Archiwum kategorii: Aktualności

We wtorek 14 sierpnia 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej przekazana została dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej na zakup klimatyzatorów. Kwota dotacji wynosi 10 000 zł. Przy podpisywaniu umowy Gminę Dąbrowa Tarnowska reprezentował Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Małgorzaty Bąby, a dąbrowska policje reprezentował Komendant Powiatowy Policji nadkom. Mirosław Strach.
Zakup klimatyzatorów poprawi komfort pracy pracowników mundurowych i cywilnych komendy w naszym mieście.
Czytaj dalej

We wtorek 14 sierpnia br. Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski podpisał umowę na przeprowadzenie gruntownej termomodernizacji byłej szkoły podstawowej w Sutkowie, będącej obecnie siedzibą Ośrodka Rewalidacyjno Wychowawczego w Sutkowie. Wykonawcą zadania będzie wyłoniona w przetargu nieograniczonym Firma Remontowo -Budowlana „Matyld-Bud” z Oleśnicy w województwie świętokrzyskim, którą przy podpisaniu umowy reprezentował właściciel, Pan Wojciech Sadowski.
W ramach prac wykonane zostaną m.in.: roboty przygotowawcze, wymiana okien i drzwi, ocieplenie ścian, ocieplenie stropu oraz roboty wykończeniowe. Czytaj dalej

Obchodzimy dziś 98. rocznicę bitwy warszawskiej, nazywanej także „cudem nad Wisłą”, która przesądziła o losach wojny polsko-bolszewickiej. Bitwa trwała od 13 do 25 sierpnia 1920 r. i rozegrana została na przedpolach Warszawy, na przestrzeni 450 kilometrów. W wyniku tych działań wojska polskie pokonały Armię Czerwoną i od tego momentu szala zwycięstwa w wojnie przechyliła się na polską stronę. Przebieg bitwy był dramatyczny i przypominał batalię o Paryż sześć lat wcześniej w czasie I wojny światowej, określanej jako „cud nad Marną”. Bitwa, która ocaliła stolicę Francji przed Niemcami zainspirowała nazwę „cud nad Wisłą”, której po raz pierwszy w debacie publicznej użył Wincenty Witos. Porównanie to nabrało konotacji religijnych, gdyż zwycięstwo nad Armią Czerwoną miało miejsce 15 sierpnia, w dniu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Królowej Korony Polski. Obecnie dzień 15 sierpnia w Polsce łączy obchody święta liturgicznego ze Świętem Wojska Polskiego. Jest to dzień ustawowo wolny od pracy. Czytaj dalej

Na podstawie art. 11d ust. 5 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r.  poz. 1250  z  późn. zm.) oraz art. 49, art. 61 § 1, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm.), Starosta Dąbrowski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 30 maja 2018r. /data wpływu 30 maja 2018r./ Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z siedzibą: ul. Rynek 34, 33-200 Dąbrowa Tarnowska w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „ODBUDOWA I BUDOWA ULICY CZERNIA OD ULICY WITOSA W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ”. Czytaj dalej

Stowarzyszenie Kobiet Wsi Nieczajna współrealizowało projekt „Cykl warsztatów kultury: taniec, kulinaria i zdobnictwo ludowe”, na który  grant z Lokalnej Grupy Działania w Mielcu pozyskało Stowarzyszenie Kobiet Wsi  Smęgorzów, który obejmował cykl trzech spotkań w wymiarze łącznie 12 godzin  o charakterze warsztatów kulinarnych.
Szkolenie, w którym uczestniczyły panie ze Stowarzyszenia oraz jego sympatyczki odbyło się w Domu Ludowym w Nieczajnie Górnej. W ramach każdego z trzech spotkań szkoleniowych przygotowywano cztery potrawy: zupę, zestaw sałatkowy, danie ciepłe i deser.  W czasie warsztatów panowała bardzo miła i koleżeńska atmosfera. Panie miały możliwość wymienić się sprawdzonymi przepisami oraz swoim doświadczeniem kulinarnym.
Czytaj dalej

Trwają prace przy odbudowie drogi gminnej „Podlesie” w Szarwarku. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Mielcu. Wykonywane są prace ziemne oraz wzmocnienie i podbudowa drogi. Koszt zadania szacowany jest na 350 623,49 zł.
Wyremontowany odcinek drogi pozwoli poprawić komfort i bezpieczeństwo użytkowników drogi. Czytaj dalej

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie rozpoczęła realizację Projektu „Moja praca” i serdecznie zaprasza do wzięcia w nim udziału. Celem Projektu jest poprawa sytuacji, poprzez aktywizację społeczną i zawodową, osób po 30. roku życia pozostających bez pracy, tj. bezrobotnych/biernych zawodowo. Do wzięcia udziału w Projekcie szczególnie zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami oraz 50+. Wszelkie formy wsparcia uczestników projektu są bezpłatne.
Czytaj dalej

