Archiwum kategorii: Edukacja

Ważne rady dla osób podejmujących pracę sezonową za pośrednictwem agencji zatrudnienia. Co roku, szczególnie w sezonie letnim, prasa donosi o przypadkach nieuczciwych pośredników, którzy deklarują posiadanie ofert pracy sezonowej, ale otrzymanie takich ofert wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty za wskazanie „adresu”. 

Jak zabezpieczyć się przed oszustami Czytaj dalej

20 lipca mija 220 lat od symbolicznej chwili, kiedy pierwszy raz publicznie zabrzmiała Pieśń Legionów Polskich we Włoszech. Wbrew zakazom pomogła Polakom przetrwać czasy rozbiorów i podtrzymywała ducha walki o Niepodległość. 130 lat później – 26 lutego 1927 r. Minister Spraw Wewnętrznych Felicjan Sławoj Składkowski wydał okólnik, w którym ogłoszono tę pieśń, nazywaną również Mazurkiem Dąbrowskiego, naszym Hymnem Narodowym.
Dzieje Mazurka Dąbrowskiego pełne dramatycznych zwrotów opisuje publikacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zatytułowana Hymn Polski. Ten praktyczny poradnik zawiera także wskazówki jak wykonywać nasz Hymn bez błędów. Czytaj dalej

Stowarzyszenie Twórców Kultury Powiśla Dąbrowskiego, Spółdzielnia Mieszkaniowa i Dąbrowski Dom Kultury planują atrakcyjną wycieczkę krajoznawczą  do źródeł królowej polskich rzek. Wycieczka jest częścią zadania realizowanego przez STKPD w ramach otwartego konkursu gminy Dąbrowa Tarnowska, pod tytułem: ”DO ŹRÓDEŁ POLSKI – KU KASKADOM RODŁA” – wycieczka profilaktyczna do Wisły z działaniami edukacyjnymi z zakresu historii Polski, dla dzieci w Dąbrowie Tarnowskiej.
Wartość dofinansowania 2 000,00 zł, całkowity koszt zadania – 8 410,00 zł.
W programie: spacer na szlaku „Kaskady Rodła” jako konsekwencja wcześniejszej pogadanki w Dąbrowskim Domu Kultury na temat znaczenia obrony polskości w Związku Polaków w Niemczech, symboliki Rodła jako przeciwwagi dla hitlerowskiej swastyki (termin pogadanki ustalono na dzień 11 sierpień br. ), wyjazd wyciągiem krzesełkowym na skocznię narciarską w Wiśle, obiad w restauracji. 

Centrum Edukacji SIGMA Sp. z o.o. wraz z Partnerem, zaprasza do udziału w projekcie Tarnowskie Centrum Kadr Białej Gospodarki realizowanego w ramach Działania 10.02, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2017 – 31.12.2018.
Do projektu zapraszamy uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, publiczne i niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne lub placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie zawodowe, a w szczególności obecnych jak i nowych słuchaczy CE SIGMA TARNÓW.
Czytaj dalej

Do 10 lipca 2017 r. został przedłużony termin nadsyłania wniosków do III edycji programu „Decydujesz, pomagamy”. Organizacje pozarządowe, świetlice środowiskowe i grupy nieformalne mogą przystąpić do programu i zdobyć 5000 zł na realizację swojego projektu. Łącznie na wygranych czeka pula grantów w wysokości 650 000 zł. Nie czekaj i zgłoś się do programu!
Mieszkańcy Dąbrowy Tarnowskiej  mogą ubiegać się o granty na realizację projektów społecznych. Każdy, kto chce zmienić na lepsze swoje najbliższe otoczenie, może zgłosić swój pomysł i to dąbrowianie   zdecydują, która z propozycji zostanie wcielona w życie.
Czytaj dalej

W dniu 6 lipca 2017 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się zakończenie kursów zawodowych realizowanych w II kwartale br.
Był to
odpowiedni moment do podsumowania półrocznej działalności MCK. W przedsięwzięciu tym wzięli udział Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej – Krzysztof Kaczmarski oraz Dyrektor  Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Tarnowie – Adam Potempa, którzy wręczyli młodzieży zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursów oraz dokumenty uprawniające do obsługi koparko-ładowarek i wózków jezdniowych. Złożyli również uczestnikom kursów gratulacje oraz życzyli sukcesów w znalezieniu swego miejsca na rynku pracy. 

