Archiwum kategorii: Aktualności

W kolejny XVIII już Dzień Papieski społeczność miejscowości Nieczajna Górna i Nieczajna Dolna oddała hołd polskiemu Papieżowi, głęboko przeżywając udział w spektaklu słowno-muzycznym pod hasłem „Jan Paweł II – Promieniowanie Ojcostwa”. Obchody tego dnia wpisały się w dwie rocznice z życia naszego Ojca Świętego: 60 lat temu ks. Karol Wojtyła został biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej, a 40 lat temu został wybrany papieżem, oraz  w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Jan Paweł II mocno podkreślał, że „Ojczyzna  to poniekąd to samo, co ojcowizna, czyli zasób dóbr, które otrzymaliśmy w dziedzictwie po ojcach”. Czytaj dalej

Miejska Komisja Wyborcza w Dąbrowie Tarnowskiej podaje do wiadomości publicznej harmonogram dyżurów w związku z wyborami samorządowymi.

W dniu 19.10.2018 r. SOBOTA  od godziny 15.00 do godziny 16.00
W dniu 21.10.2018 r. NIEDZIELA  od godziny 7.00.

Kazimierz Kozioł
Przewodniczący Komisji Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej

Już w tę niedzielę, 21 października odbędą się wybory samorządowe. W gminie Dąbrowa Tarnowska zadecydujemy o wyborze wśród kandydatów do sejmiku wojewódzkiego, rady powiatowej, rady miejskiej oraz burmistrza na pięcioletnią kadencję w latach 2018-2023. Przypominamy, że w samym mieście Dąbrowa Tarnowska zmienione zostały 3  obwody, w których oddamy głosy.  Czytaj dalej

Wpisując się w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości Kino „Sokół” w Dąbrowie Tarnowskiej zaprasza na jedyny, unikatowy pokaz niezwykłego filmu dokumentalnego „Z dala od orkiestry” w reżyserii Rafaela Lewandowskiego. Film będzie pokazany w dąbrowskim „Sokole” tylko raz – 25 października o godz.18:00.
Rafael Lewandowski jest twórcą znanym polskiej publiczności przede wszystkim dzięki głośnemu filmowi „Kret”, nagrodzonemu m.in. na 36. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Absolwent paryskiej Sorbony i francuskiej szkoły filmowej La fémis, w dorobku ma wiele krótkometrażowych fabuł oraz dokumentalnych filmów prezentowanych na międzynarodowych festiwalach. Pochodzi z polsko-francuskiej rodziny, a filmem „Z dala od orkiestry” przybliża ważny fragment dziedzictwa polskiej emigracji we Francji.
Czytaj dalej

31 sierpnia 2018 r. Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski złożył wniosek do Ministerstwa Zdrowia na konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 r”.
Komisja konkursowa zaliczyła ofertę naszej gminy do najkorzystniejszych i przyznała dofinansowanie w wysokości 114 507 zł. Znaleźliśmy się w grupie 47 gmin w Polsce, którym przyznano dofinansowanie. 
Czytaj dalej

W dniu 16 października 2018 r. podczas sesji Rady Miejskiej Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski wręczył stypendia dla uzdolnionych uczniów za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2017/2018. Nagrodzeni uczniowie szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych, mieszkańcy naszej gminy, w ostatnim roku szkolnym osiągnęli bardzo duże sukcesy. Czytaj dalej

W sobotę 13 października 2018 roku w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu odbyła się gala finałowa plebiscytu „Złoty Dąb Powiatu Dąbrowskiego 2018” na najprężniej działającą organizację w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w powiecie dąbrowskim w połączeniu z Balem Seniora, w ramach projektu „Aktywni dla siebie – aktywni dla innych” realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
W tym dniu, w powiatowej instytucji kultury zgromadzili się przedstawiciele samorządu powiatowego i samorządów gminnych a zarazem członkowie Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego – organizatora niniejszego plebiscytu, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych i kół gospodyń wiejskich z powiatu dąbrowskiego.
Czytaj dalej

Zakończono  prace przy odbudowie drogi gminnej „Podlesie” zlokalizowanej w Szarwarku i znacznie zniszczonej jeszcze podczas powodzi w 2010 roku. W ramach realizacji zadania wykonana została podbudowa i nawierzchnia asfaltowa na długości 352 metrów wraz z poboczami i zjazdami.
Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Mielca.
Całkowity koszt odbudowy drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą wyniósł  350.623,49 zł, z czego 297.324 zł. stanowiło dotację z budżetu państwa na usuwanie szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi.
Czytaj dalej

