HARMONOGRAM PRACY APTEK W 2021 ROKU

Termin dyżuru całodobowego
(dyżur rozpoczyna się o godz. 8:00 rano i trwa do godz. 8:00 rano następnego dnia)

 (data – dzień tygodnia – nazwa i adres apteki pełniącej dyżur  – telefon)

 

1 styczeń 2021 piątek                   Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 29

2 styczeń 2021 sobota                  Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 88

3 styczeń 2021 niedziela             Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 88

4 styczeń 2021 poniedziałek    Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 428

5 styczeń 2021 wtorek                 Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 428

6 styczeń 2021 środa                Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 84

7 styczeń 2021 czwartek             Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 84

8 styczeń 2021 piątek                   Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 47

9 styczeń 2021 sobota                  Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 47

10 styczeń 2021 niedziela          Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 47

11 styczeń 2021 poniedziałek          Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 154

12 styczeń 2021 wtorek              Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 154

13 styczeń 2021 środa                  Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 96

14 styczeń 2021 czwartek          Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 96

15 styczeń 2021 piątek                Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 31

16 styczeń 2021 sobota               Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 31

17 styczeń 2021 niedziela          Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 31

18 styczeń 2021 poniedziałek                         Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 91

19 styczeń 2021 wtorek              Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 91

20 styczeń 2021 środa                  Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 88

21 styczeń 2021 czwartek          Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 88

22 styczeń 2021 piątek                Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 29

23 styczeń 2021 sobota               Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 29

24 styczeń 2021 niedziela          Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 29

25 styczeń 2021 poniedziałek                         Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 428

26 styczeń 2021 wtorek              Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 428

27 styczeń 2021 środa                  Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 47

28 styczeń 2021 czwartek           Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 47

29 styczeń 2021 piątek                Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 84

30 styczeń 2021 sobota               Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 84

31 styczeń 2021 niedziela          Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 84

1 luty 2021 poniedziałek            Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 154

2 luty 2021 wtorek                                                 Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 154

3 luty 2021 środa                             Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 31

4 luty 2021 czwartek                                             Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 31

5 luty 2021 piątek                           Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 96

6 luty 2021 sobota                          Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 96

7 luty 2021 niedziela                                             Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 96

8 luty 2021 poniedziałek            Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 91

9 luty 2021 wtorek                                                 Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 91

10 luty 2021 środa                          Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 29

11 luty 2021 czwartek                  Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 29

12 luty 2021 piątek                                                Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 88

13 luty 2021 sobota                                               Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 88

14 luty 2021 niedziela                  Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 88

15 luty 2021 poniedziałek         Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 428

16 luty 2021 wtorek                                              Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 428

17 luty 2021 środa                          Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 84

18 luty 2021 czwartek                  Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 84

19 luty 2021 piątek                                                Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 47

20 luty 2021 sobota                                               Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 47

21 luty 2021 niedziela                  Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 47

22 luty 2021 poniedziałek         Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 154

23 luty 2021 wtorek                                              Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 154

24 luty 2021 środa                          Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 96

25 luty 2021 czwartek                  Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 96

26 luty 2021 piątek                                                Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 91

27 luty 2021 sobota                                               Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 91

28 luty 2021 niedziela                  Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 91

1 marzec 2021 poniedziałek     Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 29

2 marzec 2021 wtorek                  Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 29

3 marzec 2021 środa                                              Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 31

4 marzec 2021 czwartek              Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 31

5 marzec 2021 piątek                    Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 428

6 marzec 2021 sobota                   Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 428

7 marzec 2021 niedziela             Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 428

8 marzec 2021 poniedziałek     Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 84

9 marzec 2021 wtorek                  Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 84

10 marzec 2021 środa                   Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 88

11 marzec 2021 czwartek           Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 88

12 marzec 2021 piątek                 Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 154

13 marzec 2021 sobota                Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 154

14 marzec 2021 niedziela          Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 154

15 marzec 2021 poniedziałek                         Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 47

16 marzec 2021 wtorek               Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 47

17 marzec 2021 środa                   Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 96

18 marzec 2021 czwartek           Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 96

19 marzec 2021 piątek                 Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 31

20 marzec 2021 sobota                Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 31

21 marzec 2021 niedziela          Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 31

22 marzec 2021 poniedziałek                         Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 91

23 marzec 2021 wtorek               Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 91

24 marzec 2021 środa                   Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 29

25 marzec 2021 czwartek           Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 29

26 marzec 2021 piątek                 Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 84

27 marzec 2021 sobota                Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 84

28 marzec 2021 niedziela          Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 84

29 marzec 2021 poniedziałek                         Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 428

30 marzec 2021 wtorek               Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 428

31 marzec 2021 środa                   Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 47

