Archiwum kategorii: Edukacja

Nawyki żywieniowe można zmienić w każdym momencie życia. Jednak najlepiej działają te wyrobione w dzieciństwie. Dlatego Instytut Żywności i Żywienia przygotował bezpłatną grę na smartfony – „zdrowie”, dzięki której dzieci poprzez zabawę nauczą się zasad zdrowego żywienia. Aplikacja powstała w ramach Narodowego Programu Zdrowia 2016-2020 i jest połączeniem atrakcyjnej gry z rzetelnymi informacjami dotyczącymi odżywiania to dobry pomysł, aby zainteresować dzieci zdrowym stylem życia”.
Bezpłatna gra na smartfony z systemem Android jest adresowana do dzieci i młodzieży. Dzięki grze możemy utworzyć swoje własne miasto – postawić budynki, rozbudowywać je, dekorować, sadzić drzewa oraz zapewniać dostawę prądu. Aby móc stale rozwijać swoje miasto, potrzebujemy odpowiedniej ilości zasobów.
Czytaj dalej

W odmiennej niż co roku scenerii przebiegało tradycyjne spotkanie opłatkowe w Szkole Podstawowej w Nieczajnie Górnej. Społeczność szkolna zebrała się w godzinach wieczornych, aby przy blasku świec wspólnie kolędować, dzielić się opłatkiem i spożyć wieczerzę. Spotkanie rozpoczął dyrektor szkoły p. Dariusz Węglowski, witając uczniów i zaproszonych gości oraz składając wszystkim świąteczne życzenia. Po nim głos zabrał Zastępca Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Ryczek, który również przekazał zebranym bożonarodzeniowe serdeczności. Z kolei ks. kanonik Władysław Jaróg odczytał fragment Ewangelii, pobłogosławił opłatki i inicjował wspólną modlitw oraz śpiew kolęd.

28 grudnia 2017 r. na sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej Burmistrz Krzysztof Kaczmarski wręczył nagrody dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Tarnowska. Nagrody przyznano na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów szkół i przedszkoli w oparciu o kryteria zawarte w „Regulaminie określającym szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego” za szczególne osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. Czytaj dalej

W dniu dzisiejszym Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej odwiedzili Kolędnicy Misyjni, którzy odwiedzają dzisiaj dąbrowskie domy zbierając fundusze na projekty niosące pomoc ich rówieśnikom w krajach misyjnych. Zostali bardzo ciepło przyjęci zarówno przez Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego, Z-cę Burmistrza Stanisława Ryczka jak i przez pracowników urzędu. Dzieci biorące udział w Kolędzie Misyjnej w dąbrowskiej Parafii NMP Szkaplerznej zostały rozesłane do pełnienia swojej ważnej misji w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia. Zgromadzone przez nich środki zostaną w tym roku przeznaczone na projekty związane z pracą misjonarzy wśród dzieci z Czadu, Republiki Środkowoafrykańskiej, Kamerunu, Republiki Konga, Brazylii, Boliwii oraz Syrii i Libanu w ramach funduszu Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Pieniądze wspierać będą edukację dzieci, ich dożywianie, rozbudowę szkół i leczenie najmłodszych z ciężkim niedożywieniem. Czytaj dalej

Jak co roku, w okresie przedświątecznym Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej odwiedzili mali kolędnicy z przedszkoli publicznych gminy i Ochronki im. Jana Pawła II oraz młodzież szkół gminnych.  Spotkani się z Burmistrzem Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofem Kaczmarskim i Zastępcą Burmistrza Stanisławem Ryczkiem. Pod kierunkiem opiekunów pięknie zaśpiewali kolędy i życzyli wszystkim Wesołych Świąt.
Wizyty dzieci przedszkolnych i szkolnych w okresie przedświątecznym zawsze przyjmowane są z wielką radością przez władze i samorząd gminny.
Czytaj dalej