Do 2 października można dołączyć do akcji „BohaterON – włącz historię!” – ogólnopolskiej kampanii, której celem jest upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im bezpłatnych kartek dystrybuowanych na terenie całego kraju.
Kartki w wersji tradycyjnej są dostępne nieodpłatnie na stacjach paliw PKN ORLEN, w placówkach Poczty Polskiej, wybranych punktach LOTTO, samolotach LOT, w wybranych biurach sprzedaży LOT i LOT TRAVEL oraz w check-inach LOT na lotniskach, w muzeach, m.in: Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum II Wojny Światowej, Muzeum Historii Polski.
Czytaj dalej

Zakończono zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej w Sutkowie za szkołą”. Wykonawcą robót była firma Kompleksowe Utrzymanie Dróg Mariusz Biedroński. Wykonane są roboty ziemne, wyrównano i wzmocniono podbudowę, wykonano nawierzchnie mineralno- bitumiczną wraz z poboczami. Wyremontowany odcinek drogi pozwoli na poprawę komfortu jazdy, estetyki wsi oraz bezpieczeństwa mieszkańców.
Koszt całej inwestycji to 64.464,93 zł i został on sfinansowany ze środków budżetu gminy.
Czytaj dalej

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej prosi o wyrażenie opinii mieszkańców Naszej Gminy, a w szczególności mieszkańców miejscowości Nieczajna Górna i Nieczajna Dolna dotyczącej rozbudowy Publicznego Przedszkola.
Uwzględniając składane do tutejszego urzędu wnioski związane z potrzebą dobudowy sali dydaktycznej przedszkola w Nieczajnie Górnej, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej zlecił firmie „LIGMA projektowanie architektoniczne” z siedzibą w Krakowie przygotowanie projektu rozbudowy przedszkola z uwzględnieniem nowej sali dydaktycznej, sanitariatów oraz pomieszczeń administracyjnych i szatniowych. Projektanci przedstawili dwie wersje architektoniczne rozbudowy obiektu.
Prosimy Państwa niniejszą sondą o wyrażenie opinii, która z wersji jest ładniejsza i bardziej odpowiada specyfice lokalizacji w nawiązaniu do sąsiadujących obiektów oświatowych. Czytaj dalej

Zakończono prace przy budowie łącznika od ulicy Sucharskiego do ulicy Wyszyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej. Wykonawcą robót była firma Kompleksowe Utrzymanie Dróg Mariusz Biedroński. Wykonane są roboty ziemne, kanalizacja opadowa oraz stabilizacja gruntu.
Wybudowany odcinek drogi pozwoli rozładować ruch kołowy w tym rejonie, szczególnie przy włączeniu do ulicy Sucharskiego i ulicy Grunwaldzkiej. Na nowy odcinek drogi można wyjechać bezpośrednio z parkingu przy CH „Dąbrowiak”. Jest to również objazd dla dojazdu do szpitala powiatowego  i Olesna. Czytaj dalej

Piknik Rodzinny wsi Morzychna, który odbył się w sobotę 4 sierpnia br. był pierwszym w historii tego sołectwa. Na spotkanie przybyło wiele osób, w tym mieszkańcy wsi, ale też sąsiednich miejscowości.
Przybyłych gości powitała sołtys Morzychny, a zarazem Radna Rady Miejskiej Bernadetta Mrówka. Zaproszenie na familijną imprezę przyjęli: Proboszcz Parafii Oczyszczenia NMP w Odporyszowie Janusz Oćwieja, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej Jacek Sarat, Zastępca Burmistrza Stanisław Ryczek oraz dziennikarka Kuriera Dąbrowskiego dr Urszula Skórka.
Czytaj dalej

W poniedziałek 6 sierpnia 2018 r. odbyła się XLIV sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. Obrady prowadził Jacek Sarat – Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. Po przyjęciu porządku obrad i protokołów z  ostatniej sesji radni złożyli szereg wniosków, pytań i interpelacji dotyczących bieżących spraw  naszej lokalnej społeczności.
Zgodnie z porządkiem obrad radni podjęli uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2018-2024 oraz w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska. W szczególności obejmuje ona zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 125.755,00 zł. na zwiększenie dotacji celowej dla starostwa powiatowego na realizację zadań związanych z budową chodników oraz opracowywaniem dokumentacji projektowej o kwotę 260.000,00 zł. na koszty związane z modernizacją dwóch ulic; Grunwaldzka Boczna dz. Nr 339./9, 440/4 oraz nr 339/13 w Dąbrowie Tarnowskiej.
Czytaj dalej

Sołtys Szarwarku Marta Mędala, Ks. Proboszcz Parafii pw. Andrzeja Boboli Waldemar Patulski, Rada Sołecka, Stowarzyszenie „Szarwark” i jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej serdecznie zapraszają w środę 15 sierpnia br. na Festyn Charytatywny pod hasłem „Wszyscy jesteśmy z Marcinem”. Impreza odbędzie się na stadionie sportowym w Szarwarku i połączona będzie z dożynkami sołeckimi.
Wspólne świętowanie rozpocznie msza św. dożynkowa odprawiona w kościele parafialnym w Szarwarku. Po niej nastąpi przejazd na stadion, gdzie organizatorzy przygotowali liczne atrakcje dla uczestników festynu. W programie wydarzenia będą m.in. koncerty kapeli podwórkowej „Stare Wiarusy” i zespołu disco-polo „Szugirls”, loteria fantowa, strzelnica, dmuchane miasteczko dla dzieci i wiele innych ciekawych propozycji.
Patronat honorowy nad Festynem Charytatywnym „Wszyscy jesteśmy z Marcinem” sprawować będą: Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski i Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski.
Czytaj dalej

