Archiwum kategorii: Aktualności

W dniu 6 grudnia 2006 r. odbyła się druga sesja obecnej kadencji Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. Program obejmował także uroczyste Ślubowanie Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej – mgr inż. Stanisława Początka.

Na Sesję Rady Miejskiej przybyli: Radni Rady Miejskiej oraz zaproszeni goście, m.in.: Ks. Prałat Józef Poremba proboszcz dąbrowskiej parafii, Starosta Dąbrowski – Wiesław Krajewski, Przewodniczący Rady Powiatu – Andrzej Kita, Komendant Powiatowy Policji – Bogdan Tabiś, Komendant Powiatowej Straży Pożarnej – Adam Rzemiński, sołtysi, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych.

Zakończone zostało zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynków Gimnazjum nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej”.  W ramach tego zadania wykonano  docieplenie ścian budynków, wyposażono wejście główne w nowe drzwi z „ciepłymi”  szybami, zlikwidowano szachty podokienne  oraz wyposażono wejścia boczne w daszki przeciwzaciekowe.

W dniach od 6 do 22 listopada 2006 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Tarnowskiej w ramach „KONSULTACJI SPOŁECZNYCH” można było się zapoznać z przebiegiem projektowanej trasy obwodnicy miasta Dąbrowa Tarnowska w ciągu drogi krajowej Nr 73 km 108+300 – 115+300.

Prace projektowe prowadzi TRANSPROJEKT Krakowskie Biuro Projektów Dróg i Mostów Sp. z o.o. – Zespół Terenowy Jarosław z siedzibą ul. 3 Maja 85, 37 – 500 Jarosław na zlecenie Inwestora t.j. – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie z siedzibą ul. Mogilska 25, 31 – 518 Kraków.

W dniu 25 listopada 2006 r. zmarł ks. Kanonik Kazimierz Wal, znany mieszkańcom Gminy Dąbrowa Tarnowska. Zmarły od 1973 r. przez 25 lat był proboszczem parafii pw. Św. Andrzeja Boboli w Szarwarku.

W dniu dzisiejszym tj. 27 listopada 2006 r., odbyła się Sesja inauguracyjna  Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. Przed rozpoczęciem Sesji Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Dąbrowie Tarnowskiej  Pani Kinga Sobecka – Kłusek wręczyła zaświadczenia o wyborze na radnego.

Uroczystym akcentem było odegranie hymnu państwowego, senior radnych Pan Czesław Pikul poprowadził pierwszą część  Sesji.  Głównym tematem pierwszej części Sesji  było złożenie ślubowania  przez każdego radnego. Następnie dokonano wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Po rozegraniu zawodów sportowych dzieci i młodzieży z dąbrowskich szkół, kryta pływalnia w Dąbrowie Tarnowskiej, stała się miejscem prawdziwej rywalizacji sportowej zawodników z klubów południowej Polski.

Jak dowiedzieliśmy się, w tragicznym wypadku w Kopalni „Halemba” w Rudzie Śląskiej, w którym zginęło  23 górników-  był górnik pochodzący z Nieczajny Górnej.

   Rodzinie tragicznie zmarłego Mirosława Toczka przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia i pocieszenia.

    Samorząd gminny udzieli niezbędnej pomocy Rodzinie zmarłego górnika, m.in. w zorganizowaniu wyjazdu na uroczystości pogrzebowe w Rudzie Śląskiej.

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego przypadającego 21 listopada, w imieniu samorządu Gminy Dąbrowa Tarnowska – Burmistrz Stanisław Początek przekazał gorące podziękowania dla osób, które zawodowo i jako wolontariusze, pomagają drugiemu człowiekowi w rozwiązywaniu najtrudniejszych problemów życiowych.

Życzenia i słowa podziękowania skierował do pracowników Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Domu Pomocy Społecznej i Hospicjum, Warsztatów Terapii Zajęciowej, oraz do osób prywatnych udzielających się jako wolontariat.

  Kryta pływalnia w Dąbrowie Tarnowskiej, otwarta 5 września br. staje się miejscem nie tylko odpoczynku, rekreacji i rehabilitacji ale i rywalizacji sportowej. W dniach 6 – 18 listopada, na torach 25 basenu, rozgrywane były zawody sportowe dzieci i młodzieży w poszczególnych kategoriach wiekowych.

W ramach zakończonego, a organizowanego już po raz dwunasty przez Dąbrowski Dom Kultury oraz Parafię Rzymsko – Katolicką w Dąbrowie Tarnowskiej Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej odbyło się wiele koncertów, konkursów i  prelekcji. Wszystkim przyświecał hasło: „Rola Kościoła katolickiego w umacnianiu wartości chrześcijańskich i narodowych wśród polskich emigrantów”.

