Archiwum kategorii: Aktualności

W ostatnich dniach zakończono renowację figury Serca Pana Jezusa, która znajduje się w miejscowości Brnik. Wykonawcą zadania była firma Zakład Remontowo – Budowlany Stanisław Nowak z Dąbrowy Tarnowskiej. Zadanie sfinansowane ze środków Gminy oraz ze środków Województwa Małopolskiego w ramach konkursu Kapliczki Małopolski edycja 2017. Zakres prac obejmował: konserwację rzeźby, konserwację gzymsu, budowę cokołu, trzonu oraz stopni fundamentów, konserwację metalowego daszku i balustrady, dokumentację konserwatorską powykonawczą oraz montaż tabliczki. Komplet prac konserwatorskich poprawiających stan figury znalazł się wśród 64 zadań, najwyżej ocenionych przez komisję konkursową i realizowanych w bieżącym roku. Czytaj dalej

Gmina Dąbrowa Tarnowska przystąpiła do remontu wewnątrz budynku przychodni miejskiej przy ul. Piłsudskiego 23 w ramach zadania „Dostosowanie budynku SGZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej pod kątem osób niepełnosprawnych oraz przebudowa recepcji SGZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej”. Planowane prace remontowe obejmą tę część przychodni, która nie była modernizowana od lat 80-tych ubiegłego wieku. Duże znaczenia ma w przypadku tej inwestycji także konieczność dostosowania ww. przestrzeni użytku publicznego do potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z aktualnymi wymogami. Na ten cel pozyskano dotację z PFRON w wysokości 57.000 zł. Koszt całkowity wszystkich prac remontowych szacowany jest na 182 689,61 zł. Wykonawca zadania jest firma Andrzej Pudełko Zakład Budowlano Remontowy z Żabna. Czytaj dalej

Już od 18 listopada 2017 r. otwarta jest baza rodzin włączonych do programu “Szlachetna Paczka” w tegorocznej edycji. Także w rejonie Powiśle Dąbrowskie mądra pomoc dotrze do potrzebujących rodzin, które znalazły się w niezawinionej biedzie! Baza z historiami rodzin otwarta!
Od soboty na stronie www.szlachetnapaczka.pl można już wybrać rodzinę w potrzebie z rejonu Powiśle Dąbrowskie i przygotować dla niej mądrą pomoc. Przekazując rodzinie paczkę pokazujemy jej, że nie jest sama ze swoimi problemami. Naszym celem jest to, by paczka była impulsem do zmiany w życiu rodziny. Pomoc przygotowana jest tak, aby dała trwały efekt. Wspieramy rodzinę w odkryciu własnego potencjału i drogi do wyjścia z trudnej sytuacji.
Czytaj dalej

W dniu 14 listopada 2017 r. w Urzędzie Miejskim odbyła się XXXV sesja Rady Miejskiej. Obrady prowadził Jacek Sarat – Przewodniczący Rady Miejskiej.
Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z sesji Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski zapoznał radnych ze sprawozdaniem z działalności międzysesyjnej. W dalszej części sesji radni składali wnioski i zapytania dotyczące bieżących spraw lokalnych oraz projektu budżetu Gminy i Powiatu na 2018 r., na które odpowiedzi udzielali Marek Kopia – Wicestarosta Dąbrowski oraz Krzysztof Kaczmarski. – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej. Później Bogusław Chmielarz – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej zapoznał radnych z prezentacją na temat współpracy dąbrowskiej Policji z samorządami lokalnymi.
Czytaj dalej

W piątek 10 listopada 2017 roku, na Krytej Pływalni w Dąbrowie Tarnowskiej przeprowadzone zostały zawody pływackie, które były jedną z imprez sportowych towarzyszących obchodom rocznicy Odzyskania Niepodległości.
Parę minut po godzinie 17:30, kierownik Referatu Kultury Fizycznej i Sportu UM Pan Piotr Zając serdecznie przywitał licznie zebranych zawodników i kibiców, oraz rozpoczął zawody. Dystanse z którymi przyszło się zmierzyć pływakom były dostosowane do wieku. Przedszkolaki pływały 12,5 m, szkoły podstawowe 25 m. Rocznik 2006 i starsi oraz OPEN 50 m. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwali Pan Bartłomiej Błoniarz oraz Pani Olga Kopała. Biuro zawodów prowadziła Pani Aneta Dernoga – Rokita. Czytaj dalej

Wychowanka Przedszkola Publicznego Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej Zosia Ciećko z gr. 6-latków „Wesołe Misie”. otrzymała nagrodę za udział w konkursie „Współczesny mały i duży patriota”, który zorganizowało Stowarzyszenie „Razem dla Regionu” z Limanowej w ramach realizacji projektu „W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości…”. Projekt ten stanowił część zadania publicznego Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2017 roku pn. „Mecenat Małopolski”. Konkurs polegał na wykonaniu pracy plastycznej dowolną techniką związanej z tytułem konkursu, a więc tematem współczesnego patrioty. Czytaj dalej