Czytaj dalej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej zaprasza do zwiedzania Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej znajdującej się w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Żabieńskiej 20 w ramach akcji „Bezpieczne wakacje – otwarte strażnice”. Zwiedzanie jest możliwe jedynie przez zorganizowane grupy dzieci i młodzieży, pod opieką osób dorosłych (opiekunów).
Zwiedzanie jest możliwe w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. 1000 – 1400 po wcześniejszy uzgodnieniu terminu przez opiekunów pod nr tel. (0-14) 642-61-10.

W tym roku tematem przewodnim naszego Turnieju będzie Święta Inkwizycja oraz 600 rocznica pierwszej wzmianki źródłowej o wsi Oleśnicy – miejscowości gdzie postawiliśmy Wieżycę. Obchodzimy też 10 rocznicę powstania grupy rekonstruującej jedyny polski zakonu rycerski – Pruskich Rycerzy Chrystusowych Braci Dobrzyńskich.
Całość rozpocznie się w sobotę 8 lipca o godzinie 12. Planujemy turniej walki mieczem 1vs1, 5vs5, współzawodnictwo łucznicze, bieg dam, wyścig wierzchowców „inaczej” i nową konkurencję niespodziankę. W finale zbrojna interwencja w heretyckiej wiosce. Na niedziele o godzinie 11.00 planujemy przemarsz biczowników, wraz grzesznikami i miejscową ludnością, na trasie Wieżyca – kaplica w Oleśnicy.
Postaramy się pokazać wygląd przedstawicieli różnych zakonów rycerskich pojawiających się w XIII. wiecznej Polsce /m.in. Braci Dobrzyńskich, Joannitów i po raz pierwszy pod Wieżycą Templariuszy/ oraz przebieg procesu inkwizycyjnego.

Czytaj dalej

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako realizator projektu „Dobry Czas na Biznes – Subregion tarnowski” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 8.3.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 zaprasza do wzięcia udziału w ww. projekcie osoby zamieszkujące powiat dąbrowski chcące założyć własną działalność gospodarczą.
Oferujemy bezzwrotną dotację w wysokości do 25.000 zł. na otwarcie działalności gospodarczej, a także wsparcie w postaci szkolenia i doradztwa. Istnieje również możliwość otrzymania rocznego bezpłatnego, indywidualnego i profilowanego wsparcia doradczego w zakresie księgowości, prawa i utrzymania firmy na rynku.
Czytaj dalej

Beneficjenci zajęć warsztatowych z promocji zdrowia i kilku dziedzin kultury zaprezentowali w niedzielę 18 czerwca br. swoje osiągnięcia i talenty. Był to efekt systematycznej pracy dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2016/17 pod kierunkiem animatorów – instruktorów. W ramach podsumowania goście zgromadzeni w sali kinowej Dąbrowskiego Domu Kultury mogli podziwiać piękne prace plastyczne, fotografie wystawione w galerii, a przygotowane w czasie zajęć prowadzonych przez Paulinę Bogulę-Motykę i Rafała Górskiego. Do obejrzenia była także filmy zrealizowane pod opieką merytoryczną Bogdana Sosina, spektakle teatralne, w tym jeden dziecięcy i dwie etiudy młodzieżowe wystawione przez zespoły teatralne pracujące pod kierunkiem Dyrektora DDK Pawła Chojnowskiego, a także układy choreograficzne opracowane z dziećmi i młodzieżą przez Marynę Grygorjevą. Czytaj dalej

23 czerwca br. był ostatnim dniem roku szkolnego 2016/2017. We wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska, odbyły się uroczyste akademie kończące rok szkolny z wręczeniem świadectw najlepszym uczniom.
W uroczystościach szkolnych brali udział
przedstawiciele samorządu gminnego dziękując nauczycielom za ich pracę i wychowanie młodego pokolenia i gratulując uczniom osiągniętych wyników. Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski uczestniczył w zakończeniu roku szkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2, w Publicznym Gimnazjum Nr 1, a Zastępca Burmistrza Stanisław Ryczek był obecny w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 i  w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej. Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Marta Chrabąszcz towarzyszyła uczniom kończącym rok szkolny w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2. Burmistrzowie oraz Dyrektor CUW wspólnie reprezentowali samorząd w Publicznej Szkole Podstawowej w Smęgorzowie.
Czytaj dalej

