Archiwum kategorii: Aktualności

Już przyjęło się w tradycji, że z  „Dniem Ziemi” Dąbrowa Tarnowska i gmina stara się uczestniczyć w ekologicznej akcji „CZYSTA BREŃ”.

Zainicjowana w 2001 roku przez autora artykułu Krzysztofa Polońskiego i wspierana przez Urząd Gminy Dąbrowa Tarnowska z Burmistrzem Stanisławem Początkiem oraz Dąbrowskim Domem Kultury – Pawłem Chojnowskim na czele a także szkoły Powiśla Dąbrowskiego,  stała się wiosennym zwiastunem rodzącej się przyrody. Ten kwietniowy dzień dając tyle ciepła i nadziei jest świetną okazją do refleksji nad naszym otoczeniem. Szybko postępująca cywilizacja dając człowiekowi wiele usprawnień daje również zagrożenia i obowiązki.

Strażacy zawodowi i ochotnicy obchodzą swoje Święto Patronalne w dniu 4 maja. Ich patronem jest Św. Florian, którego podobizna znajduje się na wielu sztandarach strażackich , a figury tego patrona można często spotkać na honorowym miejscu przed remizami strażackimi w całej Polsce.

W galerii DDK została otwarta kolejna wystawa prezentująca dorobek twórczy młodego pokolenia dąbrowskich artystów-amatorów, związanych z kołem plastycznym „Pastele”. Po ekspozycjach dzieł Jacka Wardzały, Filipa Ciombora, Iwony Kołodziej, Dariusza Szeligi i Moniki Szewczyk przyszła kolej na wystawę malarstwa i oryginalnych projektów ubiorów autorstwa Magdaleny Brasse.

Dla uczczenia  216 Rocznicy  Konstytucji 3 Maja tradycyjnie  już młodzież szkól  podstawowych  z terenu  powiatu dąbrowskiego   uczciła  Rocznice Konstytucji    biegiem ulicznym który odbył się na ulicy Św. Brata Alberta.

Startowali uczniowie  ze szkól   podstawowych z Dąbrowy Tarnowskiej, Gruszowa Wielkiego , Szarwarku, Smęgorzowie, Nieczajna Górna, Szczucina.

Uczestnicy zawodów startowali na dystansach: IV klasy – 300m, V klasy – 600m, VI klasy – 900m.

Bardzo uroczysty charakter miały dąbrowskie obchody 216 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Główne uroczystości zorganizował samorząd gminny i powiatowy. Poczty sztandarowe, delegacje, młodzież i goście spotkali się na zbiórce przed dąbrowskim Urzędem Gminy, skąd przeszli ulicami miasta do kościoła parafialnego na Mszę św. w intencji Ojczyzny.

Po raz trzeci obchodzimy Dzień Flagi Narodowej. Święto ustanowił Sejm w 2004 roku jako wyraz szacunku dla symboli narodowych, które każdy Polak powinien znać i rozumieć. Dzień 2 maja stanowi nierozłączną całość weekendu majowego, podczas którego obchodzimy tak ważne dla nas święta państwowe – 1- go maja – Święto Pracy i 3 – go maja – Święto Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Wyjątkowej wymowa tego święta, świadczy o naszym stosunku do Ojczyzny i przywiązaniu do tradycji.

Pod takim hasłem: Odległa Europa w naszej społeczności lokalnej przebiegało spotkanie integracyjne szkół podstawowych gminy Dąbrowa Tarnowska  w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gruszowie Wielkim, której honorowo patronował Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej pan mgr inż. Stanisław Początek.

Data 1 maja 2004 roku jest i pozostanie dla Polaków jedną najważniejszych dat w powojennej historii naszego kraju. 3 lata temu w tamtym słonecznym i gorącym dniu staliśmy się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej i wraz z 9 innymi krajami po latach rozmów i negocjacji dołączyliśmy do wielkiej rodziny państw tworzących wspólną Europę.

W dniu 24 kwietnia 2007 r. na stadionie MGOSiR w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła I się  runda eliminacyjna w zawodach COCA-COLA CUP 2007. W zawodach uczestniczyły cztery drużyny ze szkół podstawowych: ze Szczucinie, Borek, PSP Nr 1, PSP Nr 2. PSP nr 2 zajęła pierwsze miejsce gromadząc komplet 9 punktów.

W Dąbrowskim Domu Kultury po raz drugi gospodarze wraz z Małopolskim Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu i Starostwem Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej zorganizowali powiatowy przegląd Amatorskich Zespołów Teatralnych „Laur Melpomeny”.

W nawiązaniu do obchodzonego Dnia Ziemi, 23 kwietnia w Publicznej Szkole Podstawowej w Nieczajnie Górnej,  odbył się kolejny etap projektu realizowanego przez Koło Ekologiczne działające w tutejszej placówce.

