Archiwum kategorii: Urzędowe

W pierwszej połowie kwietnia 2017r. w siedzibie Urzędu Miasta Tarnowa Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski podpisał w imieniu Gminy Dąbrowa Tarnowska umowę partnerską o przystąpieniu do realizacji projektu „Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim”. Przy podpisaniu umowy Miasto Tarnów reprezentowała Zastępca Prezydenta ds. polityki społecznej Dorota Krakowska. Obecny był rownież Zastępca Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Ryczek.
Gmina Dąbrowa Tarnowska jest jednym z partnerów projektu „Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim”. Pozostali partnerzy zaangażowani w realizacje projektu: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych i Regionalnych eMagra z siedzibą w Tarnowie, Gmina Gnojnik, Gmina Lisia Góra, Gmina Ryglice, Gmina Zakliczyn, Gmina Żabno. Czytaj dalej

Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego JS 2083 im. Gen. Mariana Kukiela w Dąbrowie Tarnowskiej wpisując się w majowe święta narodowe pragnie zaprosić na 2-go Majowy Rajd na Orientację – Dąbrowa Tarnowska 2017. Współorganizatorem tej niecodziennej ciekawej imprezy czcząc Święto Flagi Narodowej jest Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej.W tym roku 2-go Majowy Rajd na Orientację 2017 odbędzie się 29 kwietnia br.
Rajd na orientację to zawody, w których można iść, biec, jechać na rowerze starając się zaliczyć trasę przebiegającą między punktami kontrolnymi. 2-go Majowy zaplanowany jest na razie jako impreza bez trasy dla rowerów.
Co roku trasa jest prowadzona przez urocze miejsca w okolicy Dąbrowy Tarnowskiej.
Czytaj dalej

W związku z pojawiającymi się informacjami o osobach oferujących odpłatnie materiały dotyczące Funduszy Europejskich przypominamy, że koordynowana przez Ministerstwo Rozwoju ogólnopolska sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) udziela wyłącznie bezpłatnych konsultacji i informacji. Punkty Informacyjne nie prowadzą odpłatnej sprzedaży żadnych materiałów dotyczących Funduszy Europejskich.
Jeśli otrzymasz ofertę odpłatnych wzorów dokumentów czy publikacji poświęconych Funduszom Europejskim sprawdź, czy nie są one bezpłatne i powszechnie dostępne m.in. na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
Pamiętaj! Nie musisz płacić za informacje dotyczące Funduszy Europejskich!
Czytaj dalej

Wzorem lat ubiegłych Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej ogłasza otwarty Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dąbrowa Tarnowska w sferze zagospodarowania wolnego czasu środowisk zagrożonych i patologicznych poprzez działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, organizowanie turystyki i krajoznawstwa, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. Na realizację tych zadań przeznaczono kwotę 128.000 zł. Czytaj dalej

Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że M.P.K. Spółka z o. o w Dąbrowie Tarnowskiej organizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu RTV i AGD. Odpady  powinny być wystawione do godz. 7.00   w miejscu, z którego odbierane są odpady komunalne (pojemniki).
Zbiórka przeprowadzona będzie zgodnie z poniższym podziałem i harmonogramem.

Czytaj dalej

Ruszył pilotażowy projekt „Małopolska Niania” skierowany do pracujących rodziców najmłodszych dzieci, w ramach którego będą mogli otrzymać środki finansowe na zatrudnienie niani dla swoich pociech. Adresatami projektu są rodzice, mieszkający na terenie województwa małopolskiego, aktywni zawodowo (są zatrudnieni, świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej stanowiącej tytuł do ubezpieczeń społecznych, prowadzą pozarolniczą działalność lub działalność rolniczą).
W ramach projektu rodzicom zostanie przyznane świadczenie „Małopolska Niania” na dofinansowanie zatrudnienia niani w wysokości 1500 zł miesięcznie w okresie do zakończenia roku szkolnego 2017/2018. Świadczenie zostanie sfinansowane przez gminę w kwocie 1000 zł ze środków pomocy finansowej otrzymanej z budżetu Województwa Małopolskiego i w kwocie minimum 500 zł ze środków własnych gminy. Czytaj dalej

