Archiwum kategorii: Urzędowe

W ramach realizacji budżetu gminy Dąbrowa Tarnowska wykonana została nawierzchnia mineralno-bitumiczna na drodze gminnej w Sutkowie. Zakres prac obejmował: roboty ziemne, podbudowę drogi, przygotowanie i położenie nowej nawierzchni oraz prace związane z odwodnieniem.
Wykonawcą zadania była firma Kompleksowe Utrzymanie Dróg Mariusz Biedroński z Olesna, a jego łączny koszt wyniósł 99 997,11 zł brutto.
Jest to kolejny odcinek drogi asfaltowej w tym sołectwie, który poprawi bezpieczeństwo oraz komfort zamieszkania w tej części obszaru naszej gminy. 
Czytaj dalej

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej zaprasza do zapoznania się z projektem uchwały. Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do dnia 04 października 2019 r.: pisemnie na adres : Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej /w przypadku przesyłania uwag pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, a nie data stempla pocztowego/; pocztą elektroniczną na adres: umdt@dabrowatar.pl. Czytaj dalej

Przewodniczący Rady Osiedla Mirosław Jastrząb zaprasza mieszkańców Dąbrowy Tarnowskiej, na Zebranie Mieszkańców Osiedla Nr 3, które odbędzie się w dniu 24 września 2019 r. (tj. wtorek) o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34. Oprócz mieszkańców na zebranie zaproszeni zostali: Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski i Radni Rady Miejskiej z terenu działania Rady Osiedla Nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej. Czytaj dalej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Tarnowie zachęca do udziału w bezpłatnych seminariach. Spotkania organizowane są w związku z ogólnopolskim Tygodniem Przedsiębiorcy i odbędą się od 23 do 27 września. Motywem tegorocznej edycji są kampanie „Zatrudniam legalnie” oraz „Masz wybór”.
Akcja organizowana jest z myślą o przedsiębiorcach oraz o osobach planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, którzy chcą się dowiedzieć więcej o obowiązujących przepisach. Podczas spotkań będzie można uzyskać informacje związane z zadaniami realizowanymi przez ZUS oraz inne urzędy, organy i organizacje odgrywające istotną rolę w prowadzeniu działalności gospodarczej.
Czytaj dalej

Ruszyło głosowanie w 4.edycji Budżetu Obywatelskiego Małopolski. Wśród zakwalifikowanych jest zadanie: „Kalejdoskop twórczego działania”. Pierwszym filarem tego projektu jest cykl spotkań wzorowanych na krakowskich salonach poezji, promujących dobrą lirykę w połączeniu z balladą, muzyką klasyczną a zarazem przybliżaniem sylwetek znanych aktorów i aktorek lokalnej publiczności.
Drugi filar to sprawdzone w okresie dwóch poprzednich edycji Budżetu Obywatelskiego współrealizowane przez Dąbrowski Dom Kultury duże koncerty plenerowe, znane z 2 i 3.edycji BO w gminach: Dąbrowa, Radłów i Żabno. Jeśli Państwo chcecie, aby do Dąbrowy Tarnowskiej i Szczucina przyjechały w lecie gwiazdy estrady z polskiej ekstraklasy muzycznej i rozrywkowej, jeśli chcecie poznać osobiście słynnych aktorów, muzykę na bardzo wysokim poziomie artystycznym, przeżywając chwile wzruszenia, refleksji i zadumy, głosujcie na nasz projekt!  Zadanie przygotowane przez dwie instytucje kultury z Powiśla Dąbrowskiego dla dwóch gmin: Dąbrowy Tarnowskiej (DDK) i Szczucina (Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek) jest oznaczone kodem TAR 28.
Czytaj dalej

