Archiwum kategorii: Aktualności

Drodzy Samorządowcy

Z okazji  Dnia Samorządu Terytorialnego pragnę wyrazić swoją wdzięczność dla wszystkich osób zaangażowanych w pracę na rzecz naszej gminy. Podziękowania kieruję do radnych Rady Miejskiej, Sołtysów Rad Sołeckich, Rad Osiedla obecnej i poprzednich kadencji doceniając wzorowa pracę z  Wami.

Dzień dzisiejszy to także okazja do złożenia życzeń  moim współpracownikom z Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych Gminy Dąbrowa Tarnowska, oraz wszystkim tym którzy zamieszkują na terenie naszej gminy, lecz pracują w innych jednostkach samorządu terytorialnego różnych szczebli. Serdecznie dziękuję za dotychczasową współpracę z samorządem na rzecz rozwoju gminy powiatu czy województwa.

Świętując Dzień Samorządu Terytorialnego pamiętajmy, by dobro naszej społeczności lokalnej przyświecało nam wszystkim w podejmowanych działaniach, gdyż dzięki temu nasza praca będzie spotykała się z uznaniem oraz życzliwym wsparciem społeczeństwa.

Wierzę, że dzięki Waszemu zaangażowaniu i ciężkiej pracy nadchodzące lata będą latami  rozwoju i budowy społeczeństwa  obywatelskiego. 

Z wyrazami szacunku
Krzysztof Kaczmarski
Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej

Od 29 czerwca do 28 lipca 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmować będzie wnioski o przyznanie pomocy na „Modernizację gospodarstw rolnych”, finansowaną z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Wsparcie będzie można otrzymać na inwestycje związane z: rozwojem produkcji prosiąt – maksymalne dofinansowanie wynosi 900 tys. zł; rozwojem produkcji mleka krowiego – wysokość wsparcia może wynieść 500 tys. zł; rozwojem produkcji bydła mięsnego – wsparcie do 500 tys. zł.
Wdrożenie modernizacji w gospodarstwach rolnych decydować będzie o ich konkurencyjności na rynku – mówi dyrektor Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR Adam Ślusarczyk. Nowoczesne rozwiązania technologiczne wymagają jednak wydatkowania znacznych nakładów kapitałowych, których samodzielne udźwignięcie dla wielu gospodarstw może być niemożliwe. Dlatego ARiMR zachęca do skorzystania ze wsparcia oferowanego w ramach programów unijnych

W środę 24 maja br. Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski wręczył nominacje dyrektorom szkół i przedszkoli, którzy w wyniku konkursu lub poprzez powierzenie obowiązków obejmą stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach naszej gminy od 1 września 2017 roku. W uroczystości wzięło udział 7 nominowanych dyrektorów, Zastępca Burmistrza Stanisław Ryczek i Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Marta Chrabąszcz, która objęła stanowisko kierownicze od kwietnia br. w wyniku przeprowadzonego w trybie konkursowym naboru na to stanowisko. Czytaj dalej

Już od czwartku 25 maja br., na dziedzińcu Ośrodka Spotkania Kultur w Dąbrowie Tarnowskiej można zwiedzać nowoczesną wystawę „Małopolska. Rewitalizacja”. Wystawa prezentuje obiekty i małopolskie realizacje architektoniczne, które powstały lub przeszły przemianę dzięki funduszom pochodzącym z Unii Europejskiej.
Ekspozycja została umiejscowiona obok zabytku, który również został zrewitalizowany dzięki Funduszom UE, czyli obok synagogi chasydzkiej w Dąbrowie Tarnowskiej. Obejmuje ona fotografie oraz interaktywne stanowiska do prezentacji zdjęć i informacji, jak również panele edukacyjne dla dzieci.
Czytaj dalej

Kochane Mamy!

W imieniu samorządu gminnego pragniemy Wam serdecznie podziękować za Wasze macierzyńskie ciepło, za trud i poświęcenie włożone w wychowanie młodego pokolenia, za aktywność na polu zawodowym i społecznym. W dniu Waszego święta przekazujemy najserdeczniejsze życzenia; zdrowia, spełnienia marzeń i  radości na każdy dzień. Niech uśmiech towarzyszy Wam każdego dnia, bo rozjaśnia on otaczający świat.
Ten uroczysty dzień to wspaniała okazja do powiedzenia światu, że jesteście ważne, kochane i potrzebne.

