Archiwum kategorii: Aktualności

18 sierpnia br. w Sołectwie Brnik  w Gminie Dąbrowa Tarnowska odbyły się dożynki wiejskie. Tradycja organizowania dożynek w tej wsi ma wiele lat. Od wielu lat podtrzymuje ją Sołtys tej miejscowości Pan Stanisław Król. Piękny wieniec dożynkowy został przyniesiony przez delegację tej wsi do kaplicy, gdzie została odprawiona uroczysta msza święta dziękczynna za tegoroczne plony.
W czasie Mszy św. dożynkowej mieszkańcy Brnika dziękowali za szczęśliwie zebrane plony i prosili o zachowanie od wszelkich nieszczęść i kataklizmów oraz błogosławieństwo Boże dla wszystkich mieszkańców. Mszę koncelebrowali ks. Marek Lasek i ks. Marek Kurmaniak. Czytaj dalej

W ramach projektu: „Przestrzeń Obrazu. Przegląd filmów o tematyce żydowskiej” – edycja V prezentowane będą filmy o tematyce żydowskiej, filmy nagradzane na wielu międzynarodowych festiwalach, w tym Warszawskim Festiwalu Filmów o Tematyce Żydowskiej w 2018 r.
Partnerem pokazów jest Fundacja Kamera Dawida. Współorganizatorzy pokazów w Kinie „Sokół”: Żydowskie Muzeum „Galicja” i Dąbrowski Dom Kultury.
Projekcje odbędą się w niedzielne wieczory 8.09 i 22.09. Wstęp wolny.

Celem głównym projektu  jest udzielenie kompleksowego wsparcia w postaci:
– dostarczenie wiedzy nt. uruchomienia działalności gospodarczej. (udzielenie wsparcia szkoleniowo doradczego),
– umożliwienie pokrycia kosztów utworzenia firmy
BEZZWROTNA DOTACJA   – dostarczenie wiedzy nt. prowadzonej działalności  gospodarczej  (udzielenie wsparcia pomostowego doradczego).

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby pozostające bez pracy (bierne zawodowo lub bezrobotne) w wieku powyżej 30 lat i więcej zamieszkujące/uczące się w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze subregionu Tarnowskiego woj. małopolskiego (powiaty: m. Tarnów, tarnowski, brzeski, dąbrowski) zainteresowane założeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. Czytaj dalej

Trwają prace związane z modernizacją oświetlenia drogowego na terenie miasta Dąbrowa Tarnowska. W bieżącym miesiącu zostanie wymienione 36 istniejących opraw oświetlenia drogowego na energooszczędne oświetlenie typu LED. Prace zostaną wykonane w ramach konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego. Wymiana opraw dotyczy ulicy Grunwaldzkiej w Dąbrowie Tarnowskiej ze względu na fakt, iż jest to prosty odcinek drogi, a słupy usytuowane są w jednakowej odległości.
Latarnie ledowe będą spełniać wymogi doświetlenia dróg, a przede wszystkim przyczynią się do oszczędności  w poborze energii. Czytaj dalej

W tym roku Województwo Małopolskie organizuje MFS już po raz piętnasty! To wyjątkowe wydarzenie, które na stałe zagościło w kalendarzu najważniejszych i największych wydarzeń kulinarnych w Polsce. Tegoroczny Małopolski Festiwal Smaku powraca do korzeni, dając możliwość skosztowania tego, co od zawsze jest w naszym regionie najsmaczniejsze. To smaki, które pamiętamy z dzieciństwa, a powrócimy do nich dzięki kulinarnym umiejętnościom pań z kół gospodyń wiejskich z naszego regionu. Swoimi specjałami, przygotowanymi zgodnie z lokalnymi recepturami, będą one za darmo częstować festiwalowych gości.  Tym razem nie lada gratka dla smakoszy zawita do Woli Żelichowskiej w gminie Gręboszów w niedzielę 18 sierpnia. Festiwal zacznie się o godzinie 15.00 na stadionie piłkarskim. Na festiwalowych gości czekają suto zastawione stoły regionalnymi przysmakami przygotowanymi przez Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu dąbrowskiego.
Gminę Dąbrowa Tarnowska będzie reprezentować Stowarzyszenie Kobiet Wsi Smęgorzów a główną atrakcją stoiska będzie zupa „rzodkie ziemnioki” – autorstwa Pani Teresy Rygielskiej, wpisana na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zupa ta od kilku lat jest główną potrawą serwowaną na wrześniowym „Święcie Ziemniaka” we wsi Smęgorzów gdzie cieszy się ogromnym powodzeniem. Czytaj dalej

