Archiwum kategorii: Edukacja

W środowe przedpołudnie 19 kwietnia br. na Sali Audytoryjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się uroczyste podsumowanie realizacji przez Oddział dla Dzieci ogólnopolskiego programu „EkoPaka – zamykamy obieg surowców” . Organizatorem tej kampanii  była INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A., a wspierała go Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego.
Projekt ten trwał prawie dwa lata i obejmował 32 spotkania dla 800 osób, głównie dzieci. Podczas Ekogali Dyrektor MBP Jadwiga Kusior złożyła podziękowania dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej na ręce Dyrektor Doroty Długoń za zaangażowanie szkoły we wszystkie sztandarowe działania „Ekopaki”. Podczas gali wystąpili uczniowie klas trzecich Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, prezentując przedstawienie związane z obchodami Dnia Ziemi. W uroczystości wziął udział Krzysztof Orwat Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Informatyzacji Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej.

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski wraz z Eko-doradcą Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Szymonem Lichorobcem serdecznie zapraszają dzieci z dąbrowskich szkół podstawowych i przedszkoli na program ekologiczny w poświęcony ochronie powietrza w formie spektaklu teatralnego pod tytułem: „SmoG Wawelski”. Spektakl odbędzie się w sali kinowej Dąbrowskiego Domu Kultury w piątek 5 maja 2017 r. dla grup szkolnych i przedszkolnych według harmonogramu. Dzieci, które obecnie nie uczęszczają do przedszkoli, również mogą spektakl obejrzeć wraz ze swoimi opiekunami podczas seansów dla przedszkoli. Czytaj dalej

Niezwykła lekcję języka i kultury połączyła uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej oraz grupa licealistów z New Jersey i San Francisco goszczącej w pierwszej połowie kwietnia w tej szkole. Na amerykańskich gości czekały liczne atrakcje przygotowane przez młodzież i grono pedagogiczne ZSP Nr 2 oraz Dąbrowski Dom Kultury. Nie zabrakło także upominków i specjalnej dąbrowskiej pamiątki od Burmistrza Krzysztofa Kaczmarskiego. Przyznano ją najlepiej posługującemu się językiem polskim licealiście ze Stanów Zjednoczonych. Czytaj dalej

Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego JS 2083 im. Gen. Mariana Kukiela w Dąbrowie Tarnowskiej wpisując się w majowe święta narodowe pragnie zaprosić na 2-go Majowy Rajd na Orientację – Dąbrowa Tarnowska 2017. Współorganizatorem tej niecodziennej ciekawej imprezy czcząc Święto Flagi Narodowej jest Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej.W tym roku 2-go Majowy Rajd na Orientację 2017 odbędzie się 29 kwietnia br.
Rajd na orientację to zawody, w których można iść, biec, jechać na rowerze starając się zaliczyć trasę przebiegającą między punktami kontrolnymi. 2-go Majowy zaplanowany jest na razie jako impreza bez trasy dla rowerów.
Co roku trasa jest prowadzona przez urocze miejsca w okolicy Dąbrowy Tarnowskiej.
Czytaj dalej

Fundacja Cordare zaprasza w najbliższą sobotę – 22 kwietnia br. – wszystkich chętnych na Otwarty Turniej Szachowy Powiśla Dąbrowskiego o Puchar Fundacji do Hali Sportowej im. Agaty Mróz – Olszewskiej w Dąbrowie Tarnowskiej.
Zgłoszenia do udziału w turnieju przyjmowane są jeszcze do godz. 12:00 21 kwietnia br. poprzez serwis chessarbiter, jak również e-mail czes.mar@interia.pl lub telefon 697488747.
Turniej Szachowy objął patronatem honorowym Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski.
Czytaj dalej