 Krzysztof Kaczmarski – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej
Stanisław Ryczek – Zastępca Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej
Jacek Sarat – Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej
Czytaj dalej

Wiele gier, turniejów i zadań piłkarskich czekało w środę 24 maja na  uczestników Akademii Klasy Ekstra organizowanej przez Ekstraklasę SA, Bruk Bet Termalica oraz Ministerstwo Sportu. W imprezie uczestniczyło blisko 400 dzieci. Młodzi piłkarze na zakończenie imprezy spotkali się z piłkarzami BBT, był czas na zdjęcia i otrzymanie autografu. Football Academy Dąbrowa Tarnowska reprezentowana była przez grupę blisko 30 zawodników. Każdy zawodnik otrzymał pamiątkowy dyplom i gadżety a nasza Akademia puchar za udział w imprezie sportowej. Czytaj dalej

22 maja br. w Urzędzie Miejskim   odbyło się zebranie mieszkańców Osiedla Nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej, w którym udział wzięło 33  osoby. Zebranie zostało zwołane  przez Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej  na wniosek  Rady Miejskiej w związku z rezygnacją dr Romana Minora z funkcji Przewodniczącego  Rady Osiedla Nr 3  i koniecznością wyboru  nowego Przewodniczącego Rady Osiedla na kadencję 2014-2018.  Zebranie  prowadził  wybrany przez mieszkańców  Jerzy Streb.
W zebraniu wziął udział  Burmistrz Krzysztof Kaczmarski, który przypomniał  mieszkańcom o kompetencjach Osiedla, a także prawach i obowiązkach  Rady Osiedla i Przewodniczącego Rady Osiedla.   Czytaj dalej

W Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej trwają prace związane z tworzeniem Centrum Usług Wspólnych „CUW” wspólnego projektu 22 samorządów Subregionu Tarnowskiego. Celem projektu jest m.in. integracja samorządowych platform informatycznych i usprawnienie przepływu informacji pomiędzy urzędami. Skorzystają także mieszkańcy, którzy np. bez wychodzenia z domu będą mogli sprawdzić stan swoich rozliczeń z urzędem. Dzięki temu mieszkaniec dowie się, czy nie zalega np. z opłatami za wywóz śmieci, podatkiem czy wieczystym użytkowaniem. Wprowadzony zostanie mechanizm administracyjnego informowania dzień przed/dzień po. Mieszkańcy mogą zamówić otrzymanie w sms z przypomnieniem o zbliżaniu się terminu płatności, a jeśli nie uregulują należności w terminie, sms poinformuje o tym, że termin ten minął. Czytaj dalej

Oddział dla dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej zaprasza w najbliższy czwartek 25 maja br. na przedstawienia „Zdrowy Czerwony Kapturek” w wykonaniu uczniów klas I a i II b Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej. Spotkanie odbywa się w ramach bibliotecznej akcji „Dzieci Dzieciom” w Sali Audytoryjnej MBP. Przedstawienie rozpocznie się o godz. 10:00.
Czytaj dalej

W roku 2017, wzorem lat ubiegłych Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich organizuje kolejny IX Tydzień Sportu dla Wszystkich, w ramach którego zostanie rozegrany XXIII Sportowy Turniej Miast i Gmin. Niezmiennie głównym celem imprezy jest aktywizacja ruchowa jak największej liczby naszych obywateli, szczególnie tych, którzy nie uprawiają sportu, nie ćwiczą codziennie, nie prowadzą aktywnego fizycznie trybu życia. Gmina Dąbrowa Tarnowska zamierza aktywnie uczestniczyć w kolejnej akcji, organizując w terminie od 26 maja do 1 czerwca (od Dnia Matki do Dnia Dziecka), turnieje, rozgrywki sportowe i zajęcia o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Gmina Dąbrowa Tarnowska od lat z sukcesami uczestniczy w sportowej rywalizacji. W ubiegłym roku wywalczyliśmy pierwsze miejsce w kategorii samorządów o liczebności od 15 do 40 tyś mieszkańców. Aby podtrzymać naszą dobrą lokatę, niezbędny jest udział i zaangażowanie w akcję na naszym terenie wszystkich instytucji życia publicznego, organizacji społecznych i wolontariuszy oraz oczywiście wszystkich entuzjastów sportu. Czytaj dalej