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej startuje po raz czwarty w BO Województwa Małopolskiego. Od 9 do 30 września br. można głosować na jeden wybrany projekt. Przygotowane przez bibliotekę zadanie uwzględnia dalsze wzbogacanie księgozbioru o atrakcyjne publikacje dla dzieci, młodzieży i dorosłych, jak również organizowanie spotkań autorskich, podróżniczych, koncertów poezji śpiewanej i innych wydarzeń kulturalnych. Po raz pierwszy w historii Budżetu Obywatelskiego istnieje szansa na spożytkowanie w 100% zdobytych środków w mieście i gminie Dąbrowa Tarnowska. Zagłosować można w bibliotece, Urzędzie Miasta Dąbrowa Tarnowska oraz elektronicznie na stronie Budżetu Obywatelskiego Małopolski lub w bibliotece. Nazwa projektu to „Dąbrowski Festiwal Słowa”, kod zadania TAR 25 – głos można oddać tylko raz. Każdy głos ma znaczenie, a jeden głos przypada na jednego mieszkańca. Czytaj dalej

Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROKATYWNI rozpoczęła rekrutację uczestników do projektu „Proaktywni na plus”, który ma stanowić wsparcie na regionalnym rynku pracy dla osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy. Spotkania odbywać się będą w Tarnowie na ul. Krakowskiej 11a III piętro. Udział w tym przedsięwzięci jest całkowicie bezpłatny. W projekcie uczestniczyć mogą mieszkańcy powiatu dąbrowskiego, powiatu brzeskiego, powiatu tarnowskiego oraz miasta Tarnowa. Czytaj dalej

Od 1 września każda torba na zakupy z tworzyw sztucznych, niezależnie od jej grubości, musi podlegać opłacie recyklingowej. Wszystko po to, by ograniczyć nadprodukcję odpadów plastikowych i promować odpowiedzialne nawyki konsumenckie.
O nowych przepisach i obowiązkach dla przedsiębiorców przypomniał wicemarszałek Tomasz Urynowicz w specjalnym liście, wysłanym do powiatów, gmin i izb gospodarczych Małopolski.
Czytaj dalej

3.09.2019 r.  Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej podpisał umowę na realizację zadania pn.: „Budowa Sali dydaktycznej wraz z holem wejściowym przy budynku Publicznego Przedszkola w Nieczajnie Górnej”.
Zadanie będzie realizowane przez firmę Usługi Remontowo – Budowlane „FAS-BUD” z Żelazówki. Łączny koszt rozbudowy przedszkola w Nieczajnie Górnej to kwota: 682 000,56 zł.

Czytaj dalej

W imieniu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zapraszam przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu i samorządów do udziału w cyklu bezpłatnych seminariów informacyjnych pt.: „Fundusze Europejskie dla przedsiębiorczych”. Najbliższe seminarium obędzie się w Tarnowie 16-09-2019 r. w godz. 10:00-14:00 w Hotelu Cristal Park przy ul. Traugutta 5.
Ambicją i statutowym celem działania Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. jest wspieranie rozwoju regionu. Celem konferencji jest podniesienie świadomości przedsiębiorców na temat możliwych form wsparcia biznesu. Nasze wydarzenie to idealna okazja dla przedsiębiorców, aby poznać różne możliwości dofinansowania działalności gospodarczej oraz różne formy wsparcia doradczego.
Czytaj dalej

Powiatowe obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej odbyły się w Gręboszowie, w rodzinnej miejscowości majora Sucharskiego. Jego postać nierozerwalnie związana jest z Westerplatte – miejscem, gdzie po ataku pancernika Schleswig-Holstein na Wojskową Składnicę Tranzytową w pierwszym dniu września 1939 roku rozpoczął się największy konflikt zbrojny w historii świata.
Na uroczystości zorganizowanej przez samorządy Powiatu Dąbrowskiego i gminy Gręboszów bardzo licznie zgromadzili się parlamentarzyści, samorządowcy, służby mundurowe, dyrektorzy szkół wraz z uczniami, dyrektorzy i kierownicy instytucji z terenu powiatu, księża, przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń, dąbrowscy Strzelcy z JS 2083, Drużyna Orląt z Żelazówki, rodzina majora Sucharskiego i lokalna społeczność oraz poczty sztandarowe. Samorząd Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska reprezentowali: Burmistrz Krzysztof Kaczmarski i Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Jacek Sarat.
Czytaj dalej

