Archiwum kategorii: Aktualności

Obchodzony 1 grudnia Światowy Dzień Walki z AIDS został ustanowiony w 1988 roku na 38. plenarnym spotkaniu Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Jego podstawowym zadaniem było uwidocznienie opinii publicznej problemów wynikających z epidemii HIV i AIDS. Wydarzenie to poprzedził Szczyt Ministrów Zdrowia na temat tej do dziś nieuleczalnej choroby, który odbył się w styczniu 1988 roku w Londynie. Uczestniczyli w nim przedstawiciele 140 państw. To właśnie wtedy, na wniosek Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), podjęto decyzję odnośnie jego daty oraz, że ma umożliwić: organizacjom rządowym, pozarządowym i lokalnym, jak również osobom indywidualnym zwrócenie uwagi na walkę z chorobą, a także o konieczności pomocy ludziom zakażonym wirusem HIV, chorym na AIDS oraz ich bliskim. Symbolem solidarności z tymi osobami stała się czerwona kokardka. Jest ona w kształcie litery „V” – jednakże odwróconej, ponieważ mimo kilkudziesięcioletnich prac naukowców z całego globu do chwili obecnej nie udało się znaleźć skutecznego antidotum. Obecność czerwonej kokardki w sferze publicznej podczas corocznych obchodów Światowego Dnia AIDS przypomina, że osoby żyjące z wirusem HIV są pełnoprawnymi członkami społeczeństw, powinny mieć możliwość życia i pracy w swoim środowisku, pamiętając równocześnie o obowiązku ochrony innych przed zakażeniem.
Czytaj dalej

W dniu 30 listopada 2018 r. w Urzędzie Miejskim odbyła się III sesja Rady Miejskiej. Obrady prowadził Pan Dariusz Lizak – Przewodniczący Rady Miejskiej.
Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z sesji Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski zapoznał radnych ze sprawozdaniem z działalności międzysesyjnej. W dalszej części sesji radni składali wnioski i zapytania dotyczące bieżących spraw lokalnych oraz inwestycji planowanych na rok 2019 zarówno w Gminie, jak i w Powiecie Dąbrowskim. Na pytania dotyczące Powiatu odpowiedzi udzielał Pan Lesław Wieczorek – Starosta Dąbrowski, w pozostałych kwestiach Burmistrz Krzysztof Kaczmarski odpowie radnym na piśmie.
Czytaj dalej

Od jutra, czyli od 1 grudnia br. w całej Polsce lekarze będą mogli wystawiać zwolnienia jedynie w formie elektronicznej (papierowe wykorzystywane będą tylko w wyjątkowych sytuacjach, np. w razie awarii systemu). Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapewnia, że wprowadzenie e-zwolnień przyniesie znaczące ułatwienie zarówno dla lekarzy jak i pacjentów, a korzyści będą obopólne. Jakościowa zmiana między zwolnieniami papierowymi a elektronicznymi ma zaoszczędzić czas wszystkim stronom. Lekarze mogli wystawiać e-zwolnienia od 1 stycznia 2016. Od tego czasu do pierwszych dni listopada tego roku wydali 7,5 mln takich zaświadczeń.  Czytaj dalej

W środę 21 listopada 2018 roku odbył się na sali gimnastycznej w budynku szkoły na ul. Zaręby 22 międzyszkolny konkurs historyczny przygotowany przez nauczycieli historii i bibliotekarzy: p. Sławomira Batora, p. Danutę Pikul i p. Marzannę Pikul  i zorganizowany z myślą o stuleciu odzyskania przez Polskę niepodległości.
Konkurs miał bardzo rozbudowaną tematykę, jednak był przeznaczony dla uczniów, którzy lubią historię i mają wiadomości przyswojone z zakresu całości materiału dotyczącego głównie naszej ojczyzny. Motywem przewodnim były lata walk legionowych na początku pierwszej wojny światowej, kiedy to niedaleko naszego regionu częściowo przebiegał szlak bojowy żołnierzy Józefa Piłsudskiego walczących z oddziałami rosyjskimi z Królestwa.
Oprócz historii polski, zwłaszcza w wymiarze militarnym oraz walk legionowych z 1914 roku, trzeba było się również wykazać wiedzą z historii Dąbrowy Tarnowskiej. Temat konkursu brzmiał następująco:
Sylwetka Józefa Piłsudskiego – jednego z architektów niepodległej Polski
oraz najważniejsze wydarzenia z historii Polski z elementami historii region.
Czytaj dalej