„Wietrze …nieś czyste powietrze przez polskie miasta i wsie…” W poniedziałek 15 października 2018 r. w Przedszkolu Niepublicznym w Żelazówce odbyła się akcja edukacyjna, związana z otrzymaniem oczyszczacza powietrza, który był darem Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pod nazwą „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”, współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej. Czytaj dalej

Trwają prace przy budowie obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej. Obecnie zadanie prowadzi konsorcjum polsko-węgierskie: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o. – (Lider) z Będzina, AZI-BUD Sp. z o. o. – (Partner) z Będzina i węgierska firma DUNA ASZFALT Út-és MélyépitÕ Kft. – (Partner), które wyceniło budowę na ponad 102 mln zł.
Prace trwają na 7 z 8 obiektów inżynierskich mostowych oraz rozpoczęły się prace ziemne na całym odcinku trasy. Trwają roboty przezbrojeniowe branżowe związane z przebudową sieci wodociągowej, energetycznej, telekomunikacyjnej oraz przebudowa urządzeń melioracyjnych. Czytaj dalej

We wtorek 16 października 2018 r. w Ośrodku Spotkania Kultur odbyła się XLVI uroczysta sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. Obrady prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Sarat. W sesji wzięli udział zaproszeniu goście: Wiesław Krajewski – Poseł na Sejm RP oraz Tadeusz Kwiatkowski – Starosta Dąbrowski, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych, przedstawiciele jednostek pomocniczych Gminy Dąbrowa Tarnowska oraz najzdolniejsi uczniowie wraz z rodzicami i ich wychowawcami. Po powitaniu wszystkich gości Burmistrz Krzysztof Kaczmarski wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Jackiem Saratem wręczyli stypendia dla uzdolnionych dzieci i młodzieży, będących mieszkańcami Gminy Dąbrowa Tarnowska. Czytaj dalej

Dobiegają końca prace przy odbudowie drogi gminnej „na Beleryt” zniszczonej podczas powodzi w 2010 roku. Została  wykonana nawierzchnia asfaltowa (warstwa wiążąca jezdni)  na długości 995 m wraz z kanalizacją burzową. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Dębicy.
Roboty  zostaną zakończone do końca października br. Koszt odbudowy drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą wyniesie 689.599,70 zł, w tym dotacja z budżetu państwa na usuwanie szkód klęsk żywiołowych 470.173 zł. Czytaj dalej

Tegoroczne Święto Edukacji Narodowej obchodzone w piątek 12 października br. miało dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 szczególną rangę gdyż połączone było z oficjalnym otwarciem zmodernizowanego boiska szkolnego. Obiekt otrzymał nowoczesną nawierzchnię chroniącą przed urazami i zapewniającą odpowiednie standardy użytkownikom. Ponadto, boisko zostało wyposażone w potrzebną infrastrukturę. Koszt zadania modernizacji boiska urazogennego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej w ramach projektu „Małopolskie boiska”.  wyniósł 441.500,00 zł. Na realizację tej inwestycji Gmina Dąbrowa Tarnowska otrzymała od Samorządu Województwa Małopolskiego kwotę 194.542,00 zł, która pokryła 44 % całej inwestycji. Resztę środków na potrzeby zadania zabezpieczyła Gmina Dąbrowa Tarnowska. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego reprezentował podczas piątkowego wydarzenia wicemarszałek Stanisław Sorys.
Czytaj dalej

W wyborach samorządowych, które odbędą się 21 października br. mieszkańcy gminy Dąbrowa Tarnowska głosować będą w 18 lokalach wyborczych będących siedzibami Obwodowych Komisji Wyborczych stałych i 2 lokalach będących siedzibami Obwodowych Komisji Wyborczych odrębnych. Warto zwrócić uwagę na pojawienie się trzech nowych stałych lokali wyborczych na terenie miasta Dąbrowa Tarnowska. Są one zlokalizowane w następujących miejscach: Publiczna Szkoła  Podstawowa Nr 3 (OKW nr 1), Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w budynku przy ul. Matejki 8 (OKW nr 4), Żłobek Samorządowy (OKW nr 6).
Podział gminy na stałe obwody do głosowania i
ustalenie ich numerów, granic i siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych ustalony został na mocy uchwały Nr XL/577/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 16 kwietnia 2018 r. Spośród wszystkich lokali wyborczych 7 znajduje się na terenie miasta, a pozostałych 11 w sołectwach gminy. Ponad połowa lokali jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Czytaj dalej

