Archiwum kategorii: Aktualności

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” w Dąbrowie Tarnowskiej prowadzi półkolonie. Oficjalne otwarcie z udziałem rodziców i Wiceburmistrza Marka Minorczyk odbyło się 7 lipca. Półkolonia mogła być zorganizowana dzięki wsparciu Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej i Starosty Dąbrowskiego.

W niedzielę 6 lipca br. na stadionie Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Tarnowskiej rozegrane zostały Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze. W zawodach wzięło udział 7 drużyn z terenu Gminy Dąbrowa Tarnowska – 6 męskich i 1 kobieca.

Piłkarze Dąbrovii uczestniczyli w kolejnym już VI Memoriale im. Zdzisława Klisiewicza zdobywając I miejsce. Najlepszym bramkarzem turnieju został Oskar Płaneta.

Czynnikiem wspomagającym nauczycieli i uczniów w procesie nauczania jest wynik sprawdzianu przeprowadzonego w kl. VI oraz egzaminu gimnazjalnego w kl. III, który pozwala zorientować się w poziomie opanowania wiedzy i umiejętności uczniów. Wyniki naszych szkół podstawowych i gimnazjów w latach 2002-2008 przedstawiają tabele nr 1 i nr 2 (przedstawione poniżej). W celu uzyskania informacji szczegółowych zainteresowanych uczniów i rodziców odsyłamy do stron internetowych szkół.

W dniu 18 czerwca br informowaliśmy o przetargach i umowach zawieranych przez Gminę Dąbrowa Tarnowska. Jest to odpowiedni czas na rozpoczęcie wielu prac budowlanych na zadaniach zapisanych w gminnym budżecie. Obecnie poszerzamy wcześniejszą informację o nowe zadania.

W dniu 26 czerwca odbyła się narada dyrektorów szkół, gimnazjów i przedszkoli z Gminy Dąbrowa Tarnowska podsumowująca realizacje zadań w roku szkolnym 2007/2008, którą prowadził mgr Marian Gajda – dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie Tarnowskiej, z udziałem Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej mgr inż. Stanisława Początka i zastępcy Burmistrza mgr Marka Minorczyka.

 

 W związku z rozwijającą się współpracą Powiatu Dąbrowskiego z XVIII Dzielnicą Budapesztu, nasz teren odwiedziła grupa młodej Polonii Węgierskiej. Spędzają oni w Dąbrowie czas od 22 do 29 czerwca.

XVI Sesję Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej otworzyła Przewodnicząca Rady Pani Bogusława Serwicka. Następnie przyjęto porządek obrad oraz protokół z poprzedniego posiedzenia. Burmistrz Pan Stanisław Początek złożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej z okresu od 24 kwietnia do 24 czerwca. Na początku sesji Radni przystąpili do oceny dotychczasowego stopnia realizacji Strategii Rozwoju Gminy.

Tygodnik samorządowy „Wspólnota” począwszy od 2002 roku publikuje corocznie ranking gmin, powiatów a ostatnio też województw pod względem wysokości wydatków bieżących na administrację w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Sklasyfikowane są wszystkie samorządy w kraju.

Ksiądz Prałat Józef Przybycień, znany katecheta dąbrowskich szkół średnich w latach 1963 – 1980 wydał swoją czwartą pozycję książkową. Nosi ona tytuł „Przyszedłem, aby służyć”. Przypomnijmy, że wcześniej ukazały się: „Przyjdźcie do mnie wszyscy…”- wydana 2006, „Bóg przemawia przez swoje słowo i posługuje się ludźmi” – wydana 2006, „Przeszłość powraca…” – wydana 2007.

Na terenie całego kraju, z inicjatywy Krajowej Federacji Sportu przy wsparciu Krajowej Federacji Sportu przy wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki przeprowadzono już XIV edycję Sportowego Turnieju Miast i Gmin. Celem Turnieju jest pokazanie gmin, które w swoim budżecie przeznaczają najwięcej środków na kulturę fizyczną oraz promowanie wśród jak najszerszych kręgów społeczeństwa różnych form aktywności fizycznej.

