Marszałek Województwa Małopolskiego przypomina o konieczności wywiązywania się z obowiązków sprawozdawczych w zakresie ewidencji i sprawozdawczości odpadowej, gospodarki bateriami i akumulatorami, gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska.

Informacja dla podmiotów o konieczności wywiązywania się z obowiązków sprawozdawczych względem Marszałka Województwa Małopolskiego w następującym zakresie:

1.  ewidencji i sprawozdawczości odpadowej (zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach Dz.U. Z 2010r. Nr 185 poz. 1243 ze zm.)- więcej informacji pod adresem www.malopolskie.pl/gospodarkaodpadami lub pod nr telefonu /12/ 63 03 495, 63 03 587, 63 03 239, 63 03 586,

2.  gospodarki bateriami i akumulatorami (zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach Dz. U. Z 2009r. Nr 79 poz. 666); więcej informacji pod adresem www.malopolskie.pl/gospodarkaodpadami lub pod nr telefonu /12/ 63 03 177,

3.  gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 roku o opakowaniach i odpadach opakowaniowych Dz.U. Z 2001 Nr 63 poz. 638 ze zm.); więcej informacji pod adresem www.malopolskie.pl/gospodarkaodpadami lub pod nr telefonu /12/ 63 03 177,

4.   występowaniu substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska Dz.U. Z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.); więcej informacji pod adresem www.malopolskie.pl/gospodarkaodpadami lub pod nr telefonu /12/ 63 03 140.