Na początku września 2018 r. do żłobka i przedszkoli w gminie Dąbrowa Tarnowska staraniem Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej – Krzysztofa Kaczmarskiego oraz Eko-doradcy – Szymon Lichorobiec trafiły oczyszczacze powietrza, które przekazał Marszałek Województwa Małopolskiego. W ramach akcji społecznej, której celem było uświadomienie mieszkańców o problemie jakim jest zanieczyszczenie powietrza, do małopolskich przedszkoli i żłobków trafiło prawie 1700 oczyszczaczy!
Dzieci spędzają w szkołach, przedszkolach i żłobkach 1/3 doby, dlatego miejsca te powinny przede wszystkim zapewniać bezpieczeństwo i zdrowy rozwój najmłodszych. Do tej pory dużym problemem było wysokie zanieczyszczenie powietrza, szczególnie w sezonie zimowym (tzw. „smogowym”). Czytaj dalej

Film pt. „Serce w pasiaku – Stefania Łącka” po uroczystej ogólnopolskiej premierze w Kinie „Sokół” w Dąbrowie Tarnowskiej, która odbyła się 28 września, będzie pokazywany na ekranie dąbrowskiego kina w dniach 19-28 października br. (czyli od najbliższego piątku, na seansach popołudniowych, w różnych godzinach w zależności od poszczególnych dni. Szczegółowe informacje można uzyskać w recepcji kina albo na stronie internetowej www.kinosokol.pl). Zaplanowano też seanse edukacyjne dla szkół w godzinach dopołudniowych. Czytaj dalej

Od poniedziałku 15 października 2018 r. wprowadzona została tymczasowa organizacja ruchu w miejscowości Nieczajna Górna. Zamknięty został most znajdujący się w tej miejscowości ciągu drogi powiatowej nr 1322K Dąbrowa Tarnowska – Radomyśl Wielki. Przewiduje się utrudnienia w ruchu drogowym trwające do połowy grudnia 2018 r. Ruch pojazdów zostanie przeniesiony na wyznaczone objazdy zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu. Zmiany w organizacji ruchu związane są realizacją zadania remontu ww. drogi powiatowej przez firmę SALTOR Edyta Durlik z Kielc. Czytaj dalej

W niedzielę 7 października 2018 roku mieszkanka naszej gminy Joanna Ostręga, uczennica I klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki  w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Dominika Brożek z Tarnowa, tańczące na co dzień w Studiu Tańca Honorata w Tarnowie, wygrały kwalifikacje duetów do reprezentacji Polski na International Cheer Union WorldsMistrzostwa Świata 2019 w  kategorii Duet Freestyle Pom Senior. Oprócz tego dziewczyny wygrały również International Championship Grand Prix Polski Cheerleaders 2018 w Łochowie. Czytaj dalej

W ramach „Ogólnopolskiego programu profilaktyki narządu słuchu” firma Marmed realizuje bezpłatne badania słuchu. Celem Programu jest podnoszenie świadomości społeczeństwa o profilaktyce narządu słuchu. Badania są pierwszym krokiem do zapobiegania i wczesnego wykrywania ubytków narządu słuchu.
Dziś od rana do godziny 15.00 na parkingu przy Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej można rzetelnie sprawdzić swój słuch. Badania wykonywane są w specjalnie przygotowanym i wyposażonym pojeździe – w mobilnym centrum badań, przez specjalistów – dyplomowanych protetyków słuchu.
Czytaj dalej

Biblijna opowieść o hebrajskim siłaczu Samsonie i filistyńskiej uwodzicielce Dalili inspirowała wielu twórców. Dzieło Camille’a Saint-Saënsa jest jej najbardziej znaną muzyczną interpretacją, a jednocześnie jedyną operą kompozytora, która regularnie pojawia się na scenach świata.
Spektakl będzie transmitowany „na żywo” w Kinie „Sokół” w Dąbrowie Tarnowskiej w sobotę 20 października (wprowadzenie o 18:45, początek transmisji – 18:55).
Czytaj dalej

Strona 1 z 42412345...102030...Ostatnia »