Archiwum kategorii: Aktualności

Dobrze analizujesz dane w Excelu? Twoją pasją jest tworzenie nieszablonowych prezentacji? Chcesz wziąć udział w budowie nowoczesnego środowiska informatycznego? Ministerstwo Finansów zaprasza do udziału w konkursie o płatny staż!
Konkurs jest formą kampanii informacyjnej wśród studentów i absolwentów kierunków technicznych i ekonomicznych na temat wykorzystania nowoczesnych narzędzi informatycznych w obsłudze specjalistycznych stanowisk administracyjnych.
  
Czytaj dalej

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski wraz Zastępcą Burmistrza Stanisławem Ryczkiem i pracownikami Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej składają serdeczne podziękowania za życzenia otrzymane z okazji Świąt Wielkanocnych. Świąteczne pozdrowienie przekazane zostały w różnych formach takich jak tradycyjne kartki świąteczne, e-kartki oraz osobiste wizyty przedstawicieli lokalnych instytucji i środowisk i stowarzyszeń, działających na terenie miasta i gminy Dąbrowa Tarnowska. Szczególnie miłe były wizyty maluchów ze żłobka, przedszkolaków i uczniów lokalnych szkół. Te liczne wyrazy pamięci i życzliwości były bardzo miłym wprowadzeniem w nastrój Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Czytaj dalej

W minioną środę 28 marca, Burmistrz Dąbrowy Tarnowski zawarł umowę z Zakładem Murarsko – Tynkarskim Pana Stanisława Wałaszka z Kobierzyna na „Termomodernizację budynku Publicznego Przedszkola w Nieczajnie Górnej”.
Realizacja zadania jest możliwa dzięki pozyskaniu dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach podziałania 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR ze środków Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM).
Wartość inwestycji, zgodnie z zawartą umową wynosi 154.515,86 zł, z czego 60 % pochodzić będzie z dofinansowania Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego dla projektu: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska”. Czytaj dalej

Zmartwychwstanie jest fundamentem i istotą wiary chrześcijańskiej, a Wielkanoc upamiętniająca to wydarzenie jest najważniejszym świętem dla chrześcijan. Niedziela Wielkanocna jest najważniejszym świętem w całym roku liturgicznym Kościoła katolickiego.
Obchody religijne Wielkanocy rozpoczyna odbywająca się wczesnym rankiem procesja i msza, w Kościele katolickim zwana rezurekcją. W tym dniu spożywa się uroczyste śniadanie w gronie rodzinnym, poprzedzone składaniem sobie życzeń. Wielkanoc wieńczy okres Wielkiego Postu i poprzedzający ją Wielki Tydzień.
Uroczystości świąt Zmartwychwstania Pańskiego, określanych jako święta wielkanocne, odznaczają się wśród wiernych szczególną radością, ponieważ zmartwychwstanie Chrystusa jest symbolem Jego zwycięstwa nad grzechem i śmiercią.
Czytaj dalej

Zakończyły się doroczne, odbywające się w lutym i marcu, spotkania Burmistrza i samorządu gminnego z mieszkańcami sołectw naszej gminy. W każdym z 12 sołectw gminnych przebiegały one według wcześniej ustalonego porządku przyjętego Zarządzeniem Nr 28.1338.2018 Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 2 lutego 2018 r. W zebraniach wiejskich uczestniczyło wielu mieszkańców. Mieszkańcy wyrażali zainteresowanie spawami związanymi z budową i naprawą dróg i chodników, regulacją stanów własności dróg i dobudową oświetlenia. Zgłaszali także uwagi dotyczące działalności Gminnej Spółki Wodnej, wskazując na braki finansowe, kadrowe i organizacyjne. Zdaniem Zarządu Spółki wynikają one w dalszym ciągu z zaległości w opłacaniu składek członkowskich. Czytaj dalej

Wielka Sobota jest dniem ciszy i oczekiwania. Dla uczniów Jezusa był to dzień największej próby. Według Tradycji apostołowie rozpierzchli się po śmierci Jezusa, a jedyną osobą, która wytrwała w wierze, była Bogurodzica. Dlatego też każda sobota j est w Kościele dniem maryjnym.Po śmierci krzyżowej i złożeniu do grobu wspomina się zstąpienie Jezusa do otchłani. Wiele starożytnych tekstów opisuje Chrystusa, który „budzi” ze snu śmierci do nowego życia Adama i Ewę, którzy wraz z całym rodzajem ludzkim przebywali w Szeolu. Tradycją Wielkiej Soboty jest poświęcenie pokarmów wielkanocnych: chleba – na pamiątkę tego, którym Jezus nakarmił tłumy na pustyni; mięsa – na pamiątkę baranka paschalnego, którego spożywał Jezus podczas uczty paschalnej z uczniami w Wieczerniku oraz jajek, które symbolizują nowe życie. Czytaj dalej

