Archiwum kategorii: Aktualności

W czwartek 15 listopada 2018 r. w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 im. Bohaterów Powiśla Dąbrowskiego odbyła się Biesiada Patriotyczna – jedno z przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu edukacyjnego „Pamięć Pokoleń” – Stulecie Odzyskania Niepodległości Polski. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele kilku pokoleń – począwszy od uczniów naszej szkoły, poprzez ich rodziców, rodzeństwo, aż po pokolenie seniorów. Swoją obecnością zaszczycili: Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski oraz Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Pan Krzysztof Kaczmarski. W klimat patriotycznej biesiady wprowadziła gości przygotowana specjalna wystawa okolicznościowa „Uchwyćmy mijający czas” ukazująca przedmioty codziennego użytku, których używali nasi przodkowie m. in. kołowrotek, maślniczki, dawne garnki i naczynia, filiżanki, świeczniki, obrazy. Wystawa prezentowała jak na przestrzeni dziejów zmieniały się rzeczy, których używamy na co dzień. Czytaj dalej

W sobotę 17 listopada br. w Domu Ludowym w Laskówce Chorąskiej odbył się Bal Andrzejkowy seniorów działających w Klubach Samopomocy w trzech miejscowościach: Smęgorzowie, Gruszowie Wielkim i Laskówce Chorąskiej. Powitania przybyłych gości dokonała Pani Irena Kawa – koordynator realizowanego projektu. Zaproszenie na bal przyjęli: Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, Z-ca Burmistrza Stanisław Ryczek, Właścicielka Firmy„ TAXIMA” Dąbrowa Tarnowska Magdalena Barnaś, artystka-plastyk Joanna Stańczyk, Zarząd Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” w Dąbrowie Tarnowskiej reprezentowany przez: Prezes Beatę Partyńską, Wiceprezesa Ryszarda Święcha, Skarbnika Halinę Sarat, Sekretarz Małgorzatę Kułagę oraz Członka Zarządu Małgorzatę Słupek. Obecni byli także sołtysi ww. miejscowości: Józefa Taraska, Bogusława Bator i Jacek Świątek wraz z małżonką.
Czytaj dalej

Doniosłą rocznicę 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelazówce uczcił ufundowaniem sztandaru-proporca dla Drużyny Orląt. Wcześniej zorganizowano akcję pozyskiwania funduszy, w którą zaangażowali się rodzice oraz cała społeczność Żelazówki i Brnika. Orlęta podjęły akcję, udekorowania flagą narodową każdego domu, tym samym wsparcia inicjatywy ufundowania sztandaru. Akcja zakończyła się powodzeniem, ponieważ 80% mieszkańców wywiesiło flagi i udekorowało domy symbolami narodowymi.
Uroczystość poświęcenia i wręczenia sztandaru Drużynie Orląt odbyła się w dniu 18 listopada 2018 roku w kościele parafialnym w Żelazówce. Przed mszą Orlęta rozdały wykonane w szkole kotyliony i pamiątki okolicznościowe. W pierwszym punkcie uroczystości na placu przykościelnym odbyło się przywitanie gości z udziałem pododdziałów i pocztów sztandarowych Drużyny Orląt, Związku Strzeleckiego „Strzelec” im. Gen. Mariana Kukiela w Dąbrowie Tarnowskiej i Ochotniczej Straży Pożarnej.
Czytaj dalej

We wtorek 20 listopada br. roku odbyła się pierwsza sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023. W początkowej jej części obrady prowadziła radna-seniorka Józefa Taraska (Wspólnota Samorządowa Powiśla Dąbrowskiego). Nowi radni otrzymali zaświadczenia o wyborze i złożyli ślubowania.
Wybrany na kolejną kadencję samorządową Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski odebrał zaświadczenie o wyborze i ślubował, że będzie godnie sprawował powierzony mu urząd, po czym wygłosił okolicznościowe przemówienie. Wśród obecnych była małżonka Burmistrza Teresa Kaczmarska oraz jego rodzice i dzieci. Nie zabrakło rodzin innych radnych oraz zaproszonych gości.
Czytaj dalej

