Archiwum kategorii: Aktualności

Miejska Komisja Wyborcza w Dąbrowie Tarnowskiej podaje do wiadomości publicznej  harmonogram dodatkowych dyżurów w związku z wyborami samorządowymi.
– 1.10.2018 r. PONIEDZIAŁEK od  16.00 do 17.00
– 8.10.2018 r. PONIEDZIAŁEK od 16.00 do 17.00
– 15.10.2018 r. PONIEDZIAŁEK od 16.00 do 17.00

Kazimierz Kozioł
Przewodniczący Komisji Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej

Obwieszczenie Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 21 września 2018 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku. Czytaj dalej

Do 31 października br. trwa rekrutacja do projektu „Twój los w Twoich rękach 2” realizowanego przez Centrum Edukacji i Wsparcia RES-GEST w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
Celem głównym projektu jest zaktywizowanie zawodowe 30 osób pozostających bez pracy, powyżej 30 roku życia (20K i 10M), w tym minimum 60% osób niepełnosprawnych/osób w wieku 50+. W projekcie mogą wziąć udział osoby zamieszkujące lub uczące się na terenie powiatów: tarnowskiego (ziemski i grodzki), gorlickiego, brzeskiego, nowosądeckiego, dąbrowskiego. Czytaj dalej

W czwartek 20 września 2018 r. w Oddziale dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się uroczysta inauguracja VI edycji „Poranków z Bajką”. W klimacie baśni o „Szewczyku Dratewce” Janiny Porazińskiej powitano „Biedroneczki” z Przedszkola Niepublicznego Ochronka w Dąbrowie Tarnowskiej, które będą brać udział w tych comiesięcznych spotkaniach czytelniczych. Gośćmi spotkania były: Siostra Martę Kołodziej – Dyrektor Ochronki i Anna Jastrzębiec-Witowską z Referatu Promocji, Kultury і Informatyzacji Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej. Ich rola była dość zaskakująca, wystąpiły bowiem w roli narratorów inscenizacji odgrywanej przez zgromadzone dzieci do przygód Szewczyka Dratewki. I jak się okazało zamkowe czeluście w Oddziale dla Dzieci skrywały wiele tajemnic i zagadek, z którymi bez problemu poradziły sobie dzielne przedszkolaki. Czytaj dalej

Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej przypomina, że z dniem 30 września 2018 r. upływa termin wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Opłata, o której mowa wyżej wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

Czytaj dalej

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza do udziały w projekcie „Dobry Czas na Adaptację do Zmian”. Do projektu zaproszone są osoby z co najmniej jednej z grup:
– zostały zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika w ciągu ostatnich 6 miesięcy,
– są przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem,
– odchodzą z rolnictwa (rolnicy posiadający gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 2ha przeliczeniowych i członkowie ich rodziny).
Czytaj dalej

Dzięki dotacji z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (Program Operacyjny „Rozwój kin 2018” – „Modernizacja”) oraz dotacji celowej Gminy Dąbrowa Tarnowska Kino „Sokół” poprawi swój cyfrowy wizerunek. W obu holach zostały zamontowane bardzo dobrej jakości monitory LED, które we współpracy z dedykowanym reklamie wizualnej oprogramowaniem wspomagają promocję filmów i innych wydarzeń kulturalnych DDK. Czytaj dalej

W dniu 17.09.2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa z Gminą Dąbrowa Tarnowska o dofinansowanie zadania pn.  „Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Dąbrowa Tarnowska” w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” edycja 2018. Dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu w Krakowie w postaci dotacji wynosi 290.000,00 zł, dofinansowane ze środków Gminy Dąbrowa Tarnowska wynosi 150.000,00 zł, koszt kwalifikowany zadania – 725.000,00 zł.
W ramach inwestycji wymienionych zostanie 100 sztuk nieekologicznych węglowych źródeł ciepła na nowoczesne kotły gazowe kondensacyjne, co pozwoli na redukcję emisji równoważnej w ilości 47.105,5 kg/rok. 
Umowa została podpisana przez Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie, Pana Witolda Kozłowskiego oraz Zastępcę Prezesa – Panią Annę Biedeman-Zaręba. W imieniu Gminy umowę podpisał Burmistrz – Krzysztof Kaczmarski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Małgorzaty Bąba.
Czytaj dalej

Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Dąbrowski Dom Kultury zapraszają na poetycko-muzyczną wędrówkę z zespołem „Cisza jak ta”. Już w najbliższą sobotę 22.09.2018r. o godz. 18:00 w Dąbrowskim Domu Kultury wystąpi szóstka muzyków od lat przemierzająca wspólnie szlaki poezji, muzyki i ludzkiej wrażliwości. O spirytus movens tej wędrówki – miłości we wszystkich odcieniach, barwach i aspektach opowiadają słowa autorskie zespołu, oraz wiersze Jonasza Kofty, Agnieszki Osieckiej, Bolesława Leśmiana, Wojtka Bellona, Edwarda Stachury, Haliny Poświatowskiej, Wiesławy Kwinto-Koczan i wielu wielu innych. Będzie to kolejne wydarzenie realizowane w ramach projektu „Z gwiazdami… nie tylko zaczytani” finansowanego ze środków Województwa Małopolskiego w II Edycji Budżetu Obywatelskiego. Czytaj dalej

Miejska Komisja Wyborcza w Dąbrowie Tarnowskiej podaje do wiadomości publicznej harmonogram dyżurów w związku z wyborami samorządowymi w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na burmistrza.
– 20.09.2018 r. CZWARTEK od godziny 15.30 do godziny 17.30

– 21.09.2018 r. PIĄTEK  od godziny 15.30 do godziny 17.30
– 26.09.2018 r. ŚRODA od godziny 18.00 do godziny 24.00

Kazimierz Kozioł
Przewodniczący Komisji Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej

W piątkowe popołudnie 14 września br. w Dąbrowskim Domu Kultury odbyło się kolejne wydarzenie w ramach projektu „Z gwiazdami… nie tylko zaczytani” finansowanego ze środków Województwa Małopolskiego w II Edycji Budżetu Obywatelskiego. Dąbrowska publiczność miała możliwość wzięcia udziału w spotkaniu z lubianą aktorką teatralną i filmową Grażyną Zielińską, znaną szerszej publiczności z ról w takich serialach jak „Ranczo”, „Pierwsza miłość” i „Na dobre i na złe”. Grażyna Zielińska jest absolwentką wrocławskiej filii PWST w Krakowie. Od 1986 roku pracuje w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku. W 2002 roku odznaczona została Srebrnym Krzyżem Zasługi. Od 2007 roku występuje w spektaklu komediowym pt. „Klimakterium i już…”. Dąbrowskie spotkanie z aktorką prowadził Dariusz Rekosz pisarz, animator kultury i felietonista. Artystka z wielkim humorem i dystansem opowiedziała o ścieżce swojej kariery zawodowej od studiów teatralnych po role w znanych serialach. Czytaj dalej

„Dawno, dawno temu i z pewnością gdzieś daleko…” – tymi słowami w Oddziale dla Dzieci rozpoczynać będą się jesienne spotkania czytelniczo-artystyczne śladami baśni i legend Janiny Porazińskiej, których tłem będzie wystawa twórczości literackiej tej pisarki „ukryta” w zamkowych czeluściach.
Wystawa i zajęcia trwać będą do 31 października br., a ich przesłanką jest 130. rocznica urodzin Janiny Porazińskiej (ur. 29 września 1888r., zm. 3 listopada 1971r.) – autorki wierszy i baśni, legend i adaptacji podań ludowych dla dzieci. Pisarka ta czerpała głównie z tradycji ludowej i w jej utworach odnaleźć można wielorakie elementy i postaci z folkloru, pieśni i gawęd z całej Polski, a prezentacja literackiego portretu Janiny Porazińskiej odbywać będzie się w barwnej scenerii z jej opowieści.

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Piłsudskiego 23 informuje o pozyskaniu nowego lekarza – dentysty – Pani Barbary Grzenda. Z usług lekarza pacjenci SGZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej można skorzystać w dniach: Czytaj dalej

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński przyznał małopolskim samorządom kolejne promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Wręczyli je Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Krzysztof Kozłowski oraz wojewoda małopolski Piotr Ćwik. Promesę dla Gminy Dąbrowa Tarnowska odebrał Burmistrz Krzysztof Kaczmarski.
W ramach promesy MSWiA przeznaczyło 300 tys. zł na „Remont drogi gminnej  Zagrody w Gruszowie Małym”. Jest to droga asfaltowa długości 742 m, biegnąca od drogi krajowej do ściany lasu, która została mocno zniszczona w 2010 roku. Na przedmiotowe zadanie został ogłoszony przetarg nieograniczony.
To już trzecia promesa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w bieżącym roku. Łącznie gmina otrzymała  3 miliony złotych na odbudowę  pięciu dróg w Dąbrowie Tarnowskiej , Szarwarku, Żelazowce i Gruszowie Małym.
Czytaj dalej