W dniach 23 – 25 sierpnia 2019r. (od piątku do niedzieli) Uczestnicy Projektu „Droga do sukcesu” wraz ze swoimi rodzinami wzięli udział w warsztatach kompetencji rodzicielskich w formie wyjazdowej. Zakwaterowanie oraz zajęcia odbywały się w spokojnej okolicy – Poroninie, w ośrodku wypoczynkowym z widokiem na panoramę Tatr.
Warsztaty Kompetencji Rodzicielskich miały na celu opanowanie przez uczestników podstawowych umiejętności niezbędnych do utrzymywania dobrych kontaktów i relacji z dzieckiem. Warsztaty poprowadził wykwalifikowany psycholog.
Czytaj dalej

26 sierpnia 2019 r. Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej – Krzysztof Kaczmarski podpisał umowę z Wykonawcą zadania pn. „Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej dla osób niepełnosprawnych” w ramach zadania budżetowego „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego wraz z likwidacją barier architektonicznych” – Firmą Handlową ARTMED
J. Sienkiewicz, A. Kęsy Sp. jawna. Wartość zadania wyniesie 266 040,05 zł. Inwestycja obejmuje utworzenie sanitariatu dla osób niepełnosprawnych, platformy dźwigowej, poręczy na klatce schodowej oraz wymianę drzwi wejściowych. 
Gmina Dąbrowa Tarnowska otrzymała promesę w kwocie 79 tys. zł na dofinansowanie zadania jw. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji województwa małopolskiego.
Czytaj dalej

W dniu 30.08.2019 r. została podpisana umowa na realizację zadania „Modernizacja placu rekreacyjno – sportowego w Parku Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej w ramach projektu: „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS”. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe TRANS ART. Artur Trytko z Bobrownik Wielkich.
Zadanie realizowane będzie za kwotę 485 000 zł. z czego Gmina Dąbrowa Tarnowska otrzymała dofinansowanie w kwocie 136 000 zł od Samorządu Województwa Małopolskiego.
Czytaj dalej

W niedzielny poranek 1 września 2019 r. Dąbrowa Tarnowska uczciła pamięć ofiar II wojny światowej w 80. rocznicę tego największego w dziejach ludzkości konfliktu zbrojnego. Uroczystości rozpoczęła Msza Św. zamówiona przez Samorząd Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska, a odprawiona w koncelebrze przez Proboszcza Parafii NMP Szkaplerznej ks. Stanisława Cyrana i ks. Prałata Józefa Porembę. Po zakończonej liturgii udano się do Parku Miejskiego gdzie pod Pomnikiem Ofiar Wojny samorządowcy i przedstawiciele dąbrowskich organizacji i instytucji złożyli wiązanki kwiatów. Czytaj dalej

W piątek 30 sierpnia 2019 r. w godzinach porannych Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Stanisław Bukowiec pełnił dyżur w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej. Spotkał się z Burmistrzem Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofem Kaczmarskim, a także Dyrektorem Dąbrowskiego Domu Kultury Pawłem Chojnowskim i Mariną Grygorievą, prowadzącą zajęcia tańca z elementami baletu dla dzieci i młodzieży w DDK. Prowadzono rozmowy o możliwościach poszerzenia oferty kulturalno-artystycznej w Dąbrowie Tarnowskiej i całej gminie. Poruszono tematykę promocji miasta i jego dziedzictwa kulturowego z pracownikami Referatu Promocji Kultury i Informatyzacji. Czytaj dalej