Przed nami cykl halowych turniejów piłki nożnej dzieci w wieku 7-10 lat. To już IV Edycja Dąbrowskiej Dębowej Jesieni, której organizatorem jest Urząd Miasta i Dąbrowska Szkółka Piłkarska Football Academy. Do Dąbrowy Tarnowskiej, na Halę Sportową im. Agaty Mróz – Olszewskiej przez najbliższe trzy weekendy zawita 32 drużyny czyli blisko czterystu najmłodszych adeptów piłki nożnej z południowej Polski. Wśród zaproszonych drużyn jest m.in.: Korona Kielce, Bruk Bet Termalica, AP Mielec, Proszowianka, Skawa Wadowice, FA Jędrzejów.
Już w najbliższą niedzielę 19 listopada rywalizować będą zawodnicy rocznika 2009, pierwszy mecz o 9:00.
25 listopada – rocznik 2007, 26 listopada – rocznik 2010, 2 grudnia – rocznik 2008 .
Dobra zabawa i wiele emocji gwarantowane! Zapraszamy na dąbrowska Halę Sportową i kibicowania drużynie gospodarzy Football Academy Dąbrowa Tarnowska.
Czytaj dalej

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej wraz z Samorządem Gminy składają podziękowania wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie obchodów Święta Niepodległości na terenie gminy i uczestniczyli w nich. Całokształt imprez towarzyszących tegorocznym obchodom był imponujący. Oprócz tradycyjnych uroczystości rocznicowych i akademii w szkołach odbywały się liczne zawody sportowe i imprezy kulturalne.
Świętowano nie tylko w mieście, ale także w sołectwie Nieczajna Górna, gdzie zorganizowano integracyjną wieczornicę, o tematyce patriotycznej.
Czytaj dalej

28 listopada 2017 roku o godz. 9:00 w dąbrowskim kinie SOKÓŁ odbędzie się już piąta edycja Powiatowego Przeglądu Piosenki Religijnej „ŚPIEW OTWIERA NIEBO”.
W tym roku tematem przewodnim będzie „Piosenka Maryjna”. Impreza skierowana jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prezentujących się w kategorii solistów lub zespołów wokalno – instrumentalnych.
Organizatorom i uczestnikom przyświecają szczytne cele – propagowanie kultury muzycznej i umiejętności zdrowego współzawodnictwa, pobudzenia aktywności twórczej i międzyszkolnej integracji.
Czytaj dalej

Fundacja Fundusz Współpracy i Ashoka Polska zapraszają do udziału w konkursie  „Podziel się innowacją – jak w nowy sposób rozwiązywać problemy społeczne”, którego celem jest  zebranie najciekawszych przykładów innowacji społecznych z Polski i świata.
Jeśli znasz innowacje społeczne ze swojego otoczenia lub słyszałeś o innowacyjnym pomyśle wdrażanym na drugim końcu Polski – napisz o tym. Jeśli natrafiłeś na innowacje zagraniczne, które sprawdziłyby się i u nas – podziel się nimi.
Czytaj dalej

Z okazji dnia czystego powietrza, obchodzonego 14 listopada 2017 r.,  Eko- doradca Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej – Szymon Lichorobiec przeprowadził warsztaty dotyczące tematyki związanej jakością powietrza w naszej gminie i województwie.
Zajęcia odbyły się w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Dąbrowie Tarnowskiej, która za pośrednictwem Pani dyrektor Anny Fido włączyła się w działania na rzecz czystego powietrza w naszej gminie. Same warsztaty trwały trzy godziny lekcyjne, które zostały poświęcone na zaznajomienie dzieci z istotą oddychania czystym powietrzem, dzieci poznały źródła zanieczyszczenia powietrza oraz zdrowotne konsekwencje funkcjonowania w takim środowisku.
Czytaj dalej

W Niepublicznej Niepłatnej Szkole Podstawowej z Niepublicznym Niepłatnym Oddziałem Przedszkolnym pracują „Nauczyciele na Medal”. Pani Beata Kawa, nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego oraz Pani Olga Kopała, nauczyciel wychowania fizycznego oraz instruktor pływania wygrały etap powiatowy w plebiscycie organizowany przez Gazetę Krakowską oraz Dziennik Polski.
Nauczyciel to zawód wyjątkowy. Nie można się go tak po prostu nauczyć. Poza wiedzą i doświadczeniem, aby spełniać się w tej roli, trzeba mieć coś więcej – umiejętność nawiązywania relacji z uczniami, budowania u nich autorytetu i szacunku, umiejętność bycia jednocześnie ich opiekunem, liderem, ale i przyjacielem. 
Czytaj dalej