W niedzielę 15 sierpnia br. Nieczajna Górna obchodziła święto plonów, którego organizatorami byli Sołtys Jan Bąba, Rada Sołecka i Koło Gospodyń Wiejskich Wsi Nieczajna. Dożynki sołeckie rozpoczęła Msza Św. odprawiona przez Proboszcza Parafii pw. Siedmiu Boleści NMP ks. Stanisława Bielenia i ks. Kanonika Władysława Jaruga. Proboszcz w swojej homilii nawiązał do trudów i owoców rolniczej pracy. Przedstawiciele samorządu wiejskiego na czele z sołtysem Janem Bąbą przynieśli piękny wieniec dożynkowy. Po zakończonej eucharystii uroczystość kontynuowano pod Domem Ludowym i prowadził ją sołtys Jan Bąbą. Czytaj dalej

Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że 16 sierpnia br. (piątek), urząd będzie czynny do godz. 14:00, kasa urzędu czynna będzie do godz. 13:30. Ewentualne wpłaty można uiścić w Banku Spółdzielczym w Dąbrowie Tarnowskiej.

W dniu dzisiejszym przypada 99. roczna Bitwy Warszawskiej, która stanowiła moment zwrotny w wojnie polsko-bolszewickiej i często określana jest jako „Cud nad Wisłą”. Bitwa ta  zadecydowała o klęsce Armii Czerwonej w czasie wojny toczonej przeciwko młodemu państwu polskiemu w latach 1919-1921. Dzięki temu zwycięstwu Polska zachowała niedawno zdobytą niepodległość, a rewolucja komunistyczna została powstrzymana przed rozprzestrzenieniem się w Europie. Zdaniem części historyków rozegrana 15 sierpnia 1920 r. Bitwa Warszawska była jedną z najważniejszych batalii nowoczesnego świata, a jej wpływ na bieg historii był znaczący.
15 sierpnia to także, w którym
Siły Zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej świętują Dzień Wojska Polskiego, nawiązując do tradycji międzywojennej. Święto Żołnierza ustanowiono bowiem w 1923 r. rozkazem Ministra Spraw Wojskowych gen. broni Stanisława Szeptyckiego, w którym stwierdza się: „W dniu tym wojsko i społeczeństwo czci chwałę oręża polskiego, której uosobieniem i wyrazem jest żołnierz.”
Czytaj dalej

12 sierpnia w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Marta Malec-Lech i radny województwa Wojciech Skruch uroczyście wręczyli Burmistrzowi Dąbrowy Tarnowskiej promesę na 79 tys. zł. na dofinansowanie dostosowania budynku Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Całość zadania może wynieść około 200 tys. zł. Dofinansowanie zadania zostanie pokryte ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji województwa małopolskiego. Czytaj dalej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 dzieci w Szkołach Podstawowych z terenu Gminy Dąbrowa Tarnowska mają możliwość skorzystania z bezpłatnego posiłku podczas zajęć w szkole w roku szkolnym 2019/2020.
Pomoc w formie posiłku dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. kwoty 792,00 zł. Czytaj dalej

W wyniku rozstrzygnięcia w drodze przeprowadzonego otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Dąbrowa Tarnowska Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski przyjął rekomendację Komisji Konkursowej i przyznał dofinansowanie zadań publicznych następującym wnioskodawcom: Czytaj dalej

W dniu 19.08.2019 r. o godz. 16:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej pok. 21 odbędzie się zebranie gminne mieszkańców i członków Lokalnej Grupy Działania PROWENT z terenu Gminy Dąbrowa Tarnowska. Zebranie będzie miało na celu wybór Delegatów na kolejną kadencję w celu brania udziału w Walnych Zebraniach Delegatów. Gmina Dąbrowa Tarnowska posiada 5 delegatów z pośród 39 w całej grupie LGD PROWENT. Czytaj dalej

11 sierpnia br. o godz. 13:00 na dąbrowskim cmentarzu parafialnym odbył się uroczysty apel poległych. W ten sposób mieszkańcy Miasta i Gminy oddali hołd Powstańcom Warszawskim z okazji 75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Apel został zorganizowany na zaproszenie samorządu gminnego i powiatowego wraz dąbrowską Parafią oraz Jednostką Strzelecką JS-2083 im. gen. Mariana Kukiela. Uczczono także pamięć bohaterskiej załogi bombowca RAF Halifax JP 276 A. Czytaj dalej