Przypadający 21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego to szczególna sposobność do przekazania wszystkim pracownikom Pomocy Społecznej wyrazów uznania za profesjonalne zaangażowanie w służbę drugiemu człowiekowi. Składamy na Państwa ręce serdeczne gratulacje, życzenia oraz podziękowania dla wszystkich, którzy pracują na rzecz osób najbardziej potrzebujących pomocy. Nie jest łatwo być dzisiaj Pracownikiem Pomocy Społecznej, zwłaszcza, gdy oczekiwania wobec Was przerastają często możliwości. To właśnie Państwo, Pracownicy Socjalni, Pracownicy Pomocy Społecznej, znajdujecie się na pierwszej linii frontu w walce z biedą i wykluczeniem. To Wy na co dzień spotykacie się z najtrudniejszymi sytuacjami i krzywdami ludzkimi, z goryczą i bezradnością. Dziękujemy za Wasze ogromne zaangażowanie w wykonywanie trudnej, a często niewdzięcznej pracy, za wszelką pomoc i uśmiech, który nieraz jest tym największym dobrem i znakiem nadziei, że wszystko można jeszcze w życiu zmienić. Czytaj dalej

W sobotę 17 listopada na obiekcie Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej mundurowi zorganizowali akcję zbiórki krwi pod hasłem „100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI – ŁĄCZY NAS KREW ”. Przedsięwzięcie zorganizowane zostało przy współudziale policjantów z Dąbrowy Tarnowskiej, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej, Służby Więziennej w Tarnowie – Mościcach, Placówki Straży Granicznej w Tarnowie oraz Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tarnowie. Akcja została objęta honorowym patronatem Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej nadkom. Mirosława Stracha oraz Posła na Sejm RP – Wiesława Krajewskiego. Celem akcji była pomoc nie tylko ofiarom nieszczęśliwych wypadków, ale również wszystkim potrzebującym, mając na uwadze, że kiedyś sami mundurowi mogą potrzebować takiego daru serca. W tym roku była to również forma upamiętnienia setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Czytaj dalej

20 listopada o godzinie 10.00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej rozpocznie się pierwsza sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej – kadencji 2018-2023. W czasie jej trwania nastąpi wręczenie zaświadczeń nowo wybranym radnym przez przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej oraz ślubowanie radnych.
Zaświadczenie o wyborze odbierze także nowo wybrany burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, który następnie złoży ślubowanie. W dalszej części obrad nastąpi wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady miejskiej.
Czytaj dalej

23 piosenki – od międzywojnia do współczesności zaśpiewali widzowie wraz z zespołem „Filii Dei” w 2.edycji imprezy „Kochamy polskie-nasze!” To radosna forma świętowania odzyskania niepodległości, w tym roku w wymiarze szczególnym, w związku ze 100-leciem tej pięknej rocznicy.
Rozgrzali dąbrowską publikę muzycy: Aleksandra Wąż (gitara akustyczna), Dominik Fitrzyk (gitara elektryczna), Adrian Kawa (instrumenty klawiszowe i symtezator), Paweł Banaś (perkusja), Łukasz Banaś (gitara basowa), Kinga Jasnosz i Katarzyna Reczek (wokal).
Wśród widzów był też Krzysztof Kaczmarski – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej wraz z małżonką Teresą.
Czytaj dalej

Popołudnie 17 listopada br. było czasem pięknego hołdu muzycznego i literackiego dla Niepodległej. Sala kinowa DDK wypełniła się słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku i ich gośćmi, aby stać się miejscem pięknego koncertu „Najjaśniejsza Rzeczpospolita – Droga do niepodległości”. Na sobotnie widowisko złożyły się kompozycje polskich mistrzów, pieśni patriotyczne i fragmenty poezji oraz tekstów publicystycznych (m.in.: wypowiedzi Ignacego Jana Paderewskiego i Marszałka Józefa Piłsudskiego, fragmenty wierszy i poematów romantycznych, listów F. Chopina i kazań ks. Piotra Skargi). Koncert był częścią projektu realizowanego przez UTW przy DDK p.n. „Dąbrowska droga do niepodległości” współfinansowanego ze środków Województwa Małopolskiego. Czytaj dalej

