Archiwum kategorii: Aktualności

Sołtys Szarwarku Marta Mędala, Ks. Proboszcz Parafii pw. Andrzeja Boboli Waldemar Patulski, Rada Sołecka, Stowarzyszenie „Szarwark” i jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej serdecznie zapraszają w środę 15 sierpnia br. na Festyn Charytatywny pod hasłem „Wszyscy jesteśmy z Marcinem”. Impreza odbędzie się na stadionie sportowym w Szarwarku i połączona będzie z dożynkami sołeckimi.
Wspólne świętowanie rozpocznie msza św. dożynkowa odprawiona w kościele parafialnym w Szarwarku. Po niej nastąpi przejazd na stadion, gdzie organizatorzy przygotowali liczne atrakcje dla uczestników festynu. W programie wydarzenia będą m.in. koncerty kapeli podwórkowej „Stare Wiarusy” i zespołu disco-polo „Szugirls”, loteria fantowa, strzelnica, dmuchane miasteczko dla dzieci i wiele innych ciekawych propozycji.
Patronat honorowy nad Festynem Charytatywnym „Wszyscy jesteśmy z Marcinem” sprawować będą: Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski i Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski.
Czytaj dalej

W poniedziałek 6 sierpnia br. na sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej wręczone zostały nagrody pieniężne dla trenerów i zawodników sekcji łuczniczej MLKS „Dąbrovia”. Nagrody te Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski przyznał decyzjami z dnia 16 lipca 2018 r. na mocy regulaminu w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/331/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 listopada 2016 roku. Uhonorowano w ten sposób dąbrowskich łuczników i ich szkoleniowców za szczególne osiągnięcia uzyskane w 2017 r.
Nie wszyscy nagrodzeni mogli być obecni na tej uroczystości z powodu trwających zgrupowań i sezonu wakacyjnego. W niektórych przypadkach młodych zawodników, przebywających poza Dąbrową Tarnowską reprezentowali rodzice.
Czytaj dalej

W poniedziałkowy wieczór 6 sierpnia br. na dąbrowskim cmentarzu parafialnym odbył się uroczysty apel pod Pomnikiem Lotników Halifaxa upamiętniający wydarzenia z sierpnia 1944 roku. W ten sposób mieszkańcy Dąbrowy Tarnowskiej oddali hołd Powstańcom Warszawskim z okazji 74 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego oraz bohaterskiej załodze bombowca RAF Halifax JP 276 A, złożonej z 7 lotników alianckich. Apel został zorganizowany wspólnie przez samorządy gminy Dąbrowa Tarnowska i powiatu dąbrowskiego wraz z dąbrowską Parafią NMP Szkaplerznej, którą reprezentował Ks. Senior Zbigniew Szewczyk. Wśród uczestników tego wydarzenia, które prowadził Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, byli: Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski, Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Sarat, Zastępca Burmistrza Stanisław Ryczek, Sekretarz Powiatu Janina Ohratka, radni miejscy i powiatowi, dyrektorzy szkół i lokalnych instytucji oraz przedstawiciele stowarzyszeń m.in. Akcji Katolickiej, Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów i innych organizacji lokalnych. Czytaj dalej

W niedzielę 5 sierpnia br. sołectwo Gruszów Wielki obchodziło dożynki sołeckie. Imprezę zorganizowała rada sołecka z panią sołtys, a zarazem Radną Rady Miejskiej Józefą Taraską. Ważną częścią uroczystości była prezentacja wieńca dożynkowego i ośpiewanie go przez dziewczęcy zespół młodzieżowy przy akompaniamencie zespołu Breviter Band. Podczas tradycyjnego obrzędu dożynkowego sołtys Józefa Taraska przekazała Burmistrzowi Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofowi Kaczmarskiemu bochenek chleba wypieczony z miejscowego zboża, który gospodarz gminy ucałował, a następnie podziękował rolnikom za pracę i trud związany z uprawą gruntów. Czytaj dalej

Zakończono kolejne zadanie inwestycyjne – przebudowę drogi gminnej Morzychnie. Droga została wykonana w technologii betonowej o szerokości 3,5m i długości 200 m. Droga prowadzi do gospodarstwa rolnego. Wykonawcą zadania była firma – Usługi Budowlane Andrzej Włodarczyk z Gruszowa Małego. Koszt wykonania to 75.900,00 zł. Zadanie zostało w całości zrealizowane ze środków własnych gminy. Czytaj dalej