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej przypomina, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) obowiązkiem osób prowadzących działalność gospodarczą jest zawarcie umowy na odbiór odpadów komunalnych pochodzących z prowadzonej działalności z podmiotem uprawnionym, wpisanym do rejestru działalności regulowanej prowadzonym przez Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej. Osoby prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są do udokumentowania korzystania z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi (art. 6 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy). Na podstawie art. 3 ust. 3 tejże ustawy, Gmina prowadzi ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.
Czytaj dalej

W czwartek 29 marca 2018 r. w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego z dyrektorami szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Tarnowska. W spotkaniu udział wzięli Zastępca Burmistrza Stanisław Ryczek oraz Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Marta Chrabąszcz.
Podczas spotkania omówiono programy edukacyjne, do których na wniosek Burmistrza przystąpiła Gmina Dąbrowa Tarnowska i zakres planowanych w bieżącym roku inwestycji na rzecz oświaty
.
Czytaj dalej

Już po raz 28. Dąbrowski Dom Kultury zorganizował Gminny Konkurs Pisanek i Plastyki Obrzędowej związanej z Wielkanocą. Na konkurs zgłoszono 120 prac: tradycyjnych i współczesnych pisanek, gaików, a także – co od kilku lat cieszy się dużą popularnością – wypieki obrzędowe. Nagrody i dyplomy dla laureatów w poszczególnych kategoriach ufundował DDK, a wręczył, składając też okolicznościowe życzenia świąteczne Krzysztof Kaczmarski – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej. Komisja konkursowa w składzie: Edmund Wilk (przewodniczący), Ewa Łazowska, Paulina Bogula-Motyka, Stanisław Stroński postanowiła przyznać następujące nagrody: Czytaj dalej

W dniach 30 marca 2018 r. – 23 kwietnia 2018 r., przy wsparciu Krakowskiego Alarmu Smogowego, w ramach projektu LIFE pn. „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”, na terenie Dąbrowy Tarnowskiej przeprowadzany będzie pomiar jakości powietrza.
Pomiary dotyczyć będą stężeń pyłów zawieszonych PM10, a ich wyniki mają na celu podniesienie świadomości mieszkańców na temat jakości powietrza na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska.
Czytaj dalej

Reaktywowany w ostatnich latach Bank Żywności w Dąbrowie Tarnowskiej działa prężnie, dzięki zaangażowaniu gminy w Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 i współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Prowadzi go Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Pomocna Dłoń we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny. Bank Żywności zabezpiecza potrzeby żywnościowe 693 rodzin, co daje łączna liczbę 1884 osób objętych pomocą. Od października do ostatnich dniach marca wydano 70 ton żywności, a w samym miesiącu marcu przyjęto i wydano 20 ton żywności, w związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi. Czytaj dalej

Wielki Piątek to dzień Krzyża. Po południu odprawiana jest niepowtarzalna wielkopiątkowa Liturgia Męki Pańskiej. Celebrans i asysta wchodzą w ciszy. Przed ołtarzem przez chwilę leżą krzyżem, a po modlitwie wstępnej czytane jest proroctwo o Cierpiącym Słudze Jahwe i fragment Listu do Hebrajczyków. Następnie czyta się lub śpiewa, zwykle z podziałem na role, opis Męki Pańskiej według św. Jana.
Po homilii w bardzo uroczystej modlitwie wstawienniczej Kościół poleca Bogu siebie i cały świat, wyrażając w ten sposób pragnienie samego Chrystusa: aby wszyscy byli zbawieni. Szczególnie przejmujące są modlitwy o jedność chrześcijan, prośba za niewierzących i za Żydów.
Czytaj dalej

Wtorkowa debata w Dąbrowie Tarnowskiej była pierwszą z cyklu trzech otwartych spotkań z udziałem władz województwa, obywających się w różnych miejscach Małopolski pod wspólnym tytułem „Region ma głos”. W debacie, która miała miejsce w dąbrowskim Domu Kultury uczestniczyli: Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski i Prezydent Miasta Tarnowa Roman Ciepiela, Paweł Hałat ze Stowarzyszenia Przestrzeń-Ludzie-Miasto, Bartosz Piłat – ekspert do spraw polityk miejskich. Moderatorem dyskusji był redaktor Bartłomiej Kuraś z „Gazety Wyborczej”. Czytaj dalej