1 kwiecień 2021 czwartek         Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 47

2 kwiecień 2021 piątek               Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 88

3 kwiecień 2021 sobota              Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 88

4 kwiecień 2021 niedziela         Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 88

5 kwiecień 2021 poniedziałek                        Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 31

6 kwiecień 2021 wtorek             Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 31

7 kwiecień 2021 środa                 Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 154

8 kwiecień 2021 czwartek         Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 154

9 kwiecień 2021 piątek               Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 96

10 kwiecień 2021 sobota           Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 96

11 kwiecień 2021 niedziela      Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 96

12 kwiecień 2021 poniedziałek                     Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 91

13 kwiecień 2021 wtorek          Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 91

14 kwiecień 2021 środa              Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 428

15 kwiecień 2021 czwartek      Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 428

16 kwiecień 2021 piątek            Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 29

17 kwiecień 2021 sobota           Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 29

18 kwiecień 2021 niedziela      Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 29

19 kwiecień 2021 poniedziałek                     Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 84

20 kwiecień 2021 wtorek          Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 84

21 kwiecień 2021 środa              Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 47

22 kwiecień 2021 czwartek      Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 47

23 kwiecień 2021 piątek            Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 154

24 kwiecień 2021 sobota           Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 154

25 kwiecień 2021 niedziela      Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 154

26 kwiecień 2021 poniedziałek                     Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 96

27 kwiecień 2021 wtorek          Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 96

28 kwiecień 2021 środa              Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 31

29 kwiecień 2021 czwartek      Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 31

30 kwiecień 2021 piątek            Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 91

1 maj 2021 sobota                           Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 91

2 maj 2021 niedziela                                             Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 91

3 maj 2021 poniedziałek             Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 88

4 maj 2021 wtorek                          Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 88

5 maj 2021 środa                              Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 29

6 maj 2021 czwartek                                              Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 29

7 maj 2021 piątek                            Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 428

8 maj 2021 sobota                           Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 428

9 maj 2021 niedziela                                             Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 428

10 maj 2021 poniedziałek          Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 84

11 maj 2021 wtorek                                               Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 84

12 maj 2021 środa                           Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 154

13 maj 2021 czwartek                   Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 154

14 maj 2021 piątek                                                Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 47

15 maj 2021 sobota                                                Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 47

16 maj 2021 niedziela                  Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 47

17 maj 2021 poniedziałek          Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 96

18 maj 2021 wtorek                                               Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 96

19 maj 2021 środa                           Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 91

20 maj 2021 czwartek                   Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 91

21 maj 2021 piątek                                                Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 31

22 maj 2021 sobota                                                Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 31

23 maj 2021 niedziela                  Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 31

24 maj 2021 poniedziałek          Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 29

25 maj 2021 wtorek                                               Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 29

26 maj 2021 środa                           Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 88

27 maj 2021 czwartek                   Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 88

28 maj 2021 piątek                                                Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 84

29 maj 2021 sobota                                                Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 84

30 maj 2021 niedziela                  Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 84

31 maj 2021 poniedziałek          Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 428

1 czerwiec 2021 wtorek              Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 428

2 czerwiec 2021 środa                  Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 47

3 czerwiec 2021 czwartek          Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 47

4 czerwiec 2021 piątek                Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 96

5 czerwiec 2021 sobota               Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 96

6 czerwiec 2021 niedziela         Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 96

7 czerwiec 2021 poniedziałek                        Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 154

8 czerwiec 2021 wtorek              Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 154

9 czerwiec 2021 środa                  Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 91

10 czerwiec 2021 czwartek       Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 91

11 czerwiec 2021 piątek             Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 29

12 czerwiec 2021 sobota            Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 29

13 czerwiec 2021 niedziela      Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 29

14 czerwiec 2021 poniedziałek                      Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 88

15 czerwiec 2021 wtorek           Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 88

16 czerwiec 2021 środa               Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 84

17 czerwiec 2021 czwartek       Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 84

18 czerwiec 2021 piątek             Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 428

19 czerwiec 2021 sobota            Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 428

20 czerwiec 2021 niedziela      Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 428

21 czerwiec 2021 poniedziałek                     Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 31

22 czerwiec 2021 wtorek           Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 31

23 czerwiec 2021 środa               Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 96

24 czerwiec 2021 czwartek       Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 96

25 czerwiec 2021 piątek             Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 154

26 czerwiec 2021 sobota            Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 154

27 czerwiec 2021 niedziela      Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 154

28 czerwiec 2021 poniedziałek                     Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 91

29 czerwiec 2021 wtorek           Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 91

30 czerwiec 2021 środa               Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 47

1 lipiec 2021 czwartek                 Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 47

2 lipiec 2021 piątek                                               Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 88

