Archiwum kategorii: Aktualności

Podobnie jak w latach ubiegłych tak i w tym roku ogłoszony zostaje Konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Dąbrowa Tarnowska przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na 2007 rok w sferze prowadzenia upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Na realizację tych zadań przeznaczono kwotę 15.000 zł

 

W minioną sobotę i niedzielę odbyły się coroczne uroczystości odpustowe w parafialnym kościele p.w. Najświętszej Marii Panny Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej. Uroczystej sumie odpustowej przewodniczył ksiądz Biskup Władysław Bobowski.

Już tylko we wspomnieniach pozostał lipcowy wyjazd 70 dzieci z rodzin ubogich i wielodzietnych – podopiecznych świetlicy parafialnej w Smęgorzowie na wypoczynek letni do Grywałdu koło Krościenka. A jest co wspominać…

 

W związku ze złożonym wnioskiem w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007r. Gmina Dąbrowa Tarnowska otrzymała od Małopolskiego Kuratorium Oświaty informacje o zakwalifikowaniu się do tego programu i płynących z niego korzyści dla poszczególnych szkół z terenu naszej gminy.

 

Dziennik „Rzeczpospolita” opublikował „Ranking Samorządów Rzeczpospolitej 2007” Jest to trzecia edycja rankingu samorządów. Wśród stu najlepszych gmin miejskich i miejsko – wiejskich jest Dąbrowa Tarnowska.

Dnia 9 lipca 2007 r. uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej wraz z opiekunami oraz kierownikiem Panem mgr Ryszardem Mickiem wyruszyli na wyprawę rodem z dzikiego zachodu do Ośrodka Jazdy Konnej „Bandos Ranch” w Radgoszczy – Narożnikach. Sprzyjająca w tym dniu aura pozwoliła na zorganizowanie uczestnikom WTZ plenerowych zajęć we wiosce indiańskiej wśród pięknych koni z tamtejszej stadniny.

 

Od 4.07. do 12.07 2007 odbywał się turniej „ Dzikich Drużyn „ o puchar Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej. Drużyny miały okazję pokazać swoje możliwości grając z innymi zespołami. Zwycięzcą turnieju została drużyna „Westerplatte”, która zgromadziła 13 pkt, – w składzie : Damian Lubera ,Michał Cielczyk,  Jakub Cielczyk , Jakub Soja , Mariusz Nowak , Artur Nowak , Patryk Minorczyk ,Karol Zasadzki , Damian Liro ,Bartłomiej   Cholewa , Michał Aksamit .

W dniach od 30 czerwca do 8 lipca 2007 r. odbył się w Tuchowie Wielki Odpust ku czci Matki Bożej, Pani Ziemi Tarnowskiej, który w tym roku przebiegał pod hasłem: Maryjo, Opiekunko naszego powołania, proś Boga za nami. Hasło odpustu zostało zaczerpnięte z programu duszpasterskiego Konferencji Episkopatu Polski na ten rok: „Przypatrzcie się bracia powołaniu waszemu”. Do Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej przybyli również uczestnicy WTZ, aby ofiarować swe troski Matce.

 

W dniu 10 lipca 2007 rok został rozstrzygnięty konkurs na kandydata na dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Dąbrowie Tarnowskiej. Komisja zaproponowała na to stanowisko Pana mgr Zbigniewa Soję, którego Burmistrz przedstawi Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty i jeśli nie będzie zastrzeżeń to z dniem 1 września 2007 roku powierzy mu stanowisko dyrektora.

 

 

W dniu 7 lipca 2007 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Dąbrowie Tarnowskiej zostały zawarte 3 małżeństwa cywilne, natomiast na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska udzielono 4 małżeństw konkordatowych a więc razem siedem.

 

Informujemy, że starania samorządu gminnego o kontynuację modernizacji drogi krajowej w mieście przynoszą pozytywny skutek.Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Krakowie ogłosiła przetarg na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z odnową nawierzchni drogi krajowej nr 73 Kielce – Tarnów na obszarze miasta Dąbrowa Tarnowska.