Troska o bezpieczeństwo przeciwpożarowe i zapewnienie sprawnego systemu ostrzegania ma istotne znacznie dla zarządzania kryzysowego Gminy Dąbrowa Tarnowska. Mając na uwadze dbałość o należytą ochronę mieszkańców naszej gminy przed pożarami i klęskami żywiołowymi 13 listopada 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej zorganizowano uroczyste przekazanie sprzętu alarmowego zapewniającego gotowość bojową jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2017”.
Uroczystego przekazania sprzętu współfinansowanego przez Województwo Małopolskie i Gminę Dąbrowa Tarnowska dla trzech jednostek OSP z terenu Gminy Dąbrowa Tarnowska, tj. OSP Gruszów Wielki, OSP Laskówka Chorąska i OSP Żelazówka dokonał w imieniu własnym i Marszałka Województwa Małopolskiego – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski. Przekazany sprzęt został zakupiony w ramach realizacji umowy zawartej pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Dąbrowa Tarnowska w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2017”.
Czytaj dalej

11 listopada br. po Mszy Świętej za Ojczyznę, którą sprawował ks. Proboszcz Stanisław Bieleń, mieszkańcy wsi Nieczajna Górna i Nieczajna Dolna licznie zgromadzili się w Domu Ludowym w Nieczajnie Górnej. 99 rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę była okazją do zorganizowania wieczornicy niepodległościowej przez Stowarzyszenie Kobiet Wsi Nieczajna oraz sołtysa.
Przybyłych mieszkańców oraz znamienitych gości powitał sołtys  Jan Bąba. Wśród obecnych gości byli:
 Burmistrz  Dąbrowy Tarnowskiej  Krzysztof Kaczmarski, Zastępca  Burmistrza Stanisław Ryczek,  Przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Sarat, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Stanisław Początek,  Radna Rady Miejskiej Kazimiera Wąż, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. J. Popiełuszki Dariusz Węglowski, Dyrektor Przedszkola Publicznego w Nieczajnie Górnej w Wiesława Wójcik, Naczelnik OSP  Zbigniew Pikul,  Prezes OSP Ryszard Mucha, sołtys wsi Nieczajna Dolna  Czesław Podosek,  Kazimierz Szlosek oraz podkom. Jacek Wójcik z KPP w Dąbrowie Tarnowskiej.
Czytaj dalej

We wrześniu minęło 20 lat istnienia amatorskiego Zespołu Teatralnego w Dąbrowskim Domu Kultury. Świętowanie pięknego jubileuszu rozpocznie się na scenie „Sokoła” w sobotę 18 listopada o godz. 17:00 wernisażem wystawy malarstwa Małgorzaty Kołcz i koncertem duetu „Zawsze z gitarą” Ewy Sobarni i Łukasza Chmiela. O godz. 18:00 wystąpią aktorzy Teatru „Quadro” z Krakowa, wśród nich absolwent dąbrowskiego Zespołu Teatralnego, przed kilku laty asystent opiekuna grupy – Daniel Klaczak z inscenizacją „Skąpca”.
Podczas jubileuszu będzie czas na lampkę szampana i tort urodzinowy, a także na wspomnienia absolwentów, którzy w liczbie ponad 600 przewinęli się przez garderobę i kulisy „Sokoła” w ciągu pięknej historii zespołu. Najnowsza generacja obecnie pracujących artystów scenicznych zaprezentuje 2 sceny nowo powstającego spektaklu (premiera planowana na wiosnę) – „Ożenku” Gogola. Opiekunem zespołu od 20 lat niezmiennie jest Paweł Chojnowski. Obecnie działają w DDK 3 grupy: 2 młodzieżowe i 1 dziecięca, przygotowywane są formy teatru lalkowego i żywego planu.
Czytaj dalej

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z. s. w Karniowicach Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z Powiatowym Biurem ARiMR w Dąbrowie Tarnowskiej zapraszają do udziału w konferencji: „Najważniejsze i bieżące komunikaty w zakresie obszaru rolnictwa”. Konferencja odbędzie się 20 listopada 2017 (tj. w poniedziałek) w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej rozpoczęcie o godz. 9:45.
W programie przewidziano wystąpienia prelegentów związanych z rolnictwem, m.in.: Adama Ślusarczyka – Dyrektora Małopolskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Krakowie, Marka Kwiatkowskiego – Dyrektora Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach,  Teresy Piekara – Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Krakowie czy Barbary Łuszcz – Kierownika KRUS w Dąbrowie  Tarnowskiej.
W konferencji weźmie udział Poseł RP Wiesław Krajewski.
Czytaj dalej

