10.09.2023 r. (niedziela) o godzinie 10.00 i 12.00 odbędzie się oprowadzanie kuratorskie po dwóch wystawach prezentowanych w Siedzibie Muzeum Okręgowego w Tarnowie, Rynek 3. Wstęp bezpłatny.

„Krucha materia”. Szkło ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Tarnowie oraz „Z miłości do szkła”. Kolekcja Wojciecha Dzikowskiego, to dwie wystawy, które w ostatnich miesiącach były prezentowane w Siedzibie Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Po ekspozycjach oprowadzi ich kuratorka – Barbara Bułdys – kierowniczka Działu Sztuki tarnowskiego Muzeum.

Na wystawie: „Krucha materia”. Szkło ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Tarnowie zaprezentowano obiekty najciekawsze i najcenniejsze jak również takie, które zostały wybrane ze względu na ich kształt, technikę wykonania i użyty materiał (szkło barwione, dwuwarstwowe i inne). Znajdą się tam pochodzące z dawnego depozytu książąt Sanguszków szkła polskie z hut w Lubaczowie, Nalibokach i Cudnowie, stanowiące kontynuację ekspozycji udostępnianej w tarnowskim Ratuszu, a także nigdy nie pokazywane w takim zestawieniu, szkła śląskie, czeskie, empirowe, biedermeierowskie, secesyjne, angielskie kryształy czy współczesne szkła polskie, wyprodukowane m.in. w tarnowskiej Hucie Szkła Gospodarczego.

Szkła pokazane na wystawie „Z miłości do szkła”. Kolekcja Wojciecha Dzikowskiego gromadzone były przez kolekcjonera od lat 90. XX wieku. Systematycznie uzupełniał i wzbogacał posiadany zbiór o nowe nabytki. Szczególnie bliskie Jego sercu, były szkła XIX-wieczne i współczesne z terenu Czech – zwłaszcza wyprodukowane w firmie „Moser” w Karlowych Warach. Są to wysokiej klasy szkła kryształowe, szlifowane, czasem grawerowane, barwione w masie i powierzchniowo. Na prezentowanej wystawie zaprezentowane został asortyment jej wyrobów – od najstarszych przykładów z końca XIX wieku, szkieł sprzed 1918 roku, po obiekty pochodzące z lat 70. XX wieku.