Archiwum kategorii: Aktualności

W sobotę 30 maja br. Niepubliczna Niepłatna Szkoła Podstawowa z Niepublicznym Niepłatnym z Oddziałem Przedszkolnym w Żelazówce, przy współpracy Rady Rodziców, dyrekcji, nauczycieli i uczniów oraz miejscowej parafii pw. Św Wincentego a Paulo z Ks. Proboszczem Markiem Laskiem zorganizowała Piknik Rodzinny, który licznie zgromadził społeczność szkolną i mieszkańców sołectwa. Motywem przewodnim imprezy było wspólne świętowanie Dnia Matki, Dnia Ojca i Dnia Dziecka.
Uroczystość rozpoczęła Msza Św., w której uczestniczył Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski. Po jej zakończeniu wszyscy udali się na plac parafialny, gdzie odbywały się występy i poczęstunek.
Czytaj dalej

Stowarzyszenie Jednostka Strzelecka Strzelec 3059 Dąbrowa Tarnowska im. Bohaterów Powiśla Dąbrowskiego oraz Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego JS 2083 im. Gen. Mariana Kukiela w Dąbrowie Tarnowskiej wspólnie z Urzędem Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej pragną zaprosić na integracyjny rajd rowerowy „Powiśle na rowerze”. Rajd, w którym może wziąć udział każdy rowerzysta.
Strzelcy zabiorą wszystkich chętnych na zwiedzanie dróg i dróżek gminy Dąbrowa Tarnowska oraz gminy Radgoszcz. Tegoroczna trasa ma długość około 50 km. Rajd jest darmowy dla pierwszych 200 osób dzięki funduszom pozyskanym z PROWENT – Lokalna Grupa Działania.
Czytaj dalej

Jak co roku o tej porze Bractwo Rycerskie „Poczet Bagiennych z Wieżycy” organizuje wyjazdy dla uczniów szkół Powiśla na warsztaty historyczne do Dębna. Tym razem załoga dębińskiego zamku, oddziału Muzeum Okręgowego w Tarnowie, przygotowała w ramach „Bonu Kultury” zajęcia dotyczące czasów sarmackich. Przechodząc od narodzin do śmierci można było zwiedzić znaczną część warowni i poznać dawne obyczaje i obrzędy. Na koniec należało sporządzić własne drzewo genealogiczne.
W pierwszej grupie znaleźli się uczniowie klas czwartych ze szkoły w Oleśnie, którzy zostali pochwaleni przez prowadzących zajęcia pracowników zamkowego muzeum, za wysokie zaangażowanie i aktywność. W drugiej prawie cała szkoła z Pilczy Żelichowskiej. A w kolejnej „Dwójka” z Dąbrowy Tarnowskiej.

Czytaj dalej

W miesiącu maju 2018r. pracownicy socjalni Urszula Lizak i Marek Stafii zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji projektu socjalnego „Czyste powietrze bez smogu” przeprowadzili pogawędki z dziećmi klas V-VII w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej na temat występowania zjawiska zanieczyszczenia powietrza i sposobom przeciwdziałania smogowi. W sumie w  zajęciach wzięło udział 144 uczniów. Tematyka przedstawiona spotkała się z dużym zainteresowaniem, co uatrakcyjniło same zajęcia, uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w dyskusji, zadawali pytania, przedstawiali własne poglądy w tym temacie. Podsumowując 6 dni spotkań, należy stwierdzić, że tematyka zanieczyszczenia powietrza jest bardzo ważna. Natomiast uświadomienie uczniom wagi tego problemu jest istotne nie tylko z punktu widzenia działań profilaktycznych i edukacyjnych ale również jako działalność wychowawcza. Czytaj dalej

12. edycja Gminnego Konkursu Recytatorskiego Literatury Dziecięcej miała wyjątkowy charakter. W roku obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę Dąbrowski Dom Kultury – organizator konkursu zdecydował, żeby uczestnicy – uczniowie klas I-III ze szkół podstawowych recytowali teksty o tematyce patriotycznej. W szranki stanęło 20 dzieci ze szkół: nr 1,2,3 w Dąbrowie Tarnowskiej, Laskówki Chorąskiej, Nieczajny Górnej, Smęgorzowa i Szarwarku.
Jury w składzie: Bogumiła Miodowska-Ćwierz (Przewodnicząca), Katarzyna Bogusz, Paweł Chojnowski podjęło werdykt, przyznając nagrody i wyróżnienia: Czytaj dalej

