10 lutego 2018 roku w restauracji „Cristal Park”, odbył się II Charytatywny Bal Karnawałowy, zorganizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń’’ oraz Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej, a zarazem Honorowego Prezesa Stowarzyszenia Krzysztofa Kaczmarskiego, który objął patronat nad balem.
Uroczystego otwarcia Balu dokonała Pani Prezes Beata Partyńska, oraz Członkowie Zarządu w osobach: Z-ca Prezesa Pan Ryszard Święch, Pani Skarbnik Halina Sarat oraz Pani Sekretarz Małgorzata Kułaga.
Pana Burmistrza nieobecnego ze względów rodzinnych reprezentował jego zastępca Pan Stanisław Ryczek oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Jacek Sarat.

„ …Ciągle jeszcze istnieją wśród nas anioły.
Nie mają wprawdzie żadnych skrzydeł,
lecz ich serce jest bezpiecznym portem
dla wszystkich, którzy są w potrzebie…”

%foto UMDT  %foto UMDT Po uroczystym powitaniu, toaście za zdrowie przybyłych gości, oraz marszu powitalnym w wykonaniu zespołu „Amadeo”, Pani Prezes zapoznała zebranych z osiągnięciami Stowarzyszenia.
  Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń’’ funkcjonuje już 18 lat i prowadzi 5 placówek są to: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Tarnowskiej, którego zespół muzyczny „Golden Boys” koncertował na balu, Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Sutkowie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy, Dzienny Dom Senior Plus w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Bank Żywności prowadzony charytatywnie przez rodziców dzieci niepełnosprawnych.

Po powitaniu Pan Stanisław Ryczek Zastępca Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej odczytał list okolicznościowy wystosowany do Gości Balu oraz Zarządu od Pana Burmistrza Krzysztofa Kaczmarskiego. Pan Burmistrz w liście docenił działania i osiągnięcia Stowarzyszenia oraz życzył organizatorom i uczestnikom wspaniałej zabawy, satysfakcji z podejmowanych inicjatyw oraz wielu sukcesów i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.
Pani Prezes Beata Partyńska dziękowała wszystkim za udział w balu, z którego całkowity dochód przeznaczony będzie na rehabilitację osób niepełnosprawnych. Wspomniała m.in., że „…w ubiegłym roku dzięki środkom zebranym na pierwszym Balu Charytatywnym i Pikniku Integracyjnym zorganizowanym w pierwszą niedzielę czerwca udało się pomóc 40 podopiecznym, uruchomiono dla nich rehabilitację domową oraz zakupiono dla podopiecznych leżących pampersy.  To dzięki takim osobom jak Państwo, jak nasi Goście możemy pomagać tym, których „los boleśnie doświadczył i mniej od niego dostali”.

Zabawa była wyśmienita! a Goście opuszczali świetnie zorganizowaną zabawę karnawałową zadowoleni i szczęśliwi, że swoim udziałem mogli wesprzeć działania statutowe Stowarzyszenia.
Należy podziękować wszystkim osobom – sponsorom, które przyczyniły się do organizacji balu, a są to: Pan Burmistrz Krzysztof Kaczmarski i Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Sarat, Pani Ewa Wielgus menadżer restauracji „Cristal Park”, która zadbała o miłą obsługę i suto zastawione stoły, jak i zespołowi „Amadeo”, którego muzyka porywała wszystkich do tańca.
Podziękowania należą się również Darczyńcom, którzy mimo, że nie uczestniczyli  w Balu to wpłacili darowizny na Stowarzyszenie, a są to: Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Pan Mariusz Micek oraz właściciel Firmy Auto-Części Pan Józef Węc.

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” w Dąbrowie Tarnowskiej już dzisiaj zaprasza wszystkich, którzy otwierają się na potrzeby drugiego człowieka na trzeci Charytatywny Bal, który odbędzie się w roku 2019 i zapewnia że, „dobro wyświadczone drugim zawsze wraca podwójnie”.

Beata Partyńska
Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń”