Archiwum kategorii: Aktualności

W niedzielę 9 grudnia 2018 roku na Hali Sportowej im. Agaty Mróz – Olszewskiej w Dąbrowie Tarnowskiej odbył się Mikołajkowy Turniej Piłkarski z Football Academy. Całodzienny turniej  podzielony był na trzy grupy wiekowe Orlików, Żaków i Skrzatów. Gościliśmy łącznie 15 drużyn z naszego regionu,  zagrało ponad 200 zawodników. Z bardzo dobrej strony reprezentowali się wychowankowie Football Academy.
Na uroczystym zakończeniu każdej grupy pojawiał się gość –  Św. Mikołaj, który rozdawał pamiątkowe medale i słodkie upominki. Turniej odbywał się w świątecznej i przyjacielskiej atmosferze.   Bardzo dobra zabawa dzieci nagradzana była gromkimi oklaskami bardzo licznie przybyłych rodziców zwłaszcza w najmłodszej grupie. To kolejna bardzo duża impreza sportowa zorganizowana przez dąbrowską szkółkę Football Academy.
Czytaj dalej

Jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia, w najbliższą sobotę melomanów i wielbicieli kultury na światowym poziomie czeka nie lada gratka – transmisja jednej z najsłynniejszych i najpiękniejszych oper: „La traviata” Giuseppe Verdiego. Dąbrowskie kino jest w elitarnym gronie placówek pokazujących to wydarzenie 15 grudnia (początek o 18:45).
To zupełnie nowa inscenizacja, znacznie różniąca się od pokazywanych w poprzednich latach wersji „Traviaty” z Metropolitan Opera.
Czytaj dalej

5 grudnia b.r. do Restauracji ,,Cristal Park’’ zawitał Święty Mikołaj z workiem pełnym prezentów dla podopiecznych Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń”. Na spotkanie przybyli podopieczni Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Sutkowie, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Tarnowskiej oraz uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy. Nie zabrakło też dzieci, które na co dzień nie korzystają z tego typu placówek, ale są podopiecznymi Stowarzyszenia. Przybyłych gości: Starostę Dąbrowskiego Lesława Wieczorka, Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Karczmarskiego, Wójta Gminy Olesno Witolda Morawca, Księdza Jakuba Maturę – opiekuna osób niepełnosprawnych, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Agnieszkę Anioł –Głuszek wraz z Z-cą Dyrektora Marię Smolicha, Dyrektora Gminnej Biblioteki w Oleśnie Małgorzatę Morawiec oraz Kierownika Senior Plus Renatę Bączek powitała Prezes Stowarzyszenia Beata Partyńska. Wszyscy goście podziękowali za zaproszenie i obdarowali podopiecznych Stowarzyszenia słodkimi prezentami. Czytaj dalej

Podkarpacka Agencja Konsultingowo – Doradcza sp. z o. o. ogłasza nabór kandydatów do projektu pn.: ,,Twoja szansa na przedsiębiorczość” – powiat dąbrowski. Celem głównym projektu jest udzielenie kompleksowego wsparcia w postaci dostarczenia wiedzy nt. uruchomienia działalności gospodarczej (udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego), umożliwienie pokrycia kosztów utworzenia firmy (dotacja w wysokości do 28 000 zł) oraz dostarczenie wiedzy nt. prowadzonej działalności gospodarczej (udzielenie wsparcia pomostowego i doradczego). Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby pozostające bez pracy (bierne zawodowo lub bezrobotne) w wieku powyżej 30 lat i więcej, zamieszkujące/uczące się w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze subregionu tarnowskiego woj. małopolskiego (powiaty: m. Tarnów, tarnowski, brzeski, dąbrowski), zainteresowane założeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. Czytaj dalej

Zakończono prace przy modernizacji drogi bocznej od ulicy Grunwaldzkiej w Dąbrowie Tarnowskiej. Droga łączy ulicę Grunwaldzką z ulicą Ligęzów. Wykonawcą robót była firma Kompleksowe Utrzymanie Dróg Mariusz Biedroński.
Została wykonana nawierzchnia asfaltowa na długości 160 m. Koszt przebudowy drogi wyniósł 115 578,50 zł. Zadanie zostanie sfinansowane w całości ze środków własnych gminy. Mieszkańcy podarowali grunt pod budowę drogi. Zrealizowana inwestycja nie tylko poprawi komfort zamieszkania, ale również pozwoli na bezpieczny dojazd oraz dojście do budynków mieszkalnych i usługowych.
Jest to kolejna inwestycja, która poprawiła stan dróg na terenie naszej gminy.
Czytaj dalej

Zakończono prace przy remoncie drogi gminnej „Zagrody” w Gruszowie Małym zniszczonej podczas powodzi w 2010 roku. Została wykonana nawierzchnia asfaltowa na długości 742 m wraz z poboczami. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe z Dębicy. Koszt remontu drogi wyniósł 286 269,74 zł, który w całości zostanie sfinansowany z budżetu państwa na usuwanie szkód klęsk żywiołowych. Remont ten był od dawna oczekiwany przez mieszkańców. Stara nawierzchnia asfaltowa wykonana była w latach 70.

Czytaj dalej

Urząd Miejski Dąbrowa Tarnowska wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego zapraszają mieszkańców Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska zainteresowanych pozyskiwaniem dotacji unijnych na konsultacje z pracownikiem Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Dyżur konsultanta odbędzie się w sali ślubów Urzędu Miejskiego Dąbrowa Tarnowska w środę 12 grudnia 2018r. w godzinach od 9:00 do 11:30. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych preferencyjnymi pożyczkami na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej, dotacjami na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej, lub pozostałymi możliwościami wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020. Czytaj dalej

Już jutro, 8 grudnia br. od godz. 15:00 w Hali Sportowej im. Agaty Mróz-Olszewskiej w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Sportowa 4 odbędzie się impreza charytatywna na rzecz dąbrowskiego Wojownika – Karola Kseń. Opłata wstępu to wolne datki do puszek na jego leczenie i rehabilitację. Na wszystkich przybyłych będzie czekać bardzo wiele atrakcji! W programie wydarzenia m.in.: Michał Stryszowski – Główkujemy po Europie, Andrzej Kukla – rekordzista Guinnessa w podbijaniu piłki, Aleksander Maciejewski – Global boxing, Dawid Dubajka prosto z The Voice of Poland oraz kilka niespodzianek! Oprócz tego kiermasz słodkości, ozdób świątecznych oraz paczek mikołajkowych, odwiedziny Św. Mikołaja ze słodyczami oraz malowanie twarzy dla dzieci. Czytaj dalej

W środę 5 grudnia br. Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski podpisał umowę z Dolnośląskim Biurem Projektowania Urbanistycznego Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, reprezentowanym przez urbanistów Panią Joannę Świtlińską – Robutkę i Pana Pawła Niemca, na opracowanie projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Dąbrowa Tarnowska. Zmiana ta jest następstwem uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej nr XLIII/609/18 z dnia 26 czerwca 2018r. o przystąpieniu do zmian w planie i obejmuje obszar miasta w rejonie ulic Sucharskiego, Warszawskiej, Ogrodowej i Grunwaldzkiej przyjętego uchwałą nr XXIX/267/09 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 września 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2009 r. Nr 644 poz. 4852 – z późn. zm.). Czytaj dalej

Biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapraszają do rejestracji wszystkie koła gospodyń wiejskich, które zainteresowane są możliwością zyskania osobowości prawnej oraz ubiegania się o pomoc finansową. Warunkiem otrzymania do 5 tysięcy złotych wsparcia na start jest złożenie wniosku o rejestrację jak najszybciej, najlepiej do 14 grudnia. Do 27 grudnia trzeba będzie złożyć wniosek o wypłatę pieniędzy.
To gwarancja otrzymania wsparcia.

Czytaj dalej

Polacy pokochali płatności zbliżeniowe, więc na pewno w zbliżającym się okresie świątecznym będą chętnie korzystać ze swoich kart. Niestety, czas przedświątecznej gorączki to również większe ryzyko kradzieży lub utraty nie tylko gotówki, ale także kart płatniczych, których Polacy mają już w portfelach ponad 40 milionów. W przypadku problemu utraty karty, ale także dowodu osobistego z pomocą może nam przyjść szybkie zastrzeżenie naszej karty pod całodobowym międzybankowym numerem alarmowanym (+48) 828 828 828. Od początku jego funkcjonowania, Polacy skorzystali z takiej możliwości już ponad 575 tys. razy. Czytaj dalej

Św. Mikołaj zawitał do podopiecznych Zespołu Jednostek Wspierających Rodzinę w Dąbrowie Tarnowskiej i z „workiem prezentów” spotkał się z wyczekującymi go dziećmi i młodzieżą Domu Dziecka. Spotkanie było okazją do wielu uśmiechów i radości. Św. Mikołaj przekazał prezenty, które pomogli mu przygotować: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Starostwo.
Podczas wizyty w Domu Dziecka Mikołajowi towarzyszyli: Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski wraz z Radnym Rady Miejskiej Jerzym Żelawskim, Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek wraz z Wicestarostą Krzysztofem Brykiem, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Agnieszka Anioł-Głuszek wraz z Z-cą Dyrektora Marią Smolichą.
Czytaj dalej