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej zaprasza w środę 12 grudnia br. o godz. 17:00 na koncert Kuby Michalskiego. Artysta wystąpi w Sali Audytoryjnej dąbrowskiej biblioteki. Zaśpiewa piosenki barda Jakuba Kaczmarskiego oraz własne kompozycje do wierszy wielkich polskich poetów m.in. Kochanowskiego, Gałczyńskiego, Norwida, Asnyka i Herberta.
Wydarzenie realizowane będzie w ramach projektu „Z gwiazdami… nie tylko zaczytani”, finansowanego ze środków Województwa Małopolskiego w II Edycji Budżetu Obywatelskiego.
Czytaj dalej

W październiku 2018 roku, Sejm przyjął ustawę o kołach gospodyń wiejskich. Nowe prawo ma określać m.in. formy i zasady zrzeszania się w kołach gospodyń wiejskich, tryb ich zakładania oraz organizację kół gospodyń wiejskich. Nowe prawo przewiduje, że KGW będą miały osobowość prawną, będą mogły zarabiać i pozyskiwać dotacje. Jednak w jednej wsi będzie mogło istnieć tylko jedno KGW, a kto szybciej je zarejestruje ten ma pierwszeństwo.
W najbliższą sobotę tj. 1 grudnia br. w godzinach od 9:00 do 14:00 w siedzibie Dąbrowskiego Biura Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 33 pracownicy ARiMR będą udzielać szczegółowych informacji osobom zainteresowanym wyżej wymienioną tematyką w świetle ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Czytaj dalej

Za nami V Edycja Dąbrowskiej Dębowej Jesieni w ramach której odbyły się cztery turnieje halowej piłki nożnej. Przez ostatnie trzy weekendy listopada na Hali Sportowej im. Agaty Mróz-Olszewskiej rywalizowały 32 zespoły w których wystąpiło blisko 400 zawodników z województw: małopolskiego, podkarpackiego, lubelskiego i świętokrzyskiego.
Wysoki poziom sportowy, doskonała organizacja, atrakcyjne nagrody to niemal znak firmowy tej największej imprezy piłkarskiej dzieci w naszym mieście.
Organizatorem i pomysłodawcą DDJ jest dąbrowska Football Academy, która przy współpracy z Promocją Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej już od pięciu lat organizuje to wydarzenie sportowe.
Czytaj dalej

W związku z koniecznością wykonania pilnych robót przełączeniowych Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie informuje, że w dniu 29 listopada 2018 r. w godz. 08:00 – 12:00 w miejscowości Laskówka Chorąska (dz. nr ewid. 547) niezbędne jest odgazowanie gazociągu wysokiego ciśnienia, któremu towarzyszyć będzie hałas o znacznym natężeniu.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła nowy Portal IRZplus. Portal przeznaczony jest dla posiadaczy zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku bydło, owce, kozy oraz świnie w celu nowoczesnego, szybkiego i wygodnego dokonywania przez Internet zgłoszeń dotyczących zdarzeń zwierzęcych.
Portal IRZplus
umożliwia: wgląd do danych siedziby stada, przegląd danych zwierząt znajdujących się w siedzibie stada, zgłaszanie zdarzeń zwierzęcych bez konieczności wychodzenia z domu i w dowolnym czasie, przegląd zgłoszonych zdarzeń, składanie zapotrzebowania na numery kolczyków dla bydła, owiec i kóz lub ich duplikatów, zamawianie duplikatów paszportów dla bydła oraz sprawdzanie złożonych przez siebie dyspozycji.
Czytaj dalej