W dniu 12 grudnia uczniowie koła dziennikarskiego uczestniczyli w warsztatach dziennikarskich w radiu RDN w Tarnowie, które na żywo poprowadzili sami dziennikarze tam pracujący. W niezwykle atrakcyjny i ciekawy sposób przedstawili młodzieży warsztat dziennikarski oraz specyfikę pracy dziennikarza. Ciekawym doświadczeniem było zwiedzenie studia informacji oraz obróbki dźwięku, gdzie można było zobaczyć pracujących tam dziennikarzy przy swoich stanowiskach oraz ich profesjonalne wyposażenie wykorzystywane do przygotowania informacji. Czytaj dalej

Zgodnie z tradycją Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej w grudniu wokół choinki w Oddziale dla Dzieci spotykają się przedszkolaki, by posłuchać bożonarodzeniowych czytanek i wspólnie kolędować. 
Tak też było w tym roku…  Oddział dla Dzieci dąbrowskiej Książnicy zorganizował w piątek 15 grudnia br. dla najmłodszych świąteczny „Poranek z Bajką”. Była głośna lektura świątecznych opowieści, pogadanka o zwyczajach bożonarodzeniowych i radosne kolędowanie. Aby dzieci mogły poczuć się jak pomocne elfy na zakończenie zaproponowano im wspólne wykonanie kolorowego łańcucha. Udział wzięli „Tropiciele” z miejscowego Przedszkola Publicznego Nr 1, gościli także podopieczni 6-24 Hufca Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z wychowawcami: panią Grażyną Kochanek i panem Michałem Aksamitem. Czytaj dalej

W ubiegłym tygodniu słuchacze Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury wzięli udział w corocznym spotkaniu przedświątecznym w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu. Mimo braku śniegu, w nastój wigilijno-bożonarodzeniowy wprowadzili zebranych uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, którzy pod kierunkiem nauczycieli Anny Piotrowskiej i ks. Jacka Janiczka przygotowali i przedstawili montaż słowno – muzyczny pt. „Ktoś puka do drzwi naszych…”. Zaprezentowany przez nich program, poprzez refleksyjne teksty księdza Jana Twardowskiego przeplatane pięknymi kolędami Zbigniewa Preisnera, stworzył świąteczną atmosferę wieczoru, którego finałem było wspólne śpiewanie kolęd. Czytaj dalej

Na wniosek Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej do Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Tarnowskiej otrzymała dofinansowanie na zakup nowych książek. W tym roku przyznana kwota wynosiła 14860 zł.  Dofinansowanie to pomogło powiększyć i uzupełnić księgozbiór w bibliotece głównej, a także w filiach. Zakupiono 652  egzemplarze, w tym: lektury szkolne, publikacje z różnych dziedzin nauki, powieści obyczajowe, sensacyjne oraz thrillery, a więc wszystko to, co daje radość naszym czytelnikom. Jak co roku zakup robiony był przede wszystkim na podstawie dezyderatów czytelniczych, które pokazują zapotrzebowanie na konkretne publikacje, ale również z uwzględnieniem zapowiedzi wydawniczych oraz list bestsellerów. Czytaj dalej

Zakończył się IV Gminny Konkurs Stroików Bożonarodzeniowych zorganizowany przez Dąbrowski Dom Kultury. Uroczyste podsumowanie konkursu zorganizowano 14 grudnia 2017 r. Zwycięzcy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Dąbrowski Dom Kultury. Wręczali je wspólnie: Dyrektor DDK Paweł Chojnowski wraz z Anna Jastrzębiec Witowska (w imieniu Krzysztofa Kaczmarskiego – Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej) życząc wszystkim Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i pomyślnego Nowego Roku 2018.
Do konkursu zgłoszonych zostało 85 prac, które Komisja Konkursowa uznała za bardzo pomysłowe małe arcydzieła. Będą one cieszyć oczy w całym okresie świątecznym w ramach wystawy pokonkursowej.
Czytaj dalej