3 lipiec 2021 sobota                                              Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 88

4 lipiec 2021 niedziela                 Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 88

5 lipiec 2021 poniedziałek        Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 29

6 lipiec 2021 wtorek                                             Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 29

7 lipiec 2021 środa                                                 Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 428

8 lipiec 2021 czwartek                 Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 428

9 lipiec 2021 piątek                                               Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 96

10 lipiec 2021 sobota                   Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 96

11 lipiec 2021 niedziela              Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 96

12 lipiec 2021 poniedziałek     Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 84

13 lipiec 2021 wtorek                  Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 84

14 lipiec 2021 środa                                              Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 31

15 lipiec 2021 czwartek              Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 31

16 lipiec 2021 piątek                                            Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 91

17 lipiec 2021 sobota                   Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 91

18 lipiec 2021 niedziela              Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 91

19 lipiec 2021 poniedziałek     Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 88

20 lipiec 2021 wtorek                  Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 88

21 lipiec 2021 środa                                              Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 29

22 lipiec 2021 czwartek              Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 29

23 lipiec 2021 piątek                                            Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 154

24 lipiec 2021 sobota                   Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 154

25 lipiec 2021 niedziela              Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 154

26 lipiec 2021 poniedziałek     Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 47

27 lipiec 2021 wtorek                  Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 47

28 lipiec 2021 środa                                              Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 428

29 lipiec 2021 czwartek              Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 428

30 lipiec 2021 piątek                                            Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 96

31 lipiec 2021 sobota                   Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 96

1 sierpień 2021 niedziela           Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 96

2 sierpień 2021 poniedziałek Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 84

3 sierpień 2021 wtorek               Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 84

4 sierpień 2021 środa                   Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 91

5 sierpień 2021 czwartek           Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 91

6 sierpień 2021 piątek                 Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 31

7 sierpień 2021 sobota                Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 31

8 sierpień 2021 niedziela           Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 31

9 sierpień 2021 poniedziałek Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 154

10 sierpień 2021 wtorek            Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 154

11 sierpień 2021 środa                Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 88

12 sierpień 2021 czwartek        Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 88

13 sierpień 2021 piątek              Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 29

14 sierpień 2021 sobota             Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 29

15 sierpień 2021 niedziela        Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 29

16 sierpień 2021 poniedziałek                       Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 428

17 sierpień 2021 wtorek            Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 428

18 sierpień 2021 środa                Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 96

19 sierpień 2021 czwartek        Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 96

20 sierpień 2021 piątek              Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 47

21 sierpień 2021 sobota             Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 47

22 sierpień 2021 niedziela        Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 47

23 sierpień 2021 poniedziałek                       Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 84

24 sierpień 2021 wtorek            Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 84

25 sierpień 2021 środa                Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 31

26 sierpień 2021 czwartek        Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 31

27 sierpień 2021 piątek              Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 91

28 sierpień 2021 sobota             Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 91

29 sierpień 2021 niedziela        Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 91

30 sierpień 2021 poniedziałek                       Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 154

31 sierpień 2021 wtorek            Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 154

1 wrzesień 2021 środa                  Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 29

2 wrzesień 2021 czwartek          Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 29

3 wrzesień 2021 piątek                Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 428

4 wrzesień 2021 sobota               Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 428

5 wrzesień 2021 niedziela         Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 428

6 wrzesień 2021 poniedziałek                        Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 47

7 wrzesień 2021 wtorek              Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 47

8 wrzesień 2021 środa                  Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 96

9 wrzesień 2021 czwartek          Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 96

10 wrzesień 2021 piątek             Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 84

11 wrzesień 2021 sobota            Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 84

12 wrzesień 2021 niedziela      Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 84

13 wrzesień 2021 poniedziałek                     Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 88

14 wrzesień 2021 wtorek           Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 88

15 wrzesień 2021 środa               Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 31

16 wrzesień 2021 czwartek       Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 31

17 wrzesień 2021 piątek             Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 154

18 wrzesień 2021 sobota            Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 154

19 wrzesień 2021 niedziela      Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 154

20 wrzesień 2021 poniedziałek                     Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 91

21 wrzesień 2021 wtorek           Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 91

22 wrzesień 2021 środa               Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 428

23 wrzesień 2021 czwartek       Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 428

24 wrzesień 2021 piątek             Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 29

25 wrzesień 2021 sobota            Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 29

26 wrzesień 2021 niedziela      Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 29

27 wrzesień 2021 poniedziałek                     Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 88

28 wrzesień 2021 wtorek           Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 88

29 wrzesień 2021 środa               Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 96

30 wrzesień 2021 czwartek       Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 96

1 październik 2021 piątek          Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 47

2 październik 2021 sobota         Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 47