Święty Mikołaj jest postacią historyczną. Urodził się w 270 r. w leżącym na terenie dzisiejszej Turcji mieście Patara. Był jedynakiem pochodzącym z zamożnej oraz pobożnej rodziny i od najmłodszych lat wykazywał wrażliwość na los innych ludzi. Kiedy podczas epidemii jednej z chorób zmarli jego rodzice rozdał majątek po czym wstąpił do klasztoru. Święceń kapłańskich udzielił mu stryj, biskup leżącej na terenie Azji Mniejszej Miry, którą jak pokazała przyszłość zaopiekował się, także i on. Święty Mikołaj został biskupem portowej zaniedbanej diecezji, gdzie dzięki troskliwości i hojności zyskał uznanie ludzi. Przez całe życie wspierał potrzebujących niosąc pomoc, a jednocześnie wykazując się przy tym dyskrecją. Zmarł 6 grudnia ok. 350 r. jako wielce szanowana osoba. Czytaj dalej

Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dąbrowa Tarnowska na lata 2019-2021. Wszelkie uwagi, opinie i propozycje proszę kierować na Formularzu zgłaszania uwag.
Projekt Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dąbrowa Tarnowska na lata 2019-2021 wraz z Formularzem zgłaszania uwag dostępny jest:na stronie internetowej: www.mopsiwr.pl, www.dabrowatar.pl; w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej w godzinach urzędowania.

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym „cichym zabójcą”, gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.
Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej  ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: „Prowadzenie Dziennego Domu „Senior+” na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska” w 2019 roku.
Zadanie będzie polegało na prowadzeniu przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu ofert Dziennego Domu „Senior+” w lokalu usytuowanym  w Budynku ul. B. Joselewicza 8 w Dąbrowie Tarnowskiej. Czytaj dalej

Zbliża się radosny czas Świąt Bożego Narodzenia. Przygotowujemy się by był to szczególny czas pełen rodzinnego ciepła, przyjaźni i radości, życzliwości i pogody ducha, w której każdy stara się o prezenty dla bliskich. Mając w pamięci bożonarodzeniowe kiermasze świąteczne, organizowane przez Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem, po raz kolejny zapraszamy na Dąbrowski Bożonarodzeniowy Kiermasz Świąteczny.
Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej wraz z Urzędem Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej z okazji zbliżających się Świąt pragnie serdecznie zaprosić na przedświąteczny kiermasz, który odbędzie się 17 grudnia w godzinach 1000-1800 na parkingu przed budynkiem dąbrowskiego Urzędu Miejskiego zapełnionego świątecznymi kramami.
Czytaj dalej

VI Powiatowy Przegląd Piosenki Religijnej „Śpiew otwiera niebo” zorganizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej odbył się w piątek, 30 listopada 2018 r. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym przez Posła na Sejm RP Wiesława Krajewskiego oraz Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego. Ponadto patronat nad przeglądem objęli: Proboszcz Parafii Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej ks. Stanisław Cyran, Starosta Powiatu Dąbrowskiego Lesław Wieczorek oraz Dyrektor DDK Paweł Chojnowski. Dzięki życzliwości i pomocy dyrektora DDK Pawła Chojnowskiego, przegląd mógł być przeprowadzony w sali kinowej, co nadało mu jeszcze wyższą rangę. Czytaj dalej

Już od ponad ćwierć wieku 3 grudnia obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Ustanowione w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ święto ma służyć informowaniu i edukowaniu o sytuacji ludzi z niepełnosprawnością. Ma także zachęcić do lepszej integracji osób zdrowych, z tymi, którzy codziennie mierzą się z wynikającymi z niepełnosprawności ograniczeniami. W dniu dzisiejszym ważne jest zaakcentowanie tego, że niepełnosprawni powinni cieszyć się pełnią praw człowieka w każdym ich aspekcie – społecznym, ekonomicznym, kulturowym, politycznym. Nie da się zapomnieć o tym, że osoby niepełnosprawne wciąż napotykają bariery, czy to architektoniczne, czy też związane z mentalnością. Czytaj dalej

Już w połowie grudnia subregion tarnowski, a konkretnie miasto Tuchów stanie się podróżniczym centrum Małopolski! To właśnie tam 16 i 17 grudnia br. odbędzie się „II Tuchowski Festiwal Podróżników”. W tym roku wydarzenie zapowiada się bardzo atrakcyjnie, aż 9 podróżników podzieli się swoimi doświadczeniami. Podczas całego festiwalu prowadzone będą konkursy dla zainteresowanych, a nagroda główna przyznana zostanie najbardziej wytrwałym widzom pierwszego dnia imprezy o 20:45 (po ostatniej z prelekcji).
Organizatorzy informują, iż Dom Wczasów Dziecięcych w Jodłówce Tuchowskiej przygotował na powyższą okazję specjalny turnus dla grup zorganizowanych. Wciąż dostępne są wolne, niezarezerwowane jeszcze miejsca na sali kinowej w poniedziałek 17 grudnia (drugi dzień festiwalu).

Strona 1 z 43012345...102030...Ostatnia »