Dzisiejszy dzień oficjalnie rozpoczyna rok szkolny 2019/2020. W szkolnych ławach podstawowych na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska zasiądzie 1761 uczniów szkół podstawowych. Naukę w klasach pierwszych rozpocznie 245 uczniów.
Z okazji rozpoczęcia pierwszego dnia szkoły Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej przygotował okolicznościowy list, który został przekazany wszystkim szkołom. Z jego treścią można zapoznać się poniżej.
Samorząd Gminy Dąbrowa Tarnowska oraz pracownicy Urzędu Miejskiego życzą nauczycielom satysfakcji i spełnienia, uczniom samych pozytywnych doświadczeń, radosnego zdobywania wiedzy oraz wielu sukcesów w nadchodzących dniach nauki szkolnej.
Czytaj dalej

80 lat temu o świcie w piątek 1 września 1939 r. atakiem hitlerowskich Niemiec na Polskę rozpoczęła się II wojna światowa. O godz. 4:40 niemieckie lotnictwo zbombardowało Wieluń i jego cywilne obiekty, zaś o 4:45 pancernik „Schleswig-Holstein” przystąpił do ostrzału Westerplatte. Wtedy też na polskim niebie pokazały się pierwsze bombowce wroga, a piesze oddziały niemieckie przekroczyły granice naszego kraju. Realizując koncepcję wojny błyskawicznej („blitzkrieg”), Niemcy zaatakowali Polskę z trzech stron: od północy, od zachodu i od południa, na morzu, lądzie i w powietrzu.
Odbyło się to bez formalnego wypowiedzenia wojny. Już 3 września Francja i Wielka Brytania, realizując układy sojusznicze z Polską, wypowiedziały wojnę Niemcom, ale nie podjęły działań zbrojnych. Jednak wojna nie była już wtedy lokalnym konfliktem, bo tego samego dnia wypowiedziały ją Niemcom Australia, Indie i Nowa Zelandia. Kilka dni później w stanie wojny z III Rzeszą znalazły się Republika Południowej Afryki i Kanada. Wkrótce wojna miała objąć cały glob.
Czytaj dalej

W środę 28 sierpnia br. podczas sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej radni przyjęli 5 uchwał dotyczących w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Dąbrowskiego na dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych znajdujących się na teranie Gminy Dąbrowa Tarnowska. Dofinansowaniem objęta zostanie budowa chodników w następujących miejscowościach: Laskówka Chorąska, Gruszów Mały, Gruszów Wielki, Lipiny oraz na terenie miasta Dąbrowa Tarnowska. Łącznie na pomoc finansową dla Powiatu Dąbrowskiego na budowę wyżej wymienionych chodników Gmina Dąbrowa Tarnowska przeznaczyła 400 000 zł. Czytaj dalej

Blisko 500 tys. złotych trafi do jednostek samorządu terytorialnego ratujących lokalne miejsca pamięci narodowej i martyrologii w wyniku rozstrzygnięcia konkursu dotacyjnego „Małopolska Pamięta”, którego pomysłodawczynią jest Anna Pieczarka z zarządu województwa małopolskiego. Dotacja w wysokości 8 500 zł przyznana została także dla gminy Dąbrowa Tarnowska na realizację zadania pn. „Renowacja pomnika pamięci ofiar hitlerowców w Brniku”. Złożony wniosek przez Gminę Dąbrowa Tarnowska został zaakceptowany przez Zarząd Województwa, a potrzeb na podobne zadania było na 2 mln. zł i nie wszyscy otrzymali dofinansowanie.
Jest to 
miejsce upamiętniające zamordowanych przez hitlerowców mieszkańców wsi i okolicy, którzy byli także członkami ruchu oporu wobec nazistów. Według przekazów ustnych naocznych świadków osoby te zostały rozstrzelane przed końcem II wojny światowej. W latach po ufundowaniu pomnika, organizowano spotkania patriotyczne młodzieży z okolicznych szkół. Podczas rocznic wybuchu II wojny światowej pomnik dekorowano wiązankami kwiatów i zapalano znicze. Dzięki planowanej renowacji pomnika będzie można przywrócić tradycję spotkań rocznicowych przed pomnikiem.
Czytaj dalej

Strona 1 z 18412345...102030...Ostatnia »