Archiwum kategorii: Aktualności

Nie tylko dorośli mogą mieć dowód osobisty. Warto wyrobić go także dzieciom. Może się przydać w trakcie wakacyjnych podróży. Co najważniejsze, wniosek możecie złożyć przez Internet. Nie wszystkie urzędy wróciły do normalnego funkcjonowania. W wielu miejscach, aby złożyć wniosek o paszport najpierw, z odpowiednim wyprzedzeniem, trzeba umówić się na wizytę. A jak wiadomo – w wakacje czas goni. Jeśli wybieracie się do jednego z państw Unii Europejskiej, a Wasze dzieci nie mają ważnych paszportów, wyróbcie im dowody osobiste. Wniosek złożycie bez kolejki, w kilka chwil, online. Czytaj dalej

Symboliczne czeki gwarantujące przyznanie dofinansowania na modernizację boisk sportowych i miejsc rekreacji w ramach programu „Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno-Sportowa” wręczyli w Tarnowie Marta Malec-Lech i Edward Czesak z zarządu województwa. Z regionów tarnowskiego, bocheńskiego, brzeskiego i dąbrowskiego dotacje otrzymało 25 jednostek samorządu terytorialnego na łączną kwotę przeszło 2,8 mln zł. Dla Gminy Dąbrowa Tarnowska, reprezentowanej na uroczystości przez Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego przewidziano dofinansowanie w kwocie 152 320,00 zł na dofinansowanie inwestycji rekreacyjno-sportowej w Szarwarku. Czytaj dalej

Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o przyznaniu 500 bonów wycieczkowych o wartości jeden bon = 1 tysiąc zł dla 10 gmin z Małopolski o najwyższej frekwencji w drugiej turze wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Bony o wartości 50 tys. zł dla każdej zwycięskiej gminy, zostaną przeznaczone na wycieczki szkolne, co pozwoli zorganizować wyjazdy dla ok. 5 tysięcy uczniów z małopolskich szkół podstawowych.
Program zakłada kompleksowe sfinansowanie wycieczki do stolicy Małopolski – miasta Krakowa oraz innych, atrakcyjnych miejsc w naszym województwie. Obejmie on m.in.: przejazd autokarem, zwiedzanie, lekcję demokracji, wyżywienie, ubezpieczenie, usługę przewodnicką.

Czytaj dalej

Potrzebujesz pomocy prawnika, doradcy, mediatora? Jesteś w trudnej życiowej sytuacji, na przykład potrzebujesz pomocy w rozłożeniu długu na raty, w spłacie pożyczek „chwilówek”, masz kłopoty mieszkaniowe, grozi ci eksmisja, masz problemy pracownicze, z egzekucją alimentów, odziedziczyłeś długi, nie wiesz do jakiego urzędu pójść po pomoc, masz inne problemy związane ze sprawami życia codziennego? Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego lub mediacji. Darmową pomoc uzyskasz w ponad 1500 punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w całym kraju. Sprawdź, jak to zrobić. Czytaj dalej

We wtorek 7 lipca br. w Dąbrowie Tarnowskiej gościł Tomasz Pałasiński Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w Krakowie. Wraz z Burmistrzem Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofem Kaczmarskim, Sekretarzem Gminy Stanisławem Ryczkiem oraz zespołem pracowników z Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej odwiedził teren budowy obwodnicy i pozytywnie ocenił stan zaawansowania prac.
Rozmowy prowadzone między gospodarzem Dąbrowy Tarnowskiej i przedstawicielstwem GDDKiA w Małopolsce dotyczyły terminu otwarcia obwodnicy, spraw zgłaszanych przez mieszkańców w trakcie prac oraz docelowo przejmowanej przez samorząd drogi krajowej w obrębie miasta, a także kwestii dotyczących uregulowania szkód powstałych podczas wykonywania inwestycji. W drodze uzgodnień ustalono, m.in. że nowe nawierzchnie i pobocza zostaną odtworzone na ulicach które eksploatowano podczas realizacji inwestycji, a brzegi rzeki Breń wzmocnione w okolicy mostu na ulicy Nowej. Uruchomione zostanie przejście dla pieszych na ulicy Piłsudskiego przy wyjeździe z ulicy Brnik-Pola oraz docelowo dobudowany zostanie chodnik w kierunku miasta. Na koszt wykonawcy zostaną zamontowane wiaty przystankowe na zatokach autobusowych zlokalizowanych w ciągu obwodnicy.
Czytaj dalej

W Gminie Dąbrowa Tarnowska w najbliższą niedzielę 12 lipca br. będziemy głosować w II turze wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w 20 Obwodowych  Komisja Wyborczych.
Informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania i wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych można znaleźć w Obwieszczeniu Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 12 czerwca 2020 r.
Lokale wyborcze otwarte będą od 7:00 do 21:00.
Czytaj dalej

Prawo do obsługi w pierwszej kolejności zyskały m.in. kobiety w ciąży, osoby z dziećmi do lat 3 oraz powyżej 60. roku życia.
W Dzienniku Ustaw ukazało się Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym.
Zgodnie z zapowiedziami, wprowadzono obsługę w pierwszej kolejności osób powyżej 60. roku życia, kobiet w ciąży, osób z dzieckiem do lat 3 oraz osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub, które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie.
Poniżej załączamy rozporządzenie z 6 lipca oraz z 15 czerwca, do którego się ono odnosi.