W sobotę 24 listopada 2018r. odbył się finał „Międzynarodowego twórczego konkursu programistycznego Creative Baltie ’18”. Kacper Orszulak – uczeń kl. 7a i Karol Soja z kl. 7b reprezentowali Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej i zostali laureatami międzynarodowego konkursu zorganizowanego w Brnie w Czechach. Turniej przeprowadzono w audytorium Instytutu Informatyki Uniwersytetu Technicznego w Brnie. Dąbrowscy uczniowie występowali publicznie przed międzynarodową komisją konkursową oraz liczną publicznością (wśród której byli rodzice Karola i jego siostra Wiktoria). Kacper i Karol zaprezentowali wymyślony i napisany autorski program w języku Baltie3. Wystąpienie każdego uczestnika lub zespołu odbywało się w ściśle określanym czasie w języku angielskim i obejmowało krótką prezentację swoich  sylwetek, omówienie przeznaczenia napisanego programu, pokazanie interfejsu, kodu programu oraz odpowiedzi na pytania komisji konkursowej. Czytaj dalej

Centrum Informacji  i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie Wojewódzkiego Urzędu Pracy będzie prowadzić w I kwartale 2019 r. bezpłatne zajęcia dla osób poszukujących pracy
Wszystkie zajęcia  rozpoczynają się o godz. 9.00 w siedzibie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie, al. Solidarności 5-9, sala 126, I piętro.  Zapisy przyjmowane są do drugiego dnia przed rozpoczęciem zajęć w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie, al. Solidarności 5-9, sala 135, I piętro, tel. 14 626 99 40, e-mail: centrum.tarnow@wup-krakow.pl. Formularz zapisu dostępny jest także on–line na www.wupkrakow.praca.gov.pl.
Czytaj dalej

W ostatnich godzinach pojawiły się fałszywe informacje SMS sugerujące możliwość wykonania operacji finansowej z użyciem serwisu Profil Zaufany. Tego typu informacje nie pochodzą od administratorów systemu, a od oszustów.
Wiadomości zawierają link, który może być niebezpieczny. Prosimy o ignorowanie tego typu wiadomości.

Ostatni w 2018 roku wernisaż w galerii Dąbrowskiego Domu Kultury poprzedził krótki montaż poetycki złożony z tekstów poetyckich autorki eksponowanych prac – Anny Morawiec z Olesna. Wiersze przeczytali aktorzy z Młodzieżowego Zespołu Teatralnego DDK „Feniks”: Agata Partyńska, Weronika Bączek, Julia Marek, Sylwester Warias i Marcin Minor. Program z wykorzystaniem muzyki i światła wyreżyserował opiekun zespołu – Paweł Chojnowski.
W galerii Dąbrowskiego Domu Kultury, w asyście zaproszonych gości, uroczyście otwarto wystawę, na którą składają się portrety i akty. W wernisażu wzięli udział: Witold Morawiec – Wójt Olesna, Barbara Golemo – Dyrektor I LO w Dąbrowie Tarnowskiej, prezesi lokalnych stowarzyszeń. Wystawa będzie dostępna zwiedzających do połowy grudnia.
Czytaj dalej

Uczniowie klas edukacji wczesnoszkolnej spotkali się w środę, 21 listopada br. w Publicznej Szkole Podstawowej w Nieczajnie Górnej. Na rozgrywki VI Gminnego Turnieju Gry w „Dwa ognie” dla klas I – III o Puchar Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej przybyło 6 drużyn. Turniejowym hasłem była rymowanka „O kondycję dbamy – więc w dwa ognie gramy”. Po wyrównanej i bardzo zaciekłej, ale sportowej walce i rozegraniu aż 15. meczów w systemie „każdy z każdym”, sędzia Jarosław Piasecki, nauczyciel wychowania fizycznego z sąsiedniej szkoły w Luszowicach, ogłosił niecierpliwie oczekiwany werdykt. Zwycięzcą turnieju została drużyna gospodarzy czyli Publicznej Szkoły Podstawowej w Nieczajnie Górnej.
Czytaj dalej

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 25 listopada br. w wieku 49 lat, po ciężkiej chorobie, zmarła Bożena Józefczyk – pracownica Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej.