Od dzisiaj w całej Polsce do egzaminów przystąpią gimnazjaliści. W naszej gminie będzie ich 214. W ciągu trzech dni napiszą pięć, a niektórzy sześć egzaminów. Egzamin gimnazjalny 2017 rozpocznie się od części humanistycznej. 19 kwietnia o godzinie 9 wszyscy uczniowie ostatnich klas gimnazjum rozpoczną zmagania z pierwszym tak poważnym testem w ich życiu. Po pierwszej części z zakresu wiedzy o społeczeństwie i historii przyjdzie czas na egzamin z języka polskiego, który rozpocznie się o 11:00. Czytaj dalej

19 kwietnia 1943 roku ponad tysiąc słabo uzbrojonych bojowników stawiło opór Niemcom, którzy rozpoczęli likwidację żydowskiej dzielnicy. Powstanie w getcie warszawskim było pierwszą akcją zbrojną o tak dużej skali podjętą przez polskie organizacje podziemne przeciwko Niemcom.
W rocznice tej nierównej walki rozdawane są papierowe żonkile – symbol upamiętniający bohaterów powstania w getcie warszawskim z 1943 roku. W przeddzień żydowskiego święta Paschy 19 kwietnia 1943 r. żydowscy bojownicy z Żydowskiej Organizacji Bojowej i Żydowskiego Związku Wojskowego stawili zbrojny opór oddziałom niemieckim, które przystąpiły do likwidacji warszawskiego getta. Zostali oni zaatakowani przez żydowskich powstańców, którzy w pierwszym starciu odnieśli sukces. Po południu tego samego dnia liczniejsze i lepiej uzbrojone oddziały niemieckie ponownie wkroczyły na teren getta. Dowodził nimi gen. SS Jurgen Strop. W trwających blisko miesiąc walkach wzięło udział ok. tysiąca słabo uzbrojonych powstańców. Niemcy przeciwstawili im ponad 2 tys. żołnierzy Wehrmachtu, SS oraz pomocniczych oddziałów ukraińskich, litewskich i łotewskich. Przeciwko powstańcom użyte zostały pojazdy opancerzone oraz artyleria.

Od 29 maja do 19 czerwca każdy Małopolanin, który ukończył 16 lat życia w ramach miejsca zamieszkania może zgłosić tzw. zadanie małe (czyli takie, które dotyczy danego powiatu lub miasta Kraków, a jego wartość mieści się w granicach od 50 tys. zł do 100 tys. zł) lub zadanie duże (czyli takie, które zaplanowane jest dla co najmniej 2 powiatów położonych w danym subregionie lub Krakowie, a jego wartość nie jest niższa niż 100 tys. zł i wyższa niż 400 tys). 14 lipca br. poznamy listę wszystkich zadań zgłoszonych przez mieszkańców – jeszcze przed szczegółową weryfikacją formalno-prawną, a ostateczny spis projektów, na które od 25 września do 13 października swoje głosy oddadzą mieszkańcy regionu zostanie ogłoszony najpóźniej 14 września. Nie później niż ostatniego dnia listopada zostaną ujawnione wyniki głosowania i zwycięskie projekty dofinansowane z budżetu województwa w ramach II edycji BO Małopolska. Czytaj dalej

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs na „Wolontariusza Roku”. Konkurs skierowany jest do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych działających na terytorium Polski, szkół nad którymi nadzór sprawuje Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz polonijnych szkół społecznych z całego świata. Celem konkursu „Wolontariusz Roku” jest szerzenie idei wolontariatu wśród młodych ludzi oraz popularyzacja pozytywnych postaw i działań młodzieży szkolnej. Konkurs wpisuje się w ideę ogłoszonego przez Ministra Edukacji Narodowej roku szkolnego 2016/2017 – „Roku Wolontariatu”.
Do wzięcia udziału w konkursie ministerstwo zaprasza uczniów, którzy w różnorodny sposób, dobrowolnie i bez wynagrodzenia angażują się w pracę na rzecz innych osób lub instytucji.

