Archiwum kategorii: Aktualności

W dniu 24 października 2008 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się robocze spotkanie dotyczące opracowywanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Morzychna gmina Dąbrowa Tarnowska. W spotkaniu udział wzięli projektanci z firmy Archimedia Tarnów Pan mgr inż. Marek Maślanka, Pan mgr inż. arch. Paweł Krupa, przedstawiciele gminy Żabno z Burmistrzem mgr inż. Stanisławem Kusiorem oraz gminy Dąbrowa Tarnowska z Burmistrzem Dąbrowy Tarnowskiej mgr inż. Stanisławem Początkiem.

24 października na hali Ośrodka Sportu przeprowadzony został turniej piłki nożnej halowej szkół gimnazjalnych dziewcząt i chłopców. W ramach realizacji sportowego szkolnego kalendarza drużyny walczyły o tytuł Mistrza Gminy. Do rywalizacji w kategorii chłopców zgłosiły się 3 nasze gimnazja, w kategorii dziewcząt – 2 – rozgrywki zostały przeprowadzone systemem każdy z każdym.

Dąbrowskie kino, staraniem samorządu gminnego – Burmistrza i Radnych Rady Miejskiej, miejscowego domu kultury oraz dzięki wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, zyskało całkiem nowe oblicze. Zakończył się kilkumiesięczny remont. Wykonano bardzo potrzebne i zalecane przez nadzór budowlany prace na strychu, pomalowano korytarze, biura i salę kinową. Najważniejsze to jednak wymiana podłogi z założeniem estetycznej wykładziny oraz instalacja całkowicie nowych, wygodnych foteli.

Utworzony od września br. nowy Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Szarwarku otrzymał zestaw komputerowy od dąbrowskiego Urzędu Gminy. Dyrektorowi Ośrodka – Panu Janowi Kądzielawie, komputer i drukarkę przekazał Burmistrz Stanisław Początek. Ośrodek jest nadal w fazie organizacji i obecnie nie stać go na zakup potrzebnego sprzętu biurowego. W najbliższym czasie do Ośrodka zostanie podłączone łącze internetowe, co ułatwi pracę.

W dniu 21 października 2008 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się spotkanie dotyczące oceny zaawansowania prac projektowych obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie, „Transprojektu”— Zespołu Terenowego w Jarosławiu – główny projektant obwodnicy Pan mgr inż. Stanisław Salabura, Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Dąbrowie Tarnowskiej, Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej oraz gospodarz Pan Burmistrz mgr inż. Stanisław Początek.

 Stowarzyszenie Małopolskie Forum Współpracy z Polonią dokonało podsumowania XVI edycji Światowego Forum Mediów Polonijnych. Spotkanie podsumowujące odbyło się 20 października br. w Tarnowie w gronie partnerów strategicznych, współorganizatorów i patronów honorowych.

Po około 30 latach użytkowania bloków mieszkalnych budowanych z tzw wielkiej płyty. Spółdzielnia Mieszkaniowa Dąbrowa Tarnowska rozpoczęła ich termomodernizację. Decyzją Rady Nadzorczej i Zarządu postanowiono, że w bieżącym roku rozpocznie się termomodernizację najstarszych bloków. Są to bloki na os. Westerplatte nr 1, 2 i 7.  Zakres prac obejmuje docieplenie ścian i stropu, wymianę okien w mieszkaniach, na klatkach schodowych i w piwnicach oraz inne prace związane z poprawą estetyki bloków.

18 października w dąbrowskim Gimnazjum nr 2 odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Edukacji Narodowej. Swoją obecnością zaszczycili nas goście – laureaci tytułu „Przyjaciel szkoły”: ksiądz prałat Józef Poremba, pani Krystyna Ludwicka, pan Edward Urbańczyk. Obecni byli przedstawiciele Rady Rodziców z przewodniczącą panią Danutą Wiśnicką, a także emerytowane nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 2. Zebranych powitał pan wicedyrektor Paweł Golemo, który wszystkim pedagogom z okazji ich święta złożył najlepsze życzenia.

W dniu 19. X. na pływalni „Unia „ Tarnów odbyły się Małopolskie zawody pływackie – IV edycja. – dla zawodników 10-11letnich. Z klubu Dąbrovia pod opieką trenerki – Małgorzaty Klich startowało 8 zawodników – 2 dziewczynki i 6 chłopców. Wszyscy poprawili swoje rekordy życiowe. Rywalizowali z takimi klubami jak: Unia Tarnów, Korona Kielce, Kmita Zabierzów, Sokół Kęty, Jordan Kraków, UKS Chrzanów, Pływak Bochnia, STP Nowy Sącz, Skawina i Myślenice.

Gmina Dąbrowa Tarnowska przystąpiła do realizacji obszaru A programu pilotażowego „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie” w roku szkolnym 2008/2009. Do dnia 30 września 2008 roku 13 rodziców złożyło w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie Tarnowskiej wnioski o dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego, które uzyskały pozytywną opinię Burmistrza.