Na wniosek Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego Gmina Dąbrowa Tarnowska otrzymała dofinansowanie w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Wojewoda Małopolski podjął decyzje o przyznaniu wsparcia finansowego 5 szkołom prowadzonym przez Gminą Dąbrowa Tarnowska. Czytaj dalej

%foto UMDT  %foto UMDT

We współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Dąbrowie Tarnowskiej Oddział dla Dzieci przygotował dla „Leśnych Ludków” i „Motylków” z Przedszkola Publicznego nr 1 w naszym mieście nietypowyPoranek z Bajką”. Przedszkolaki, poznały podczas tego ranka nie bohatera, ale wroga i nieprzyjaciela każdego z nas, młodszego i starszego. Mowa o papierosie. Zajęcia nawiązywały do Światowego Dnia bez Tytoniu (31 maja) i z tej okazji opowiedziano dzieciom dużo o problemie, jakim są papierosy i jak dym papierosowy szkodzi nie tylko palaczom, ale i wszystkim z jego otoczenia, a w dodatku zanieczyszcza środowisko… Czytaj dalej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z póź. zm.) oraz  zał. Nr 3 stanowiącego załącznik  do uchwały Nr XXXIX/555/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej ( Dz. Urz. Woj. Małop.    z 2014 r.,  poz. 2267)  Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski informuje, że Zebranie Mieszkańców Osiedla Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej odbędzie się w dniu 9  czerwca  2018 roku (tj. sobota) o godzinie 1700  w budynku Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Rynek 34  – sala konferencyjna. Czytaj dalej

Boże Ciało czyli Święto Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej w bieżącym roku wypadła w ostatni dzień maja. W naszym mieście uroczystość rozpoczęła się Mszą św. o godz.9:30 sprawowaną w kościele NMP Szkaplerznej. Mszy św. przewodniczył Proboszcz Parafii NMP Szkaplerznej ks. Stanisław Cyran w koncelebrze z ks. Krzysztofem Franczakiem. Okolicznościową homilię nawiązującą do hasła tego wielkiego katolickiego święta: „zagrody nasze widzieć przychodzi i jak się jego dzieciom powodzi” wygłosił ks. Marek Zembura. Po Mszy św. ze świątyni wyruszyła procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy polowych ulicami; Zamkową, Grunwaldzką, Rynek, Jagiellońską, św. Jana, Joselewicza, Rynek i ponownie Grunwaldzką i Zamkową do Kościoła Parafialnego. Na trasie tej, jak co roku ołtarze zostały przygotowane przez Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Chór Parafialny, Starostwo Powiatowe oraz Cech Rzemiosł Różnych. Czytaj dalej

Drogie Dzieci,

Dzisiaj obchodzimy Wasze ulubione święto – Dzień Dziecka! Z tej okazji pragniemy złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności i spełnienia Waszych dziecięcych marzeń.
Niech uśmiech towarzyszy Wam każdego dnia, a wszyscy dorośli traktują Was z życzliwością. Starszym dzieciom życzymy rozwagi i bezpieczeństwa przy zdobywaniu nowych doświadczeń odkrywania świata i stopniowego wchodzenia w dorosłość.
Z
achowajcie swoje szczere serca i młodzieńczą ufność i bądźcie radością i dumą dla swoich rodziców, dziadków, opiekunów i nauczycieli. Życzymy również jak najwięcej zabawy oraz najlepszych ocen w szkole.