W poniedziałek 6 sierpnia br. na sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej wręczone zostały nagrody pieniężne dla trenerów i zawodników sekcji łuczniczej MLKS „Dąbrovia”. Nagrody te Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski przyznał decyzjami z dnia 16 lipca 2018 r. na mocy regulaminu w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/331/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 listopada 2016 roku. Uhonorowano w ten sposób dąbrowskich łuczników i ich szkoleniowców za szczególne osiągnięcia uzyskane w 2017 r.
Nie wszyscy nagrodzeni mogli być obecni na tej uroczystości z powodu trwających zgrupowań i sezonu wakacyjnego. W niektórych przypadkach młodych zawodników, przebywających poza Dąbrową Tarnowską reprezentowali rodzice.
Czytaj dalej

W poniedziałkowy wieczór 6 sierpnia br. na dąbrowskim cmentarzu parafialnym odbył się uroczysty apel pod Pomnikiem Lotników Halifaxa upamiętniający wydarzenia z sierpnia 1944 roku. W ten sposób mieszkańcy Dąbrowy Tarnowskiej oddali hołd Powstańcom Warszawskim z okazji 74 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego oraz bohaterskiej załodze bombowca RAF Halifax JP 276 A, złożonej z 7 lotników alianckich. Apel został zorganizowany wspólnie przez samorządy gminy Dąbrowa Tarnowska i powiatu dąbrowskiego wraz z dąbrowską Parafią NMP Szkaplerznej, którą reprezentował Ks. Senior Zbigniew Szewczyk. Wśród uczestników tego wydarzenia, które prowadził Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, byli: Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski, Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Sarat, Zastępca Burmistrza Stanisław Ryczek, Sekretarz Powiatu Janina Ohratka, radni miejscy i powiatowi, dyrektorzy szkół i lokalnych instytucji oraz przedstawiciele stowarzyszeń m.in. Akcji Katolickiej, Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów i innych organizacji lokalnych. Czytaj dalej

W niedzielę 5 sierpnia br. sołectwo Gruszów Wielki obchodziło dożynki sołeckie. Imprezę zorganizowała rada sołecka z panią sołtys, a zarazem Radną Rady Miejskiej Józefą Taraską. Ważną częścią uroczystości była prezentacja wieńca dożynkowego i ośpiewanie go przez dziewczęcy zespół młodzieżowy przy akompaniamencie zespołu Breviter Band. Podczas tradycyjnego obrzędu dożynkowego sołtys Józefa Taraska przekazała Burmistrzowi Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofowi Kaczmarskiemu bochenek chleba wypieczony z miejscowego zboża, który gospodarz gminy ucałował, a następnie podziękował rolnikom za pracę i trud związany z uprawą gruntów. Czytaj dalej

Zakończono kolejne zadanie inwestycyjne – przebudowę drogi gminnej Morzychnie. Droga została wykonana w technologii betonowej o szerokości 3,5m i długości 200 m. Droga prowadzi do gospodarstwa rolnego. Wykonawcą zadania była firma – Usługi Budowlane Andrzej Włodarczyk z Gruszowa Małego. Koszt wykonania to 75.900,00 zł. Zadanie zostało w całości zrealizowane ze środków własnych gminy. Czytaj dalej

E-Dowód to wielofunkcyjny dokument z warstwą elektroniczną, którego wprowadzenie do powszechnego użytku zapewni narzędzie do bezpiecznej komunikacji obywatela z e-administracją, służbą zdrowia oraz podmiotami komercyjnymi. Nie zmienią się natomiast dotychczasowe funkcje tego dokumentu, ponieważ będzie on tak jak swój poprzednik, potwierdzał tożsamość i obywatelstwo jego posiadacza oraz uprawniał do przekraczania granic niektórych państw. Czytaj dalej

Trwają prace przy budowie chodnika w Nieczajnie Dolnej II etap. W 2017 roku wybudowano pierwszy odcinek chodnika długości 275 m, w bieżącym roku wybudowane zostanie dalsze 170 metrów. Wykonawcą jest firma Usługi Transportowe Grzegorz Wałaszek z Brnika. Koszt prac to 154.611 zł.
Budowa ta to odpowiedź na postulaty mieszkańców Nieczajny. Wpłynie ona zdecydowanie na komfort spacerów i dojścia do kościoła parafialnego oraz bezpieczeństwo pieszych.
Czytaj dalej

Strona 9 z 424« Pierwsza...7891011...203040...Ostatnia »