Archiwum kategorii: Urzędowe

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej  ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: „Prowadzenie Klubu „Senior+” na obszarach wiejskich gminy Dąbrowa Tarnowska” w 2020 roku, od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Zadanie będzie polegało na prowadzeniu przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu ofert Klubu „Senior +” na obszarach wiejskich gminy Dąbrowa Tarnowska w specjalnie przystosowanych lokalach, znajdujących się w Domach Ludowych w następujących miejscowościach: Gruszów Wielki, Lipiny Laskówka Chorąska, Nieczajna Górna i Smęgorzów. Czytaj dalej

Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego zorganizowało Powiatowe Obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w W niedzielę, 1 marca 2020 roku.
W tym patriotycznym wydarzeniu wzięli udział licznie zgromadzeni mieszkańcy Dąbrowy Tarnowskiej i powiatu oraz zaproszeni goście: Poseł na Sejm Wiesław Krajewski oraz Senator RP Kazimierz Wiatr, którzy objęli patronat nad wydarzeniem.
Obecni byli samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, poczty sztandarowe, Kompania Honorowa Ochotniczej Straży Pożarnej, strzelcy jednostek strzeleckich z naszego regionu, drużyny orląt z Lubasza oraz Żelazówki, dyrektorzy oraz kierownicy instytucji, stowarzyszeń i organizacji, przedstawiciele zakładów pracy oraz uczniowie z lokalnych szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Samorząd Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska reprezentował Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Mendys oraz Kierownik Referatu Promocji Krzysztof Orwat wraz z delegacją uczestników III Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”.
Czytaj dalej

W niedzielę 1 marca setka biegaczy i sympatyków biegania uczciło pamięć Żołnierzy Niezłomnych, podczas “III Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym – Dąbrowa Tarnowska 2020”. Duża frekwencja uczestników biegu sięgająca 100 osób potwierdziła jego atrakcyjność dla mieszkańców i gości.  Bieg ten, który jest największym w Polsce biegiem pamięci jest organizowany w wielu miastach pod Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, a w Dąbrowie Tarnowskiej odbywa się tradycyjnie pod patronatem Burmistrza Krzysztofa Kaczmarskiego.
Dąbrowski Bieg Tropem Wilczym, został zorganizowany przez Referat Promocji Urzędu Miejskiego. W organizacji zabezpieczenia logistycznego biegu wzięli udział Strzelcy Jednostki Strzeleckiej JS-2083.
Delegacja organizatorów i uczestników biegu, złożyła wiązankę kwiatów pod Pomnikiem w Parka 100-lecia Niepodległości podczas uroczystego Apelu Poległych zorganizowanego przez Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego.

Bieg był ostatnią częścią tegorocznych obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Dąbrowie Tarnowskiej. Pierwszą częścią była uroczystość patriotyczna przed Pomnikiem Poległych w Parku Miejskim im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości, połączona z przemarszem delegacji i pocztów sztandarowych i biało-czerwoną flagą dąbrowskimi ulicami spod budynku Starostwa Powiatowego. Drugą, była uroczysta Msza Św. w intencji poległych i pomordowanych Żołnierzy Wojska Polskiego, po której odbył się „Koncert w hołdzie Żołnierzom Niezłomnym” w wykonaniu Orkiestry Dętej przy OSP w Szczucinie Czytaj dalej

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny

 Lech Kaczyński

Wiele upłynęło czasu, nim 3 lutego 2011 roku Sejm uchwalił ustawę o ustanowieniu dnia 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Środowiska kombatanckie, liczne organizacje patriotyczne, stowarzyszenia naukowe, przyjaciele i rodziny tych, którzy polegli w boju, zostali zamordowani w komunistycznych więzieniach lub po prostu odeszli już na wieczną wartę, od lat pukali do wielu drzwi z żądaniami, by wolna Polska oddała w końcu hołd swym najlepszym Synom. Przez lata odpowiedzią była cisza.
Czytaj dalej

Zebrania wiejskie organizowane każdego roku w Gminie Dąbrowa Tarnowska w lutym i w marcu dobiegają już końca.
Odbyły się już zebrania 8 sołectwach tj. w Brniku, Morzychnie, Nieczajnie Dolnej Lipinach, Sutkowie, Szarwarku, Laskówce Chorąskiej i Żelazówce z udziałem Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego oraz przedstawicieli Urzędu Miejskiego. Kolejne zebrania zaplanowane na marzec odbędą się w następujących sołectwach: Smęgorzowie, Nieczajnie Górnej, Gruszowie Małym i Gruszowie Wielkim.
Czytaj dalej

