POSTANOWIENIE NR 75/2023 Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 22 września 2023 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), w celu  przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., Komisarz Wyborczy w Tarnowie I postanawia, co następuje:

§ 1. Zwołuje się pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych, powołanych postanowieniem nr 74/2023 Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 22 września 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do Postanowienia.

§ 2. Obsługę oraz techniczno-materialne warunki pracy komisji zapewni wójt (burmistrz, prezydent miasta).

§ 3. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy w Tarnowie I

/-/ Katarzyna Joanna Tutaj

Gm. Dąbrowa Tarnowska

Pierwsze posiedzenie obwodowej komisji wyborczej w obwodzie
Nr 1
Miejsce: Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
Termin: 28 września 2023 r. o godz. 14:00
Nr 2
Miejsce: Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
Termin: 28 września 2023 r. o godz. 14:00
Nr 3
Miejsce: Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
Termin: 28 września 2023 r. o godz. 14:00
Nr 4
Miejsce: Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
Termin: 28 września 2023 r. o godz. 14:00
Nr 5
Miejsce: Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
Termin: 28 września 2023 r. o godz. 14:00
Nr 6
Miejsce: Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
Termin: 28 września 2023 r. o godz. 14:00

Nr 7
Miejsce: Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
Termin: 28 września 2023 r. o godz. 15:00
Nr 8
Miejsce: Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
Termin: 28 września 2023 r. o godz. 15:00
Nr 9
Miejsce: Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
Termin: 28 września 2023 r. o godz. 15:00
Nr 10
Miejsce: Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
Termin: 28 września 2023 r. o godz. 15:00
Nr 11
Miejsce: Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
Termin: 28 września 2023 r. o godz. 15:00
Nr 12
Miejsce: Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
Termin: 28 września 2023 r. o godz. 15:00
Nr 13
Miejsce: Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
Termin: 28 września 2023 r. o godz. 15:00

Nr 14
Miejsce: Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
Termin: 28 września 2023 r. o godz. 16:00
Nr 15
Miejsce: Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
Termin: 28 września 2023 r. o godz. 16:00
Nr 16
Miejsce: Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
Termin: 28 września 2023 r. o godz. 16:00
Nr 17
Miejsce: Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
Termin: 28 września 2023 r. o godz. 16:00
Nr 18
Miejsce: Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
Termin: 28 września 2023 r. o godz. 16:00
Nr 19
Miejsce: Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
Termin: 28 września 2023 r. o godz. 16:00
Nr 20
Miejsce: Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
Termin: 28 września 2023 r. o godz. 16:00