Rada Miejska na sesji 25 kwietnia br. rozpatrzyła roczne sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za rok 2006. Budżet gminy został zrealizowany prawidłowo. Plan dochodów wykonano w 99, 73 % i wyniosły one 39. 806 524 zł, zaś wydatki zrealizowano w 96, 50 % i była to kwota 44. 000 859 zł.

Był to budżet rekordowy jeśli chodzi o wydatki majątkowe, które stanowiły 32, 1 % ogółu wydatków. Oznacza to, że na inwestycje przeznaczono 14. 139 653 zł. Dochody własne stanowiły 28 % ogółu dochodów, pozostała cześć to subwencje, dotacje i środki unijne pozyskane przez Gminę.

Gimnazjum Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej od początku swojego istnienia znane jest z działalności proekologicznej. Młodzież co roku uczestniczy w różnorodnych akcjach i projektach związanych z propagowaniem ochrony środowiska. Współpracujemy w tej dziedzinie z fundacją „Partnerstwo dla środowiska”, Dąbrowskim Domem Kultury, a także ze znanym społecznikiem panem Krzysztofem Polońskim. Zawsze też możemy liczyć na pomoc władz lokalnych.

Na terenie gminy Dąbrowa jest tylko 3,5 km drogi wojewódzkiej. Jest nią droga nr 975 Dąbrowa Tarnowska- Żabno – Radłów – Wojnicz – Dąbrowa k/Nowego Sącza. Zarządcą tej drogi jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie z którym bardzo dobrze współpracuje samorząd gminny. Dowodem na to jest wspólne wykonanie chodnika wzdłuż ulicy Żabieńskiej i przez miejscowość Morzychna.

18 kwietnia br w dąbrowskim Starostwie odbyła się konferencja na temat rozwoju infrastruktury drogowej w powiecie dąbrowskim. O ustaleniach z tej konferencji poinformuje Starosta na stronie internetowej powiatu, który był organizatorem .W konferencji uczestniczył Marszałek Województwa Małopolskiego Pan Marek Nawara i Wicemarszałek Pan Roman Ciepiela. Byli też parlamentarzyści i wielu innych gości.

Burmistrz Dąbrowy zaprosił po konferencji Panów Marszałków i Posłów do zwiedzenia dąbrowskiej synagogi. Poinformował o historii tego zabytku i o problemach jakie trzeba rozwiązać w przyszłości aby ratować zabytkową synagogę.

Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Dąbrowie Tarnowskiej. przy współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Dąbrowie Tarnowskiej. w dniu 17 kwietnia br. był organizatorem XV Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia, w której brała udział młodzież gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Szkolne Koło Ekologiczne w Publicznej Szkole Podstawowej w Nieczajnie Górnej działa w oparciu o opracowany program działań ekologicznych. Opiekunem organizacji  jest nauczyciel przyrody p. R. Sojka.

Liczna grupa uczniów interesuje się problematyką ekologiczną i dlatego podejmuje szereg działań mających na celu podniesienie poziomu świadomości ekologicznej młodych ludzi.

Urząd Gminy w Dąbrowie Tarnowskiej i Centrum Reklamowo – Promocyjne z Bydgoszczy przygotowuje nowe wydanie folderu promującego gminę i przedsiębiorców. Folder będzie zawierał sporo informacji o czasie obecnym i o historii miasta. Znajdzie się tam aktualny plan Dąbrowy. Wydanie będzie mieć ciekawą szatę graficzną i dużo zdjęć. Teksty będą w 4 językach ( polski, angielski, niemiecki i francuski ).

Najlepsi tenisiści stołowi województwa małopolskiego szkół ponadgimnazjalnych po raz drugi rozegrali walkę o mistrzostwo w ZSP nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej.

3 kwietnia 2007 roku już po raz drugi odbyły się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 (Liceum Ogólnokształcące) Mistrzostwa Województwa Małopolskiego w Tenisie Stołowym drużynowym dziewcząt i chłopców szkół ponadgimnazjalnych. Był to finał rozgrywek prowadzonych w ramach współzawodnictwa sportowego Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego.

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej złożył do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosek o dotację na sporządzenie pierwszych i podstawowych prac i badań konserwatorskich w obiekcie synagogi.

Chcąc ubiegać się o dotacje unijne i krajowe na rewaloryzację synagogi, najpierw Gmina jako właściciel i wnioskodawca powinna posiadać wspomniane opracowania i ekspertyzy. Kolejnym krokiem będzie opracowanie projektu budowlanego przy ścisłej współpracy ze Służbą Ochrony Zabytków.