Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim. To honorowe odznaczenie nadawane jest przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach oraz Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 15 grudnia 2004 r.

Wobec powyższego Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej serdecznie zaprasza zainteresowane pary małżeńskie, zameldowane na terenie miasta i gminy Dąbrowa Tarnowska, które w bieżącym roku obchodzą Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego oraz pary, które swój jubileusz obchodziły w latach wcześniejszych, a nie zostały odznaczone Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, do zgłoszenia tego faktu w Urzędzie Stanu Cywilnego w Dąbrowie Tarnowskiej.

Aby zainicjować procedurę nadania Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, należy złożyć wniosek, będący jednocześnie zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Wypełniony i podpisany przez małżonków wniosek można przesłać pocztą na adres Urzędu lub złożyć przez osobę trzecią. Formularz wniosku zamieszczony poniżej należy złożyć do dnia 30 listopada 2022 r.

Złożenie wniosku przez Jubilatów jest podstawą do wystąpienia z pismem przez Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej o przyznanie odznaczenia do Wojewody Małopolskiego jako organu uprawnionego do przedstawienia Prezydentowi RP wniosku w sprawie nadania Medalu. Urząd Wojewódzki po weryfikacji dokumentów przekazuje wnioski do Kancelarii Prezydenta. Procedura związana z nadaniem odznaczenia trwa ok.6 miesięcy.

Kontakt w przedmiotowej sprawie i dodatkowe informacje – Urząd Stanu Cywilnego pok. nr 19, nr tel. 14 642 23 59.

PDF ICO Informacja w sprawie Jubileuszy 50 lecia małżeństwa

wniosek Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie