Archiwum kategorii: Aktualności

W ramach zadania publicznego na rzecz ochrony środowiska dla dzieci i młodzieży „Żyć w przyjaźni z naturą”, uczniowie szkoły w Nieczajnie Górnej przystąpili do szkolnego konkursu na najciekawszą makietę zagospodarowującą teren zielony wokół szkoły. To kolejny etap zadań związanych z wykonaniem projektu, który otrzymał dofinansowanie na realizację zadań z Gminy Dąbrowa Tarnowska (z dotacji mają zostać zakupione krzewy i drzewka oraz wykonane budki lęgowe dla ptaków).

Turniej Sztuki Recytatorskiej, odbywający się w kilku ośrodkach kultury odsłonach (7 lat tradycji), doczekał się jeszcze bardziej motywującej dla uczestników formuły. Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku, Dąbrowski Dom Kultury oraz Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie postanowiły zorganizować tej jesieni I Międzypowiatowy Turniej „Poszukiwania” dla młodych recytatorów i miłośników uprawiania trudnej sztuki poezji śpiewanej z terenu trzech powiatów: brzeskiego, dąbrowskiego i tarnowskiego.

18 września 2008 roku rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie projektów na rozwój i podniesienie konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Wnioski składane będą do Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie. Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków dostępne są na stronie internetowej www.mcp.malopolska.pl

9 października 2008 r. w sali narad Urzędu Gminy Dąbrowa Tarnowska, odbyły się pierwsze z 3-dniowych warsztatów aktywizujących dla rolników i domowników. Warsztaty są bardzo ważną częścią projektu realizowanego przez nasze ,,Stowarzyszenie Powiśle Dąbrowskie” pt: ,,Wiedza jest dla młodych rozsądkiem, wiekowych pociechą, biednych bogactwem, bogatych ozdobą – ,utworzenie Powiślańskiej Akademii Platona jako oddolnej inicjatywy edukacyjnej Powiśla Dąbrowskiego”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Najmłodsza grupa dąbrowskich piłkarzy z rocznika 1997 (oraz młodsi) – tj. grupa wstępnego szkolenia zakończyła rozgrywki szkółki piłkarskiej – „Orliki do boju” w rundzie jesiennej. W okręgu tarnowskim Dąbrovia zwyciężyła w swojej grupie podobnie jak w rundzie wiosennej.

W dniach od 1- 03 października 2008 w Urzędzie Gminy Dąbrowa Tarnowska ul. Rynek 34  przeprowadzona została rejestracja przedpoborowych. Zgodnie z wojewódzkim planem rejestracji zatwierdzonym przez Wojewodę rejestracją objęci zostali mężczyzn urodzeni w roku 1990 r. oraz starsi, którzy niedopełnili tego obowiązku we właściwym czasie. Rejestracje przeprowadzono w oparciu o art. 31 ustawy z dnia 21. 11. 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP ( tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z p. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2006 r. w sprawie rejestracji przedpoborowych ( Dz. U. Nr 186 poz. 1377 ).

Z dniem 30.09.2008 r. zakończyło się  składanie wniosków o przyznanie zwrotu w/w podatku. Rolnicy złożyli  453 wnioski. Od dnia 1.10.2008 roku Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Tarnowskiej rozpoczął wydawanie decyzji ustalających zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W dniu 8 października 2008 r. odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu opiekunek zdolnych świadczyć odpłatną opiekę fachową dla ludzi starszych, schorowanych, niedołężnych. Opieka będzie świadczona przez dyplomowane pielęgniarki z długoletnim stażem oraz opiekunki przeszkolone w zakresie świadczenia usług opiekuńczych.

Jak podaje portal tvn24.pl już od września wszystkie akty wystawiane Polakom przez islandzki urząd stanu cywilnego są  wydawane również w języku polskim. Polacy, po Islandczykach, stanowią największą grupę narodową na wyspie. Na Islandii mieszka 300 tys. ludzi i kilkanaście tysięcy Polaków, a każdego dnia rodzi się jedno polskie dziecko.

Gimnazjum Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej gościło drużyny ze szkół gimnazjalnych z gminy Dąbrowa Tarnowska, które walczyły o tytuł Mistrza Gminy w piłce ręcznej. Były to zawody w ramach realizacji sportowego szkolnego kalendarza – Gimnazjada.

Dobiegła końca procedura wyboru wykonawcy kanalizacji sanitarnej w Żelazówce. Prace budowlane będą prowadzone na podstawie projektu opracowanego przez PPU Domed z Wrocławia. Wykonawcą został Zakład Robót Inżynieryjnych „Powiśle” z Dąbrowy Tarnowskiej ul. Kościuszki 14.

