W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska powodzi w dniu 21/22-05-2019 dla 8 mieszkańców Gminy Dąbrowa Tarnowska poszkodowanych udzielono pomocy w formie schronienia w Schronisku Młodzieżowym przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Piłsudskiego 33. Natychmiastowo w dniu 22.05.2019 r. od godzin porannych zorganizowano dla tych osób pomoc w postaci gorącego posiłku.
Ponadto od wystąpienia pierwszych zdarzeń powodziowych dla rodzin poszkodowanych została zapewniona pomoc psychologiczna z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej.

Poinformowano osoby o możliwości skorzystania  z bezpłatnego posiłku obiadowego  dla osób poszkodowanych w dniu 22-05-2019 r. zaproponowanego przez Hotel Cristal Park w Dąbrowie Tarnowskiej.

Od 22-05-2019 r. rozpoczęły działanie cztery komisje do spraw udzielania doraźnej pomocy i wsparcia dla osób poszkodowanych, które rozpoznawały sytuację oraz zbierały informacje do udzielenia pomocy finansowej w formie zasiłków celowych specjalnych oraz pomocy w formie rzeczowej tj. środków czystości.

Od dnia 23-05-2019 r. do Kuchni Caritas “Betania” przekazano listę osób, które mogą  korzystać z posiłków.

Ciągle przyjmowane są zgłoszenia od osób poszkodowanych, na miejsce udają się komisje w celu rozpoznania sytuacji.

Zgłoszenia dotyczące spowodowanych szkód powodziowych można zgłaszać w Urzędzie Miejskim Dąbrowa Tarnowska tel. 14 642 27 75 lub 14 655 40 00 oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej, tel. 14 657 83 83 lub 571 336 500.