Fantastyczna atmosfera, piękna sportowa rywalizacja i wybuchy szczerej radości towarzyszyły niezwykłemu wydarzeniu, które miało miejsce 21 czerwca 2017 r. w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie.
W Kręgielni „Azyl” Olesno odbył się II Małopolski Integracyjny Turniej w Kręgle Uczestników Środowiskowych Domów Samopomocy. Organizatorami byli Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnie. Patronat honorowy nad imprezą sprawowali: Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski oraz Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec. Oficjalnego otwarcia II Małopolskiego Integracyjnego Turnieju w Kręgle Uczestników Środowiskowych Domów Samopomocy dokonali: Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec, Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” w Dąbrowie Tarnowskiej Beata Partyńska oraz organizatorzy Irena Kawa Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy oraz Małgorzata Morawiec Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie.

„Zwierzątkowo i kolorowo” w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej – pod takim hasłem zorganizowane zostaną zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat w ramach „Wakacji w Bibliotece”. Spotkania odbywać będą się w dniach od 3 do 28 lipca 2017 r., od poniedziałku do piątku, w godzinach od 11:00 do 14:00.
Zajęcia wtajemniczą dzieci w niezwykły świat zwierząt, tych dawnych, jak i współczesnych, gigantycznych, ale też i maleńkich, groźnych oraz czasem bezradnych, jednak przede wszystkim rodem z bajek, baśni i wierszy. Sala Oddziału dla Dzieci przeobrazi się w lipcu w „biblioteczny zwierzyniec”, pełen różnych zwierzątek zaprezentowanych w formie eksponatów (papierowych, drewnianych, z materiałów i mas plastycznych itp.) w scenerii bliskiej ich środowisku naturalnemu. Całokształtu dopełni wystawa książek związana ze zwierzątkami, a plastyczne tło stanowić będą prace przestrzenne i malunki dzieci.
Czytaj dalej

W 30 – lecie beatyfikacji Bł. Karoliny Kózka 18 czerwca 2017 roku Drużyna Orląt z NNSP w Żelazówce uczestniczyła w jubileuszowej Drodze Krzyżowej w Wał Rudzie. Podążaliśmy szlakiem jej męczeństwa z domu rodzinnego wałrudzkim lesie wraz z kilkutysięczną rzeszą pielgrzymów pod przewodnictwem ks. Biskupa ordynariusza Diecezji Tarnowskiej Andrzeja Jeża.
Drużyna Orląt złożyła hołd Bł. Karolinie za jej niezłomną postawę wierności bożym prawdom. Czternastoletnia Karolina Kózka zginęła podczas I wojny światowej, z rąk rosyjskiego żołnierza, 18 listopada 1914 roku po heroicznej walce w obronie godności  i czystości. Wykazała się niezwykłym męstwem, siłą wiary i zawierzenia Bogu. Jej postawa stała się wzorem, jak służyć Bogu i Ojczyźnie. Kult tej niezłomnej dziewczyny rozszerzył się, dlatego zapewne stała się dla orląt lwowskich w 1918r.  przykładem jak walczyć według zasad Bóg – Honor – Ojczyzna. Czytaj dalej

W niedzielne popołudnie 18 czerwca br. przed Domem Ludowym w Gruszowie Wielkim odbyła się impreza  integracyjna promującą dziedzictwo kulturowe, historię, twórczość ludową i obrzędowość lokalną. Organizatorem imprezy był Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej Gruszów Wielki z inicjatywy Prezes Józefy Taraski, która jest również sołtysem wsi i radną rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej.
Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, Zastępca Burmistrza Stanisław Ryczek oraz Agata Kaczor – Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Licznie przybyli także mieszkańcy sołectwa wraz z dziećmi, które zdominowały scenę taneczną. Wszystkich gości serdecznie powitała Prezes OSP w Gruszowie Wielkim Józefa Taraska życząc im dobrej zabawy.
Czytaj dalej