„Fundusze Europejskie dla turystyki. Odkryj Małopolskę na nowo” – to hasło pierwszej odsłony, letniej kampanii billboardowej promującej Fundusze Europejskie w Małopolsce.
Celem kampanii jest dotarcie do mieszkańców regionu z informacją nt. oferty turystycznej, stworzonej na bazie projektów dofinansowanych ze środków unijnych oraz zachęcenie ich do letnich wędrówek i odkrywania Małopolski na nowo. Jest to jeden z elementów długofalowej strategii promocyjnej Funduszy Europejskich realizowanej przez Województwo Małopolskie i zarazem kolejny etap działań promujących rolę, jaką, odgrywają środki unijne w walce z  COVID-19 w regionie. W maju zrealizowano kampanię pokazującą, jak środki unijne pomogły małopolskim szpitalom i służbom ratowniczym w walce z pandemią.
Czytaj dalej

Szukasz pracy? Nie masz doświadczenia? Opłacimy szkolenie zawodowe wybrane przez Ciebie i pomożemy bezpłatnie znaleźć wymarzoną pracę! Weź udział w projekcie „Praca z POWER-em!” W Tarnowie rusza nabór do II edycji projektu „Praca z POWER-em!”, stanowiącego wsparcie dla osób młodych do 29 roku życia.
Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROKATYWNI rozpoczęła rekrutację uczestników spośród mieszkańców Tarnowa oraz powiatu tarnowskiego, dąbrowskiego i brzeskiego. Spotkania rekrutacyjne będą się odbywać w Tarnowie.
Udział w projekcie „Praca z POWER-em!” jest całkowicie BEZPŁATNY.
Czytaj dalej

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2020.256 ze zm.) oraz art. 11f. ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U.2018.1474 ze zm.), w związku z art. 17 ust. 1 i 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz art. 108 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 1 lipca 2020 r. zostało wydane postanowienie Wojewody Małopolskiego, znak: WI-XI.7820.1.55.2019.EF, o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 24/2020, znak: WI-XI.7820.1.55.2019 z 19 czerwca 2020 r. zmieniającej decyzję Wojewody Małopolskiego Nr 4/12 znak: WI-VIII.7820.33.2011 z 27 lipca 2012 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: „Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73 Wiśniówka – Kielce – Tarnów – Jasło km 108+090 – 115+008”, zlokalizowanej w województwie małopolskim, powiecie dąbrowskim, gminie Dąbrowa Tarnowska w miejscowościach: Dąbrowa Tarnowska, Gruszów Mały, Żelazówka oraz w gminie Olesno w miejscowościach: Swarzów i Oleśnica. Czytaj dalej

Mościckie Centrum Medyczne sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie realizuje projekt pn. “Pomocna dłoń” skierowany do osób niesamodzielnych i ich opiekunów, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest organizowanie opieki nad osobami niesamodzielnymi jak najdłużej w miejscu zamieszkania w otoczeniu rodziny w trakcie realizacji projektu w okresie 07.2018-06.2023 ośrodka oferującego kompleksowe wsparcie dla opiekunów i osób niesamodzielnych mieszkających na terenie subregionu tarnowskiego. Czytaj dalej

Jak co roku w okresie letnim, pojawiają się w mediach informacje, że zapasy krwi bardzo się zmniejszyły. Okres wakacji to dla krwiodawstwa bardzo trudny czas. Z jednej strony zużycie krwi jest większe, bo dochodzi do większej ilości wypadków, a z drugiej z powodu wakacyjnych wyjazdów krwiodawców trudniej przeprowadzać jest akcję krwiodawstwa. Na braki w stanach magazynowych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (CKiK) wpływ ma także sytuacja związana z pandemią koronawirusa. Dlatego  banki krwi, Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK) oraz Ministerstwo Zdrowia zwracają się honorowych dawców krwi oraz wszystkich zdrowych osób, które w ostatnim czasie nie podróżowały do innych krajów i nie miały kontaktu z osobą zakażoną wirusem lub objętą kwarantanną, o oddanie krwi w jednym z centrów krwiodawstwa w Polsce, niezależnie od miejsca zamieszkania. Czytaj dalej

We wtorek 7 lipca mija termin na dopisanie się do spisu wyborców w dowolnej gminie w Polsce. Jeśli wyborca dopisał się do spisu przed pierwszą turą wyborów, nie może dopisać się do innego spisu przed drugą turą. Do piątku można odbierać zaświadczenie o prawie do głosowania.
Wyborca może głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym w gminie, na obszarze której będzie przebywać w dniu wyborów, jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Taki wniosek można złożyć najpóźniej we wtorek 7 lipca.
Czytaj dalej

