Archiwum kategorii: Urzędowe

Minister Zdrowia informuje, że mając na uwadze zalecenia Rady Medycznej, rozpoczął się proces wystawiania skierowań do e-rejestracji na szczepienia dawką przypominającą dla wszystkich osób, które ukończyły 50 rok życia oraz pracowników ochrony zdrowia mających bezpośredni kontakt z pacjentem.
Przypominającą dawkę stosuje się we wskazanych grupach z zachowaniem odstępu co najmniej 6 miesięcy po ukończeniu pełnego schematu szczepienia przeciw COVID-19.
U osób szczepionych dawką przypominającą należy stosować szczepionkę Comirnaty Pfizer-BioNTech, niezależnie od rodzaju szczepionki zastosowanej uprzednio podczas szczepienia podstawowego I i II dawką. Do przyjęcia dawki przypominającej uprawnione są również osoby spełniające kryteria określone w niniejszym komunikacie, które w szczepieniu podstawowym przyjęły jednodawkową szczepionkę COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson & Johnson).
Czytaj dalej

Stowarzyszenie Kobiet Wsi Smęgorzów serdecznie zapraszają wraz z Urzędem Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej na VIII Święto Ziemniaka. Festyn pn. VIII Święto Ziemniaka w Smęgorzowie – dzieci i młodzież aktywnie spędzają czas wolny” to impreza, która w ostatnich latach na stałe wpisała się do kalendarza wydarzeń gminnych.
W tym roku odbędzie się 26 września br. na boisku sportowym w Smęgorzowie od godz. 15:00. W bogatym programie wydarzenia przewidziano występy artystyczne oraz „konkursy ziemniaczane”.
Jednym z oczekiwanych w Święcie Ziemniaka będzie oczywiście motyw kulinarny, a degustacja potraw na bazie ziemniaka będzie towarzyszyła uczestnikom do wyczerpania przygotowanych zapasów.
Wśród atrakcji: strefa dla dzieci z kącikiem plastycznym, dmuchanym placem zabaw, bańkami mydlanymi, popcornem, watą cukrową oraz wieloma konkursami. W strefie gastronomicznej degustacja potraw regionalnych, ognisko, miody z lokalnych pasiek.
Przewidziano również możliwość dokonania spisu w Narodowym Spisie Powszechnym 2021.
Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Gminy Dąbrowa Tarnowska.
Czytaj dalej

25 września 2021 r., tj. w najbliższą w sobotę w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w godzinach od 8:00 – 16:00 będzie trwał dyżur spisowy, w czasie którego będzie można się spisać w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.
Do prawidłowego dokonania spisu wymagane jest posiadanie numeru PESEL wszystkich osób, które zamieszkiwały pod danym adresem w dniu 31 marca 2021 r.
Należy pamiętać, że dokonanie spisu w NSP2021 jest obowiązkiem ustawowym dla każdego, zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r., art. 17a, ust. 1-3. Czytaj dalej

Szkolny Klub Gier Planszowych GRAciarnia w Szkole Podstawowej nr 2 im. M. Kopernika jest Organizatorem II Gminnego Turnieju Strategicznych Gier Planszowych w Dąbrowie Tarnowskiej.
Uczestnicy Turnieju będą brali udział w Rozgrywkach w strategiczną dwuosobową historyczną wojenną grę planszową: „Trzecie powstanie 1921” wydaną pod patronatem MON i opracowaną przez stowarzyszenie Pospolite Ruszenie. Gra dotyczy dramatycznych starć między Polakami i Niemcami podczas trzeciego powstania śląskiego i turniej jest formą upamiętnienia tych wydarzeń z okazji setnej rocznicy w roku 2021.
Turniej odbędzie się 9 listopada 2021 r. od godziny 10:00 w Szkolnym Klubie Gier Planszowych GRAciarnia w Szkole Podstawowej nr 2 im. M. Kopernika – budynek na ul. Zaręby 22.
Czytaj dalej

„Otwórz się na pomoc”, to kampania do której przyłączyła się Gmina Dąbrowa Tarnowska. To interaktywny projekt o zdrowiu psychicznym i uzależnieniu od Internetu, skierowany dla młodzieży oraz rodziców i opiekunów.
Projekt pomoże zmierzyć się ze słabościami i uzależnieniem od gier komputerowych. Młode osoby nie tylko w łatwy sposób uzależniają się od komputera, smartfona doświadczając bardzo często w świecie wirtualnym takich zjawisk jak hejt czy przemoc słowna. Uzależnienie od Internetu powoduje poważne problemy psychiczne i ma wpływ na życie całych rodzin, zwłaszcza w tak trudnym okresie, jak czas lockdownu. 
Czytaj dalej

