Archiwum kategorii: Aktualności

68 lat temu, 17 września 1939 roku, Armia Czerwona przekroczyła granice Polski. W ten sposób ZSRR zrealizował zawarty wcześniej z III Rzeszą układ o wspólnym uderzeniu i podziale Polski, zwany Paktem Ribbentrop-Mołotow. Pakt, podpisany 23 sierpnia 1939 roku, był wymierzony przeciwko suwerennym państwom Europy środkowej i wschodniej. Uzgadniał on przede wszystkim plany agresji na Polskę i jej podział pomiędzy Niemcy, a ZSRR. Oficjalnie była to umowa handlowa między III Rzeszą, a Związkiem Radzieckim. Maskowała ona jednak tylko tajny protokół z mapą, na której zaznaczono linię podziału Polski przebiegającą wzdłuż Narwi, Wisły i Sanu.  

 

Od 8 września br. w budynku krytej pływalni w Dąbrowie Tarnowskiej czynna jest już siłownia. Codziennie w godzinach od 10:00 do 21:00 w soboty od 10:00 do 16:00 można w zależności od indywidualnych potrzeb i oczekiwań zadbać o swoje zdrowie i utrzymanie sprawności ciała w każdym wieku .Dzięki różnorodnym przyrządom i maszynom jak: bieżnie, eliptyki, rowerki, masażery, rowerki poziome, sprzęt do ćwiczeń siłowych, czy atlas każdy znajdzie coś dla siebie.

 

Po przeprowadzonej kontroli poziomu wód w rzekach na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska – odwołuje się od godz. 12.00 – 8 września br. stan pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska wprowadzony w dniu 7 września 2007 roku od godz. 9.00.

Biorąc pod uwagę niekorzystne prognozy meteorologiczne i obecną sytuację hydrologiczną Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej wprowadził na terenie całej Gminy Dąbrowa Tarnowska  stan pogotowia przeciwpowodziowego

 

5 września obyła się w Tarnowie inauguracja XV Światowego Forum Mediów Polonijnych. W tym jubileuszowym roku dziennikarze mediów polonijnych po krótkim pobycie w Tarnowie, będą gościć w województwie mazowieckim. Jest to bardzo ważne spotkanie dziennikarzy polskich z całego świata. W tym roku z zaproszenia skorzystało aż 150 dziennikarzy.

 

2 września 2007 r. w Tarnowie odbył się kiermasz półfinałowy III Małopolskiego Festiwalu Smaków. Wspaniale zaprezentował się Zakład Przetwórstwa Owoców i Warzyw Pana Stanisława Tracza z Dąbrowy Tarnowskiej.

 

Podajemy informację Wojewody Małopolskiego dotyczącą terminów wymiany dowodów osobistych. „Wydłużenie do dnia 31 marca 2008 r. czasu w którym książeczkowe dowody osobiste będą mogły poświadczać tożsamość i obywatelstwo polskie nie jest tożsame z przesunięciem terminu wymiany tych dowodów.

 

Urząd Gminy Dąbrowa Tarnowska informuje, iż wnioski o zwrot podatku akcyzowego  zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolne wraz z oryginałami faktur można składać w sekretariacie Urzędu Gminy okresie od 1 do 30 września 2007 roku.

3 września br. podobnie jak w całym kraju, we wszystkich szkołach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Tarnowska – zabrzmiał pierwszy dzwonek. Przed przyjściem do szkoły uczniowie wraz z nauczycielami i rodzicami uczestniczyli w porannych Mszach Św.  

1 września o godzinie 4:45 wojska niemieckie, bez wypowiedzenia wojny, przekroczyły granice Polski, przeciw której Hitler skierował około 1,8 mln żołnierzy, ok. 3 tys. czołgów i ok. 2 tys. samolotów. Polska dysponowała ok. 1 mln żołnierzy, 700 samolotami i 400 czołgami.  Wedle planu „Zachód” armie polskie miały związać siły niemieckie na zachód od Wisły, chroniąc w ten sposób ważne dla prowadzenia wojny obszary gospodarcze.

 

W najbliższy poniedziałek – 3 września powita Was pierwszy dzwonek w nowym roku szkolnym 2007/2008.Mamy nadzieję, że czas wakacji przyczynił się do nabrania sił do nauki i pracy przez najbliższe dziesięć miesięcy. Z własnego doświadczenia wiemy, że w pierwszych dniach roku szkolnego ma się w sercu radość i słońce mijających wakacji, ale także świadomość rozpoczynania wędrówki przez szkolne sukcesy i porażki.