Dzień Ojca to święto wyrażające szacunek dla ojców i jego historia sięga 1910 r. Zaproponowała go Amerykanka Sonora Louise Smart Dodd z miejscowości Spokane w stanie Waszyngton. Wiązało się to z jej życiem prywatnym oraz śmiercią matki – Ellen Victori Hecek Smart w 1898 r.

Witanie lata wywodzi się z tradycji dawnych Słowian, Germanów i Celtów. W dniu przesilenia słonecznego obchodzili oni święto: słońca, księżyca, radości, urodzaju, wody, ognia  i miłości. Noc z 23 na 24 czerwca nazywali „Sobótką” lub „Nocą Kupały”- bóstwa lata i dojrzewania płodów rolnych. Po przybyciu chrześcijaństwa pogańskie zwyczaje zaczęto dopasowywać do nowej religii. Czcząc Św. Jana Chrzciciela wyjątkową dla dawnych ludów noc zmieniono na „świętojańską”, jednak mimo to Kościół Katolicki dalej uważał zwyczaj za pogański.

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Dąbrowie Tarnowskiej zwraca się z apelem do mieszkańców gminy o bezpieczne korzystanie z letniego wypoczynku, a szczególnie z letnich kąpieli. Wiele osób w okresie wakacji wybierze aktywny wypoczynek, spędzając wolny czas podróżując. Część dzieci i młodzieży wyjedzie na obozy, kolonie. W trosce, aby czas ten spędzony był w bezpieczny sposób chcemy Państwu przekazać kilka rad, które mogą uchronić Was i Waszych najbliższych przed niebezpieczeństwem.

Zakończenie roku szkolnego to moment podsumowania całorocznej pracy i nauki. To uroczyste wręczenie świadectw i wyróżnień, podziękowanie nauczycielom i wychowawcom, wyfrunięcie przez otwarte drzwi szkoły w wakacyjną przestrzeń, wolną od dzwonków, klasówek i wywiadówek. Rozpoczynające się wakacje, to dobry czas do zregenerowania sił i odpoczynku.

Dziewczęta z zespołu tańca nowoczesnego „VOCE”, działającego od blisko 3 lat w strukturach Dąbrowskiego Domu Kultury, odniosły kolejny sukces artystyczny. Zespół prowadzony od początku swojego istnienia przez choreografa tarnowskiego Pawła Potępę zajął III miejsce na Międzynarodowym Turnieju Tańca Nowoczesnego w Wasilkowie k. Białegostoku.

20 czerwca szkoły podstawowe i gimnazja zakończyły rok szkolny 2007 / 2008. Odbyły się w nich uroczyste akademie i rozdanie świadectw. W wielu szkołach najlepsi uczniowie  otrzymali wyróżnienia i nagrody. Wielu z nich odniosło sukcesy w konkursach, olimpiadach przedmiotowych oraz uzyskało wysokie stopnie zakończone odebraniem dziś świadectwa z czerwonym paskiem.  Uczniowie wielu dąbrowskich szkół zdobywali czołowe miejsca w konkursach i olimpiadach na szczeblu wojewódzkim i krajowym.

Urząd Gminy Dąbrowa Tarnowska informuje, że został wprowadzony program zwalczania choroby Aujeszkyego u świń. Program będzie realizowany na terytorium Polski w latach 2008-2013, a hodowcy w związku z jego realizacja nie będą ponosić żadnych kosztów.

Urząd Gminy Dąbrowa Tarnowska informuje, że Spółka Elewarr będąca własnością Agencji Rynku Rolnego, posiada nowoczesne magazyny i elewatory o powierzchni 785 tys. ton. Jest wiarygodnym i największym podmiotem przechowalniczym w kraju. Wychodząc naprzeciw problemom z jakimi borykają się producenci zbóż
i rzepaku z przechowywaniem i wahaniami cen w ciągu roku proponują rolnikom i grupom producenckim usługę składowania zboża i rzepaku na preferencyjnych warunkach.

Zespół Teatralny DDK, po premierze i kilku spektaklach dla dąbrowskiej publiczności, wybrał się – zgodnie z tradycją – do Zakładu Karnego w Tarnowie ze sztuką Tadeusza Różewicza „Stara kobieta wysiaduje”. Współpraca pomiędzy DDK a tarnowskim więzieniem rozwija się dzięki zaangażowaniu wychowawcy placówki penitencjarnej – Janusza Tomaszka.