Od 29 maja do 19 czerwca każdy Małopolanin, który ukończył 16 lat życia w ramach miejsca zamieszkania może zgłosić tzw. zadanie małe (czyli takie, które dotyczy danego powiatu lub miasta Kraków, a jego wartość mieści się w granicach od 50 tys. zł do 100 tys. zł) lub zadanie duże (czyli takie, które zaplanowane jest dla co najmniej 2 powiatów położonych w danym subregionie lub Krakowie, a jego wartość nie jest niższa niż 100 tys. zł i wyższa niż 400 tys). 14 lipca br. poznamy listę wszystkich zadań zgłoszonych przez mieszkańców – jeszcze przed szczegółową weryfikacją formalno-prawną, a ostateczny spis projektów, na które od 25 września do 13 października swoje głosy oddadzą mieszkańcy regionu zostanie ogłoszony najpóźniej 14 września. Nie później niż ostatniego dnia listopada zostaną ujawnione wyniki głosowania i zwycięskie projekty dofinansowane z budżetu województwa w ramach II edycji BO Małopolska. Czytaj dalej

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs na „Wolontariusza Roku”. Konkurs skierowany jest do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych działających na terytorium Polski, szkół nad którymi nadzór sprawuje Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz polonijnych szkół społecznych z całego świata. Celem konkursu „Wolontariusz Roku” jest szerzenie idei wolontariatu wśród młodych ludzi oraz popularyzacja pozytywnych postaw i działań młodzieży szkolnej. Konkurs wpisuje się w ideę ogłoszonego przez Ministra Edukacji Narodowej roku szkolnego 2016/2017 – „Roku Wolontariatu”.
Do wzięcia udziału w konkursie ministerstwo zaprasza uczniów, którzy w różnorodny sposób, dobrowolnie i bez wynagrodzenia angażują się w pracę na rzecz innych osób lub instytucji.

Gmina Dąbrowa Tarnowska zagospodarowała czas wolny dla dzieci i młodzieży organizując zajęcia rekreacyjno-sportowe pod nazwą „Już pływam”. Środki finansowe na ten cel pochodzą z budżetu Marszałka Województwa Małopolskiego i ze środków własnych gminy. Miejscem realizacji projektu „Już pływam” jest Kryta Pływalnia w Dąbrowie Tarnowskiej, ulica Sportowa 4. Termin realizacji projektu: od 27.03.2017 do 22.06.2017 roku.
Czytaj dalej

12 kwietnia br. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej po raz kolejny odbył się finał Eliminacji Powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych i gimnazjalnych, który był realizowany przez policjantów dąbrowskiej „drogówki” podkom. Jacka Wójcika, st. asp. Jarosława Czupryny, asp. Michała Białkowskiego oraz sierż. sztab. Pawła Stankiewicza przy współudziale Dyrekcji i Grona Pedagogicznego Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnowie.
Założeniem tego przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu. Niemniej ważne jest utrwalanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, popularyzowanie roweru jako środka transportu, inspirowanie uczniów i nauczycieli do pracy u podstaw na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Czytaj dalej

%foto UMDT  %foto UMDT Czytaj dalej

W czwartek 13 kwietnia 2017 r. odbyła się XXVIII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. Obrady prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej – Jacek Sarat. Sesja została zwołana w związku z koniecznością podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia i wdrażania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa Tarnowska”.
Celem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa Tarnowska jest przedstawienie zakresu działań możliwych do realizacji w związku z ograniczeniem zużycia energii finalnej we wszystkich sektorach na terenie Gminy, a co za tym idzie z redukcją emisji gazów cieplarnianych, w tym CO2. Osiągnięcie tego celu bezpośrednio wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców gminy. Cel główny Gmina Dąbrowa Tarnowska zamierza osiągnąć poprzez realizację następujących celów szczegółowych: Czytaj dalej

Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że w Urzędzie Stanu Cywilnego pełniony będzie dyżur w dniu 15 kwietnia 2017 r. (sobota)  w godzinach od 0900 do 1100   podczas,  którego będzie można załatwić formalności związane z aktem zgonu.