W dniu 18 października przypada wspomnienie Św. Łukasza Ewangelisty, który jest Patronem Służby Zdrowia. W Polsce data ta jest obchodzona jako Dzień Pracowników Służby Zdrowia. Z tej okazji zamieszczamy okolicznościowe życzenia od samorządu Miasta i Gminy.

W dniu 16. X .2008 r. przeżywaliśmy Święto Patrona Szkoły, 30 – rocznicę wyboru na stolicę piotrową naszego rodaka – Ukochanego Ojca Św. Jana Pawła II. W tym dniu wszyscy nauczyciele i uczniowie pochylali się nad życiem naszego patrona, Jego nauczaniem i cudami, które dokonały się za Jego przyczyną.

Premier RP Donald Tusk oraz Wojewoda Małopolski Jerzy Miller wystosowali okolicznościowe listy gratulacyjne dla dostojnego Jubilata Pana Jana Rzeźniewskiego, który w dniu 5 października br. obchodził swoje 100 urodziny. List został przesłany do Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej – Stanisława Początka, którego upoważniono do przekazania ich Jubilatowi. W dniu 16 października Burmistrz dokonał przekazania okolicznościowych listów Janowi Rzeźniewskiemu. Wcześniej dostojny 100 Latek otrzymał okolicznościowe adresy m.in. od abpa Alfonsa Nossola – Ordynariusza Diecezji Opolskiej oraz bp Wiktora Skworca – Ordynariusza Diecezji Tarnowskiej.

16 października dziewczęta ze szkół podstawowych na hali w Miejsko Gminnym Ośrodku Spotu i Rekreacji walczyły o tytuł Mistrza Gminy w piłce nożnej halowej. Turniej został przeprowadzony w ramach realizacji szkolnego sportowego kalendarza. Do rywalizacji przystąpiło 5 drużyn, turniej został rozegrany systemem każdy z każdym .

Z dalekiego kraju do Rzymu przybył trzydzieści lat temu kardynał Karol Wojtyła. I już tam pozostał, w Watykanie, jako papież Jan Paweł II. Dziś obchodziliśmy kolejną rocznicę tego wydarzenia, które na zawsze zmieniło współczesny świat. W dąbrowskim Gimnazjum nr  im. Bohaterów Powiśla Dąbrowskiego młodzież przygotowała z tej okazji program, który przypomniał wzruszające momenty z życia naszego ukochanego Papieża.

 

W dąbrowskiej Miejskiej Bibliotece Publicznej im. M. Kozaczkowej oraz w filii MBP w Gruszowie Wielkim można oglądać wystawy tematyczne związane z 30 rocznicą Pontyfikatu Jana Pawła II.  W Dziale dla Dorosłych i Młodzieży dąbrowskiej książnicy przygotowano wystawę pt.: „Niezapomniane Konklawe”, zaś w gruszowskiej bibliotece pt.: „Droga do świętości Jana Pawła II”.

16 października br. w Kościele Parafialnym NMP Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej, o godz. 18 została odprawiona uroczysta Msza św. w 30 rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Papieża. Mszy św. przewodniczył Ks. Prałat Józef Poremba, homilię wygłosił Ks. mgr Stanisław Cyran – Proboszcz dąbrowskiej Parafii, w koncelebrze byli też; Ks. Infułat Stanisław Szwajkosz, Ks. Prałat Jan Zieliński i Ks. mgr Jan Bartoszek. Pół godziny wcześniej odbyło się nabożeństwo różańcowe, na którym odbyła się prezentacja multimedialna najważniejszych przesłań Jana Pawła II, którą przygotowali Ks. dr Ireneusz Neznal i mgr Krzysztof Orwat. W uroczystości wzięły udział liczne poczty sztandarowe stowarzyszeń, szkół, organizacji i Jednostek OSP z całej dąbrowskiej gminy.

15.X na hali Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji przeprowadzone zostały Igrzyska Młodzieży Szkolnej – Mistrzostwa Gminy w piłce nożnej halowej chłopców. Do rywalizacji przystąpiło 6 drużyn. Turniej został rozegrany w grupach.

12 października 2008 roku odbyło się uroczyste przyjęcie pierwszoklasistów do grona uczniów naszego gimnazjum. Wszystkie „nowe” klasy zaprezentowały zgromadzonym mały program artystyczny oceniany przez jury. Sprawdziliśmy również ich wiedzę na temat  nauczycieli, pracowników oraz patrona naszej szkoły. Rywalizację wygrała klasa 1a. Następnie delegacje uczniów klas I uroczyście ślubowały na Sztandar Szkoły. Wszystkim „pierwszakom” życzymy owocnej pracy i nauki przez całe trzy lata edukacji w naszej szkole!

Do ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Przywróćmy Pamięć” zainicjowanego przez warszawską Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego zgłosiło w tym roku akces z naszego regionu Gimnazjum nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, które we współpracy z Dąbrowskim Domem Kultury realizuje projekt pn. „Dąbrowa Sztetl”.