Archiwum kategorii: Aktualności

Pod koniec czerwca br. na naszej stronie informowaliśmy Państwa o postępie prac przy projektowaniu obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej. Informowaliśmy, że Komisja Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad  dokonała oceny wariantów przebiegu obwodnicy.

W bieżącym roku zmodernizowanych zostanie blisko 4 km chodników na terenie Dąbrowy. Są to chodniki przy ulicach; Warszawska, Piłsudskiego, Zamkowa, J. Bojki. Odnowiono chodniki w obrębie Rynku. Aktualnie trwa przebudowa chodnika przy ul. Grunwaldzkiej która jest drogą powiatową  od skrzyżowania z ul. Kościuszki do ul. Szpitalnej (lewa strona). Zadanie to wspólnie finansuje samorząd powiatowy i gminny oraz Zakład Energetyczny ENION, który pod chodnikiem ułożył kable energetyczne.

 

W dniach 25 i 26 października 2007 roku w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Jerzego Brauna zorganizowano  „DNI ZDROWIA”. 25.X.2007 roku, prowadzony został etap szkolny „Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK”, w którym wzięło udział 29 uczniów z klas Id, IIa, IIe, III b i III d pod kierunkiem p. H. Barabasz

Związek Dąbrowiaków podsumował wyniki XIV kwesty przeznaczonej na odnowę najstarszych pomników i nagrobków na dąbrowskim Cmentarzu Parafialnym. Do puszek od osób odwiedzających dąbrowski cmentarz w dniu 1 listopada br. trafiło 2.769 zł. Kwota ta zasili fundusze posiadane przez Związek Dąbrowiaków z ubiegłorocznej zbiórki i będzie w całości przeznaczona na odnowę kolejnych nagrobków.

 

Dzień Wszystkich Świętych zawsze skłania do zadumy i refleksji nad przemijaniem a tak naprawdę pamięć o tych co odeszli żyje dopóki my o nich pamiętamy. Nasze miasto ma trzy cmentarze: parafialny, żydowski i wojenny.

 

Święto Zmarłych jest obchodzone nie tylko w Polsce. Tradycja dnia, w którym oddajemy cześć i wspominamy naszych bliskich, którzy odeszli jest obchodzony prawie na całym świecie.  Jego obchody są zróżnicowane i zależą od kultur obowiązujących w danym kraju. Dla katolików zamieszkujących Europę Dzień Wszystkich Świętych jest dniem zadumy i refleksji nad śmiercią, sensem ludzkiego życia i jego przemijaniem. Jednak mimo pewnych wspólnych cech i tutaj między państwami tej geograficznej strefy można zauważyć pewne różnice.

 

 

W dniu 1 listopada br. członkowie Związku Dąbrowiaków i uczniowie – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 będą kwestować do puszek na odnowę zabytkowych nagrobków i pomników znajdujących się na dąbrowskim cmentarzu. Odnowy wymaga wiele pomników osób zasłużonych dla naszego miasta.

 

W związku ze zbliżającym się dniem „Wszystkich Świętych” nastąpi zmiana organizacji ruchu na drogach prowadzących do cmentarzy: parafialnego i wojennego w Dąbrowie Tarnowskiej.

 

Z Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad – Oddział w Krakowie nadeszła pozytywna odpowiedź na przesłaną przez Burmistrza prośbę o zaprojektowanie i wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej (ul. Piłsudskiego) z drogą wojewódzką (ul. Żabieńska).

 

23 października w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych (I a integracyjna, I b, I c). Poprzedził je program artystyczny, w którym pierwszaki zaprezentowały swoje recytatorskie i wokalne umiejętności. Dzieci mogły się też pochwalić wiedzą o życiu szkoły.

Szkoły w Gruszowie Wielkim i w Nieczajnie Górnej systematycznie, od wakacji 2007 realizują program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży – „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”. Całość oparta jest na ściśle zaplanowanych zadaniach. Jednym z nich było zaprezentowanie spektaklu profilaktyczno – wychowawczego zaprezentowanego przez Teatr Profilaktyczny im. Marka Kotańskiego z Krakowa.