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski
Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowskiej Tarnowskiej
Zastępca Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Ryczek
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej
Czytaj dalej

Na wtorkowej sesji 29 maja 2018 r. Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej podjęła uchwałę w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu  Gminy  Dąbrowa Tarnowska  za  rok 2017 oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Dąbrowy Tarnowskiej z tytułu wykonania budżetu  Gminy za 2017 r. Już po raz czwarty Burmistrz  Krzysztof Kaczmarski przedstawił Radzie Miejskiej sprawozdanie z  pracy na rzecz wszystkich  mieszkańców   Gminy Dąbrowa Tarnowska. Sprawozdanie z wykonania budżetu i sprawozdanie finansowe za rok 2017 zostały dostarczone radnym  w ustawowym terminie i były przedmiotem obrad wszystkich stałych komisji Rady Miejskiej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej, która  udzieliła pozytywnej opinii w tej sprawie.   Czytaj dalej

We wtorek 29 maja 2018 r. odbyła się XLII sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. Obrady prowadził Jacek Sarat – Przewodniczący Rady Miejskiej. Wiodącym tematem sesji było rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska za rok 2017 oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi Dąbrowy Tarnowskiej.
Na wstępie Burmistrz Krzysztof Kaczmarski omówił sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2017 r. Przewodniczący Komisji ds. Budżetu, Strategii i Rozwoju Gminy Marcin Grabka przedstawił opinię Komisji dotyczącą sprawozdania. Z kolei Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Buśko  przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska za 2017 r. Burmistrzowi Dąbrowy Tarnowskiej.
Czytaj dalej

W sobotę 26 maja 2018 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II „Rodzinnie, zdrowo i sportowo” odbył się IV Piknik Rodzinny zorganizowany przez dyrekcję, nauczycieli, rodziców i prywatnych sponsorów. Hasło tegorocznego pikniku brzmiało: „Rodzinne, zdrowo i sportowo”.
Bogaty program pikniku oraz wspomnienie ubiegłorocznej imprezy sprawiło, że szkoła i boisko szkolne wypełniło się tłumem ludzi. Na zaproszenie społeczności szkolnej odpowiedzieli emerytowani nauczyciele, samorządowcy, w tym Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, Zastępca Burmistrza Stanisław Ryczek, Przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Sarat, oraz dyrektor Dąbrowskiego Domu Kultury Paweł Chojnowski. Na gości czekało mnóstwo atrakcji. W szczególności zadbano o promocję zdrowego stylu życia, w tym zdrowej żywności, która zwracała uwagę różnorodnością smaków i barw. Nad atmosferą imprezy czuwała Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 Dorota Długoń wraz z gronem pedagogicznym.
Czytaj dalej

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej i Dąbrowski Dom Kultury wspólnie zapraszają na koncert Jana Wojdaka. Impreza plenerowa odbędzie się w niedzielę 3 czerwca br. o godz. 17:00 na placu przed hotelem „Cristal Park” w Dąbrowie Tarnowskiej. Swoje „Tęczowe piosenki” artysta zaśpiewa z okazji Dnia Dziecka.
Wydarzenie realizowane jest z projektu „Z Gwiazdami… nie tylko zaczytani” II edycji Budżetu Obywatelskiego Marszałka Województwa Małopolskiego.
Czytaj dalej

Stowarzyszenie Run Team  Dąbrowa Tarnowska zaprasza w najbliższą niedziele 3 czerwca 2018 roku o godzinie 14:00 na IV edycję Biegu „Przybij 5tke” z profesjonalnym pomiarem czasu. Organizatorzy zapewniają również okolicznościowe medale i puchary
W tegorocznej edycji dystans biegu wynosi 6 km, a jego trasa ma zróżnicowane podłoże i przebiega po ścieżkach i drogach leśnych, polnych, asfaltowych.
Dla najmłodszych przygotowano krótko dystans biegowy – 200m.Dochód z biegu pozyskany w formie opat startowych uczestników zostanie w całości przekazany jako darowizna na rzecz Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń”. Bieg jest imprezą towarzyszącą Rodzinnemu Piknikowi Integracyjnemu.