Celem zebrań wiejskich, które co roku na przełomie lutego i marca  organizowane są  w Gminie Dąbrowa Tarnowska jest przedstawienie przez Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Mieszkańcom poszczególnych sołectw sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok ubiegły oraz zaprezentowanie budżetu na rok bieżący. Swoje sprawozdania składają również Sołtysi ze swojej działalności z danego roku.
Zebranie wiejskie w Sołectwie Gruszów Mały odbędzie się 6 marca br. w Domu Ludowym w Gruszowie Wielkim o godz. 17:00.
Czytaj dalej

Od 21 lutego do 20 kwietnia 2020 r. rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego.
O pomoc, która realizowana jest w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020,  może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha. Wnioskodawca powinien zarabiać na produkcji zwierzęcej lub roślinnej, o czym ma świadczyć przychód w wysokości co najmniej 5 tys. zł, odnotowany w okresie 12 miesięcy wstecz od momentu złożenia wniosku.
Konieczna jest także obecność w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Co istotne, przyznanie pomocy nie jest uzależnione od wielkości ekonomicznej gospodarstwa. Nie trzeba również wykazywać wzrostu wartości dodanej brutto.

Czytaj dalej

Ostrzegamy przed fałszywymi wiadomościami SMS informującymi o “długu skarbowym” z informacją o długu skarbowym, egzekucji i zajęciu konta bankowego.
Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa nie są nadawcami tych wiadomości. 

Otwieranie załącznika do wiadomości lub wysyłanie odpowiedzi do nadawcy, jest niebezpieczne, ponieważ może spowodować zainfekowanie komputera szkodliwym oprogramowaniem lub przekazanie danych podatnika nieuprawnionym osobom.
Urzędy skarbowe nie są autorami takich wiadomości i co do zasady nie informują drogą mailową o wszczęciu kontroli. Prosimy o zwrócenie uwagi, że korespondencja mailową.

Na stronie internetowej konsultacje.cpk.pl każdy zainteresowany może zgłaszać uwagi do korytarzy nowych linii kolejowych i tras drogowych planowanych w ramach inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego. Ich planowanym efektem będzie skrócenie czasów przejazdu i likwidacja wykluczenia transportowego.
Zachęcamy mieszkańców gminy Dąbrowa Tarnowska do udziału w tych konsultacjach, a zwłaszcza do przesyłania uwag, które wskazywałyby na lokalna potrzebę przywrócenia linii kolejowej przebiegającej przez Dąbrowę Tarnowską.
Konsultacje potrwają do 10 marca.
Czytaj dalej

Podstawowe środki ochronne przeciwko nowemu koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19.
Czym jest koronawirus?
      Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.
Jak często występują objawy?
      Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. Prawdopodobnie dane te zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego.
Kto jest najbardziej narażony?
      Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Czytaj dalej

W związku ze wznowieniem  prac  Doraźnej Komisji ds. Nazewnictwa Ulic і Placów w Gminie Dąbrowa Tarnowska Rady Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej  można zgłaszać wnioski w sprawie nazewnictwa ulic і placów publicznych lub zmian nazw dotychczasowych.
Zgodnie z obowiązującymi  przepisami uchwały Nr XXXVI/256/05 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia  28 grudnia 2005 r.  wnioski w sprawach nazewnictwa ulic i placów publicznych lub zmian nazw dotychczasowych mogą być składane przez: Burmistrza Gminy, Klub Radnych, grupę co najmniej 3 radnych, Radę Osiedla lub Radę Sołecką, Mieszkańców zamieszkałych przy danej ulicy lub placu, której dotyczy wniosek, stowarzyszenia i organizacje mające siedzibę na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska lub mające siedzibę na terenie Gminy, terenowe oddziały stowarzyszeń lub organizacji ogólnopolskich.

