29 marca 2019 roku w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej. Obrady prowadził Pan Krzysztof Lechowicz – Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin.
Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia zgodnie z ustalonym porządkiem obrad na posiedzeniu członkowie Zgromadzenia Związku przyjęli następujące uchwały:

  • w sprawie w sprawie instrukcji sposobu głosowania przedstawiciela Związku podczas obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Tarnowskiej.

W/w instrukcja dotyczyła sposobu głosowania przedstawiciela Związku podczas obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników RPWiK Sp. z o.o. w Dąbrowie Tarnowskiej w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej.

  • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok – Związku Gmin,
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2022 – Związku Gmin r.

Z nagraniem posiedzenia można się zapoznać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Związku.

Przechwytywanie w trybie pełnoekranowym 2019 04 26 103442 III posiedzenie Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej

Z treścią w/w uchwał mogą Państwo zapoznać się już wkrótce w Biuletynie Informacji Publicznej Związku Gmin do Spraw Wodociągów i Kanalizacji.