Archiwum kategorii: Aktualności

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej nr 14.1324.2018 z 11 stycznia 2018 r. zwołuje się w dniu 25 stycznia br. Zebranie Wiejskie Wsi Smęgorzów w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Smęgorzów. Wybory Sołtysa Smęgorzowa zostaną przeprowadzone w związku z wygaśnięciem mandatu Ś.P. Ryszarda Ciombora, który zmarł 19 listopada 2017 r.
Wybory te odbędą się 11 lutego 2018 r. w godzinach 8:00 – 18:00 w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Smęgorzowie. Wybory nowego sołtysa nie mają wpływu na skład Rady Sołeckiej, która pracuje nadal do zakończenia swojej kadencji.
Rolą Sołtysa każdego sołectw jest tworzenie ogniwa łączącego mieszkańców z samorządem i proponowanie inicjatyw, które warto w danym sołectwie przeprowadzić.
Czytaj dalej

Po raz kolejny Kryta Pływalnia w Dąbrowie Tarnowskiej włączyła się do obchodów Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W piątek 12 stycznia br., na dąbrowskim obiekcie przeprowadzone zostały Otwarte Zawody Pływackie.
Dystanse, jakie do pokonania mieli zawodnicy były przygotowane do wieku:
-przedszkolaki 12,5m
-szkoły podstawowe 25m
-gimnazjum oraz OPEN 50m
Kilka minut po godzinie 17:00 Kierownik Referatu Kultury Fizycznej i Sportu Piotr Zając zaprosił zawodników do rywalizacji. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwali sędziowie: Bartosz Błoniarz, Anna Jastrząb, Dominik Sendor.
Czytaj dalej

To ważna zmiana dla mieszkańców – od 1 stycznia br. samorząd województwa nie odpowiada już za obsługę świadczeń rodzinnych i świadczenia 500+ w rodzinach, w których przynajmniej jedno z rodziców przebywa lub pracuje za granicą – teraz prowadzenie tych spraw przejął Wojewoda Małopolski.
Mieszkańcy nie muszą się jednak obawiać – wszystkie rozpoczęte sprawy zostały przekazane w całości, a obsługa będzie dalej odbywać się w tym samym miejscu, co wcześniej.

W czwartek 11 stycznia br. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się uroczyste przekazanie jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych sprzętu ratującego zdrowie i życie ludzkie. Zakup tego sprzętu był możliwy dzięki dofinansowaniu z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości – którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Łączna wartość przekazanego sprzętu, w skład którego weszły: zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 z deką ortopedyczną, szynami Kramera i opatrunkami hydrożelowymi, defibrylator Lifepack CR Plus i 6 toreb ratownictwa medycznego OSP R1 wynosiła 17.450,00 zł. Czytaj dalej

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy?  Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania?  Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!
Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców, to nie będziesz mógł głosować w nadchodzących wyborach samorządowych.
Rejestr wyborców to lista osób z prawem do głosowania w danej gminie. 

Jeżeli masz stałe zameldowanie, to znaczy, że Twoje nazwisko jest w rejestrze wyborców w gminie, w której jesteś zameldowany. Będziesz mógł oddać głos.
Jeśli jednak jesteś zameldowany na pobyt czasowy, albo w ogóle nie masz meldunku, to nie ma Cię w rejestrze wyborców i nie będziesz mógł głosować w wyborach.
Czytaj dalej

W środowe przedpołudnie 10 stycznia br. kolęda snuła się po całej Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej. Głośno rozbrzmiewały pieśni bożonarodzeniowe i współczesne pastorałki, które śpiewały nie tylko dzieci, ale i dorośli. Był to magiczny czas, kiedy to wspólnie i radośnie podążano za kolędą, ale i moment zadumy podczas nostalgicznych pastorałek, żartów z ust diabełków, aniołków… oraz chwile wzajemnych serdeczności na Nowy Rok. W montażu słowno-muzycznym w sali Oddziału dla Dzieci zaprezentowały się „Motylki” i „Leśne Ludki” z Przedszkola Publicznego nr 1 w naszym mieście, a kolędowanie wsparli również podopieczni 6-24 Hufca Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej: Patrycja Rachmaciej i Agnieszka Leżoń. Czytaj dalej

