Informujemy, że podobnie jak w latach ubiegłych, w okresie Świąt  Wszystkich Świętych, tj. w dniach od 31 października 2022 r. od godz. 15:00 do 2 listopada 2022 r. do godz. 12:00 wprowadzona została zmiana organizacji ruchu w obrębie  cmentarza parafialnego w Dąbrowie Tarnowskiej.

Podobnie jak w roku ubiegłym udostępnione zostały parkingi na terenie Ośrodka Nauki Jazdy „Jedynka” Pawła Drożdża przy ul. Ręgorowicza i ul. Św. B. A. Chmielowskiego oraz Firmy “Hydroland” Dariusza Lizaka przy ul. Św. B. A. Chmielowskiego.
Zachęcamy do zapoznania się z tymi zmianami i nowych zasad organizacji ruch w obrębie dąbrowskich nekropolii oraz stosowanie się do poleceń Policji.

Organizacja ruchu w dniach 31 października – 2 listopada 2022 r. jest następująca:

Ulicami jednokierunkowymi są:
ul. Zielona, ul. Św. B. A. Chmielowskiego, na odcinku od skrzyżowania
z ul. Szarwarską do ul. Ręgorowicza i ul. Ręgorowicza.

Parkingi dodatkowe :
ul. Zielona strona lewa,  ul. Św. B. A. Chmielowskiego strona lewa do ul. Ręgorowicza,
parking przy Cmentarzu Parafialnym,
parking przy Ośrodku Nauki Jazdy „Jedynka” – ul. Ręgorowicza,
parking przy Ośrodku Nauki Jazdy „Jedynka” – ul. Św. B. A. Chmielowskiego,
parking Firmy “Hydroland” – ul. Św. B. A. Chmielowskiego,
parking przy Hospicjum Św. Brata Alberta Chmielowskiego.

Zmiana organizacji ruchu 2022 cmentarze Informacja o zmianie organizacji ruchu w obrębie dąbrowskich cmentarzy w dniach od 31 października do 2 listopada 2022 r.