Dobra pogoda, mimo drugiej połowy listopada sprzyja drogowcom. W gminie Dąbrowa Tarnowska prace na drogach dobiegają końca. Do użytku oddano już nowe odcinki dróg asfaltowych w Smęgorzowie, wybudowane w ramach funduszy na usuwanie skutków powodzi z lat ubiegłych. W 2006 roku pozyskano na ten cel 250 tys. zł z dotacji rządowej. Pozytywne zmiany są widoczne w centrum miasta. Blisko 2,5 km odcinek drogi krajowej nr 73 został gruntownie przebudowany.

Zgodnie z ukształtowanym od kilkunastu lat zwyczajem, dąbrowianie uroczyście odchodzą Święto Niepodległości. Organizatorem tych obchodów jest samorząd gminny i powiatowy. Do organizacji włączają się wyznaczone szkoły i instytucje kultury. W programie tegorocznych obchodów była uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny oraz uroczystości patriotyczne przed Pomnikiem w Parku Miejskim.

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nieczajnie Górnej dobiegła końca. Trwała od lipca 2005 roku, posiada wymiary 24 x 12 m i pełne zaplecze /szatnie, natryski, magazyn sprzętu sportowego/.

Aktualnie zakończyły się kontrole ze strony Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Państwowej Straży Pożarnej.

10 listopada br. w budynku Urzędu Gminy Dąbrowa Tarnowska miało miejsce przekazanie sprzętu komputerowego Powiatowej Komendzie Policji w Dąbrowie Tarnowskiej. Nowo zakupione trzy zestawy komputerowe wraz  z oprogramowniem i drukarkami laserowymi posłużą dąbrowskiej Policji w sprawniejszej realizacji zadań w zakresie zabezpieczenia ładu i porządku publicznego, które to zadania należą m.in. do zadań samorządu gminnego.

Przekazania dokonali Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej mgr inż. Stanisław Początek i Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej mł. insp. mgr Bogdan Tabiś.

Zarząd  Związku Dąbrowiaków w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że w dniu 1 listopada 2006 r.  na zorganizowanej zbiórce pieniężnej do puszek kwestarskich w obrębie cmentarza i ulicy Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej zebrano kwotę – 3.119.07 zł.

Jest to kwota większa niż w zeszłym roku, wtedy to zebrano 2.813 zł.

Fundusze uzyskane w drodze zbiórki przeznaczone zostaną na dalszą renowację najstarszych nagrobków i pomników zasłużonych i zapomnianych mieszkańców Dąbrowy Tarnowskiej.

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom i kwestującym.

Droga wojewódzka nr 975, którą na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska stanowi ul. Żabieńska i droga przez miejscowość Morzychna, ma szansę być zmodernizowana na odcinku około 3 km licząc od ul. Piłsudskiego. Zadanie będzie kosztować prawie 1 milion zł. Samorząd gminny wnosi wkład w wysokości 200 tys. zł.

8 listopada 2006 roku, Burmistrz Dąbrowy podpisał umowę z Firmą TEGER na dobudowę oświetlenia ulicznego w następujących miejscach: sołectwo Brnik – odcinek Brnik Wola, sołectwo Lipiny od granicy z gm. Radgoszcz przy drodze powiatowej, dobudowany też zostanie jeden punkt świetlny przy torach PKP na ul. Oleśnickiej od strony sołectwa Oleśnica. Zgodnie z zawartą umową po przeprowadzonym przetargu, firma ta wykona zadanie do 24 listopada 2006 roku.

Jak już informowaliśmy, na ostatniej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 26 października br. dokonano podsumowania czteroletniej kadencji samorządu gminnego.

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek, w sprawozdaniu przedstawionym na sesji podał sporo cyfr obrazujących pracę samorządu. W sprawozdaniu pominął rok 2002, bowiem wyniki tegoż roku należy zapisać na konto poprzedniej kadencji / tylko listopad i grudzień 2002 zalicza się do kadencji 2002 – 2006.

Uroczystość Wszystkich Świętych nie jest – wbrew spotykanym niekiedy opiniom – „Świętem Zmarłych”. 1 listopada Kościół cieszy się z faktu, iż bardzo wielu zmarłych przebywa u Boga w niebie. W odróżnieniu od tej uroczystości, następnego dnia – 2 listopada – wspomina się wszystkich wiernych zmarłych. Jest to dzień modlitwy za tych, którzy w czyśćcu przygotowują się do chwały nieba.

W dniu 28 października 2006 r. w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się wyjątkowa uroczystość. Na wniosek Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej 18 par małżeńskich otrzymało od Prezydenta RP „Medale Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.

Strona 383 z 397« Pierwsza...102030...381382383384385...390...Ostatnia »