3 październik 2021 niedziela    Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 47

4 październik 2021 poniedziałek                   Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 84

5 październik 2021 wtorek        Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 84

6 październik 2021 środa            Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 31

7 październik 2021 czwartek    Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 31

8 październik 2021 piątek          Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 91

9 październik 2021 sobota         Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 91

10 październik 2021 niedziela                        Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 91

11 październik 2021 poniedziałek Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 154

12 październik 2021 wtorek     Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 154

13 październik 2021 środa         Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 428

14 październik 2021 czwartek                         Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 428

15 październik 2021 piątek       Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 96

16 październik 2021 sobota      Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 96

17 październik 2021 niedziela                        Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 96

18 październik 2021 poniedziałek Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 29

19 październik 2021 wtorek     Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 29

20 październik 2021 środa         Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 88

21 październik 2021 czwartek                         Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 88

22 październik 2021 piątek       Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 31

23 październik 2021 sobota      Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 31

24 październik 2021 niedziela                        Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 31

25 październik 2021 poniedziałek Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 84

26 październik 2021 wtorek     Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 84

27 październik 2021 środa         Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 47

28 październik 2021 czwartek                         Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 47

29 październik 2021 piątek       Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 154

30 październik 2021 sobota      Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 154

31 październik 2021 niedziela                        Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 154

1 listopad 2021 poniedziałek   Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 428

2 listopad 2021 wtorek                Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 428

3 listopad 2021 środa                    Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 91

4 listopad 2021 czwartek            Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 91

5 listopad 2021 piątek                  Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 29

6 listopad 2021 sobota                 Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 29

7 listopad 2021 niedziela           Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 29

8 listopad 2021 poniedziałek   Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 88

9 listopad 2021 wtorek                Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 88

10 listopad 2021 środa                 Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 96

11 listopad 2021 czwartek         Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 96

12 listopad 2021 piątek               Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 84

13 listopad 2021 sobota              Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 84

14 listopad 2021 niedziela        Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 84

15 listopad 2021 poniedziałek                       Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 31

16 listopad 2021 wtorek             Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 31

17 listopad 2021 środa                 Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 31

18 listopad 2021 czwartek         Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 47

19 listopad 2021 piątek               Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 47

20 listopad 2021 sobota              Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 428

21 listopad 2021 niedziela        Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 428

22 listopad 2021 poniedziałek                       Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 91

23 listopad 2021 wtorek             Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 91

24 listopad 2021 środa                 Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 29

25 listopad 2021 czwartek         Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 29

26 listopad 2021 piątek               Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 88

27 listopad 2021 sobota              Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 88

28 listopad 2021 niedziela        Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 88

29 listopad 2021 poniedziałek                       Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 84

30 listopad 2021 wtorek             Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 84

1 grudzień 2021 środa                  Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 31

2 grudzień 2021 czwartek          Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 31

3 grudzień 2021 piątek                Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 47

4 grudzień 2021 sobota               Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 47

5 grudzień 2021 niedziela          Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 47

6 grudzień 2021 poniedziałek                         Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 154

7 grudzień 2021 wtorek              Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 154

8 grudzień 2021 środa                  Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 154

9 grudzień 2021 czwartek          Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 91

10 grudzień 2021 piątek             Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 428

11 grudzień 2021 sobota            Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 428

12 grudzień 2021 niedziela       Apteka Codzienna Rynek 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 603 194 428

13 grudzień 2021 poniedziałek                      Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 88

14 grudzień 2021 wtorek           Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 88

15 grudzień 2021 środa               Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 29

16 grudzień 2021 czwartek       Apteka Prywatna ul. Jagiellońska 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 23 29

17 grudzień 2021 piątek             Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 31

18 grudzień 2021 sobota            Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 31

19 grudzień 2021 niedziela       Apteka “LEKOLAND” Rynek 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 42 31

20 grudzień 2021 poniedziałek                      Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 96

21 grudzień 2021 wtorek           Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 96

22 grudzień 2021 środa               Apteka GALEN ul. Sucharskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 37 96

23 grudzień 2021 czwartek       Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 47

24 grudzień 2021 piątek             Apteka AP FARM Rynek 43, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 643 42 47

25 grudzień 2021 sobota            Apteka “PANACEUM” ul. Kościuszki 9, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 26 84

26 grudzień 2021 niedziela       Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 91

27 grudzień 2021 poniedziałek Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 657 91 91

28 grudzień 2021 wtorek           Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 88

29 grudzień 2021 środa               Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 7, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 14/ 642 24 88

30 grudzień 2021 czwartek       Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 154

31 grudzień 2021 piątek             Apteka Słoneczna ul. Szpitalna 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 500 464 154