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ”Pomocna Dłoń” w Dąbrowie Tarnowskiej serdecznie zaprasza na Charytatywny Bal Karnawałowy pod Patronatem Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego, który odbędzie się 10 lutego 2018 r. od godz. 18:00 w Hotelu Cristal Park w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Sportowa 2a. W programie balu kończącego tegoroczny karnawał: uroczysta kolacja, koncert zespołu muzycznego „Golden Boys” z Warsztatów Terapii Zajęciowej, wspaniała zabawa taneczna prowadzona przez zespół „Amadeo” oraz wyśmienite dania zimne i gorące polecane przez Restaurację „Cristal Park”.
Chęć udziału w Balu Charytatywnym należy potwierdzić do 3 lutego 2018 r., a następnie dokonać wpłaty 150,- zł od osoby – szczegóły pod nr tel: 500-122-235. Całkowity dochód z Balu Charytatywnego przeznaczony zostanie na cele statutowe Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ”Pomocna Dłoń”.
Czytaj dalej

Czytaj dalej

9 grudnia br. Strzelcy wzięli udział w akcji ”Paczka dla Bohatera” zorganizowanej przez Dyrekcję i społeczność uczniowską Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej o/Tarnów.
Strzelcy z JS-2083 odwiedzili w tym dniu następujące osoby z terenu powiatu dąbrowskiego: Tadeusz Kurek, kpt. Władysław Dzięgiel, kpt. Franciszek Kułaga, por. Józef Taraska, kpt. Władysław Ryczek oraz kpt. Kazimierz Burzec.
Największym podziękowaniem były łzy z oczu Kombatantów i słowa: „Jestem zaskoczony że ktoś z młodych ludzi o mnie jeszcze pamięta…”
Dziękujemy Dyrekcji ZSP nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej za włączenie JS-2083 do akcji „Paczka dla Bohatera”.

 

Jak informuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ubiegłym roku ponad czterem milionom osób skończył się okres ważności dowodu osobistego. W pierwszym kwartale tego roku upływa termin ważności dowodów kolejnego miliona osób.
Nieważny dowód osobisty nie spełnia swoich funkcji, czyli nie potwierdza tożsamości i obywatelstwa danej osoby m.in. w kontaktach z urzędem. Taki dokument jest bezużyteczny w obrocie prawnym, ponieważ nie można się nim dłużej posługiwać. Nie załatwimy żadnych spraw w urzędzie czy na poczcie.
W kwestiach wymagających weryfikacji tożsamości, możemy mieć problem z uzyskaniem kredytu bankowego, czy z dokonaniem zakupu ratalnego.
Czytaj dalej

Zarządzeniem 431.1307.2017 Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 29 grudnia 2017 roku zmienił się cennik opłat za korzystanie z Krytej Pływalni w Dąbrowie Tarnowskiej. Zróżnicowano ceny biletów w zależności od dni tygodnia i czasu korzystania z dąbrowskiego basenu.  Jest to pierwsza od dziewięciu lat podwyżka cen biletów na Krytej Pływalni, która od prawie 12 lat służy mieszkańcom i gościom. Zmiany cen biletów podyktowane są wzrostem kosztów utrzymania i obsługi obiektu oraz analizą częstotliwości odwiedzin.
Obecnie, od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do godz. 15:00 opłata za bilet normalny wynosi 7 zł.,  a za bilet ulgowy – 5 zł. Po godz. 15:00 cena biletów normalnych wzrasta do 9 zł., a biletów ulgowych do 6 zł. W soboty i niedziele do godz. 15:00 za bilet normalny zapłacimy 9 zł, a za bilet ulgowy 6 zł. Po godzinie 15:00 weekendowe korzystanie z basenu kosztuje 10 zł w przypadku biletu normalnego i 7 zł w przypadku biletu ulgowego.
Czytaj dalej

7 stycznia 2018 r. w Centrum Kulturalno – Społecznym w Laskówce Chorąskiej odbyło się spotkanie opłatkowe zorganizowane dla osób samotnych i starszych. W uroczystości udział wzięli m.in.: Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej Jacek Sarat, Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski,  Proboszcz Sanktuarium w Odporyszowie – ks Janusz Oćwieja oraz ks. Marian Kot – opiekun kaplicy w Laskówce Chorąskiej, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej – Stanisław Początek, a także Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Laskówce Chorąskiej Teresa Dąbrowa.
Czytaj dalej

Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej przypomina, że z dniem 31 stycznia 2018 r. upływa termin składania oświadczeń oraz wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Opłata, o której mowa wyżej wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
Czytaj dalej

Wielu choreografów sięgało i nadal sięga po baletową wersję tragedii Williama Shakespeare’a. W cyklu transmisji z Teatru Bolszoj podziwialiśmy już wersję Jurija Grigorowicza, teraz czas na nowe spojrzenie na historię kochanków z Werony w choreografii Aleksieja Ratmańskiego, byłego dyrektora baletu Bolszoj w latach 2004-2008, obecnie choreografa – rezydenta American Ballet Theatre. Ratmański powraca do Moskwy by po raz pierwszy od 2008 roku przygotować nowy balet specjalnie dla zespołu Teatru Bolszoj.
Libretto baletu opracowali: Sergiej Prokofiew, Sergiej Radlov, Adrian Piotrovski na podstawie dramatu Williama Szekspira.
Czytaj dalej

Serdecznie zapraszamy już w najbliższy piątek 12 stycznia 2018 roku na Krytą Pływalnie w Dąbrowie Tarnowskiej, o godzinie 17:00 zostaną przeprowadzone Zawody Pływackie które są jedną z wielu imprez sportowych towarzyszących 26 Finałowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Zawody przeprowadzone będą w kategoriach wiekowych: przedszkolaki – 12,5 m, szkoły podstawowe – 25 m, gimnazjum – 50 m, szkoły ponadgimnazjalne oraz open – 50 m
Zgłoszenia do zawodów w Kasie Krytej Pływalni do godziny 16:45.
Zapraszamy do udziału.

Wydarzenia technologiczne i kreatywne skierowane do środowiska start-up, młodych przedsiębiorców i osób myślących dopiero o założeniu własnej firmy oraz warsztaty i spotkania typu networking – a wszystko po to, aby promować kreatywność i przedsiębiorczość wśród Małopolan. To główne cele trwającej właśnie szóstej edycji programu „Małopolska – tu technologia staje się biznesem”. Termin składania ofert upływa 10 stycznia 2018 r.
W obecnej edycji konkursu, do której trwa nabór wniosków, organizacje pozarządowe po raz pierwszy mogą starać się o dotację na realizację wydarzeń związanych z branżą kreatywną, a nie tylko spotkań technologicznych. Pula środków w obecnym konkursie to pół miliona złotych.
Czytaj dalej

Uprzejmie informujemy, że kolejny raz Rada Miasta Dąbrowy Tarnowskiej uchwaliła dopłaty do ceny m3 ścieków, na okres do końca 2018 roku, na dotychczasowym poziomie tj. w wysokości 1,50 brutto za m3.
Z kolei opłaty za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska do 30 kwietnia br. obowiązują stawki z 2016 r., które są następujące:
Za 1 m3 wody pobranej z urządzeń wodociągowych 3,97 zł/m3 + VAT
– Za 1 m3 ścieków socjalno-bytowych odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej
7,30 zł/m3 + VAT.
Czytaj dalej

Oddział dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Kozaczkowej serdecznie zaprasza na wspólne kolędowanie w gronie dzieci z Publicznego Przedszkola Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej. Spotkanie to zaplanowano w środę 10 stycznia o godz. 10:00. Czytaj dalej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przez cały 2018 rok prowadził będzie nabór wniosków o dofinansowanie termomodernizacji budynków jednorodzinnych z terenu województwa małopolskiego w ramach Programu Priorytetowego „Jawor”. Uczestnikami programu mogą być osoby fizyczne, które nie ukończyły 75 lat i posiadają pełną zdolność czynności prawnych oraz udokumentowane źródło dochodów uzyskiwane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku osób w związku małżeńskim i pozostających we wspólności majątkowej małżeńskiej wniosek musi być złożony przez oboje małżonków. W sytuacji, gdy współmałżonek uzyskuje dochody za granicą zdolność kredytowa małżeństwa weryfikowana jest jedynie w oparciu o udokumentowane dochody uzyskiwane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Oferowaną formą wsparcia jest pożyczka.
Do programu, który obejmuje obszar Małopolski nie mogą być zgłaszane budynki, które uzyskały pozwolenie na budowę po 01.01.2009 r., a łączny obszar docieplanych przestrzeni nie może być większy 600 m2.
Czytaj dalej

Strona 11 z 397« Pierwsza...910111213...203040...Ostatnia »