Na terenie miasta prowadzona jest obecnie modernizacja linii kablowych 15 kV relacji Dąbrowa Tarnowska Grunwaldzka 1 – Dąbrowa Tarnowska Daszyńskiego – Dąbrowa Tarnowska ZOR.
W ramach prac wykonywane jest połączenie stacji transformatorowych Grunwaldzka 1, DT Daszyńskiego, DT ZOR linią kablową prowadzoną w chodnikach ulic: Grunwaldzkiej, Daszyńskiego, Rynek, ul. Jagiellońskiej. Jest to nieco uciążliwe dla użytkowników chodnika w dąbrowskim rynku.
Wykonanie połączeń tych stacji będzie zabezpieczeniem mieszkańców Dąbrowy Tarnowskiej przed wyłączeniami zasilania elektrycznego w przypadku awarii sieci.
Czytaj dalej

Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że w dniu 14 kwietnia br. (Wielki Piątek) urząd będzie czynny do godz. 12:00, natomiast kasa urzędu czynna będzie do godz. 11:00.

Miło nam Państwa poinformować, iż w związku z podjętymi przez Posła Na Sejm RP Wiesława Krajewskiego i Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego interwencjami w Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie w sprawie przebudowy skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z obecnie realizowaną budową obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej, powstanie skrzyżowanie w ruchu okrężnym typu rondo.
Jest to ważna, pozytywna zmiana decyzji, której nie udawało się osiągnąć w poprzednich latach przy opracowywaniu i projektowaniu całości przebiegu obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej.
Czytaj dalej

%foto UMDT  %foto UMDT

width="1" height="1">..

Wszystkich Państwa, korzystających z Krytej Pływalni oraz Hali Sportowej im. Agaty Mróz – Olszewskiej w Dąbrowie Tarnowskiej uprzejmie informujemy o zmianie czasu pracy naszych obiektów w okresie Świąt Wielkanocnych, tj. w dniach od 13 kwietnia  2017 r. do 17 kwietnia 2017 r.
Czytaj dalej

Wtorkowy kiermasz wielkanocny zgromadził wielu wystawców i kupujących pomimo niesprzyjających warunków pogodowych. Mieszkańcy Dąbrowy Tarnowskiej i goście mogli nabyć stroiki, kartki świąteczne, kolorowe jajka, zajączki, baranki oraz inne ozdoby wielkanocne. Nie zabrakło artykułów spożywczych, takich jak miody, wędliny, i serki górskie. Restauracja hotelu „Cristal Park” znalazła doskonały sposób na zimną aurę serwując wszystkim chętnym wyborny żurek wielkanocny oraz kawę i herbatę. Smakosze słodkości mieli możliwość zakupienia pysznych przekąsek na stoisku z goframi.
Cieszy fakt, że organizowane i przygotowywane przez Referat Promocji, Kultury i Informatyzacji Urzędu Miejskiego, dąbrowskie bożonarodzeniowe i wielkanocne kiermasze stają się tradycją i gromadzą coraz więcej wystawców i kupujących.
Czytaj dalej

Dąbrowa Tarnowska posiada już długoletnią tradycje obchodów Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, w ramach których odbywa się apel poległych ku czci poległych na Wschodzie.
W tym roku uroczystość ta obchodzona była w poniedziałek 10 kwietnia 2017 r. Dąbrowianie uczcili pamięć pomordowanych w stalinowskich obozach jenieckich,a w szczególności – m.in. siedmiu mieszkańców naszego miasta: Albina Basisty, Bolesława Berbeki, Stanisława Jurasa, Adama Malinowskiego, Józefa Paducha, Leszka Szpaka i Zygmunta Śliskiego.
Hołd oddano także ofiarom katastrofy rządowego samolotu Tu-154M, która wydarzyła się pod Smoleńskiem dokładnie 7 lat temu.
Czytaj dalej

Strona 1 z 13312345...102030...Ostatnia »