W piątek 5 maja w Dąbrowskim Domu Kultury w odbyła się całodniowa seria spektakli teatralnych pod tytułem „SmoG Wawelski”. W przedstawieniach teatralnych uczestniczyli uczniowie z dąbrowskich szkół podstawowych oraz przedszkoli. Tematyka zaproponowanego programu ekologicznego była związana z problemem zanieczyszczenia powietrza na terenie naszego regionu. Młode pokolenie mieszkańców naszej gminy poznało dąbrowskiego eko-doradcę, który przybliżył w kilku słowach założenia projektu „Małopolska w zdrowej atmosferze” w ramach projektu LIFE. Główną atrakcją przewidzianą dla młodzieży był spektakl, który w sposób rzeczowy, merytoryczny ale także z ogromnym poczuciem humoru przybliżył dzieciom najważniejsze źródła zanieczyszczeń powietrza. W przedstawieniu ukazane zostały również konsekwencje funkcjonowania w zanieczyszczonym środowisku oraz wskazał drogę do przywrócenia zdrowej atmosfery. Czytaj dalej

Kilkadziesiąt przedstawień i etiud, teatr żywego planu, lalkowy (cienie, maski, pacynki, „czarny teatr”), kilka pokoleń młodych ludzi – ponad 500 osób, wspaniałe chwile, radość zwycięstwa i gorycz porażki – składają się na historię amatorskiego zespołu teatralnego działającego nieprzerwanie 20 lat przy DDK, od samego początku kierowanego przez Pawła Chojnowskiego. Obchody pięknego jubileuszu zostały właśnie zainaugurowane premierą młodzieżowego spektaklu „Paper Dolls” Weroniki Bączek, który został pokazany dąbrowskiej publiczności kilkanaście dni po zdobyciu przez to przedstawienie wyróżnienia 1.stopnia na 6. Konfrontacjach Teatrów Dzieci i Młodzieży „Teatralne Lustra” w Brzesku. Czytaj dalej

Na mocy zawartego w dniu 16 maja br. porozumienia pomiędzy Burmistrzem Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofem Kaczmarskim, a Komendantem Powiatowym Policji w Dąbrowie Tarnowskiej nadkom. Mirosławem Strachem samorząd Gminy Dąbrowa Tarnowska przeznaczył kwotę 50 tys. zł na dofinansowanie zakupu działki Nr 872/2 wraz z budynkami na niej położonymi celem urządzenia pomieszczeń dla Komendy Powiatowej Policji. Zakup działki będzie zrealizowany za połączone środki budżetu Policji oraz samorządu dąbrowskiego. Czytaj dalej

18 maja w Hali im. Agaty Mróz-Olszewskiej w Dąbrowie Tarnowskiej odbył się I Wojewódzki Turniej Piłki Siatkowej Chłopców OHP pod honorowym patronatem Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego. Organizatorem turnieju była Małopolska Wojewódzka Komenda OHP w Krakowie oraz 6-24 Hufiec Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej. Głównym celem przedsięwzięcia było upowszechnienie sportu wśród młodzieży, popularyzacja aktywnego i zdrowego stylu życia oraz wyłonienie najlepszej drużyny siatkarzy na szczeblu wojewódzkim. W zawodach wzięło udział 17 czteroosobowych drużyn. Czytaj dalej

Dzień dziecka tuż tuż i z tej okazji C.H. „Dąbrowiak” zaprasza wszystkie najmłodsze i te trochę starsze dzieci na „wizytę w Kubusiowej Krainie” w najbliższą sobotę, 27 maja, w godz.: 12:00 – 17:00 pod „Dąbrowiakiem”.
Wśród ogromnej ilości atrakcji przygotowanych na ten dzień, znajdą się m.in. konkursy z nagrodami, dmuchany zamek i zjeżdżalnia, gry terenowe oraz warsztaty plastyczne. Oczywiście przygotowane zostanie „coś na ząb” w formie słodkiego poczęstunku.
Dodatkowo odbędą się pokazy i konkursy zorganizowane przez Policję i Straż Pożarną w ramach akcji: „Kręci mnie bezpieczeństwo”.
Organizatorzy serdecznie zapraszają do wspólnej zabawy.