 

Wybrani przez Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej w drodze przetargu specjaliści rozpoczęli prace badawcze w dąbrowskiej synagodze. Ich zadaniem jest opracowanie ekspertyzy budowlanej zabytku oraz ekspertyzy konserwatorskiej. Mają też wypracować wnioski do projektu budowlanego.  Prace potrwają do początku grudnia br. i są finansowane w 90 % z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie po interwencji Burmistrza postanowił wykonać jeszcze w bieżącym roku roboty konserwacyjne w korycie rzeki Breń na odcinku biegnącym przez miasto (2550 m). Zakres robót będzie obejmował odmulenie koryta w okolicach Dąbrowskiego Domu Kultury, udrożnienie zatorów oraz wycięcie drzew i krzewów utrudniających przepływ wody.

Po spotkaniu rodzin załogi bombowca Halifax JP-276A zestrzelonego nad Dąbrową Tarnowską z władzami Dąbrowy Tarnowskiej oraz świadkami katastrofy, które odbyło się 5 października br. w ostatnich dniach do Urzędu Gminy nadszedł bardzo sympatyczny list z zaprzyjaźnionej z naszym miastem Kanady. Adresatem tegoż listu jest bratanek pilota – dowódcy załogi Halifax’a JP-264 A – F/L pilota Arnolda R. Blynn’a z RCAF Pan Wayne D. Blynn. Czujemy się w obowiązku poinformować o tym całą społeczność naszego miasta i niniejszym przytaczany treść tego listu oraz jego tłumaczenie.

 

16 października na obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji zostały przeprowadzone Mistrzostwa Powiatu szkół podstawowych i gimnazjalnych – Sztafetowe biegi przełajowe. W kategorii szkól podstawowych do rywalizacji przystąpiło 6 szkół z terenu naszego powiatu.

 

W dniu dzisiejszym na zaproszenie Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej gościł w Urzędzie Gminy złoty medalista Olimpiady Specjalnej Pan Marcin Bezak wraz z Rodzicami i trenerem Ryszardem Kacerem.  Burmistrz złożył medaliście gratulacje, wręczył okolicznościowy adres oraz nagrodę specjalną w wysokości 1000 zł. Szczególne słowa gratulacji, szacunku oraz uznania Burmistrz skierował pod adresem Rodziców Marcina Bezaka, dzięki którym Marcin już 19 lat może rozwijać swoje umiejętności sportowe.

 

Od połowy 2006 roku trwa budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej. Jest to obiekt bardzo oczekiwany przez nauczycieli i blisko 350 uczniów tej szkoły. Na początku budowy pojawiły się trudności, bowiem natrafiono na podziemne instalacje (kable energetyczne, rurociągi ), których nie było na mapach i projektanci nie wiedzieli o ich obecności. Były to instalacje ważne dla Osiedla Westerplatte i musiały być przełożone oraz odpowiednio zabezpieczone.  

 

We wszystkich szkołach i przedszkolach w gminie Dąbrowa, uroczyście obchodzono święto pracowników oświaty. W gimnazjach i szkołach podstawowych był bogaty program obchodów w wykonaniu uczniów. W wielu placówkach gościli przedstawiciele władz samorządowych. Wyróżniający się nauczyciele, zostali docenieni przez swoich dyrektorów, którzy przyznali im okolicznościowe nagrody.

 

VII Dzień Papieski w tym roku upływa pod hasłem „Jan Paweł II – Sługa Miłosierdzia”. W całej Polsce odbywają się koncerty, konferencje naukowe, panele dyskusyjne oraz Msze św., podczas których wierni modlić się będą o rychłą beatyfikację Jana Pawła II. We wtorek 16 października br. czyli w 29 rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową w kościele NMP Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej o godz. 18:00 odbędzie się uroczysta Msza Św.

We wtorek 16 października br. o godz. 18. 00 w kościele parafialnym pw. NMP Szkaplerznej licznie zgromadzili się wierni na uroczystej Mszy św. z okazji 29 rocznicy wyboru na Stolicę Piotrową, Kardynała Karola Wojtyły. Uroczystość ta włączona była w obchody VII Dnia Papieskiego. W tym dniu przypada też druga rocznica odsłonięcia i poświęcenia pomnika Jana Pawła II, który wzniesiono na placu przed kościołem parafialnym. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył Proboszcz Ks. Prałat Józef Poremba, który także wygłosił okolicznościową homilię. W homilii nawiązał do pamiętnego konklawe z 16. 10. 1978 roku, kiedy to cały świat usłyszał słowa Habemus papam – Mamy Papieża. Papieżem został Polak – Kardynał Karol Wojtyła, który w czasie blisko 27 letniego pontyfikatu odmienił nasz kraj i świat.