Archiwum kategorii: Aktualności

29 kwietnia odbył się finał międzygimnzjalnego konkursu ekologicznego pt. „I Ty możesz pomóc naszej Planecie”. Pomysłodawcą  i organizatorem projektu były nauczycielki Gimnazjum nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej Bogumiła Miodowska-Ćwierz i Marzena Rzepka. Do współpracy pozyskały Dąbrowski Dom Kultury i Bibliotekę Pedagogiczną Filię w Dąbrowie Tarnowskiej. Bowiem rok 2008 jest Rokiem Planety Ziemia.

1 maja przypada czwarta rocznica wejścia do Unii Europejskiej, związku państw będącego efektem wieloletniej integracji politycznej, gospodarczej oraz społecznej. Polska już w 1989 roku nawiązała stosunki dyplomatyczne ze wspólnotami oraz podpisała umowę z EWG. Formalnie Unia Europejska powstała 1 listopada 1993 roku. Polska złożyła oficjalny wniosek o członkostwo w niej rok później 8 kwietnia w Atenach. Było to rozpoczęcie procesu integracji naszego kraju z jednoczącą się Europą. Negocjacje rozpoczęto po 3 latach. Przez ten czas nasz kraj musiał przejść wiele przemian politycznych i gospodarczych. Musiano zmienić wiele, aby przystosować nas do norm unijnych.

28 kwietnia w Publicznym Gimnazjum Nr 2 im. Bohaterów Powiśla Dąbrowskiego miały miejsce uroczystości związane z Dniem Ziemi. Obchody te przełożono na termin późniejszy ze wzglądu na odbywające się w niej 22 kwietnia egzaminy. Głównym hasłem święta naszej planety był „Klimat w potrzebie”. We wspomnianej placówce zostało ono uściślone do „Pamiętajcie o ogrodach, tobie została powierzona Ziemia, jak ogród- rządź  nią z mądrością”.

W piątek 25 kwietnia w Publicznej Szkole Podstawowej w Nieczajnej Górnej  był dniem , któremu patronowało hasło „Dbajmy o piękno naszej planety – naszej miejscowości – Nieczajny Górnej!” Podczas spotkania dyrektor – pan Dariusz Węglowski, podsumował dotychczasowe działania związane z ekologią i zdrowym trybem życia realizowane w szkole.

24 kwietnia br. w Szkole Podstawowej w Smęgorzowie miała miejsce uroczystość poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego pod fundament nowej hali sportowej. Było to bardzo ważne wydarzenie dla całej społeczności szkolnej i mieszkańców Smęgorzowa. Na uroczystości była obecna jako Gość Honorowy Pani Stefania Dulemba z Kanady, która jest zaprzyjaźniona z tą szkołą od  2006 roku i która  podarowała podczas poprzednich 3 wizyt, 125 tys. dolarów kanadyjskich na budowę tego obiektu sportowego.

22 kwietnia obchodzono Światowy Dzień Ziemi, w którym też, jak zawsze uczestniczyła Dąbrowa Tarnowska. Bogate programowo uroczystości odbyły się w przedszkolach i szkołach. Niektóre placówki przełożyły je na późniejsze terminy. Było tak ze względu na odbywające się w nich w tym czasie egzaminy w  gimnazjach.

Już po raz trzeci Szkolne Koło PTTK z Gimnazjum nr 1 w Dąbrowie T. brało udział w Małopolskim Rozpoczęciu Sezonu Turystycznego, które odbyło się w niedzielę 20 kwietnia w Pieninach, przy schronisku „Trzy Korony” w Sromowcach Niżnych. Na imprezie tej, co roku organizowanej w innym schronisku górskim, spotykają się turyści zrzeszeni w oddziałach Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie.

23 kwietnia 2008 roku odbyło się XV posiedzenie Sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. Sesję otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Bogusława Serwicka. Następnie przyjęto porządek obrad oraz protokół z poprzedniego posiedzenia. Burmistrz Pan Stanisław Początek złożył sprawozdanie z działalności  międzysesyjnej w okresie od 7 marca do 22 kwietnia.

Dzień Ziemi jest światową akcją odbywającą się 22 kwietnia. Jej zadaniem jest promocja ekologii i uświadomienie, jak ważne jest naturalne środowisko. Tym, który zwrócił uwagę na zagrożenia Ziemi był John McConnell. W 1969r. na konferencji UNESCO dotyczącej środowiska naturalnego zaproponował utworzenie Dnia Ziemi a poparło go ONZ. 26 lutego 1971r. podpisano oświadczenie wskazujące równonoc wiosenną na porę jego obchodów przez Narody Zjednoczone. Wtedy w siedzibie Organizacji rozbrzmiewa tzw. „Dzwon Pokoju”. Datę tą wybrano przez wzgląd na starożytność, kiedy właśnie celebrowano zrównanie się dnia z nocą czcząc, jako święto rodzącego się życia. 