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia.

Pogrążeni w  smutku koleżanki i koledzy

Wzorem lat ubiegłych Św. Mikołaj odwiedzi w czwartek 6 grudnia młodych widzów dąbrowskiego Kina „Sokół”. Seans filmowy o godz.18:00 („Poczta św. Mikołaja”) poprzedzi tego dnia akcja „Happy seats” sponsorowana przez jednego z największych brokerów reklam kinowych w Polsce – „Kinads” z Warszawy, będzie można wygrać kilka atrakcyjnych nagród (naklejki ukryte pod fotelami, do odebrania w kasie na podstawie ważnego biletu z numerem rzędu i miejsca identycznym z umieszczonym na naklejce). Ponadto każde dziecko otrzyma słodki drobiazg z okazji Mikołajek. Zachęcamy do wcześniejszej rezerwacji i zakupów biletów za pośrednictwem strony internetowej kina (www.kinosokol.pl). Czytaj dalej

Ministerstwo Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach wejdzie w życie 29 listopada br. Rozporządzenie to wskazuje na konieczność uwzględnienia w planie zajęć dydaktyczno-wychowawczych równomiernego obciążenia uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, obowiązek zasięgnięcia opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego przez dyrektora szkoły lub placówki w sprawie długości przerw międzylekcyjnych, a także określenie obowiązku dyrektora szkoły lub placówki w zakresie zapewnienia uczniom miejsca na pozostawienie podręczników i przyborów szkolnych.
Wymienione powyżej zmiany można zaliczyć do najważniejszych w znowelizowanym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

Czytaj dalej

Jeszcze tyko do 30 listopada br. można składać wnioski w ramach programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Dobry start”. Wnioski składane po tym terminie  nie będą rozpatrywane, co oznacza także brak możliwości otrzymania środków finansowych. Świadczenie „Dobry Start” w wysokości 300 zł przysługuje raz w roku wszystkim dzieciom, które we wrześniu rozpoczęły rok szkolny do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Świadczenie przysługuje na każde uczące się dziecko niezależnie od dochodu.  Nie otrzymują go dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Czytaj dalej

Dąbrowski Dom Kultury zaprasza w najbliższą sobotę 24 listopada br. na otwarcie wystawy malarstwa Anny Morawiec z Olesna. Wernisaż poprzedzi montaż poetycki złożony z jej wierszy w wyk. Młodzieżowego Zespołu Teatralnego „Feniks” z DDK. Wstęp wolny. Rozpoczęcie wydarzenie zaplanowano na godz.17:00.

Muzyka od zawsze ma w sobie moc poruszania serc oraz jednoczenia ludzi. Nie bez powodu towarzyszy nam w niemalże każdym aspekcie życia. Koncert ,,Otwarte Serce” to wspaniała okazja do tego, aby tę moc muzyki wykorzystać do wspaniałego celu, jakim jest niesienie pomocy drugiemu człowiekowi. Druga edycja koncertu charytatywnego ,,Otwarte Serce” odbędzie się, aby wspomóc zbiórkę funduszy na leczenie i rehabilitacje Karola Ksenia – młodego chłopaka, który uległ nieszczęśliwemu wypadkowi. Zapraszamy serdecznie do wsparcia tej pięknej inicjatywy już jutro, 24 listopada w Dąbrowskim Domu Kultury w Dąbrowie Tarnowskiej. Rozpoczęcie o 18:00. Czytaj dalej

Strona 3 z 43112345...102030...Ostatnia »