Czytaj dalej

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” oraz Dąbrowski Dom Kultury zapraszają już w najbliższą niedzielę 3 czerwca br. na Rodzinny Piknik Integracyjny pod patronatem Posła na Sejm RP Wiesława Krajewskiego, Starosty Dąbrowskiego Tadeusza Kwiatkowskiego oraz Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego. Piknik, tak jak w poprzednich latach odbędzie się na terenie Centrum Konferencyjno-Sportowego przy ul. Sportowej 4 w Dąbrowie Tarnowskiej. Rozpoczęcie zaplanowano na godz. 14:00.
W programie imprezy przewidziano występy uczniów lokalnych szkół oraz przedstawienie teatralne podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy, tańce i konkursy, dużo smacznego jedzenia, grill, losowanie. Doświadczeni organizatorzy zapewniają wspaniałą rodzinną atmosferę.
Dochód z pikniku zostanie przeznaczony na rehabilitację osób niepełnosprawnych. Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy i pomocy podopiecznym Stowarzyszenia  na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń”.
Czytaj dalej

Oddział dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej włącza się w IV wydanie ogólnopolskiej akcji „Noc Bibliotek” pod hasłem „RzeczpospoCzyta” i zaprasza dzieci w wieku 8-12 lat na niezwykłe, nocne spotkanie… W sobotę 9 czerwca br. o godz. 20:00 wspólnie „wyruszymy” na wyprawę tropem najsprytniejszych detektywów, a kierunek działania wskazywać będzie Dariusz Rekosz – pisarz, animator kultury i autor słuchowisk radiowych. Spotkanie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej wypełnią tajemnicze szyfry, zakodowane łamigłówki i zagmatwane opowieści. Będzie to nadzwyczajna „Noc Detektywów”, pełna dobrej zabawy… aż do rana. Chętni będą mogli zakupić książki Dariusza Rekosza. Bliższe informacje pod nr tel. 14 655 93 03 wew. 17 lub bezpośrednio w Oddziale dla Dzieci. Obowiązują zapisy, a liczba miejsc jest ograniczona. Czytaj dalej

Już niedługo wakacje. Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej przy współpracy z Publiczną Szkoła Podstawową nr 2 im. Mikołaja Kopernika organizuje półkolonię dla dzieci pod nazwą „Wakacyjny kogel – mogel”, która odbędzie się w dwóch turnusach w okresie 2 – 27 lipca 2018 r. (I turnus: 2 – 13 lipca oraz II turnus: 16 – 27 lipca 2018 r.) W związku z tym, że ilość miejsc jest ograniczona liczyć się będzie kolejności zgłoszeń. Pierwszeństwo w przyjęciu na półkolonię będą mieć dzieci, których rodzice pracują.
Koszt to 300 zł / osobę – czyli 30 zł dziennie. Całkowity koszt to 400 zł z czego 100 zł dofinansowane jest z budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska.
Półkolonia letnia zapewni dzieciom wypoczynek po trudach rocznej pracy w szkole, dostarczy wrażeń i nowych umiejętności, rozwinie ich artystyczne zdolności, kreatywność, poprawi ich zaradność życiową oraz umiejętność współżycia w grupie. Liczne zajęcia artystyczne, sportowe, edukacyjne i przygodowe zaciekawią każde dziecko, a wykwalifikowana kadra pedagogiczna zadba o bezpieczeństwo i komfort dzieci, które powrócą do domów zmęczone, ale zadowolone i bogatsze w nowe doświadczenia i umiejętności. 

Czytaj dalej

W niedzielę 27 maja br. dzięki uprzejmości Ks. Proboszcza  Józefa Szczęśniaka w Kościele Parafialnym pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Gruszowie Wielkim w ramach projektu „Z gwiazdami…nie tylko zaczytani”  II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego wystąpił Tomek Kamińskiwokalista, skrzypek, tekściarz, współtwórca zespołu Nocna Zmiana Bluesa, z którym grał  i śpiewał przez 15 lat. W roku 1999 ukazał się pierwszy album z siedmiu, jak dotąd solowych płyt muzyka, zawierający jego najbardziej znany utwór „Ty tylko mnie poprowadź”. Licznie zgromadzone w budynku Kościoła Parafialnego w Gruszowie Wielkim audytorium z wielkim entuzjazmem przyjęło artystę wraz z towarzyszącymi mu muzykami: Maciejem Olesińskim – gitara oraz Marcinem Grabowskim – kontrabas. Czytaj dalej

Strona 7 z 413« Pierwsza...56789...203040...Ostatnia »