Dąbrowskie zespoły tańca nowoczesnego, działające w Dąbrowskim Domu Kultury, pod artystyczną opieką choreografa Pawła Potępy, zaliczyły udane występy na III Ogólnopolskim Turnieju Form Tanecznych w świętokrzyskim Suchedniowie.

W dniu 20 kwietnia w Dąbrowie Tarnowskiej uczczono pamięć ofiar zbrodni katyńskiej – siedmiu mieszkańców miasta: Albina Basisty, Bolesława Berbeki, Stanisława Jurasa, Adama Malinowskiego, Józefa Paducha, Leszka Szpaka i Zygmunta Śliskiego, którzy zginęli z rąk sowieckich oprawców.

W dniu 15 kwietnia br. w Galerii Stańczyk w Krakowie odbyła się uroczystość otwarcia wystawy prac uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” w Dąbrowie Tarnowskiej zatytułowana „Poszukiwania artystyczne”.

W dniu 15 kwietnia br. na pływalni w Dąbrowie Tarnowskiej zostały przeprowadzone zawody pływackie – Mistrzostwa Powiatu uczniów szkół podstawowych. Do rywalizacji przystąpiła ponad setka dzieci.

Spółka CRISTAL PARK z Tarnowa, która wygrała pod koniec 2007 roku przetarg ofertowy na wieczyste użytkowanie terenu obok krytej pływalni, poinformowała Burmistrza o postępie prac przy projektowaniu hotelu. Inwestor zdecydował, że budynek będzie miał parter i dwa piętra. Na parterze zlokalizowana będzie restauracja na około 150 miejsc, na piętrach będą pokoje hotelowe (łącznie 65 miejsc). Projektowane są pokoje dwuosobowe z łazienkami oraz dwa apartamenty.

W dniu 07.04.2008 r. Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej  podpisał umowę na wykonanie sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Smęgorzowie. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budowlane „IMBUD” Jerzy i Jarosław Gajdosz s.j. z Tarnowa. Koszt wykonania sali  wynosi 1.327.123,23 zł brutto . Koszt ten nie obejmuje wyposażenia. Termin zakończenia realizacji to 15.12.2009 r. Wykonawca deklaruje ukończenie robót do września 2009 roku. Projekt sali wykonała Pracownia Architektoniczna „KWADRAT” z Tarnowa

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z 7 marca bieżącego roku – Burmistrz zawarł porozumienie z Komendą Powiatową Policji w sprawie uruchomienia dodatkowych patroli policyjnych na terenie gminy. Gmina przekaże kwotę 10.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji. Pieniądze te będą przeznaczone na rekompensatę pieniężną za dodatkowy czas służby policjantów z Komendy Powiatowej Policji. Dodatkowe patrole piesze będą pracować od kwietnia do połowy grudnia br. 

W dniu 11 kwietnia na pływalni w Dąbrowie Tarnowskiej o tytuł Mistrza Powiatu w zawodach pływackich indywidualnych i drużynowych walczyli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Zawody drużynowe – sztafeta pływacka – 10 x 50 metrów stylem dowolnym. Drużynę stanowiło 5 dziewcząt i 5 chłopców.

Na zaproszenie Dąbrowskiego Domu Kultury i Parafii Rzymsko-Katolickiej w Dąbrowie Tarnowskiej oraz dzięki zaangażowaniu i z inicjatywy Krzysztofa Polońskiego w stolicy Powiśla zaprezentował się dąbrowskiej publiczności – i to dwukrotnie – młodzieżowy chór z czeskiej Lanskrouny. Lanskrouna to malowniczo położone górskie miasteczko, w pobliżu Pardubic i Karlovych Var, zbliżone pod względem demografii do Dąbrowy Tarnowskiej, stąd podczas spotkania   po koncercie w DDK zrodził się pomysł, aby nawiązać ścisłą współpracę w ramach programu miast partnerskich. Stanisław Początek – Burmistrz Dąbrowy zapronował oficjalnie przejęcie inicjatywy polegającej na zaproszeniu delegacji władz samorządowych Lanksrouny.

Gmina Dąbrowa Tarnowska otrzymała pod koniec 2006 roku od Skarbu Państwa na własność budynek zabytkowej synagogi wraz z przynależną działką. Stan tego zabytku jest bardzo zły, co wykazały ekspertyzy wykonane w 2007 roku przez Politechnikę Krakowską i dr Andrzeja Krupińskiego. W ekspertyzie budowlanej wskazano na konieczność wykonania pilnych prac zabezpieczających obiekt przed zawaleniem.

8 kwietnia 2008 na pływalni w Dąbrowie Tarnowskiej przeprowadzone zostały zawody pływackie – Gimnazjada – Mistrzostwa Powiatu. Do zawodów przystąpiło 60 uczniów. Dystans do pokonania – 50 m – styl klasyczny i dowolny .