W piątek 9 listopada 2018 roku, na Krytej Pływalni w Dąbrowie Tarnowskiej, odbyły się Niepodległościowe Zawody Pływackie, które były jedną z imprez sportowych towarzyszących obchodom 100tnej rocznicy Odzyskania Niepodległości. Zmagania te były również świetna okazją do przeprowadzenia zbiórki pieniędzy na leczenie i rehabilitacje Karola Ksenia. Dzięki Państwa zaangażowaniu udało nam się zebrać 1024,61 zł. Pieniążki zostały przekazane na konto fundacji Votum.
O godzinie 17:30 kierownik Referatu Kultury Fizycznej i Sportu, Pan Piotr Zając serdecznie przywitał wszystkich zawodników, rodziców, opiekunów oraz kibiców i zaprosiły do rywalizacji. Zawody przeprowadzone zostały w kategoriach wiekowych: przedszkolaki – 12,5 m, szkoła podstawowa klasy I-III – 25 m, klasy IV – VIII – 50 m oraz kategoria open – 50 m. Nad prawidłowym przebiegiem zmagań czuwali sędziowie Pani Olga Kopała oraz Pan Bartłomiej Błoniarz, biuro zawodów prowadzili Pani Aneta Dernoga – Rokita oraz Pan Witold Kogut.
Czytaj dalej

30 listopada 2018 roku o godz. 9:00 w dąbrowskim kinie SOKÓŁ odbędzie się kolejna, już szósta edycja Powiatowego Przeglądu Piosenki Religijnej „ŚPIEW OTWIERA NIEBO”.
W tym roku uczestnicy prezentować będą dowolna piosenkę religijną. Impreza skierowana jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prezentujących się w kategorii solistów lub zespołów wokalno – instrumentalnych.
Organizatorom i uczestnikom przyświecają szczytne cele – propagowanie kultury muzycznej i umiejętności zdrowego współzawodnictwa, pobudzenia aktywności twórczej i międzyszkolnej integracji.
Czytaj dalej

„Podatkowe wsparcie przedsiębiorczości” to temat pracy konkursowej w czwartej edycji konkursu „Podatkowi liderzy”. Studenci i absolwenci kierunków prawniczych i ekonomicznych przedstawią swoje pomysły na wykorzystanie regulacji podatkowych dla wspierania innowacyjności i tworzenia nowych miejsc pracy. Na najlepszych czeka 12 płatnych staży w Ministerstwie Finansów. Czytaj dalej

4 listopada br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych. Ministerstwo wprowadziło również świadectwa jakości paliw w ramach obowiązującej od 12 września 2018 r. ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Ustawa ta dotyczy paliw stałych wykorzystywanych w domowych kotłach (o mocy do 1MW). Od 4 listopada każdy mieszkaniec, który kupuje węgiel powinien otrzymać informacje nie tylko o tym jakie są jego parametry, ale też czy to paliwo spełnia wymagania jakościowe. Warto upomnieć się o takie świadectwo podczas zakupu węgla. Czytaj dalej

Dzisiaj, w sobotę 17 listopada br. rusza baza rodzin włączonych do programu Szlachetna Paczka. Mądra pomoc dotrze do potrzebujących rodzin, które znalazły się w niezawinionej biedzie! Wejdź na www.szlachetnapaczka.pl i zmieniaj historie tych, którzy tego najbardziej potrzebują.
Od dzisiaj na stronie www.szlachetnapaczka.pl można już wybrać rodzinę w potrzebie z rejonu Powiśla Dąbrowskiego i przygotować dla niej pomoc. Przekazując rodzinie paczkę pokazujemy jej, że nie jest sama ze swymi problemami. “Szlechetna Paczka” to jedyny na świecie system pomocy bezpośredniej, który łączy ogromną skalę działania z tym, że konkretny człowiek wciąż pomaga w nim innemu człowiekowi który jest w potrzebie.
Czytaj dalej

W niedzielę 11 listopada br. po Mszy Świętej za Ojczyznę, którą sprawował ks. Proboszcz Stanisław Bieleń, mieszkańcy wsi Nieczajna Górna i Nieczajna Dolna licznie zgromadzili się w Domu Ludowym w Nieczajnie Górnej. 100 rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę była okazją do zorganizowania wieczornicy niepodległościowej przez Stowarzyszenie Kobiet Wsi Nieczajna oraz samorząd wiejski.
Przybyłych mieszkańców oraz zaproszonych gości powitał
sołtys  Jan Bąba. Swą obecnością zaszczycili: Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski, Burmistrz  Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, Zastępca  Burmistrza Stanisław Ryczek,  Przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Sarat,  radna Rady Miejskiej Kazimiera Wąż, dyrektor szkoły Dariusz Węglowski, dyrektor przedszkola Wiesława Wójcik, komendant OSP Zbigniew Pikul,  prezes OSP Ryszard Mucha, sołtys wsi Nieczajna Dolna  Czesław Podosek, Kazimierz Szlosek.
Czytaj dalej