12 kwietnia br. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej po raz kolejny odbył się finał Eliminacji Powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych i gimnazjalnych, który był realizowany przez policjantów dąbrowskiej „drogówki” podkom. Jacka Wójcika, st. asp. Jarosława Czupryny, asp. Michała Białkowskiego oraz sierż. sztab. Pawła Stankiewicza przy współudziale Dyrekcji i Grona Pedagogicznego Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnowie.
Założeniem tego przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu. Niemniej ważne jest utrwalanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, popularyzowanie roweru jako środka transportu, inspirowanie uczniów i nauczycieli do pracy u podstaw na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Czytaj dalej

W środę 12 kwietnia 2017 r. Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski spotkał się z dyrektorami szkól i przedszkoli. Głównym celem spotkania było omówienie najważniejszych spraw związanych z organizacją roku szkolnego 2017/2018. Spotkanie wspólnie prowadzili: Burmistrz Krzysztof Kaczmarski, Zastępca Burmistrza Stanisław Ryczek, Skarbnik Gminy Małgorzata Bąba, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Marta Chrabąszcz, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej Katarzyna Hałun.
W trakcie spotkania Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Marta Chrabąszcz omówiła aktualnie obowiązujące przepisy i uregulowania prawne dotyczące organizacji szkół i przedszkoli. Przedstawiła także projekt Zarządzenia Burmistrza dotyczący organizacji szkół i przedszkoli. Wysłuchano propozycji dyrektorów w sprawie ww. projektu oraz omówiono zasady związane z przygotowaniem arkuszy organizacji na rok szkolny 2017/2018.
Czytaj dalej

W poniedziałek 10 kwietnia 2017 roku już po raz piętnasty młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna uczestniczyła w Dniu Pamięci o Holocauście i Przeciwdziałaniu Zbrodniom Przeciwko Ludzkości. Dąbrowski Dzień Pamięci corocznie organizowany jest przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, przy wsparciu Dąbrowskiego Domu Kultury. Koordynatorem i pomysłodawcą jest Jolanta Stelmach. Impreza odbywa się  pod patronatem Starosty Dąbrowskiego i Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej. Gośćmi specjalnymi  tej edycji byli uczniowie i nauczyciele kilku amerykańskich szkół średnich (Kalifornia, New Jersey), realizujący specjalny program studiów nad holocaustem.
W ramach tegorocznych obchodów przeprowadzono konkursy: fotograficzny, recytatorski, wokalny i taneczny. W sumie w prezentacjach scenicznych oraz konkursie fotografii nagrodzonych i wyróżnionych zostało kilkudziesięciu uczestników.
Czytaj dalej

Fundacja Cordare zaprasza wszystkich chętnych na Otwarty Turniej Szachowy Powiśla Dąbrowskiego o Puchar Fundacji. Turniej odbędzie się 22 kwietnia br. na Hali Sportowej im. Agaty Mróz – Olszewskiej w Dąbrowie Tarnowskiej.
Zgłoszenia do udziału w turnieju przyjmowane są do godz. 12:00 21 kwietnia br. poprzez serwis chessarbiter, jak również e-mail czes.mar@interia.pl lub telefon 697488747.
Turniej Szachowy objął patronatem honorowym Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski.
Czytaj dalej

Dąbrowa Tarnowska posiada już długoletnią tradycje obchodów Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, w ramach których odbywa się apel poległych ku czci poległych na Wschodzie.
W tym roku uroczystość ta obchodzona była w poniedziałek 10 kwietnia 2017 r. Dąbrowianie uczcili pamięć pomordowanych w stalinowskich obozach jenieckich,a w szczególności – m.in. siedmiu mieszkańców naszego miasta: Albina Basisty, Bolesława Berbeki, Stanisława Jurasa, Adama Malinowskiego, Józefa Paducha, Leszka Szpaka i Zygmunta Śliskiego.
Hołd oddano także ofiarom katastrofy rządowego samolotu Tu-154M, która wydarzyła się pod Smoleńskiem dokładnie 7 lat temu.
Czytaj dalej

