Informacja przestrzenna Gminy Dąbrowa Tarnowska – OBSZAR WIEJSKI

Przedstawiamy Państwu syntetyczne opracowanie dotyczące informacji przestrzennej Gminy Dąbrowa Tarnowska.
Znajdziecie tu Państwo zapisy dotyczące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowe plany zagospodarowania dotyczące przestrzeni wiejskich Gminy Dąbrowa Tarnowska.

  • MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DĄBROWA TARNOWSKA – obszar wsi;

%foto UMDT  %foto UMDT