Od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.
Na wysłanie deklaracji obywatele mają 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących. W przypadku nowo powstałych budynków będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.
Czytaj dalej

Od 28 września 2021 r. ARiMR będzie przyjmowała wnioski o dofinasowanie w ramach PROW 2014-2020 na inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej. Nabór potrwa do 26 listopada 2021 r.
O wsparcie będą mogły ubiegać się dwie grupy beneficjentów. Pierwsza to rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą nie mniej niż 50 świń bądź zrealizowali zobowiązania rolno-środowiskowe w ramach wariantu 7.4 – zachowanie lokalnych ras świń, i chcą zrealizować inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF). Czytaj dalej

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Krakowie informuje, że w dniach od 24 września do 1 października 2021 roku na terenie województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.
Akcja będzie kontynuacją szczepienia z lat ubiegłych i wykonana poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotów oraz jej ręczne wyłożenie.

Czytaj dalej

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 rozpoczął się 1 kwietnia i potrwa do 30 września br. W spisie można wziąć udział na wiele sposobów.
Podstawową i najwygodniejszą metodą przekazania danych spisowych dla respondentów jest wypełnienie formularza spisowego za pomocą aplikacji udostępnionej na stronie: https://spis.gov.pl.
Istnieje również możliwość spisania się w urzędzie gminy na specjalnie w tym celu utworzonym stanowisku komputerowym.
Dla respondentów, którzy nie mają możliwości spisania się przez Internet lub udania się do urzędu gminy pozostaje jeszcze jedno rozwiązanie – spis poprzez infolinię.
Czytaj dalej

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie wydało ostrzeżenie meteorologiczne o burzach i intensywnych opadach m.in. dla powiatów wschodniej Małopolski od: 04:00 do 15:00 17-09-2021 r.
Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Możliwe burze. Prognozowana wysokość opadu miejscami od 35 mm do 45 mm.

Firma Oficyna Profilaktyczna na zlecenie gminy Dąbrowa Tarnowska realizuje „Strategie Rozwoju Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2021-2030”. Prosimy o uzupełnienie anonimowej ankiety, która posłuży przygotowaniu istotnych dokumentów dla naszej Gminy.
Strategia Rozwoju Gminy jest dokumentem określającym kierunki i obszary rozwoju gminy jakie stawiać będą przed sobą władze lokalne, przez najbliższe kilka lat.
Strategia stanowi całościową koncepcję zarządzania rozwojem gminy i jest elementem dopełniającym funkcjonowanie i zrównoważony rozwój danego obszaru. Planowanie strategiczne jest jednym z wyznaczników poprawnego zarządzania gminą, co w dalszym etapie przekłada się na rozwój lokalny. Strategia ma za zadanie przede wszystkim eliminować istniejące bariery, na rzecz wykorzystywania lokalnych atutów. A w konsekwencji prowadzić do poprawy życia mieszkańców!
Czytaj dalej

Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej przypomina, że z dniem 30 września 2021 r. upływa termin wnoszenia trzeciej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Opłata, o której mowa wyżej wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
Niedopełnienie w terminie opłaty skutkować będzie wygaśnięciem zezwoleń, chyba że przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności wniesie opłatę powiększoną o 30% tej opłaty (art. 18 ust. 12b w/w ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).
Czytaj dalej

Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że w związku z przebudową ul. Broniewskiego na Osiedlu Domków Jednorodzinnych w Dąbrowie Tarnowskiej wystąpią okresowe utrudnienia w ruchu.
Utrudnienia te mogą potrwać od 16 września br. do końca listopada br. W czasie przebudowy, która będzie prowadzić firma Kompleksowe Utrzymanie Dróg Mariusza Biedrońskiego, będzie wykonywane m.in. przełożenie sieci gazowej, remont kanalizacji oraz wymiana podbudowy i nawierzchni.
Za utrudnienia przepraszamy.