W bieżącym roku szkolnym Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. Bohaterów Powiśla może poszczycić się laureatami i finalistami konkursów przedmiotowych z biologii, języka polskiego, chemii i geografii. Konkursy te dla uzdolnionych gimnazjalistów odpowiednik olimpiad przedmiotowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Pozwalają rozwijać zainteresowania związane z danym przedmiotem, dają możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności znacznie wykraczających poza podstawy programowe, wykorzystania umiejętności twórczego myślenia do rozwiązywania trudnych zadań problemowych.
Czytaj dalej

7 kwietnia 2017 r.  wśród uczniów i uczennic szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Dąbrowa Tarnowska rozpoczęła się rywalizacja w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Podczas eliminacji gminnych w szranki stanęło  6 drużyn ze szkół podstawowych oraz 3 drużyny z gimnazjów z całego powiatu. Najlepsi zakwalifikowali się do eliminacji powiatowych. Ideą turnieju jest propagowanie wśród uczniów bezpiecznego i kulturalnego zachowania w ruchu drogowym.
Gospodarzem  turnieju eliminacyjnego była Publiczna Szkoła Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Dąbrowie Tarnowskiej.
Czytaj dalej

Scena DDK była miejscem niezwykłego spektaklu przedstawionego przez społeczność Szkoły Podstawowej im. Błogosławionej Karoliny w Ilkowicach – dzieci, rodzice i nauczyciele.
„Mój Chrystus połamany” opowiada o konieczności dostrzeżenia w wartościach chrześcijańskich priorytetowych wskazówek życia: pokory, miłości bliźniego i wyzbycia się egoizmu. Spektakl został zaprezentowany młodej widowni: uczniowie dąbrowskich szkół: Gimnazjum nr 1 i ZSP nr 2, która wypełniła salę „Sokoła”.
Czytaj dalej

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej prezentuje wystawę zdjęć wykonanych przez Andrzeja Bzdułę. Autor wernisażu urodził się 1 czerwca 1975 r. w Dąbrowie Tarnowskiej. Fotografią zainteresował się podczas jednej z wypraw wędkarskich, kiedy wykonał kilka przypadkowych zdjęć. Jest zwycięzcą dwóch konkursów fotograficznych pt.: „Powiat w obiektywie!” za fotografię „Zachód słońca Dąbrowa Tarnowska” oraz pt.: „Dąbrowa Tarnowska – Zimą” za fotografię dąbrowskiego rynku w zimowej aurze. Czytaj dalej

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej, w ramach projektu „Z gwiazdami zaczytani” finansowanego z Budżetu Województwa Małopolskiego w ramach I Edycji Budżetu Obywatelskiego, miała przyjemność gościć w swych progach pisarkę i poetkę Anny Janko. Spotkanie odbyło się dnia 4 kwietnia 2017r. w Sali Audytoryjnej naszej książnicy. Poetka opowiedziała zgromadzonym na sali uczniom z Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Jerzego Brauna i Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Bohaterów Powiśla Dąbrowskiego oraz uczestnikom Senior-Wigor o pamięci i mechanizmach ludzkiego organizmu z nim związanych. Zaznaczyła, że każdy człowiek ma swoje wspomnienia zepchnięte do podświadomości, ale nie jest w stanie ich wydobyć w prosty sposób. Czytaj dalej

Samorządy gminny oraz powiatowy wraz z Parafią NMP Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej zapraszają mieszkańców na uroczysty apel z okazji Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.
Apel odbędzie się 10 kwietnia br. (tj. poniedziałek) o godz. 12:00 przed Tablicą Katyńską umieszczoną na ścianie Kaplicy Cmentarnej przy ul. Św. B. A. Chmielowskiego. W ramach uroczystości zaprezentowany zostanie krótki montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów Publicznego Gimnazjum nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej im. Bohaterów Powiśla Dąbrowskiego. Serdecznie zapraszamy delegacje: szkół, organizacji i stowarzyszeń oraz wszystkich chętnych do udziału w uroczystości.
Czytaj dalej

Strona 1 z 6912345...102030...Ostatnia »