podczas spisu rolnego – wtedy także wydłużaliśmy nabór – przypomniała Banaszek.
Jak zaznaczyła, dodatkowy tydzień powinien wystarczyć do zrekrutowania wymaganej liczby kandydatów, a nawet większej. „Wynika to z tego, że potem kandydaci są jeszcze weryfikowani podczas egzaminów. Dlatego dobrze jeśli jest zapas” – dodała.
Rzecznik przyznała, że skala niedoborów kandydatów jest różna w różnych częściach kraju. „W tej chwili najtrudniejsza sytuacja jest w województwie dolnośląskim i śląskim. Z kolei nabór najsprawniej przebiega w województwach: świętokrzyskim, podkarpackim i małopolskim” – poinformowała Banaszek.

Kandydatem na rachmistrza może być osoba, która jest pełnoletnia, cieszy się nieposzlakowaną opinią, posiada co najmniej średnie wykształcenie oraz posługuje się językiem polskim w mowie i w piśmie. Z udziału w naborze wykluczone są osoby skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

Praca rachmistrza jest odpłatna. Wysokość wynagrodzenia będzie zależeć od liczby poprawnie spisanych osób. Zgodnie z obecnie obowiązującym tekstem ustawy o Narodowym Spisie Powszechnym za każdy zakończony wywiad bezpośredni rachmistrz otrzyma 7 zł brutto, natomiast za wywiad telefoniczny – 4 zł brutto.

Planowana jest jednak nowelizacja ustawy o narodowym spisie powszechnym. Jeśli wejdzie w życie, rachmistrz otrzyma 6 zł brutto za każdą spisaną osobę niezależnie od tego, czy spis został dokonany osobiście, czy telefonicznie.

samorzad.pap.pl