Archiwum kategorii: Aktualności

W ramach współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych w dniach 13 i 15 lutego rozegrane zostały Mistrzostwa Powiatu w mini koszykówce chłopców i dziewcząt .

W wyniku eliminacji o tytuł Mistrza Powiatu walczyli uczniowie ze Szkół Podstawowych Nr 1 i Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Szczucina. Gospodarzem imprezy była Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Dąbrowie Tarnowskiej.

11 lutego każdego roku jest obchodzony ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO, który to został ustanowiony przez papieża Jana Pawła II w dniu 13 maja 1992 r. w liście do Przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia kardynała Fiorenzo Angeliniego. Miało to miejsce w 75 rocznicę objawień fatimskich i w 11 rocznicę zamachu na Jego życie.

W dniach 6 i 8 lutego uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Powiatu Dąbrowskiego brali udział w zawodach tenisa stołowego – drużynowy. Zawody odbywały się na hali Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Tarnowskiej w ramach realizowanego sportowego kalendarza.

Zgodnie z zarządzeniem Nr 23/45/07 Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie zwołania zebrań wyborczych sołtysów i rad sołeckich od dziś rozpoczyna się realizacja terminarza zebrań wiejskich. 

Dzień 6 lutego 2007r z pewnością zapisze się  w historii Dąbrowskiego Domu Kultury w Dąbrowie Tarnowskiej, a sprawiła to wyjątkowa uroczystość jaką była „Premiera kinowa filmu pt. „Śladami Historii Dąbrowy Tarnowskiej”.

Film został wykonany dzięki inicjatywie Burmistrza Stanisława Początka, który  w minionym roku podjął decyzję zlecenia Małopolskiej Telewizji Kablowej w Tarnowie wykonanie 5 odcinków.

W dniu 4 lutego 2007 r. odbędą się wybory do rad powiatowych
Małopolskiej Izby Rolniczej.

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 61 znajduje się
w Urzędzie Gminy Dąbrowa Tarnowska, Rynek 34.

Komisja Wyborcza będzie pracować od godziny 8:00.

Uprawnieni do głosowania rolnicy mogą oddać swój głos

w godzinach od  8:00 do 18:00

W dniu Babci w Szarwarku z inicjatywy Miejscowego Koła Caritas działającego przy Parafii pw. Andrzeja Boboli odbyło się okolicznościowe spotkanie połączone z noworocznym opłatkiem. Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej reprezentował Z-ca Burmistrza p. Marek Minorczyk. Pierwsza część spotkania to wspólna Msza Święta, a następnie występ miejscowych dzieci w tzw. „Szarwarskich Jasełkach”, wspólne kolędowanie oraz poczęstunek.

W dniu 26 stycznia 2007 r. na wspólnym posiedzeniu Komisji do Spraw Budżetu, Strategii i Rozwoju Gminy oraz do Spraw Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska urbaniści mgr inż. Marek Maślanka i mgr inż. arch. Wojciech Gajdziszewski przedstawili zaawansowanie prac urbanistyczno – planistycznych dotyczących zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa Tarnowska zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/269/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r. ( dotyczącą obszaru ograniczonego ulicami Grunwaldzką, Sucharskiego, Warszawską i Ogrodową ) oraz uchwałą Nr XXXIX/270/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r. ( dotyczącą obszaru wsi Morzychna w obrębie istniejącego lądowiska ).

   Zgodnie z tradycją, którą w Nieczajnie wprowadził Parafialny Oddział Akcji Katolickiej, w niedzielę 21 stycznia br. osoby starsze i samotne gościły na spotkaniu opłatkowym. Rozpoczęła je Msza św. celebrowana przez duszpasterzy parafii: ks. proboszcza Stanisława Bielenia i ks. kanonika Władysława Jaróga.

Czy jest coś bardziej przyjemnego niż starość otoczona młodością, która chce się czegoś nauczyć?

 Tą maksymę wypowiedział starożytny poeta i filozof Cyceron. Dziadkowie w życiu każdego człowieka są niezwykle ważnymi osobami, którym zawdzięczamy różne radości dzieciństwa. Babcia i Dziadek to ukochane osoby, które najlepiej potrafią zrozumieć wnuki. To oni nigdy się nie gniewają, potrafią cierpliwie wysłuchać zwierzeń i marzeń ,troskliwie się opiekują i stanowią niewyczerpane źródło informacji o otaczającym świecie. Doświadczenie i mądrość życiowa Babć i Dziadków są pomocne przy rozwiązywaniu wielu problemów młodszego pokolenia.

Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana w dniu 16 stycznia zorganizowało tradycyjny uroczysty opłatek. Stowarzyszenie popiera i ocala od zapomnienia tradycje ludowe i obrzędy chrześcijańskie.

W dniu 17 stycznia 2007 roku  odbyło się posiedzenie Zarządu Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Dąbrowie Tarnowskiej. W posiedzeniu wzięli udział Członkowie Zarządu  Miejsko – Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Dąbrowie Tarnowskiej, oraz Prezesi OSP z terenu Gminy Dąbrowa Tarnowska. Tematem posiedzenia było sprawozdanie z działalności za rok 2006, oraz ustalenie harmonogramu zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP.

18 stycznia br. do Biura Poselskiego Posła Wiesława Wody w Dąbrowie Tarnowskiej przybyło blisko sto osób na spotkanie opłatkowe. Gości zaprosił Poseł Wiesław Woda oraz Prezes Zarządu Powiatowego PSL Tadeusz Kwiatkowski. Takie spotkania na początku roku organizowane są od blisko 10 lat. Są doskonałą okazją do spotkania się samorządowców, szefów instytucji publicznych i ludowców z terenu powiatu.

W dniu 14 stycznia 2006 r. w Gruszowie Wielkim odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe. Wśród przybyłych zaproszonych przez Sołtysa Pana Jacka Ryczka gości był Poseł ziemi dąbrowskiej Pan Robert Pantera, Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski, a w imieniu Burmistrza Stanisława Początka uczestniczyła Pani Barbara Sobecka – Mikos Sekretarz Gminy. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej reprezentował Pan Marek Stafii.

W trosce o obrzędowość związaną z okresem Bożego Narodzenia Dąbrowski Dom Kultury i Starostwo Powiatowe zorganizowały VI Powiatowy  Konkurs Szopek i kartek świąteczno-noworocznych. Uroczyste wręczenie nagród z udziałem Wiesława Krajewskiego – Starosty Dąbrowskiego i Marka Minorczyka – Wiceburmistrza Dąbrowy Tarnowksiej odbyło się na sali kina „Sokół”.

Przy Publicznej Szkole Podstawowej w Nieczajnie Górnej została wybudowana hala sportowa o wymiarach 24 x 12 m. Uroczyste przekazanie do użytkowania tego obiektu nastąpiło 11 stycznia br.

Wykonawcę zadania wybrano w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego spośród czterech oferentów. Wykonawca zadania została firma ZRI Powiśle Dąbrowa Tarnowska, u. Kościuszki 14. Termin realizacji zadania został ustalony w umowie od dnia 14.04.2006 r do dnia 30.12.2006r Prace budowlane w tym projekcie obejmowały: wykonanie kolektora kanalizacji sanitarnej Ø 90 – 830 mb, kolektora opadowego (burzowego) Ø 200 – 400 – 1060 m, oraz naprawę drogi i chodników po robotach ziemnych. Na dzień 30.12.2006r. Zostały zakończone wszystkie prace budowlane i instalacyjne.

7 stycznia 2007 roku mieszkańcy Smęgorzowa oraz przybyli goście zgromadzili się w miejscowej świątyni, aby wspólnie kolędować i cieszyć się z Narodzin Pana.

O godzinie 15.oo Proboszcz parafii Ks. Kanonik Emil Matysik, w imieniu miejscowej społeczności serdecznie powitał gości: Burmistrza Gminy Dąbrowa Tarnowska mgr inż. Stanisława Początka, jego Zastępcę mgr Marka Minorczyka, Sekretarz Gminy Panią Barbarę Sobecką, Zastępcę Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Panią Halinę Sarat, Państwa Teresę i Alfreda Wybrańców oraz pracownice Zespołu Obsługi Szkół: Panie Małgorzatę Bąba, Henrykę Światłowską i Krystynę Kazek.

Po podpisaniu umowy przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Krakowie ze Spółką Transprojekt, od sierpnia 2006 roku trwa projektowanie obwodnicy miasta. W GDDKiA w Krakowie 8 stycznia 2007 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Projektów. Komisja składa się ze specjalistów wielu branż, którzy zapoznali się z proponowanymi przez Transprojekt rozwiązaniami.