 

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej ustalił termin składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników dla klas 0, I, II i III oraz zakupu stroju uczniowskiego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, do dnia 13 lipca 2007 rok.

 

Gmina Dąbrowa Tarnowska poszukuje inwestora, który jest zainteresowany budową hotelu. W tym celu ogłoszono przetarg na nabycie prawa wieczystego użytkowania blisko 17 arowej działki w sąsiedztwie obiektu krytej pływalni. Szczegóły znajdują się w rubryce ” PRZETARGI ” zamieszczone na niniejszej stronie. Termin składania ofert upływa 23 lipca br. 

W jesieni 2006 roku przeprowadzono remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 975 na odcinku 3 km począwszy od ul. Piłsudskiego ( ul. Żabieńska i część drogi w Morzychnie ). Na terenie gm. Dąbrowa pozostał do remontu odcinek w Morzychnie o długości 610m. Gmina Dąbrowa T. dopłaciła do wykonanego remontu 200 tys. zł.

Na stronie internetowej Urzędu Gminy zamieszczona jest sonda w której pytamy internautów o opinię na temat organizacji Dożynek Powiatowych w naszym mieście. Blisko 90 % uczestników sondy opowiada się za organizacją dożynek o charakterze powiatowym. Taka propozycja została też przedstawiona przez Burmistrza i Starostę wszystkim gminom z powiatu dąbrowskiego. Pomysł został przyjęty życzliwie przez  wszystkie gminy oraz przez Sołtysów z gm. Dąbrowa Tarnowska.

Wydobyte w jesieni 2006 roku szczątki alianckiego samolotu bombowego, zestrzelonego nad Dąbrową Tarnowską w dniu  4/ 5 sierpnia 1944 roku będą zaprezentowane na specjalnej wystawie w Warszawie. Specjaliści Muzeum Powstania Warszawskiego właśnie kończą prace identyfikacyjne i konserwatorskie. W rocznicę katastrofy planowane jest otwarcie specjalnej wystawy w hangarze lotniczym na terenie byłego lotniska wojskowego na warszawskim Bemowie. Z planami tej wystawy zapoznano Burmistrza Stanisława Początka podczas jego wizyty w Muzeum Powstania Warszawskiego.

28 czerwca 2007 roku  w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad. Komisji przewodniczył Z-ca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Pan Jacek Bojarowicz. Specjaliści tej Komisji ocenili dotychczasowe zaawansowanie projektowania tej obwodnicy, przyjęte rozwiązania techniczne, wpływ inwestycji na środowisko oraz wskaźniki ekonomiczne.

Kolejne sukcesy i medale mogą dopisać do swojego konta podopieczni WTZ przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” z Dąbrowy Tarnowskiej, którzy uczestniczyli w zawodach sportowych 21-23 czerwca br. „Przywitanie Lata 2007” w Połańcu, zorganizowanych przez tamtejsze Warsztaty oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Integracja”.

Czternastu uczestników reprezentowało Dąbrowę Tarnowską na zawodach dla osób niepełnosprawnych, odbywających się w Połańcu.

Aby wakacyjne dni dla dzieci i młodzieży przebywającej na terenie naszej gminy były czasem radosnego, a co najważniejsze bezpiecznego odpoczynku, poszczególne instytucje kulturalne, sportowe i oświatowe przygotowały atrakcyjną ofertę zajęć, wśród których każdy będzie mógł znaleźć interesujący dla siebie sposób spędzenia lata.

 Życzymy udanych wakacji !

     W dniu 26 czerwca 2007 r. odbyła się VII Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. W porządku obrad znalazły się między innymi sprawy związane z: sprawozdaniem z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami w latach 2005 – 2006; przyjęcie programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Tarnowska; zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2007 r., zatwierdzenie sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Dąbrowa Tarnowska: Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej; Dąbrowskiego Domu Kultury; Miejskiej Biblioteki Publicznej; zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta w części dotyczącej działki nr 536/4, nr 536/5, nr 537/1, nr 537/2 w Dąbrowie Tarnowskiej obręb Dąbrowa; zastosowanie bonifikaty przy oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste, wyrażenie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.