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie wydało ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem (2 stopień zagrożenia):
– Obszar: powiat dąbrowski;
– Ważność: od godziny 12:00 dnia 12 sierpnia 2019 roku do godz. 06:00 dnia 13 sierpnia 2019 roku;

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 50 mm, lokalnie do 60 mm oraz porywami wiatru lokalnie do 110 km/h. Miejscami grad.
Uwagi: Brak.
Prawdopodobieństwo 80%.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, iż rozpoczął się nabór do II EDYCJI projektu „Droga do sukcesu” w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR. Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców gminy Dąbrowa Tarnowska poprzez aktywizację społeczną i zawodową osób korzystających z pomocy społecznej.
Grupą docelową projektu jest 60 osób (kobiet i mężczyzn) w wieku aktywności zawodowej spełniających następujące kryteria: Czytaj dalej

Zgodnie z długoletnią tradycją naszego miasta, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej wraz ze Starostą Dąbrowskim, Proboszczem Parafii p.w. NMP Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Jednostką Strzelecką JS-2083 im. gen. Mariana Kukiela zapraszają na patriotyczny apel poległych.
Tegoroczna uroczystość odbędzie się w niedzielę, 11 sierpnia br. o godz. 13:00 na dąbrowskim Cmentarzu Parafialnym przed pomnikiem Lotników Halifaxa JP-276A i będzie stanowić część oficjalną przed dekoracją zwycięzców Biegu z przeszkodami „Ciabaka”, która jest organizowana ku czci „naszych” lotników z Halifaxa.
Czytaj dalej

Po lipcowej odsłonie „Króla Lwa” dąbrowskie kino szykuje kolejną familijną premierę na czas wakacji – „Toy Story 4”. Film będzie wyświetlany na 3 seansach dziennie przez dwa tygodnie od piątku 9 sierpnia i na jednym seansie popołudniowym w trzecim tygodniu cyklu w obu wersjach z polskim dubbingiem: 2D i 3D.
„Toy Story” to jeden z kamieni milowych w historii kina animowanego. Po latach dominacji filmu rysunkowego zapoczątkował epokę animacji komputerowej, za co twórcy zostali docenieni przez przyznającą Oscary Amerykańską Akademię Filmową. A że twórcy „Toy Story” nie spoczęli na laurach, słynna animacja doczekała się kontynuacji i zyskała status kultowej serii. Tego lata polscy widzowie po raz kolejny będą mogli spojrzeć na świat oczami tytułowych zabawek. Czytaj dalej

W czwartek 1 sierpnia 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej przekazana została dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej na zadanie pod nazwą „Dofinansowanie remontu elewacji budynku biurowego Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej”. Kwota dotacji wynosi 10 000 zł. Przy podpisywaniu umowy Gminę Dąbrowa Tarnowska reprezentował Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Małgorzaty Bąby, a dąbrowską policję reprezentował Komendant Powiatowy Policji mł. inspektor Robert Dudek. Czytaj dalej

W 4. Edycji Budżetu Obywatelskiego Małopolski mieszkańcy zgłosili rekordową liczbę zadań – aż 239! Już wiadomo, że w lipcu 233 z nich przeszły wstępną weryfikację, wśród nich zadanie przygotowane przez dwie instytucje kultury z Powiśla Dąbrowskiego dla dwóch gmin: Dąbrowy Tarnowskiej (DDK) i Szczucina (Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek). Tym razem nieco inaczej wygląda dystrybucja środków publicznych. Do tej pory beneficjentami były podmioty działające w obszarze subregionu tarnowskiego, w edycji 2020 – w obszarze powiatów. Czytaj dalej

Wielkim sukcesem artystycznym i frekwencyjnym okazała się retransmisja wielkiego show – koncertu Andre Rieu i jego Orkiestry Johanna Straussa. Koncert z Maastricht został zaprezentowany kompletowi publiczności dąbrowskiej i tarnowskiej w sobotni wieczór 3 sierpnia. Pojawił się pomysł powtórzenia wydarzenia we wrześniowy weekend 14.09 o godz.18:00 w Kinie „Sokół”. Będzie to możliwe – ze względów ekonomicznych – przy wyraźnym zainteresowaniu w ramach przedsprzedaży dla widzów chętnych na taki pokaz. Jeśli ilość nabywców przekroczy 80 osób, umowa na dodatkowy koncert zostanie podpisana. Od najbliższego poniedziałku będzie można kupować bilety w kasie kina lub on-line (www.kinosokol.pl ).

Strona 1 z 45912345...102030...Ostatnia »