Hydrowskaz.pl – Powiatowy system monitoringu opadów oraz stanów wód na rzekach Powiatu Dąbrowskiego

PUBLICZNY DOSTĘP DO STACJI MONITORUJĄCYCH

MAPA STACJI POMIAROWYCH
SPRAWDŹ / ODCZYTAJ
%foto UMDT  %foto UMDT


NAJNOWSZE POMIARY – TABELA STACJI POMIAROWYCH
SPRAWDŹ / ODCZYTAJ

%foto UMDT  %foto UMDT