W poniedziałek 11 grudnia br. został rozstrzygnięty Gminny Konkurs Plastyczny „OZDOBA CHOINKOWA”, którego organizatorem jest Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej. Patronat nad przedsięwzięciem sprawuje Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej, Firma ,,Akcent Studio’’ oraz Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców.
Na konkurs, który doczekał się już XVII edycji wpłynęło 1600 prac. Towarzyszyły im nowe inspiracje, nowoczesne koncepcje, pojawiły się dotąd nieznane wzory, ale także coraz rzadziej już spotykane elementy sięgające historii i tradycji.
Komisja w składzie: Pani Janina Mikos, Pani Maria Węc, Pani Beata Wójtowicz oraz Pani Małgorzata Gumińska nagrodziła 108 prac, a 100 ozdób zostało wyróżnionych.
W duchu adwentowego nastroju serca wszystkich uczestników były również i w tym roku skierowane do kolegów Pigmejów z wioski Bagandu w RPA . Wszystkie prace trafią na kiermasz pokonkursowy pod hasłem ,,Radość tworzenia darem dla innych”
, który odbędzie się w murach ,,dąbrowskiej jedynki” w dniach od 12 XII do 18XII . Te świąteczne cuda będą sprzedawane za ,,symboliczną złotówkę”, a dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony, jak co roku, na misje dla kolegów z Afryki.

Wielkim wydarzeniem dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej była „Debata Oksfordzka” zrealizowana w ramach projektu „Razem tworzymy senioralną przestrzeń – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie i Uniwersytety Trzeciego Wieku”. Debata była poprzedzona warsztatami prowadzonymi metodą „open space” na temat współpracy międzypokoleniowej. Warsztaty odbywały się w ZSP Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej i trwały 2 dni.
W warsztatach brali udział przedstawiciele Uniwersytetu w osobach: Marta Romańska, Teresa Rygielska, Marian Rzeźnik, Maria Tracz, Elżbieta Turcza, Agata Wilk. Szkołę reprezentowali uczniowie: Sylwia Bigda, Natalia Kulig, Anna Marszałek, Partycja Niemiec, Weronika Oligrodzka, Joanna Wnęk. Opiekunem grupy seniorów była Krystyna Guzik, a młodzieży nauczyciel Rafał Szydłowski. Zajęcia prowadziła Agnieszka Poliwka- Jeż.
Drugiego dnia warsztatów tj. w piątek 8 grudnia br. uczestnicy wspólnie przygotowali próbną debatę oksfordzką na temat słuszności tezy „Główne źródło różnic międzypokoleniowych tkwi w stereotypach”.
Czytaj dalej

W środę 6 grudnia br. w Żłobku Samorządowym w Dąbrowie Tarnowskiej świętowano mikołajki. We wspólnej zabawie uczestniczyły dzieci, ich opiekunki oraz mikołajkowe wolontariuszki z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej pod opieką nauczycielki tej szkoły p. Agnieszki Bukały. Wszyscy świetnie bawili się w rytm ukochanych przez maluszków melodii.
Podopieczni dąbrowskiego żłobka znani są ze swojej grzeczności i dlatego otrzymali wspaniałe prezenty. Nad przebiegiem mikołajkowego spotkania czuwała Kierownik Żłobka Samorządowego Lucyna Libera.
Czytaj dalej

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, obchodzony jest co roku 5 grudnia> Został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1985 roku. To okazja, aby podziękować wszystkim ochotnikom, którzy swoim czasem i zaangażowaniem wspierają działalność dobroczynną i różnego typu instytucje, projekty i wydarzenia. Nikogo nie trzeba przekonywać, jak wiele życzliwości, ciepła, radości i pogody ducha niosą ze sobą wolontariusze w swojej pracy na rzecz innych.  Dzięki nim prowadzone są akcje ekologiczne, organizowane są konwoje z pomocą humanitarną, jak również świadczona jest pomoc ludziom chorym, samotnym, czy niepełnosprawnym pozostającym w domach. Dlatego warto pamiętać o tej pracy, która nie przynosi wynagrodzenia materialnego, ale jest ważną częścią życia społecznego. Czytaj dalej

Rozpoczęło się ‘świąteczne zamieszanie’  w Oddziale dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej.
Na piątkowych warsztatach plastycznych zebrała się spora grupka młodych czytelników biblioteki, którzy w wesołej atmosferze i wraz z bliskimi wykonali ozdoby bożonarodzeniowe. W głównej roli „wystąpiły” szyszki. Wykonane prace ozdobią przede wszystkim domowe choinki, ale udekorują też biblioteczne, świąteczne drzewko i dołączą do szeregu prac, jakie Oddział dla Dzieci szykuje na XVII Gminny Konkurs Plastyczny na „Ozdobę Choinkową” ogłoszony przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 1 w naszym mieście.
Czytaj dalej

