Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski informuje o powołaniu  Zarządzeniem Nr 50.102.2019 z dnia 7 marca 2019 r. Miejskiej Komisji Wyborczej w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów w sołectwach Gminy Dąbrowa Tarnowska w dniu 7 kwietnia 2019 roku. W skład komisji powołane zostały następujące osoby:
1. Stanisław Ryczek  –  Przewodniczący Komisji,
2. Izabela Pintatara- Twardy  –  Z-ca Przewodniczącego,
3. Maria Dobosz  –  Członek,
4. Marcin Kądzielawa –  Członek
5. Jacek Sąsiadek –  Członek.

Zarządzenie Burmistrza Nr 50.102.2019 z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów sołtysów w sołectwach Gminy Dąbrowa Tarnowska

Załącznik Nr 1 – Regulamin Miejskiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów sołtysów w sołectwach Gminy Dąbrowa Tarnowska

Załącznik Nr 2 – Regulamin pracy sołeckiej komisji wyborczej do przeprowadzenia wyborów sołtysów w sołectwach Gminy Dąbrowa Tarnowska

Załącznik Nr 3 – Zgłoszenie kandydata na sołtysa

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie

Załącznik Nr 5 – Druk do zgłoszenia kandydata

wybory Sołtysa Informacja Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej o powołaniu Miejskiej Komisji Wyborczej w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów