Archiwum kategorii: Aktualności

Z okazji Dnia Sołtysa chcemy złożyć wszystkim sołtysom naszych sołectw i oraz przewodniczącym rad osiedlowych najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności i wytrwałości w pracy na rzecz swoich społeczności lokalnych.
Dzisiejsze święta ma charakter ogólnopolskie i jest wyrazem uznania dla roli sołtysów i pracy samorządowej sołectw.
Obserwując działania sołtysów 12 sołectw Gminy Dąbrowa Tarnowska i przewodniczących 3 rad osiedlowych doceniamy ich znaczenie dla poprawy jakości życia na wsi i zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich. Za to wszystko, jak również za codzienny trud serdecznie dziękujemy dziękujemy. Życzymy dalszej wytrwałości w codziennych działaniach na rzecz sołectw, osiedli i całej gminy.

Krzysztof Kaczmarski – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej
Stanisław Ryczek – Zastępca Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej
Jacek Sarat– Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej
Czytaj dalej

Dnia 6 marca 2018 roku została zawarta umowa dotycząca wykonania zadania pt. „Termomodernizacja hali łuczniczej w Dąbrowie Tarnowskie”j w ramach zadania budżetowego – Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska. Wykonawcą inwestycji będzie Zakład Remontowo-Budowlany, który reprezentuje Stanisław Nowak. Wartość inwestycji wynosi 1 580 550,00 zł. z czego unijne dofinansowanie to ponad 500 tysięcy zł. Termomodernizacja Hali Łuczniczej potrwa do 30 września bieżącego roku. Czytaj dalej

Do małopolskich organizacji pozarządowych skierowany jest nowy konkurs ogłoszony właśnie przez zarząd województwa. Jego celem jest utworzenie i prowadzenie sieci Marszałkowskich Ośrodków Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, czyli miejsc kreujących postawy obywatelskie i wzmacniających potencjał małopolskich NGO. Sieć ma liczyć 5 subregionalnych ośrodków, które obejmą swoim zasięgiem całą Małopolskę. Termin zgłaszania ofert upływa 27 marca br.
Głównym celem Marszałkowskich Ośrodków Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego będzie rozwój potencjału małopolskich organizacji pozarządowych oraz wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego na terenie Województwa Małopolskiego.

Jak podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w styczniu 2018 r. z urlopów rodzicielskich skorzystało 176,2 tys. osób (w tym 1,3 tys. mężczyzn).
Po narodzinach dziecka rodzice mogą skorzystać z dwóch rodzajów płatnego urlopu. Są to: urlop macierzyński i urlop rodzicielski. Dodatkowo tylko mężczyznom przysługują 2 tygodnie pełnopłatnego urlopu ojcowskiego. W styczniu skorzystało z niego 14,9 tys. mężczyzn. Dwutygodniowy urlop ojcowski przysługuje ojcom dzieci niezależnie od urlopu rodzicielskiego. Mogą wykorzystać go w ciągu 2 lat od narodzin dziecka. Urlop ojcowski można podzielić na dwie części i skorzystać z niego w dowolnie wybranym przez siebie momencie, uwzględniając wiek dziecka.
Czytaj dalej

Oddział dla Dzieci w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej zachęca zorganizowane grupy dzieci w różnym wieku do „zabawy w teatr” z elementami języka migowego. Wielka wyobraźnia dzieci, potrzeba ruchu i twórczości wykorzystywana będzie podczas m.in. : autoprezentacji, zabaw pantomimicznych, krótkich inscenizacji z nietypowymi lalkami teatralnymi, układów choreograficznych, prostych scenek dramowych w oparciu o bajki i wiersze znanych autorów polskich. Dzieci będą nie tylko widzami, ale głównie aktorami, lalkarzami, animatorami, a dodatkowo w tę zabawę z tekstem literackim wplecione zostaną elementy języka migowego. Wszystko po to, aby pokazać zalety komunikacji pozawerbalnej, ćwiczyć precyzję ruchu, gestykulację, koordynację… I oczywiście będzie dużo czytania, czytania i czytania. Czytaj dalej

Do 30 marca br. lokalne organizacje społeczne i aktywni mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły na inicjatywy poprawiające życie w ich lokalnym otoczeniu. Projekty mogą dotyczyć edukacji, promocji zdrowego stylu życia, rewitalizacji przestrzeni miejskich, aktywizacji osób starszych, działań na rzecz zwierząt i środowiska naturalnego, pielęgnowania lokalnych tradycji lub innych obszarów, na które zaangażowani mieszkańcy chcieliby zwrócić uwagę. Pomysły można zgłaszać za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie: https://pomagamy.tesco.pl/ Czytaj dalej

Święta Wielkanocne rozpoczną się już za trzy tygodnie. Niebawem zaczną się stosowne do nich przygotowania. W tym czasie, wielu mieszkańców Dąbrowy Tarnowskiej oraz instytucji i stowarzyszeń będzie przypominać sobie wielkanocne zwyczaje i tradycje oraz tworzyć wielkanocne ozdoby. Atmosferze nadchodzących Świąt służyć będzie także Dąbrowski Kiermasz Wielkanocny zaplanowany na 23 marca 2018 roku od godz. 9:00 do godz. 16:00. Tak jak w ubiegłym roku, plac przed Urzędem Miejskim zapełni się wielkanocnymi kramami.
Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski wraz z załogą Urzędu Miejskiego już dziś serdecznie zapraszają na to już tradycyjne przedświąteczne wydarzenie.
Czytaj dalej

Koncert „Nasza Niepodległa” zorganizowany przez Dąbrowski Dom Kultury, pod patronatem honorowym Wiesława Krajewskiego – Posła na Sejm RP oraz Krzysztofa Kaczmarskiego – Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej w dwóch odsłonach (dla młodzieży szkolnej z obu zespołów szkół ponadgimnazjalnych, oddziałów gimnazjalnych PSP nr 2 i otwarty dla mieszkańców) zobaczyło ponad 240 widzów.
Wystąpili w nim artyści Filharmonii Krakowskiej i Stowarzyszenia „Passionart” (soliści: Agata Drobniak, Żaneta Wierzgacz, Mateusz Prendota, Maciej Drużkowski, Męski Zespół Wokalny, sekcja rytmiczno-instrumentalna: pianino, gitara basowa, gitara elektryczna, instrumenty perkusyjne). Dyrygował Marcin Wróbel, pomysłodawcą i twórcą ciekawego montażu pieśni oraz prezentacji multimediów był Mateusz Prendota.
Czytaj dalej

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej – Krzysztof Kaczmarski wraz z Eko – doradca Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej – Szymonem Lichorobiec zapraszają uczniów i przedstawicieli szkół biorących udział w ramach konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pt. „Walka super bohatera ze smogiem na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska” na ogłoszenie wyników konkursu 12 marca 2018 r., o godzinie: 12:00 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej (pokój nr. 21). Czytaj dalej

Pasjonat historii  i dziennikarz – Marek Kołdras zaprosił miłośników kultury na wybitną ucztę audiowizualną w postaci projekcji trzech filmów zrealizowanych przez jego studio.pl. Wśród nich był „Chrzest Południa”realizowany przez i z udziałem Pocztu Bagiennych z Wieżycy Wojciecha Maniaka. „Chrzest Południa” to dzieje chrystianizacji w Małopolsce, świadczące o jej chrzcie wyprzedzającym o kilkadziesiąt nawet lat działania Mieszka I.
Były także: „Operacja 15”  – I wojna światowa we wschodniej Małopolsce, bitwa gorlicka oraz „Zaraz wracam Zbigniew „Bruno” Szulc”  – historia  jednego z największych brzeskich artystów XX wieku.
„Filmowy wieczór z historią regionu” zorganizowały wraz z reżyserem Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna.
Czytaj dalej

Dyrektorzy delegatur Krajowego Biura Wyborczego w całej Polsce przyjmują zgłoszenia od osób, chcących pełnić funkcję urzędnika wyborczego. Uchwałę w tej sprawie podjęła Państwowa Komisja Wyborcza.
Na zgłoszenia kandydaci mają 21 dni od dnia opublikowania na stronie internetowej właściwej delegatury informacji o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń.

Kandydaci na urzędnika wyborczego składają zgłoszenia do dyrektora delegatury właściwej dla gminy, w której mają wykonywać funkcję. W przypadku kandydatów z naszej gminy, zgłoszenia składane mają być do Krajowego Biura Wyborczego w Tarnowie.

Druga edycja Budżetu Obywatelskiego zagości na dobre w 3 gminach regionu: w Dąbrowie Tarnowskiej, Radłowie i Żabnie. Po zwiastunie jakim był „Show dla dzieci” w wykonaniu animatorów z dębickiego „Studia Fama” prowadzony w Miejskiej Bibliotece Publicznej w czasie ferii zimowych, przyszedł czas na wydarzenie uświetniające obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet. W sali kinowej Dąbrowskiego Domu Kultury w czwartkowe popołudnie 15 marca o godz.17:00 wystąpią Andrzej Sikorowski i Jacek Królik.
Wstęp na koncert jest wolny, organizatorzy zachęcają do wcześniejszego przybycia celem zajęcia lepszych miejsc. Nie gwarantują wszystkim chętnym miejsc siedzących. Czytaj dalej

Drogie Panie,

Z okazji Waszego Święta pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, spełnienia marzeń i wszelkiej pomyślności. Niech zadowolenie, satysfakcja i pogodny uśmiech towarzyszą Wam w życiu osobistym i zawodowym, nie tylko od święta, ale każdego dnia. Niech nigdy nie opuszcza Was piękno i dobro, które uosabiacie.
Chcemy dziś podkreślić rolę jaką odgrywają kobiety we współczesnym świecie i w społecznościach lokalnych. Wasza obecność jest niezbywalna w każdej dziedzinie życia i mamy nadzieję, że fakt ten staje się coraz bardziej doceniany.

Krzysztof Kaczmarski – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej
Stanisław Ryczek – Zastępca Burmistrza
Jacek Sarat – Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej

Czytaj dalej

26 lutego br. sześciolatki z Publicznego Przedszkola Nr 1 odwiedziły mury Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika na ul. Zaręby. Spotkanie miało podwójny charakter. Dzieci uczestniczyły w zajęciach tematycznych. Każda z grup poznawała tajniki tworzenia filmu korzystając z urządzeń IT oraz piekła drożdżowe bajgle, a także ozdabiała czekoladowe mufinki. Tuż po godzinie 10:00 Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 Anna Fido powitała przyszłych pierwszoklasistów oraz zaprosiła na cykl zajęć. Sześciolatkom zaoferowano nowoczesny program kształcenia informatycznego, praktyczne zajęcia prowadzone m.in. przy użyciu tabletów. Czytaj dalej

W Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej podziwiać można reprodukcje obrazów malarzy różnych epok, którzy uwiecznili na płótnie wizerunki kobiet. Ekspozycja o kobietach z okazji ich święta zawiera albumy dotyczące ewolucji sztuki przez kolejne pokolenia, a wśród nich różne postacie żeńskie. Zwiedzający zapoznać mogą się z twórczością m.in. Leonarda da Vinci, Michała Anioła, Francesco Goi, jak i również naszych polskich malarzy takich jak: Stanisław Wyspiański, Jacek Malczewski czy Stanisław Ignacy Witkiewicz.
Reprodukcje szkiców, obrazów i rzeźb pozwalają widzowi poznać spojrzenie artystów na kobietę jako obiekt natchnienia. Czasami jest ona demoniczna, w innym wypadku anielsko piękna. Nie brakuje również wizerunków zdeformowanego kobiecego ciała w przypadku niektórych artystów. Kolekcji towarzyszą wiersze znanych poetów, których tematyką jest oczywiście kobieta. Do zwiedzania wystawy zapraszamy w godzinach pracy MBP do 31 marca 2018 r. Serdecznie zapraszamy!
Czytaj dalej

W marcu w kilkudziesięciu miejscowościach Małopolski będzie można spotkać się z doradcą zawodowym i uzyskać szansę na otrzymanie 87% dofinansowania do szkoleń w formie bonów w ramach projektu „Kierunek Kariera”, realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Bony i usługi doradztwa zawodowego (Bilans Kariery) są przeznaczone dla osób pracujących (zatrudnionych na umowę o pracę, na podstawie wyboru, mianowania, powołania lub spółdzielczej umowy o pracę – w rozumieniu Kodeksu pracy, a także na umowę zlecenie lub umowę o dzieło; prowadzących wyłącznie jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniają pracowników. Skorzystać mogą także rolnicy, którzy nie są osobami bezrobotnymi, opłacają składki w KRUS i poświęcają czas na prowadzenie gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowały żadnej sprzedaży lub usług i nic nie wyprodukowały. Beneficjentami projektu mogą być także obcokrajowcy, którzy posiadają dokument upoważniający ich do pobytu oraz świadczenia pracy na terenie RP), niezależnie od miejsca wykonywania pracy. Czytaj dalej

Uczniowie klasy III e Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika z rodzicami oraz wychowawczynią p. Justyną Wajdą wybrali się pod koniec lutego na wyjazd integracyjno-rodzinny do Krynicy Zdrój. W wyjeździe uczestniczyła grupa 40 osób, która została zakwaterowana w Pensjonacie Tryumfy.
Pierwszym punktem wycieczki była Góra Parkowa- szczyt o wysokości 741 m n.p.m. znajdujący się w samym sercu Krynicy, nad Deptakiem. Jest to niezwykle urokliwe miejsce, gdzie dzieci wraz z rodzicami ponad godzinę zabawiły się na tamtejszej ślizgawce korzystając ze śnieżnych skuterów. Wieczorem wszyscy udali się na łyżwy. Po kolacji miał miejsce  wieczorem integrujący rodziny. Zabawa była wyśmienita.
Czytaj dalej

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr2 w Dąbrowie Tarnowskiej zaprasza 5 kwietnia 2018 na XI Międzyszkolną Grę Miejską, pn. „Powiatowa Droga do Niepodległości”.
Tegoroczna gra terenowa, którą proponujemy młodzieży już po raz jedenasty, wpisuje się w obchody stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Obejmuje kilka ścieżek edukacyjnych: obywatelską, patriotyczną, regionalną, oraz edukację dla bezpieczeństwa.
Gry miejskie to nowy, niepowtarzalny rodzaj rozrywki. Kilkuosobowe zespoły uczestników rywalizują między sobą starając się wykonać zadania w jak najkrótszym czasie. Liczą się: szybkość działania, kojarzenie faktów i miejsc, skuteczna praca zespołowa, orientacja w terenie i odrobina sprytu. Gra przystosowana do warunków dąbrowskich jest specyficzną wersją gry miejskiej – zakłada rozrywkę w myśl zasady: „ucz się grając – graj ucząc się”. Uczestnicy otrzymują kartę startową i ruszają w teren, by rozwikłać przedstawione zagadki. Ciekawym elementem gry będzie surwiwal militarny.
Czytaj dalej

W poniedziałek 5 marca br. w Dąbrowie Tarnowskiej gościła sędzia Anna Maria Wesołowska, znana z programu telewizyjnego o tematyce prawnej oraz z zaangażowania w edukację prawną dzieci i młodzieży. W siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny Anna Maria Wesołowska prowadziła dwa wykłady dotyczące praw i obowiązków dziecka w rodzinie oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Pierwszy z nich skierowany było do nauczycieli, pracowników opieki społecznej i instytucji zapewniających wsparcie rodzinom, a drugi do rodziców i wszystkich chętnych.
Spotkania prowadziła Dyrektor MOPSiWR Katarzyna Hałun. Niezwykłego gościa w Dąbrowie Tarnowskiej powitał Burmistrz Krzysztof Kaczmarski.
Czytaj dalej

Zbierający bardzo przychylne recenzje krytyków i cieszący się dużym zainteresowaniem oraz dobrą frekwencją w całej Europie, także w polskich kinach artystycznych spektakl teatralny wprost z londyńskiego West Endu będą mogli zobaczyć widzowie Kina „Sokół” w Dąbrowie Tarnowskiej w niedzielny wieczór 11 marca (początek o godz.19:00) w ramach retransmisji (cykl National Theatre Live).
To trzecia, w historii dąbrowskiego kina cyfrowego, po „Makbecie” i „Cyrano de Bergerac”, propozycja teatralna na najwyższym światowym poziomie. W tym najnowszym przedstawieniu, wyreżyserowanym przez Benedicta Andrewsa („Tramwaj zwany pożądaniem”) występują: Sienna Miller („Snajper”),
Jack O’Connell („Tulipanowa gorączka”) i Colm Meaney („Liberator”, „Palący problem”). Kinomani na pewno pamiętają kultowy film z Elizabeth Taylor i Paulem Newmanem. Teraz obejrzą inscenizację z Narodowego Teatru w Londynie!
Czytaj dalej

Strona 7 z 401« Pierwsza...56789...203040...Ostatnia »