W dniu 08.06.2017 r. grupa przedszkolaków z Przedszkola Publicznego Nr 1 nazywająca się „Tropicielami” musiała sprostać wielkiemu wyzwaniu. Dzieci po raz pierwszy nocowały w przedszkolu (i to bez rodziców!), by stać się „Super – Tropicielem”. Na tę próbę zdecydowało się 17 dzieci. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 17.00 w ogrodzie przedszkolnym. Pogoda bardzo sprzyjała, więc spora część wieczornych zabaw odbyła się na świeżym powietrzu. „Tropicielom” szczególnie podobały się zabawy w chowanego, „piłka parzy” oraz „gąski do domu”. Ciekawe były również zabawy z chustą animacyjną, podczas których dzieci ćwiczyły swój refleks. Późnym popołudniem cała grupa udała się do specjalnie przygotowanej sali zabaw, gdzie dzieci robiły sobie kolację. Potem nastąpił najbardziej oczekiwany przez dzieci moment rozkładania śpiworów i ubierania piżam. Czytaj dalej

W dniach 5-9 czerwca 2017 r. 53 uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej po raz czwarty pojechało na Zieloną Szkołę do Rabki. W trakcie pobytu uczniowie udali się m.in.: do Muzeum Górali i Zbójników, gdzie posłuchali opowieści o góralskim życiu i zbójnickich przygodach, a później wzięli udział w warsztatach malowania drewnianych pamiątek, w odwiedziny do Pana Adama Kościelniaka, garncarza, gdzie mogli dowiedzieć się więcej o tym ciekawym rzemiośle, jak również spróbować swoich sił na kole garncarskim, na Maciejową (852 m n.p.m.), jeden ze szczytów w pobliżu Rabki, gdzie po dotarciu do celu upieczono kiełbaski na ognisku oraz do Rabkolandu, gdzie każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Różnorodnych atrakcji było tak wiele, że każde dziecko wyszło zachwycone. Czytaj dalej

W drugiej połowie maja 2017 r. Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Sutkowie zorganizował Dzień Otwarty, zapewniając jego uczestnikom liczne atrakcje. Wśród nich były: prezentacja budynku, zajęcia z hipoterapii, dogoterapii, pokaz stosowanych w ośrodku form i metod pracy, zajęcia sportowo – rekreacyjne oraz poczęstunek. W tym dniu odwiedzili ośrodek: Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, Prezes Stowarzyszania „Pomocna Dłoń” Beata Partyńska wraz z Zarządem, Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy z Oleśnicy Irena Kawa wraz z wychowankami, Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej z Dąbrowy Tarnowskiej Ryszard Micek, który zapewniła ławki do ogrodu wykonane przez podopiecznych. Najważniejszymi gośćmi były oczywiście dzieci z niepełnosprawnością wraz z rodzicami. Czytaj dalej

W niedzielę 11 czerwca 2017 roku w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gruszowie Wielkim odbył się Piknik Rodzinny w stylu country dedykowany Polonii Chicagowskiej, której szkoła w ten sposób chciała wyrazić wdzięczność za gotowość współpracy.
Piknik rozpoczął się od występów najmłodszych, którzy w ramach Dnia Matki i Ojca przygotowali wspaniały montaż słowno –muzyczny, w trakcie którego wyrazili swoją wdzięczność i miłość za trud włożony w ich wychowanie. Kolejnym punktem programu był konkurs na piosenkę country, taniec country oraz na  najlepszą stylizację wybranych postaci Dzikiego Zachodu. Starsi uczniowie wykazali się umiejętnościami wokalno –instrumentalnymi oraz tanecznymi, natomiast najmłodsi wcielili się w bohaterów Westernu. Jury, w składzie: p. K. Doktór, p. L. Krzanowska, p.  K. Pater oraz p. A. Węgiel, ze względu na wysoki poziom występów, nie miało łatwego zadania do wykonania. Czytaj dalej

Strona 1 z 7212345...102030...Ostatnia »