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje pomoc rolnikom, których gospodarstwa ucierpiały w skutek tegorocznej suszy lub powodzi, a także rybakom prowadzącym hodowlę ryb w gminach dotkniętych tymi klęskami żywiołowymi.
W pierwszej kolejności o wsparcie finansowe mogą ubiegać się rolnicy, w których gospodarstwach susza lub powódź spowodowały straty w uprawach w wysokości co najmniej­ 70 proc. Wnioski mogą składać w biurach powiatowych ARiMR od 14 do 28 września 2018 r. Stawka pomocy wynosi 1 tys. zł do 1 ha, jeśli rolnik miał ubezpieczoną przynajmniej połowę powierzchni upraw (z wyłączeniem łąk i pastwisk). Gospodarz, który nie miał takiej polisy, otrzyma 50 proc. tej kwoty. Do wniosku o pomoc trzeba dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód, zawierającego informacje o powierzchni upraw, w których te szkody powstały.
Czytaj dalej

15 września 2018 na stadionie w Szarwarku odbył się piknik urodzinowy FA DT. Ponad 300 osób; zawodników, rodziców i gości uczestniczyło w tym wydarzeniu. To już 5 lat funkcjonowania dąbrowskiej szkółki piłkarskiej. Podczas uroczystej ceremonii Starosta Powiatu Dąbrowskiego Pan Tadeusz Kwiatkowski wręczył założycielowi szkółki Panu Robertowi Antosz pamiątkowy grawer z życzeniami dalszego rozwoju, Burmistrz Miasta Dabrowa Tarnowska Pan Krzysztof Kaczmarski przekazując pamiątkowy puchar podziękował za pracę jaką Football Academy wykonuje na rzecz rozwoju najmłodszych mieszkańców Gminy Dąbrowa Tarnowska.
Pan Marian Fido Prezes PPN w Żabnie pogratulował osiąganych wyników sportowych życząc pomyślności i wytrwałości w dalszej pracy.  Na koniec Pan Robert Antosz podziękował Wszystkim za pomoc w funkcjonowaniu szkółki, rodzicom za zaufanie jakim obdarzyli trenerów i menadżera a zawodnikom życzył radości z uprawiania sportu. 

17 września 1939 roku w godzinach porannych Związek Radziecki bez wypowiedzenia wojny zaatakował Polskę. Tym samym złamał postanowienia paktu o nieagresji z 1932 r. i umowy wynikające z przynależności do Ligi Narodów, a zrealizował ustalenia zawarte w tajnym protokole radziecko-niemieckiego paktu Ribbentrop-Mołotow, czego konsekwencją były działania wojenne wobec Polski, prowadzone równocześnie na dwóch frontach. Dwa sąsiadujące z Polską państwa zawarły porozumienie dotyczące podziału jej terytorium pomiędzy siebie. Zajęcie przez Armię Czerwoną wschodnich terenów II Rzeczypospolitej było początkiem ustanowienia w Europie nowego porządku, przyjętego później w Jałcie jako obowiązujący do dziś. Czytaj dalej

Nowy amerykański film pt. „Samson” to opowieść o jednym z najważniejszych bohaterów biblijnych, o człowieku obdarzonym nadludzką siłą. Po stracie miłości swego życia z winy okrutnego księcia Filistynów, młody hebrajczyk o nadprzyrodzonej sile broni swego ludu, poświęcając wszystko, by pomścić swoją miłość, swój lud i swojego Boga.
Piękna opowieść o sile woli, posłuszeństwie wobec woli Stwórcy, autorytecie dla Żydów i chrześcijan. Film pełen jest efektów wizualnych, zwrotów akcji, wyreżyserowany w hollywoodzkim stylu przez Bruce’a McDonalda, na podstawie scenariusza Jasona Baumgardnera i Galena Gilberta. W tytułowej roli wystąpił znany aktor angielski Taylor James.
Czytaj dalej

Od dziś uruchomiona została zbiórka na leczenie oraz rehabilitację dla Karola Ksenia. – 19 latka z Dąbrowy Tarnowskiej, który w lipcu br. uległ bardzo poważnemu wypadkowi samochodowemu. Dzięki wsparciu rodziny, przyjaciół, własnemu uporowi oraz modlitwy mężnie walczy dalej o życie.
Obecnie przebywa na oddziale intensywnej terapii i został zakwalifikowany do programu wybudzeniowego. Po wybudzeniu będzie potrzebował długiej i kosztownej rehabilitacji przekraczającej możliwości Rodziców.
Idąc za prośbą rodziny i przyjaciół Karola i udostępniając informację o zbiórce, będziemy wdzięczni za każde wsparcie finansowe na jego leczenie i rehabilitację.
Poniżej podajemy regulamin zbiórki do zapoznania się dla każdego Darczyńcy. Czytaj dalej

Strona 11 z 430« Pierwsza...910111213...203040...Ostatnia »