Archiwum kategorii: Aktualności

W gminie Dąbrowa Tarnowska każdego roku w lutym i marcu odbywają się zebrania w każdym z 12 sołectw. Są one dobrą okazją do poinformowania mieszkańców o realizacji zadań za rok poprzedni i o zapisach budżetu gminy na dany rok. Sołtysi składają szczegółowe sprawozdanie ze swojej działalności. O realizacji zadań i planach w skali gminy, uczestników zebrań informuje burmistrz lub jego zastępca obsługujący zebrania.

 20 lutego w hali MGOSiRu zostały przeprowadzone Zawody Rejonowe – Rejonu Tarnów w tenisie stołowym – Gimnazjada Młodzieży Szkolnej. Zawody otworzył Rejonowy Organizator Sportu Rejonu Tarnów i członek Zarządu Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego. Organizatorzy gimnazjady: Małopolski Szkolny Związek Sportowy, Rejon Tarnów, Powiatowy Szkolny Związek Sportowy Dąbrowa Tarnowska i Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji. Celem zawodów było wyłonienie najlepszych drużyn i mistrzów indywidualnych rejonu tarnowskiego w tenisie stołowym.

W związku z podjętymi przez Radę Miejską w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 3 października 2007r. uchwałami o przystąpieniu do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego aktualnie trwa ich opracowanie.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, na kolejnym posiedzeniu Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych zatwierdziła Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73. Obecnie znana jest cała trasa tej obwodnicy, którą prezentujemy na zdjęciu lotniczym tej części miasta, przesłanym nam przez Transprojekt Kraków – Zespół w Jarosławiu.

14 lutego obchodzi się „Walentynki”. Ten dzień nazywany „świętem zakochanych” jest połączeniem tradycji pogańskiej i chrześcijańskiej. Można powiedzieć, że wywodzi się ze starożytnego Rzymu. 15 lutego celebrowano tam tzw. Luperkalia- święto ku czci pół człowieka pół kozła Fauna (w Grecji Pana) mitycznego bożka płodności, opiekuna trzód i zbiorów przed wilkami.

W ramach realizacji Szkolnego Sportowego Kalendarza w dniach 12 – 13 luty zostały przeprowadzone Mistrzostwa Powiatu w siatkówce dziewcząt i chłopców szkól gimnazjalnych z terenu naszego powiatu. Skorzystano z gościnności Dyrekcji Szkoły Ponadgimnazjalnej Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej, która udostępniła salę gimnastyczną.

Urząd Gminy Dąbrowa Tarnowska przypomina o złożeniu wniosku o wydanie dowodu osobistego. Książeczkowe dowody osobiste tracą ważność z dniem 31.03.2008 r.

Już po raz szesnasty 11 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Chorego. Ustanowił go w 1992 roku człowiek wyjątkowy, który doznał w życiu wiele bólu i cierpienia, nasz Wielki Rodak, Papież Jan Paweł II.

9 lutego zimowe ferie uczniowie zakończyli na dąbrowskiej krytej pływalni. W tym dniu zostały przeprowadzone zawody pływackie w poszczególnych kategoriach wiekowych – stylem dowolnym. Do rywalizacji stanęło 48 uczniów .

9 lutego br. miało miejsce uroczyste otwarcie Lekarskiej Przychodni Specjalistycznej DIAGMED przy ul. Sucharskiego. Właścicielem tej Przychodni jest Spółka J. Bajorek i N. Kopeć. Pomysł jej utworzenia zrodził się w 2005 roku gdy dr Jacek Bajorek czynił starania o pozyskanie funduszy unijnych na unowocześnienie wyposażenia i sprzętu medycznego. Starania o fundusze zakończyły się sukcesem.

 7 lutego na obiektach Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji został rozegrany turniej piłki ręcznej, do którego zgłosiły się 3 drużyny. Mecze były rozgrywane systemem – każdy z każdym.

Zakończyły się prace budowlane na obiekcie nowej oczyszczalni ścieków, która już przyjmuje wszystkie ścieki kierowane do tej pory na przestarzałą oczyszczalnię. Budowa trwała jeden rok i obecnie obiekt jest w fazie rozruchu technologicznego. Inwestorem oczyszczalni było Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, które od końca ubiegłego roku zostało przekształcone przez Ministra Skarbu Państwa w Spółkę z o.o.

Tym razem rozgrywki piłki nożnej halowej zgromadziły 10 drużyn w kategorii wiekowej – uczniowie szkół gimnazjalnych. Rozgrywki zostały przeprowadzone z podziałem na grupy – w grupach grał każdy z każdym.

 Na  obiekcie  Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Dąbrowie Tarnowskiej   spotkali się uczniowie szkół podstawowych   aby rozegrać turniej  halowy piłki nożnej o puchar Burmistrza. Do rywalizacji stanęło  5 drużyn  system rozgrywek każdy z każdym.

4 lutego na  hali Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji rozegrany został turniej szachowy i w warcaby dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

1 lutego br. na hali dąbrowskiego MGOSiRu przeprowadzony został turniej tenisa stołowego indywidualny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, zaś 2 lutego sportowe zawody przeniosły się na Krytą Pływalnię.

W ubiegłą sobotę (2 lutego br.) pszczelarze zrzeszeni w dąbrowskim Kole Pszczelarzy wzięli udział w tradycyjnym spotkaniu opłatkowym. Koło Pszczelarzy w Dąbrowie Tarnowskiej ma 54 członków. Prezesem Zarządu Koła jest Pan Bronisław Czternastek. Pszczelarstwem zajmują się głównie mężczyźni, ale w kole są też dwie Panie, które z powodzeniem samodzielnie prowadzą własne pasieki. Jest to Pani Weronika Michalczyk z Gruszowa Wielkiego i Pani Helena Trzpit z Dąbrowy Tarnowskiej.

Mimo braku śniegu ferie mogą być ciekawe dla dzieci i młodzieży z Dąbrowy Tarnowskiej. Zgodnie z harmonogramem w DDK odbywają się zaplanowane wcześniej zajęcia. Jedynie kulig z powodu bezśnieżnej i deszczowej aury został odwołany, ale na pocieszenie uczestnicy zajęć świetlicowych w Centrum Osiedlowym otrzymali obietnicę zakupu konsoli do gier.

31 stycznia na hali Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Tarnowskiej w ramach programu ferii zimowych został rozegrany turniej piłki ręcznej dla uczniów szkół gimnazjalnych.

Termin „karnawał” wywodzi się z języka łacińskiego, jednak jego pochodzenie jest dwojakie. Część osób wiąże go z wyrażeniem „Carne-vale”, które oznacza „pożegnanie z mięsem”. W drugim przypadku jest to niejako powrót do starożytności i antyku. Mówią o tym słowa „cirrus novalis” oznaczające „wóz w kształcie okrętu”, czyli ukwiecony rydwan starożytnego rzymskiego boga urodzaju i winorośli Bachusa.