E-Dowód to wielofunkcyjny dokument z warstwą elektroniczną, którego wprowadzenie do powszechnego użytku zapewni narzędzie do bezpiecznej komunikacji obywatela z e-administracją, służbą zdrowia oraz podmiotami komercyjnymi. Nie zmienią się natomiast dotychczasowe funkcje tego dokumentu, ponieważ będzie on tak jak swój poprzednik, potwierdzał tożsamość i obywatelstwo jego posiadacza oraz uprawniał do przekraczania granic niektórych państw. Czytaj dalej

Trwają prace przy budowie chodnika w Nieczajnie Dolnej II etap. W 2017 roku wybudowano pierwszy odcinek chodnika długości 275 m, w bieżącym roku wybudowane zostanie dalsze 170 metrów. Wykonawcą jest firma Usługi Transportowe Grzegorz Wałaszek z Brnika. Koszt prac to 154.611 zł.
Budowa ta to odpowiedź na postulaty mieszkańców Nieczajny. Wpłynie ona zdecydowanie na komfort spacerów i dojścia do kościoła parafialnego oraz bezpieczeństwo pieszych.
Czytaj dalej

W dniu 2 sierpnia 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń „Medal Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” parom małżeńskim z gminy Dąbrowa Tarnowska. Na wniosek Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej i postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medale otrzymało 35 par małżeńskich zameldowanych na terenie gminy, które w 1967 roku zawarły związek małżeński.
Spotkanie rozpoczęło się przemówieniem Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Pana Krzysztofa Kaczmarskiego, który również  złożył Jubilatom  obchodzącym „Złote Gody” życzenia. Następnie przybyłym na uroczystość parom zostały wręczone odznaczenia. Aktu dekoracji dokonali: Burmistrz Pan Krzysztof Kaczmarski wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Panem Jackiem Saratem i Zastępcą Burmistrza Panem Stanisławem Ryczkiem. Wszyscy Jubilaci otrzymali  listy gratulacyjne oraz upominki. Czytaj dalej

Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1073 ze zm. / informuję, że w dniu 31.07.2018r. na wniosek Inwestora: TAURON Dystrybucja S.A. ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków, działającego przez pełnomocnika: Pana Jerzego Pikul, z dnia 29.05.2018r. została wydana decyzja dotycząca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.:  rozbiórka i budowa odcinków sieci napowietrznej nN zasilanych ze stacji TRAS -38 Oleśnica 2 na działkach nr 386/5, 387/2, 387/3, 387/4, 404/9, 410/5, 413/1, 413/2, 413/3, 414/5, 414/6, 415/2, 416/2, 416/4, 416/6, 416/7, 416/8, 417/1, 418/6, 418/7, 418/10, 431 położonych w miejscowości Oleśnica, gmina Olesno, oraz na działkach nr 56/1, 56/6 położonych w miejscowości Dąbrowa Tarnowska- obręb Bagienica, gmina Dąbrowa Tarnowska.  Czytaj dalej

Od sierpnia wnioski o świadczenia dla rodzin, w tym o „Dobry Start” i „Rodzina 500+”, można składać także tradycyjną drogą czyli w wersji papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej. Równolegle trwa składanie wniosków przez internet. 
1 lipca ruszyło składanie wniosków o świadczenia dla rodzin. W tym roku, przez pierwszy miesiąc, wnioski można było składać jedynie przez internet. Wnioski o „Dobry Start” składać można przez portal empatia.mrpips.gov.pl lub bankowość elektroniczną. Wnioski o „Rodzina 500+” dodatkowo można złożyć przez Platforma Usług Elektronicznych ZUS.
Od sierpnia wnioski można składać także w formie tradycyjnej, czyli w MOPSiWR. Można je także wysłać pocztą. Czytaj dalej