Święta Wielkanocne to czas, w którym odwiedzamy rodziny, najbliższych i wyjeżdżamy by odpocząć. Zaaferowani tym wszystkim często zapominamy o najważniejszym: o szeroko pojętym bezpieczeństwie. Aby Święta Wielkanocne były bezpieczne i upłynęły nam spokojnie bądźmy uważni i ostrożni. Oto kilka rad prezentowanych na stronie Komendy Głównej Policji, które mogą sprawić, że nie padniemy ofiarą przestępstwa czy nieuczciwości i bezpiecznie dotrzemy do swoich rodzin. Nie możemy też stanowić zagrożenia dla innych ze względu na brawurową jazdę lub nieuważność.

Czytaj dalej

Od Wielkiego Czwartku, który w tym roku przypada 29 marca, Kościół rozpoczyna uroczyste obchody Triduum Paschalnego, w czasie którego będzie wspominać mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. W Wielki Czwartek liturgia uobecnia Ostatnią Wieczerzę, ustanowienie przez Jezusa Eucharystii oraz kapłaństwa służebnego.
Wielki Czwartek jest szczególnym świętem kapłanów. Rankiem, jeszcze przed wieczornym rozpoczęciem Triduum Paschalnego, ma miejsce szczególna Msza św. We wszystkich kościołach katedralnych biskup diecezjalny wraz z kapłanami (nierzadko z całej diecezji)odprawia Mszę św. Krzyżma. Podczas niej biskup święci oleje (chorych i krzyżmo), które przez cały rok służą przy udzielaniu sakramentów chrztu, święceń kapłańskich, namaszczenia chorych. Kapłani koncelebrujący ze swoim biskupem odnawiają przyrzeczenia kapłańskie. Msza Krzyżma jest wyrazem jedności i wspólnoty duchowieństwa diecezji.  Czytaj dalej

Już tylko kilka dni dzieli nas od Świąt Wielkiej Nocy. W oczekiwaniu na ten piękny czas 26 i 27 marca br. Filie Biblioteczne w Szarwarku i Nieczajnie Górnej zaprosiły do siebie przedszkolaków z  Publicznego Przedszkola w Nieczajnie Górnej z panią Dyrektor Wiesławą Wójcik oraz pierwszoklasistów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Szarwarku z nauczycielką panią Barbarą Pasternak. Spotkania z młodymi  bywalcami biblioteki  miały akcent wielkanocny. Dzieci poznały obrzędy, tradycje  Świąt Wielkanocnych np.: co wkładamy do koszyczka wielkanocnego. Poznały różne rodzaje zdobienia jajek, od kraszanek i malowanek po  nalepianki, wyklejanki,  skrobanki i pisanki. Czytaj dalej

27 marca 2018 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” dla szkół podstawowych i gimnazjalnych. Turniej ten ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy zwiększeniu wśród młodych ludzi znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. Czytaj dalej

Centra Powiadamiania Ratunkowego są przygotowane do obsługi zgłoszeń z systemu eCall. Urządzenie instalowane w nowych autach, aktywowane automatycznie przez czujniki bądź ręcznie przez kierowcę lub pasażera, wykona połączenie na numer alarmowy 112. Zgodnie z unijnymi przepisami obowiązek montażu systemu eCall w nowych samochodach wchodzi w życie od początku kwietnia br.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji już w październiku ubiegłego roku przystosowało System Informatyczny Centrów Powiadamiania Ratunkowego na terenie całej Polski do przyjmowania i obsługi zgłoszeń z systemu eCall. 
Czytaj dalej

Na podstawie uchwał Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r.  w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych oraz z dnia 12 marca 2018 roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych,  Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie informuje o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego oraz liczbie urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości terytorialnej delegatury.
Zgodnie z art. 191c § 1 Kodeksu wyborczego (Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138), urzędników wyborczych powołuje się dla obszaru danej gminy na okres 6 lat, spośród pracowników urzędów obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych, posiadających wykształcenie wyższe.
Czytaj dalej

Strona 12 z 410« Pierwsza...1011121314...203040...Ostatnia »