W czwartek 30 listopada br. w Urzędzie Miejskiej odbyły się warsztaty lokalne warsztaty dla społeczności powiatu dąbrowskiego, pod hasłem  „Małopolska: Innowacje na wsi – Czy? Jak? Jakie?”, planowanego w naszej współpracy w dniu 30.11.2017 r. w godz. 13.00-16.00.
Spotkanie, które prowadziła Małgorzata Rudnicka z Zespołu ds. Doradztwa i Rozwoju Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji otworzył Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski. Wśród uczestników warsztatów byli sołtysi sołectw Gminy Dąbrowa Tarnowska oraz Anna Witowska z Referatu Promocji, Kultury i Informatyzacji.
Czytaj dalej

1 grudnia to dzień poświęcony edukacji społeczeństwa w zakresie zapobiegania zakażeniom wirusem HIV, AIDS oraz tolerancji wobec osób żyjących z wirusem HIV i chorych na AIDS. W Polsce od wdrożenia badań w 1985 r. do 31 sierpnia 2017 r. stwierdzono zakażenie HIV u 22.164 osób, odnotowano 3.514 zachorowań na AIDS; 1.375 chorych zmarło. Każde następne zakażenie wirusem HIV, nie musi mieć miejsca, jeżeli społeczeństwo będzie posiadać wiedzę i stosować się do podstawowych zasad ochrony przed zakażeniem. Czytaj dalej

Ranki z książką w gronie przedszkolaków to w Oddziale dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej już długa tradycja. Listopadową lekturką „Poranka z Bajką” było opowiadanie Lauren Child  „Rusza mi się ząb, ale nie chce być szczerbata”, a gościem specjalnym była pani Beata Prorok, lekarz stomatolog.
Podczas bajkowego poranka pani Beata Prorok przeczytała „Motylkom” i „Leśnym Ludkom” z miejscowego Przedszkola Publicznego Nr 1 opowieść o mleczakach i w niezwykle interesujący sposób opowiedziała o dbaniu o ząbki i o tym, jak wygląda wizyta w gabinecie wszystko, dokładnie to ilustrując na fachowych akcesoriach.
Czytaj dalej

We wtorek 28 listopada 2017 r. odbył się V  Powiatowy Przegląd Piosenki Religijnej „Śpiew otwiera niebo” zorganizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową  Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej,  a przeprowadzony dzięki życzliwości Dyrektora Dąbrowskiego Domu Kultury Pawła Chojnowskiego w sali kinowej.
Przegląd otworzyła Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej  nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej Dorota Długoń. Powitała przybyłych gości, sponsorów, uczestników wraz z opiekunami i przedstawiła cele konkursu.  Swoją obecnością przegląd zaszczycili również: Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski,   przewodniczący Rady Rodziców PSP nr 1 Mariusz Toczek. Nie zabrakło również ks. prałata  Józefa Poremby.  Po oficjalnym  powitaniu  rozpoczęły się przesłuchania uczestników. Z roku na rok jest ich coraz więcej. W bieżącym roku  w przeglądzie, którego tematem była „Piosenka Maryjna”,  brało udział ok. 180 uczniów ze szkół całego powiatu dąbrowskiego. W czasie przerw dzieci i opiekunowie zapraszani byli na słodki poczęstunek i napoje.  Młodzi artyści prezentowali bardzo wysoki poziom , dostarczając publiczności wiele emocji i niezapomnianych wrażeń.
Czytaj dalej

Oddział dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej zaprasza w najbliższy piątek 1 grudnia br. o godz. 16:00 wszystkich chętnych młodych czytelników na warsztaty plastyczne. Tematem warsztatów będą „Robótki z szyszek na święta”, dzięki czemu dzieci przygotują ciekawe ozdoby na Święta Bożego Narodzenia. Czytaj dalej

Strona 1 z 7712345...102030...Ostatnia »