Jeśli nie masz profilu PUE, przyjdź na spotkanie z ekspertem ZUS, który założy go dla Ciebie. Zapraszamy na takie spotkanie w ramach mobilnych dyżurów eksperta ZUS.
Przypominamy, że pierwsze z takich spotkań odbędzie się
dzisiaj, tj. 15 września br. w godz. 9:00 – 13:00 w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej.
Od 1 lipca 2021 r. świadczenie (tzw. 300+) w ramach programu “Dobry Start” przyznaje i wypła Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Wnioski będą Państwo składane są od 1 lipca do 30 listopada 2021 r., wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez: portal Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS
, portal Emp@tia lub serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość.

ZUS wypłaci świadczenie na konto bankowe, które wskażą Państwo we wniosku. Decyzje oraz zawiadomienia, które dotyczą świadczeń 300+ będą Państwu przekazywane w formie elektronicznej.
Czytaj dalej

Podczas Narodowego Spisu Powszechnego 2021 (NSP 2021) podstawową i obowiązkową metodą spisową jest samospis internetowy. Co jeśli nie masz komputera lub Internetu? Nie przejmuj się, dla Ciebie też istnieje wygodna i bezpieczna opcja: spis przez telefon. Pomoże Ci w tym infolinia spisowa dostępna pod numerem 22 279 99 99.
Droga do spisu przez telefon jest prosta. Wystarczy zadzwonić na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99.  Czytaj dalej

W wyniku dokonanej oceny wniosków przez Komisję Konkursową dotyczących otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Dąbrowa Tarnowska w sferze: Zagospodarowania wolnego czasu środowisk zagrożonych i patologicznych poprzez działalność na rzecz dzieci i młodzieży , w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; organizowania turystyki i krajoznawstwa – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej zatwierdził następujące dofinansowania: Czytaj dalej

8 września 2021 r. odbyła się XXXV sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. Obrady, które odbyły się w trybie zdalnym, prowadził Wiesław Mendys – Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej.
Po przedstawieniu sprawozdania z międzysesyjnej działalności przez Krzysztofa Kaczmarskiego – Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej radni składali interpelacje, zapytania i wnioski, które w głównej mierze dotyczyły przyszłorocznego projektu budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska.
Czytaj dalej

Rozpoczął się nabór do programu akceleracyjnego #StartUP Małopolska. Przed nami jego 8. edycja. Program umożliwia młodym firmom dynamiczny rozwój, nawiązanie przyszłościowych kontaktów oraz pozostaje źródłem biznesowych inspiracji.
Podstawowym celem programu jest nabycie przez przedsiębiorców znajdującym się na początku swojej drogi biznesowej wiedzy na temat efektywniejszego funkcjonowania firmy. Adresowany jest on do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa małopolskiego, działających na rynku nie dłużej niż 3 lata wg stanu na 1 kwietnia 2020 roku, a największe szanse na zakwalifikowanie się do programu mają startupy poruszające się w obszarach inteligentnych specjalizacji Małopolski, tj. technologie informacyjne, chemia, elektrotechnika, energia zrównoważona, nauki o życiu, produkcja metali oraz przemysły kreatywne i czasu wolnego.
Czytaj dalej

W środę, 8 września 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się uroczyste spotkanie par małżeńskich obchodzących jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego czyli zawierających związek małżeński w 1970 r.
Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie to polskie odznaczenie państwowe ustanowione jako nagroda dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim. Odznaczenie co roku przyznawane jest przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, a wręczane przez Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów miast i gmin w całej Polsce.
W tym roku medal otrzymało 20 par małżeńskich z terenu  gminy Dąbrowa Tarnowska.
Czytaj dalej

Firma Oficyna Profilaktyczna na zlecenie gminy Dąbrowa Tarnowska realizuje „Strategie Rozwoju Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2021-2030”. Prosimy o uzupełnienie anonimowej ankiety, która posłuży przygotowaniu istotnych dokumentów dla naszej Gminy.
Strategia Rozwoju Gminy jest dokumentem określającym kierunki i obszary rozwoju gminy jakie stawiać będą przed sobą władze lokalne, przez najbliższe kilka lat.
Strategia stanowi całościową koncepcję zarządzania rozwojem gminy i jest elementem dopełniającym funkcjonowanie i zrównoważony rozwój danego obszaru. Planowanie strategiczne jest jednym z wyznaczników poprawnego zarządzania gminą, co w dalszym etapie przekłada się na rozwój lokalny. Strategia ma za zadanie przede wszystkim eliminować istniejące bariery, na rzecz wykorzystywania lokalnych atutów. A w konsekwencji prowadzić do poprawy życia mieszkańców!
Czytaj dalej

Strona 1 z 22512345...102030...Ostatnia »