W sobotę 20 maja br. odbył się wernisaż wystawy prac drugiej grupy koła plastycznego „Pastele”  działającego w Dąbrowskim Domu Kultury. Kołem opiekują się instruktorzy: Paulina Bogula-Motyka i Stanisław Stroński. Wystawę uroczyście otworzył dyrektor DDK Paweł Chojnowski. Spotkanie w galerii było okazją do gratulacji dla młodych artystów i podziwiania ich prac.
Swoje dzieła prezentowali: Anna Bogacz, Daniela Bogacz, Hanna Dojka, Magdalena Waryas, Karina Ritter, Liliana Ritter, Julia Biernacik, Karolina Fido, Kinga Fido, Oliwia Wąż, Wiktoria Kołodziej, Martyna Syrek, Klaudia Węc, Justyna Jendrzejek i Aleksandra Misterka. Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających do pierwszego tygodnia czerwca.
Czytaj dalej

Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że M.P.K. Spółka z o. o w Dąbrowie Tarnowskiej prowadzi zbiórkę odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu RTV i AGD. Odpady  powinny być wystawione do godz. 7.00   w miejscu, z którego odbierane są odpady komunalne (pojemniki).
Zbiórka przeprowadzana jest zgodnie z poniższym podziałem i harmonogramem.
Czytaj dalej

Sobotni wieczór 27 maja (godz.18:00) będzie pożegnaniem sezonu 2017/18 transmisji i retransmisji oper oraz baletów w Kinie „Sokół”. Widzowie i melomani będą mogli zobaczyć wspaniałą operę nowojorską, której libretto jest najbardziej znaną historią miłosną w kulturze – „Romeo i Julia”. Zdecydowanie należy uznać mijający sezon za udany i przełomowy. Na wydarzenia w „Sokole” kilka razy przybywało bardzo dużo miłośników kultury na najwyższym, światowym poziomie (od ¾ do kompletu widzów). Oprócz dąbrowian stałymi bywalcami stali się studenci UTW z Tarnowa, a od ostatniego wydarzenia (retransmisja opery R. Straussa „Kawaler z różą”) także i z Mielca. Dlatego też zapadła decyzja o równie atrakcyjnej i bogatej ofercie na nowy sezon 2017/18, na którą złożą się ponownie wszystkie balety z Moskwy oraz wybrane opery z Nowego Jorku. W dalszej perspektywie rozważane są spektakle teatralne z Londynu (The National Theatre) oraz opery z włoskich scen (Turyn, Werona, Neapol, niezwykłe areny – katedra mediolańska, amfiteatr nad brzegiem jeziora w Torre del Lago w Toskanii). Czytaj dalej

Przypominamy, że w poniedziałek 22 maja 2017 r. o godz. 17:00 w sali konferencyjnej budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 34 w Dąbrowie Tarnowskiej odbędzie się zebranie mieszkańców Osiedla Nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej. Podczas zebrania zostanie przeprowadzony wybór Przewodniczącego Rady Osiedla Nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej. Na zebranie zaproszeni zostali: Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski i Radni Rady Miejskiej z terenu działania Rady Osiedla Nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej. Czytaj dalej

Już od czwartku 25 maja br., na dziedzińcu Ośrodka Spotkania Kultur w Dąbrowie Tarnowskiej będzie można oglądać mobilną, interaktywną wystawę „Małopolska. Rewitalizacja”. Jest to wystawa prezentująca małopolskie realizacje architektoniczne, które powstały dzięki funduszom pochodzącym z Unii Europejskiej.
Wystawa obejmuje niektóre obiekty, które przeszły przemianę dzięki funduszom unijnym i nie prezentowane we wcześniejszych wystawach. Ekspozycja, która będzie umiejscowiona obok obiektu który również został rewitalizowany dzięki Funduszom UE, obejmuje fotografie oraz interaktywne stanowiska do prezentacji zdjęć oraz informacji jak również panele edukacyjne dla dzieci. Wystawa miała swoją premierę podczas XXVI Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju i od tego czasu podróżuje po Małopolsce.
Już dzisiaj zapraszamy chętnych do obejrzenia tej ciekawej wystawy. Wstęp oczywiście wolny.
Czytaj dalej

Strona 1 z 35512345...102030...Ostatnia »