Dąbrowski Bieg Niepodległości zorganizowany przez  Stowarzyszenie Run Team to świetny sposób na sportowe, radosne uczczenie Święta Niepodległości Polski.  Dla ponad 300! osób z Dąbrowy Tarnowskiej oraz bliższych i dalszych okolic, nie była ważne jaką posiadali kondycję ani wiek. Ubrani w białe lub czerwone koszulki walczyli przy pięknej słonecznej listopadowej pogodzie w zawodach sportowych ku czci Tych, którzy zginęli dla wolności Polski.
Organizatorem nietypowego sposobu świętowania Niepodległości było Stowarzyszenie Sportowe Run Team Dąbrowa Tarnowska pod honorowym patronatem Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Wiesława Krajewskiego oraz Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego. To wspaniałe przedsięwzięcie odbyło się dzięki Fundacji PZU – głównego sponsora biegu.
W biegach mogły wziąć udział zarówno dzieci, jak też osoby dorosłe. Trasa poszczególnych biegów przebiegała alejkami dąbrowskiego Parku Miejskiego i w zależności od wieku zawodników miała długość od 1 km do 3 km.
Czytaj dalej

W sobotę 11 listopada br. Dąbrowa Tarnowska świętowała 99. rocznicę Odzyskania Niepodległości. Uroczystość została przygotowana przez Samorząd Powiatu Dąbrowskiego przy współudziale Samorządu Gminy Dąbrowa Tarnowska. Rozpoczęła ją uroczysta Msza Św. w intencji ojczyzny, podczas której Proboszcz Parafii NMP Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej ks. Stanisław Cyran wygłosił homilię, której głównym motywem była wiara w Polskę, która jest wspólnym dobrem wszystkich jej mieszkańców. Kaznodzieja wskazał na potrzebę kultywowania pamięci historycznej, docenienia znaczenia wartości chrześcijańskich w jej przeszłości i teraźniejszości oraz wypracowania wspólnoty dla jak najlepszej służy ojczyźnie.
Obchody Święta Niepodległości kontynuowane były w Parku Miejskim pod Pomnikiem Poległych. Gości, wśród których byli przedstawiciel delegacji zagranicznych z XVIII i XIX dzielnicy Budapesztu, lokalni politycy i przedstawiciele samorządów gminnych Powiśla Dąbrowskiego powitał Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski. Uroczyste przemówienia wygłosili Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, Krzysztof Kaczmarski, posłowie na Sejm RP Urszula Augusty i Wiesław Krajewski oraz Senator Kazimierz Wiatr. Odczytano listy okolicznościowe od parlamentarzystów z Małopolski, którzy nie mogli osobiście wziąć udziału w tej uroczystości.
Czytaj dalej

Z okazji Święta Niepodległości w Dąbrowskim Domu Kultury odbył się niezwykły koncert, składający się z dwóch części. W pierwszej zaprezentował się  8-os. Męski Zespół Wokalny Filharmoników Krakowskich z solistami: Katarzyną Gurman – sopran, Bartłomiejem Chorążym – tenor i Maciejem Drużkowskim – bas.
Na pianinie grał Marek Pawełek, dyrygował Marcin Wróbel. Koncert Filharmoników Krakowskich pod hasłem „Amor Patriae Nostra Lex”, złożony z pieśni narodowych, żołnierskich, powstańczych, konspiracyjnych, AK, a także szlagierów z filmów historycznych: „Pan Wołodyjowski”, „Czarne chmury”, wzbudził zachwyt w nadkomplecie zgormadzonej w sali „Sokoła” publiczności. Oprócz dąbrowian na widowni zasiedli też liczni przedstawiciele zaprzyjaźnionego z DDK UTW w Tarnowie. Brawa na stojąco i bisy świadczyły o udanej prezentacji młodych muzyków ze stolicy Małopolski.
Czytaj dalej

9 listopada nauczyciele języka angielskiego z  Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej zorganizowali spotkanie informacyjne dla nauczycieli języków obcych z gminy Dąbrowa Tarnowska dotyczące projektu Erasmus + i POWER-Mobilność kadry edukacji szkolnej.
Pierwszą część spotkania poświęcono stronie technicznej projektu. Omówiono jak przygotować wniosek i niezbędną dokumentację oraz jak wygląda realizacja samego projektu.
W drugiej części uczestnicy projektu z PSP nr 1 podzielili się z gośćmi nabytą wiedzą oraz wrażeniami z wyjazdów szkoleniowych. Entuzjazm uczestników, ciekawe doświadczenia i piękne fotografie z wyjazdów niewątpliwie zainteresowały gości ideą projektu, gdyż część z nich już wyraziło chęć udziału.

Strona 19 z 397« Pierwsza...10...1718192021...304050...Ostatnia »