26.07.2018 wychowankowie placówki wsparcia dziennego „Jutrzenka” wraz z rodzicami uczestniczyli w jednodniowym wyjeździe integracyjnym do Krakowa. Dzień rozpoczął się od kontroli autobusu przez policjantów z KPP w Dąbrowie Tarnowskiej. Gdy panowie policjanci wystawili protokół stwierdzający pełną sprawność techniczną pojazdu wyruszyliśmy w drogę. W Krakowie czekała na nas już nasza Pani przewodnik Dominika Steclik, z którą zaczęliśmy nasze zwiedzanie od Starego Miasta- spaceru drogą królewską. Pani Dominika opowiadała nam historię murów byłego zamku królewskiego w Krakowie i legendy z nim związane. Powoli zmierzaliśmy naszym spacerem aż do kościoła Mariackiego. Oglądając kościół i jego architekturę słuchaliśmy legend o dwóch budowniczych wierz i gołębiach w akompaniamencie hejnału mariackiego, który rozbrzmiał na krakowskim rynku o godzinie jedenastej. Kolejnym etapem było przejście na Wawel- byłą siedzibę królów polskich, gdzie oglądaliśmy piękną architekturę byłego zamku i trumny dawnych władców naszego kraju aby następnie zobaczyć wzgórze i jamę słynnego smoka wawelskiego, który po dziś dzień zieje ogniem. Pani Dominika opowiadała nam legendę o dzielnym szewczyku Dratewce, który pokonał strasznego smoka.

Dzisiaj, 1 sierpnia przypada 74 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. To największe w najnowszej historii Polski zbrojne wystąpienie zorganizowane przez Armię Krajową rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 r. o godz. 17:00 – godzina W – od jednoczesnego ataku na niemieckie obiekty w wielu dzielnicach stolicy.
Tysiące młodych mieszkańców Warszawy rozpoczęło nierówny bój z hitlerowskim okupantem. Mimo, że często byli słabo uzbrojeni, rzucili wyzwanie najeźdźcy. Była to walka o najwyższe wartości. Taką wartością była wolna Ojczyzna. Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. 1 sierpnia 1944 r. do walki w stolicy przystąpiło ok. 40-50 tys. powstańców. Planowane na kilka dni trwało ponad dwa miesiące. W czasie walk w Warszawie zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wynosiły ok. 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys., wypędzono z miasta, które po Powstaniu zostało niemal całkowicie spalone i zburzone.
Od wielu lat rocznica powstania nie jest tylko świętem warszawskim, ale i ogólnopolskim.
Czytaj dalej

Jak ten czas szybko leci – piątek – 27.07 –  był ostatnim dniem półkolonii, drugiego turnusu. Na „dzień dobry” dzieci uczestniczyły w zajęciach karate, które były prowadzone w j.angielskim, następnie udaliśmy się do Urzędu Miejskiego by odwiedzić Pana Burmistrza. Nie zabrakło także warsztatów florystycznych. Ostanie dwa tygodnie były pełne wrażeń i emocji. W czasie trwania półkolonii poznaliśmy nowych kolegów i nowe koleżanki, nie tylko z Dąbrowy Tarnowskiej i okolicy ale i zza granicy: Irlandii, Kanady i ze Stanów Zjednoczonych – jednym słowem było międzynarodowo. Czytaj dalej

Oddział dla Dzieci zakończył bezpłatne spotkania pod hasłem „Lato w kolorach książek” w ramach corocznej akcji „WAKACJE W BIBLIOTECE”, które odbywały się od 2 do 27 lipca br. od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00-14:00. W zajęciach brały udział dzieci w wieku od 7 do 12 lat i będące użytkownikami biblioteki.
Tegoroczne wakacyjne warsztaty zdominowały… kolory. Barw jak z najpiękniejszej tęczy dzieci szukały w czytanych znanych i mniej znanych bajkach, opowiadaniach i wierszach, by następnie tworzyć kolorowe prace plastyczne z wielorakich materiałów oraz kreować zabawy ruchowe, teatralne, muzyczne inspirowane tymi właśnie czytankami. Czytaj dalej

Rekrutacja uczestników projektu „Wzbogacenie oferty miejskich przedszkoli nr 1 i 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, w tym przystosowanie obiektów dla osób niepełnosprawnych”, RPMP.10.01.02-12-0176/17 odbywać się będzie w okresie od 30 lipca 2018 do 31 sierpnia 2018 roku.
Celem projektu jest upowszechnienie wychowania przedszkolnego wśród dzieci z niepełnosprawnościami oraz wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej Przedszkola nr 1 oraz Przedszkola nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse  edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, ułatwienie rodzicom łączenia życia zawodowego z życiem prywatnym poprzez wydłużenie czasu pracy przedszkoli o godzinę dziennie, jak również podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli. Czytaj dalej

W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2018 r. o godz. 17:00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy emitowany przez syreny alarmowe (odwołanie alarmu – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut).
Jak co roku 1 sierpnia o godz. 17:00 Warszawa, a wraz z nią wiele miejsc w całej Polsce zatrzyma się na chwilę, by wspomnieć heroizm antyhitlerowskiego powstańczego zrywu z 1944 roku. Godzina „W” to kulminacyjny moment obchodów kolejnej rocznicy Powstania Warszawskiego w Polsce. Zatrzyma się ruch uliczny, wielu ludzi przerwie wykonywanie codziennych czynności, by poświęcić tę chwilę na refleksję nad powstańczą ofiarą. Zatrzymajmy się i my.

W miejsce  starego, zniszczonego małego mostku drewnianego, zagrażającego bezpieczeństwu  pojazdów i pieszych powstał  przepust ramowy wbudowany w ciąg drogi gminnej wewnętrznej Brnik Pola. Ponadto wykonano umocnienie dna i skarp potoku Breńka, solidne bariery na przepuście i najazdy.
Wykonawca robót firma FORMERS Sp. z o.o z Zielonek k. Krakowa zakończył prace o miesiąc wcześniej, niż przewidywał harmonogram.
Koszt budowy przepustu  wyniósł 397.044 zł, a zadanie  zostanie sfinansowane w całości ze środków własnych  gminy.
Wybudowany nowy przepust, który znajduje się w ciągu pieszo-jezdnym i pozwala na bezpieczne korzystanie z drogi, którą gmina planuje w następnym etapie ulepszyć nawierzchnią asfaltową. Czytaj dalej

Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, iż od 1 do 31 sierpnia 2018 roku można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego  zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z oryginałami faktur.
Zgodnie z ustawą o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015r. poz. 1340 z późn zm,) zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu, posiadającemu: gospodarstwo rolne, na którym prowadzona jest działalność rolnicza oraz faktury za zakup oleju napędowego. Faktury winny być wystawione imiennie na rolnika.
Przypominamy, iż wnioski winni składać rolnicy którzy w 2018 roku nie wykorzystali całego limitu rocznego w lutym lub będą składać wnioski w sierpniu po raz pierwszy. Czytaj dalej

Związek Strzelecki „Strzelelc” Józefa Piłsudskiego JS 2083 im. Gen. Mariana Kukiela w Dąbrowie Tarnowskiej zaprasza dorosłych i dzieci na bieg z przeszkodami CIABAKA 2018.
Bieg ten, który odbędzie się 5 sierpnia br. na terenie Parafialnego Ośrodka Sportu i Rekreacji (ul. Brata Alberta Chmielowskiego), poświęcony będzie pamięci załogi Halifaxa JP-276A oraz wszystkim którzy polegli w czasie Powstania Warszawskiego. Start o godz. 10:00.
Zawody będą polegać na pokonaniu trasy 2 pętli z przeszkód na długości około 6 km. Przeszkody są dostosowane do takiego stopnia trudności, aby nawet osoby na co dzień niećwiczące mogły je pokonać. Podobnie jak w zeszłym roku, także i teraz została przygotowana krótka trasa dla dzieci. Tradycyjnie na koniec zawodów uczestnicy zostaną poczęstowani pieczoną kiełbaską.

Organizatorzy wyznaczyli opłatę startową w kwocie 10 zł. Czytaj dalej

Trwa realizacja zadania pn. „Modernizacja boiska urazogennego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej w ramach projektu „Małopolskie boiska”. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe Mariusz Partyński z Laskówki Chorąskiej.
Koszt modernizacji to 441.500,00 zł. Na realizację inwestycji Gmina Dąbrowa Tarnowska otrzymała promesę  Samorządu Województwa Małopolskiego na kwotę 194.542,00 zł, która pokryje ok 44 % całej inwestycji. Czytaj dalej

Strona 6 z 420« Pierwsza...45678...203040...Ostatnia »