 Na Małym Rynku w Krakowie odbyły się III Małopolskie Targi Organizacji Pozarządowych, których organizatorami byli Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych w Krakowie . Była to okazja do spotkania się ponad 30 organizacji i stowarzyszeń z terenu województwa małopolskiego celem nawiązania współpracy, wymiany doświadczeń, integracji, a także umożliwienia prezentacji obszarów działalności III sektora mieszkańcom i turystom, którzy odwiedzili Kraków 3 października br. Powiat Dąbrowski reprezentowały dwie organizacje: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” oraz Stowarzyszenie Powiśle Dąbrowskie. Każda z uczestniczących organizacji prezentowała swój region na specjalnie przygotowanym stoisku, a także na scenie.

Piotr Radoń z Dąbrowy Tarnowskiej jest obecnie 15 letnim chłopcem, który rozpoczął naukę w I klasie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej. Ukończył dąbrowskie Gimnazjum Nr 2 z wyróżnieniem. Piotr urodził się w 1993 roku z wadą wrodzoną, bez nóg i rąk. Z początku wszystkim wydawało się, że przez całe życie we wszystkich czynnościach będzie uzależniony od innych osób. To była przerażająca perspektywa. Dziś Piotrek i jego rodzice cieszą się, że współczesna ortopedia może im przyjść z pomocą.

W niedzielę 5 października br. mieszkaniec Dąbrowy Tarnowskiej ( ul. Szkolna ) – Pan Jan Rzeźniewski wraz z liczną rodziną świętował swoje setne urodziny. Jubileuszowa uroczystość rozpoczęła się od Mszy Św. koncelebrowanej, odprawionej w kościele pw. Wszystkich Świętych  w intencji Czcigodnego Jubilata. Mszy Świętej przewodniczył Ks. Kazimierz Ligęza pracujący na Florydzie ( USA) – członek rodziny żony Jubilata, który wygłosił też  homilię. Wraz z Ks. K. Ligęzą Eucharystię sprawowali ; Ks. Stanisław Cyran – obecny Proboszcz dąbrowskiej Parafii i Ks. Prałat Józef Poremba – poprzedni Proboszcz. W kościele odczytano też list gratulacyjny skierowany do Jubilata przez Ordynariusza Tarnowskiego – Ks. Biskupa Wiktora Skworca. Były też serdeczne życzenia od Księdza Proboszcza.  

Bezrobotni, osoby niezaradne życiowo i niepełnosprawni z terenu Dąbrowy Tarnowskiej i Radgoszczy zostali objęci specjalnym programem „Nie jesteś sam”.

W dniu 1 października 2008 r. dokonano odbioru końcowego zadania „Budowa boisk sportowych wraz z wyposażeniem, bieżni i piłkochwytów na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Nieczajnie Górnej” .

Gmina Dąbrowa Tarnowska rozstrzygnęła przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szarwark. Prace budowlane rozpoczną się jeszcze w październiku br. Jest to zadanie trudne z uwagi na uwarunkowania terenowe i wysoki poziom wód gruntowych. Do wykonania jest około 19 km sieci i 165 przykanalików. Zaprojektowane jest również 6 przepompowni sieciowych. Projekt jest tak opracowany , by umożliwić włączenie się do sieci w przyszłości miejscowości Lipiny. Ścieki z Szarwarku i Lipin będą oczyszczane przez dąbrowską nową oczyszczalnię. Wykonawcą zadania został Zakład Robót Inżynieryjnych „POWIŚLE ” z Dąbrowy Tarnowskiej za kwotę 7. 512. 177 zł brutto.

Dąbrowski Dom Kultury, Szkoła Podstawowa w Małcu, Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Urząd Gminy Radgoszcz zorganizowali wspólnie kolejną edycję powiatowego biegu przełajowego dla uczniów w kategorii szkół podstawowych (z terenu gminy Radgoszcz i miasta Dąbrowa Tarnowska), gimnazjów (obie gminy: Dąbrowa i Radgoszcz) oraz dla wszystkich szkół ponadgimnazjalnych działających na terenie powiatu.

W ostatni piątek i sobotę września (26–27.09) mieszkańcy Dąbrowy Tarnowskiej i okolic mieli okazję uczestniczyć w ogólnopolskiej zbiórce żywności „Podziel się Posiłkiem”.  Organizatorem zbiórki są Banki Żywności, natomiast na terenie Dąbrowy Tarnowskiej organizatorem było Stowarzyszenie „POMOCNA DŁOŃ” wspólnie z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Na zaproszenie Mer Rejonu Wileńskiego – Marii Rekść – delegacja z Urzędu Gminy Dąbrowa Tarnowska gościła na corocznym Święcie Plonów Rejonu Wileńskiego. Pobyt ten to kontynuacja umowy z 8 czerwca 2002 r. między Gminą Dąbrowa Tarnowska a Rejonem Wileńskiem. Pod koniec lipca br. delegacja z Litwy na czele a Panią Marią Rekść gościła w Dąbrowie Tarnowskiej.