Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej strefy czerwonej podczas stanu epidemii zachodzi konieczność podjęcia działań zmierzających do ograniczenia rozpowszechniania się koronawirusa SARS-COV-2. W związku z powyższym wszystkie zaplanowane rozmowy profilaktyczne zostają odwołane.
O nowych terminach Komisja poinformuje w terminie późniejszym.