Zakończyła się realizacja projektu filmowego mieszkańca Dąbrowy Tarnowskiej Piotra Litwornia pt. „Liście dębu”. W piątek, 30 listopada 2018 r. o godz. 18:00 w dąbrowskim kinie „Sokół” odbędzie się specjalny pokaz filmu dokumentalnego Piotra Litwornia „Liście dębu”.
W filmie przedstawione są losy naszego miasta i otaczających miejscowości podczas okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945.
Autor filmu jest pasjonatem historii  Powiśla, a szczególnie historii II Wojny Światowej w naszym regionie. W filmie pt. „Liście dębu” udokumentował i opisał jak wyglądała okupacja w naszym powiecie, czym zajmowała się placówka AK w naszym mieście, opisał szlak bojowy Wojska Polskiego pamiętnego września 1939 oraz wiele innych. Wszystko w relacjach naocznych świadków tamtych wydarzeń.
Czytaj dalej

Od pewnego czasu na drogach utrzymują się trudne warunki atmosferyczne – dzień jest krótszy, a opady deszczu i mgła mają wpływ na pogorszenie widoczności. Dodatkowo na śliskość nawierzchni duży wpływ mają spadające z drzew liście. Taka aura stwarza niebezpieczeństwo zarówno dla kierujących jak i dla pieszych. Na mokrej nawierzchni zmniejsza się przyczepność opon, a razem z nią nasze bezpieczeństwo. Tym bardziej Kierowcy powinni jeździć z prędkością dostosowaną do panujących warunków – natężenia ruchu, pogody, stanu nawierzchni. Ważne jest też zachowanie bezpiecznego odstępu od poprzedzającego pojazdu. Czytaj dalej

Sukces ubiegłorocznej edycji wspólnego śpiewania szlagierów polskiej piosenki wszech czasów jest dla Dąbrowskiego Domu Kultury świetnym powodem by po raz drugi zorganizować imprezę pod hasłem „Kochamy nasze – polskie! Zaplanowano ją na niedzielne popołudnie 18 listopada o godz.17:00 w sali kina „Sokół”, dla uczczenia stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
Wspólne śpiewanie prowadzić będzie ze sceny zespół „Filii Dei”, a teksty śpiewanych piosenek będą wyświetlane na ekranie kinowym. Zapraszamy mieszkańców, zaśpiewajmy razem dla Niepodległej!

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 uczciła w piątek 9 listopada 2018 r. Święta Niepodległości na pamiątkę 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości programem artystycznym pod hasłem „ Droga do niepodległości”. Akademia przede wszystkim miała  przypomnieć tamte ciężkie czasy, ale także wzbudzić w nas refleksje.
Szkolna akademia wprowadziła zgromadzonych w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. Zobrazowano w niej sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Jednak największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, stale wychodził z inicjatywą walki za ojczyznę.
Czytaj dalej

Listopadowy wieczór na długo pozostanie w pamięci społeczności szkolnych trzech zaprzyjaźnionych szkół z Gruszowa Wielkiego, Smęgorzowa i Nieczajny Górnej. W Publicznej Szkole Podstawowej w Nieczajnie Górnej uroczyście obchodzono zakończenie międzyszkolnego projektu edukacyjnego „Razem dla Niepodległej”, którego honorowy patronat objęli pan Wiesław Krajewski Poseł na Sejm RP oraz pan Krzysztof Kaczmarski Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej.
Przybyłych gości, nauczycieli, uczniów i ich rodziców powitał  dyrektor szkoły Dariusz Węglowski, który wygłosił przemówienie w imieniu dyrektorów szkół biorących udział w projekcie. Podkreślił ogromne zaangażowanie uczniów, rodziców, pedagogów w przygotowanie obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Zaznaczył, iż działania prowadzone od maja do listopada we wszystkich placówkach miały na celu uświadomienie wychowankom znaczenia takich wartości jak: wolność, patriotyzm, ojczyzna i niepodległość. Wspólne wycieczki, spotkania, zawody, konkursy i gry edukacyjne uwrażliwiały na piękno ojczystej poezji,  pieśni patriotycznych, kształtowały postawy szacunku dla symboli narodowych. Czytaj dalej

Strona 4 z 431« Pierwsza...23456...102030...Ostatnia »