W związku z otrzymaniem przez Gminę Dąbrowa Tarnowska dotacji na utylizację 10 ton odpadów takich jak folia, siatka i sznurki do owijania balotów oraz opakowania po nawozach typu Big Bag, pochodzących z działalności rolniczej prowadzonej na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska, informujemy, że w/w odpady będą odbierane na terenie PSZOK przy ul. Jagiellońskiej w Dąbrowie Tarnowskiej w lipcu 2020 r. w godzinach pracy PSZOK (tj. pon. 930-1730, środa i piątek 730-1530).
Odpady muszą być oczyszczone z resztek organicznych, ziemi i innych zanieczyszczeń, posegregowane oraz spakowane lub powiązane w pakiety umożliwiające zważenie na wadze o wymiarach 1m x 1m, a także zabezpieczone przed wydobywaniem się fetoru. Czytaj dalej

Poniedziałkowe intensywne opady deszczu zaowocowały wprowadzeniem przez Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy. Pierwsze interwencje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej i okoliczne jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej podejmowały już po godzinie 16:00. Woda zalała m.in. półkilometrowy odcinek drogi gminnej w Nieczajnej Górnej oraz przepompownię ścieków w tej miejscowości. W samej Dąbrowie Tarnowskiej zalane zostały cztery przepompownie ścieków. Uszkodzonych zostało wiele dróg gruntowych i tłuczniowych. Zalanych zostało także około 20 hektarów pól uprawnych. Czytaj dalej

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na wniosek Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego przeprowadzi w piątek 3 lipca i w przyszłym tygodniu prace czyszczenia koryt dwóch lokalnych rzek: Szarwaczanki i rzeki Breń. Wykonanie tego rodzaju prac jest potrzebne ze względu na niedawne obfite opady deszczu, gdy wystąpił wysoki poziom wód w tychże rzekach, co mogło spowodować niedrożność.
W związku z ciągłym stanem zagrożenia powodziowego jakie występuje w naszej gminie na nowo podejmowane są starania o powstanie zbiornika retencyjnego. Obecna sytuacja klimatyczna w Polsce może być określona jako stan suszy i niedoborów wody z okresowymi nasileniami opadów deszczów, które tworzą zagrożenie powodziowe, ale nie niwelują długotrwałych efektów suszy.
Czytaj dalej

Projekt „Cyfrowy dom kultury”, który otrzymał dotację w ministerialnym programie „Kultura w sieci” Narodowego Centrum Kultury w wysokości 21.000 zł, rozpoczął swoje pierwsze działania.
DDK – beneficjent zadania podpisał umowę dotacyjną. Powstał logotyp zadania (autorstwa Agnieszki Wrony–Łapy – „Grawprojekt”), który prezentujemy poniżej. Podpisano umowy z realizatorami zajęć on-line, które zostaną przeprowadzone w sieci jesienią (wrzesień – październik).
W programie są: warsztaty artystyczne (taniec nowoczesny, plastyka, muzyka), kulinarne i pokazy mistrzów plastycznych form użytkowych. 

Czytaj dalej

1 lipca weszła w życie tzw. nowa matryca VAT. Oznacza to, że od dzisiaj produkty, które kupujemy w sklepie, objęte są uaktualnionymi stawkami podatku od towarów i usług. Za niektóre zakupy zapłacimy więc mniej, za inne wręcz przeciwnie. Niższe stawki obejmą m.in. niektóre rodzaje żywności i produktów dla dzieci. Część stawek zostanie zlikwidowana tak, by uprościć VAT dla niektórych produktów.
Nowa matryca VAT ma długą historię. Prace nad nią rozpoczęły się już wiosną ubiegłego roku, ostatecznie nowelizację ustawy przyjęto w lipcu.
Zgodnie z nią nowe stawki VAT miały wejść w życie sporo wcześniej, bo już 1 kwietnia 2020 roku. Datę tę jednak przesunięto o trzy miesiące z powodu epidemii koronawirusa.
Zmiany wchodzą w życie 1 lipca. Ministerstwo Finansów tłumaczy, że dzięki nim uproszczone zostały przepisy oraz obniżono stawki na niektóre popularne produkty.
Jednak nie wszystkim produktom, którym zmieniono VAT, stawki obniżono. W niektórych przypadkach podatek wzrośnie.
Czytaj dalej

Agnieszka Kmieć na co dzień uczennica kl. 5 PSP w Nieczajnej Górnej, wykonaniem piosenki „Nie zastąpi Ciebie nikt” wyśpiewała sobie tytuł finalistki w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Religijnej „Skowroneczek 2020”.
Na swoim koncie posiada również inne sukcesy, wraz ze swoją siostrą Gabrielą są laureatkami 1 miejsca Wojewódzkich Eliminacji Piosenki Patriotycznej im. Henryka Rasiewicza Kima w Koszycach Małych i 2 miejsca Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Religijnej „Miłosierdzie Boże Wyśpiewać Chcę” w Tarnowie. Obydwa festiwale odbyły się jesienią 2019 r. Jedenastoletnia Agnieszka i czternastoletnia Gabriela występowały wtedy  duecie w kategorii Zespołów do 8 osób. Od początku roku 2019 trenują emisję głosu w studiu wokalnym w Tarnowie.
Czytaj dalej

Strona 1 z 49712345...102030...Ostatnia »