Celem zebrań wiejskich, które co roku na przełomie lutego i marca  organizowane są  w Gminie Dąbrowa Tarnowska jest przedstawienie przez Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Mieszkańcom poszczególnych sołectw sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok ubiegły oraz zaprezentowanie budżetu na rok bieżący. Swoje sprawozdania składają również Sołtysi ze swojej działalności z danego roku.
Zebranie wiejskie w Sołectwie Nieczajna Górna odbędzie się 3 marca br w Domu Ludowym o godz. 18:00.
Czytaj dalej

Jeszcze do 28 lutego br. trwa Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Każdy zainteresowany może w tym czasie uzyskać bezpłatną poradę prawną oraz psychologiczną m.in. w sądach, prokuraturach, komendach policji, siedzibach prawniczych samorządów zawodowych czy organizacji pozarządowych w całym kraju.
W ogólnopolską akcje włączyła się Prokuratura Rejonowa w Dąbrowie Tarnowskiej, w której siedzibie przy ul. Wyszyńskiego 2 udzielane są bezpłatne porady prawne udzielane pokrzywdzonym przestępstwem.
Czytaj dalej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej działając na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 59), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 z późn. zm.), § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań laboratoryjnych prób wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez administratora wodociągu publicznego Żabno, przedstawia ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2019 rok, dostarczanej przez w/w urządzenie wodociągowe mieszkańcom miasta i gminy Dąbrowa Tarnowska.

Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców na Powiatowe Obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, które odbędą się w niedzielę 1 marca 2020 roku w Dąbrowie Tarnowskiej.
Czytaj dalej

Celem zebrań wiejskich, które co roku na przełomie lutego i marca  organizowane są  w Gminie Dąbrowa Tarnowska jest przedstawienie przez Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Mieszkańcom poszczególnych sołectw sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok ubiegły oraz zaprezentowanie budżetu na rok bieżący. Swoje sprawozdania składają również Sołtysi ze swojej działalności z danego roku.
Zebranie wiejskie w Sołectwie Smęgorzów odbędzie się 2 marca br w budynku Szkoły Podstawowej o godz. 18:00.
Czytaj dalej

W Polsce prognozowany jest bardzo silny wiatr. Jego porywy mogą osiągać 110 km/h. Dlatego dzisiaj został wysłany sms z ostrzeżeniem: „Uwaga! Dziś po południu i w nocy (23/24.02) bardzo silny wiatr. Zabezpiecz rzeczy, które porwane wiatrem mogą stanowić zagrożenie. Unikaj otwartych przestrzeni.”
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje wystąpienie zagrożenia od godzin popołudniowych. Silnie wiać ma do jutra, do godzin porannych.  Przewidywane porywy to 110 km/h.
Czytaj dalej

W czwartek 20 lutego br. wręczone zostały nagrody Krakowskiego Parku Technologicznego. Uroczystość ta odbyła się w obecności wicepremiera, a zarazem ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina, minister rozwoju Jadwigi Emilewicz, ministra rozwoju oraz prezesa Krakowskiego Parku Technologicznego Wojciecha Przybylskiego.
Gminę Dąbrowa Tarnowska reprezentował burmistrz Krzysztof Kaczmarski, który odebrał statuetkę dla „gminy przyjaznej inwestorom”.
Czytaj dalej

Celem zebrań wiejskich, które co roku na przełomie lutego i marca  organizowane są  w Gminie Dąbrowa Tarnowska jest przedstawienie przez Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Mieszkańcom poszczególnych sołectw sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok ubiegły oraz zaprezentowanie budżetu na rok bieżący. Swoje sprawozdania składają również Sołtysi ze swojej działalności z danego roku.
Zebranie wiejskie w Sołectwie Lipiny odbędzie się 27 lutego br w Domu Ludowym o godz. 17:00.
Czytaj dalej

Celem zebrań wiejskich, które co roku na przełomie lutego i marca  organizowane są  w Gminie Dąbrowa Tarnowska jest przedstawienie przez Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Mieszkańcom poszczególnych sołectw sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok ubiegły oraz zaprezentowanie budżetu na rok bieżący. Swoje sprawozdania składają również Sołtysi ze swojej działalności z danego roku.
Zebranie wiejskie w Sołectwie Nieczajna Dolna odbędzie się 25 lutego br w Domu Ludowym o godz. 17:30.
Czytaj dalej

Strona 10 z 202« Pierwsza...89101112...203040...Ostatnia »