 

Podczas Święta Powiśla Dąbrowskiego ogłoszono wyniki konkursu na najładniejszą posesję w Gminie Dąbrowa Tarnowska w 2007 r. Gmina Dąbrowa Tarnowska począwszy od 2005 r. organizuje tenże konkurs. To już trzecia edycja konkursu, którego celem jest zachęcenie mieszkańców do poprawy stanu czystości, ładu i porządku a także estetyki poszczególnych posesji. Chodzi także o uświadomienie mieszkańcom, że stan ich otoczenia ma bardzo istotny wpływ nie tylko na ich samopoczucie, ale również na atrakcyjność gospodarczą i turystyczną naszej gminy. Poprzez konkurs pragniemy zachęcić ludzi do współpracy, a także do zdrowej konkurencji.

W dniu  28 sierpnia na pływalni Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Tarnowskiej przeprowadzone zostały zawody pływackie w kategoriach wiekowych.

W dniu 24 sierpnia 2007 r. odbyła się IX sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. Podczas posiedzenia Rada Miejska dokonała oceny przygotowania placówek oświatowych. Z analizy wynika, że wszystkie placówki są dobrze przygotowane. Radni zapoznali się wcześniej z przebiegiem prac remontowych oraz organizacją wszystkich podległych Radzie Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej placówek oświatowych.

 

W niedzielę 26 sierpnia br w Dąbrowie miało miejsce Święto Powiśla Dąbrowskiego. Pod tą nazwą mieszczą się dwie imprezy: Dożynki Powiatowe i Targi Gospodarcze Gmin Powiśla Dąbrowskiego.  Dożynki powiatowe organizowane były po raz pierwszy, zaś Targi miały już osiem edycji. Piękna letnia pogoda zachęciła ok. 5 tys. osób do przyjścia na stadion dąbrowskiego MGOSiRu aby uczestniczyć w imprezie.

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej obok działalności związanej ściśle z pomocą społeczną zajmuje się dysponowaniem środkami publicznymi przeznaczonymi na świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną. Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. ustawy o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz.992, z późn. zm.) Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej udzielił Dyrektorowi tutejszego Ośrodka upoważnienia w zakresie świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej.

W dniach 18-19 sierpnia 2007 roku rozegrano  po raz szósty w Morzychnie  Mistrzostwa Polski modeli z napędem Elektrycznym klas F5B i F5D. Od trzech lat rozgrywane w tych klasach tak Mistrzostwa Polski  jak i Zawody  do Pucharu Polski są objęte patronatem  Burmistrza Gminy Dąbrowa Tarnowska  Pana Stanisława Początka. Bardzo cenny ten patronat dla modelarzy, albowiem nagrody w tych zawodach to właśnie przepiękne puchary Pana Burmistrza, które powędrowały przez te  trzy lata w najróżniejsze miejsca Polski stanowiąc cenną pamiątkę dla ich zdobywców. Cała czołówka polskich modelarzy w tych klasach przewinęła się przez te trzy lata przez Ziemię Dąbrowską  podziwiając zalety regionu i jego historie.

W tegorocznej edycji zawodów łuczniczych o tytuł Mistrza Małopolski startowało 54 łuczników z 7 klubów. Sędzią głównym zawodów była Pani Ewa Wołkowicka, zaś Przewodniczącym Komisji Technicznej – Pan Aleksander Jabłoński. Mistrzostwa otworzył Z–ca Burmistrza – Pan Marek Minorczyk i Prezes Klubu Dąbrovia Pani Wiesława Łapa. Tytuł Mistrzyni Małopolski pozostał w Dąbrowie Tarnowskiej – rywalizację zwyciężyła Agata Bulwa z MLKS Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska

 

Zamieszczając program Święta Powiśla Dąbrowskiego, serdecznie zapraszam Wszystkich Państwa do wzięcia udziału. Będzie to impreza o podwójnym charakterze – Dożynki Powiatowe i Targi Gospodarcze. Ten nowatorski pomysł dotyczący połączenia tych imprez wypracowano na posiedzeniu Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego. Stowarzyszenie tworzy 7 samorządów gminnych ( Bolesław, Dąbrowa Tarnowska, Gręboszów, Mędrzechów, Olesno, Radgoszcz, Szczucin ) i samorząd powiatowy. Ustalono, że w każdym roku będzie organizowana taka impreza w innej gminie. W 2007 roku gospodarzem jest Gmina Dąbrowa Tarnowska.

 

W 87 rocznicę Bitwy Warszawskiej, w Święto Wojska Polskiego, delegacja samorządu Gminy Dąbrowa Tarnowska złożyła wiązankę kwiatów pod pomnikiem w Parku Miejskim. W imieniu Mieszkańców Dąbrowy Tarnowskiej wiązankę kwiatów złożyli: Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej Bogusława Serwicka, Z-ca Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Marek Minorczyk oraz Teresa Wybraniec.