Archiwum kategorii: Urzędowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Zostając rodziną wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny. Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają art. 29, 30, 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Czytaj dalej

W środę 13 marca br. Rada ds. Produktów Tradycyjnych i Dziedzictwa Kulinarnego, której przewodniczy Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka pozytywnie zaopiniowała dwie małopolskie zupy do włączenia na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jedną z wyróżnionych potraw jest zupa „rzodkie ziemnioki”, której przepis opracowała Teresa Rygielska Wiceprezes Stowarzyszenia Kobiet Wsi Smęgorzów. Oprócz autorki wspaniałego przepisu w uroczystości w Urzędzie Marszałkowskim uczestniczyli także: Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski i Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Dąbrowie Tarnowskiej Anna Morawiec.  Czytaj dalej

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski informuje o powołaniu  Zarządzeniem Nr 50.102.2019 z dnia 7 marca 2019 r. Miejskiej Komisji Wyborczej w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów w sołectwach Gminy Dąbrowa Tarnowska w dniu 7 kwietnia 2019 roku. W skład komisji powołane zostały następujące osoby:
1. Stanisław Ryczek  –  Przewodniczący Komisji,
2. Izabela Pintatara- Twardy  –  Z-ca Przewodniczącego,
3. Maria Dobosz  –  Członek,
4. Marcin Kądzielawa –  Członek
5. Jacek Sąsiadek –  Członek.
Czytaj dalej

Dzień Sołtysa to miły i ważny dzień w  kalendarzu samorządowym. Jest dla nas okazją do przekazania wyrazów uznania dla pracy sołtysów i roli sołectw w naszej gminie.  Wielokrotnie mieliśmy okazję obserwować działania sołtysów 12 sołectw Gminy Dąbrowa Tarnowska, zmierzające do poprawy jakości życia na wsi i zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich przy jednoczesnym poszanowaniu dla tradycji i lokalnych zwyczajów. Za te starania oraz za owocną współpracę z władzami gminy i Urzędem Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej serdecznie dziękujemy. Życzymy dalszej wytrwałości w codziennych wysiłkach podejmowanych na rzecz lokalnych społeczności.

Krzysztof Kaczmarski – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej
Stanisław Ryczek –Sekretarz Gminy Dąbrowy Tarnowskiej
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej

Dariusz Lizak– Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej

Czytaj dalej

W godzinach nocnych nawiedziła gminę Dąbrowa Tarnowska potężna wichura.  Doszło do zerwania w całości dachu budynku mieszkalnego w Dąbrowie Tarnowskiej na ul. Żabieńskiej. Zerwany dach niesiony silnym podmuchem  uszkodził część dachu innego budynku mieszkalnego na sąsiedniej działce oraz ogrodzenia i elewacje kolejnego budynku. Zniszczony został bardzo poważnie samochód osobowy stojący na posesji.
W sołectwie Morzychna wichura zerwała część dachu budynku mieszkalnego uszkadzając ogrodzenie.
Czytaj dalej

Jeśli jesteś ofiarą przestępstwa – ktoś ukradł Ci portfel, w którym miałeś dokumenty – musisz iść na Policję, by unieważnić dowód. Do niedawna konieczna była też wizyta w urzędzie. Już nie jest. Do tej pory – a dokładnie do poniedziałku 4 marca – było tak, że samo zgłoszenie na Policji nie wystarczyło, by odpowiedni zapis o unieważnieniu trafił do Rejestru Dowodów Osobistych (RDO). Konieczne było oddzielne zgłoszenie w urzędzie. Można to było zrobić online za pośrednictwem usługi Zgłoś utratę dowodu osobistego lub osobiście – w urzędzie. Czytaj dalej

Od najbliższej niedzieli, 10 marca zmieni się rozkład jazdy pociągów na małopolskich torach. Zmiany zostaną wprowadzone w związku z pracami modernizacyjnymi na terenie krakowskiego węzła kolejowego, prowadzonymi przez zarządcę infrastruktury – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Wszystko po to, by już wkrótce mieszkańcy i turyści mogli sprawnie, komfortowo i bez większych utrudnień poruszać się koleją po całym regionie. Zmiany w rozkładzie ruchu pociągów są nieuniknione ze względu na konieczność poprawy infrastruktury kolejowej. Czytaj dalej

W czwartek 7 marca br. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się uroczyste  wręczenie małopolskim samorządom promes w ramach programu i „Senior+”. W spotkaniu wziął udział Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, gdyż Gmina Dąbrowa otrzymała dwie promesy „Senior +”. W ich ramach przeznaczono 113 600 zł na utworzenie Klubu Senior + oraz 66 966 zł dotacji na dalsze prowadzenie istniejącego Dziennego Domu „Senior +”.
W ramach tegorocznej edycji programu „Senior+” w województwie małopolskim powstanie 19 placówek dla osób starszych, z tego 3 Domy i 16 Klubów Senior+. Z nowych miejsc aktywnego wypoczynku skorzystać będą mogli seniorzy z większych i mniejszych miejscowości.
Promesy związane z dofinansowaniem istniejących placówek przyznano 49 działającym już w Małopolsce Dziennym Domom „Senior+” i Klubom Seniora.
Czytaj dalej

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych. Czytaj dalej

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Dąbrowie Tarnowskiej ostrzega o silnym i porywistym wietrze.
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB Oddział w Krakowie wydało ostrzeżenie meteorologiczne o silnym wietrze. Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 55 km/h, z porywami od 70 km/h do 80 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Czytaj dalej

Od marca 2019 r. prawa jazdy nie będą już zawierały adresu zamieszkania posiadacza. Zniknie więc obowiązek wymiany dokumentu w przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub administracyjnej zmiany nazwy ulicy. Dla kierowców oznacza to dużą oszczędność, koszt wymiany prawa jazdy to bowiem 100 zł.
Wszystkie dotychczas wydane prawa jazdy pozostaną ważne do wskazanego na nich terminu. Dokumenty te nie podlegają obowiązkowej wymianie, nawet w przypadku zmiany umieszczonego na nich adresu zamieszkania. Czytaj dalej

Chociaż od dnia dzisiejszego (4 marca 2019 r.) osoby składające wniosek o wydanie dowodu osobistego dostaną tzw. e-dowód z warstwą elektroniczną, to nie ma obowiązku wymiany aktualnych dowodów osobistych na nowe dokumenty z bardziej rozbudowanymi funkcjami elektronicznymi.
Jest wiele zalet e-dowodów, dzięki wbudowanym w nim chipom bezstykowych. Za pomocą profilu osobistego można błyskawicznie potwierdzić swoją tożsamość lub wyrazić zgodę. Nowe e-dowody pozwolą także na bez łatwe skorzystanie z bramek granicznych na lotniskach, w krajach, gdzie nie jest wymagane posiadanie paszportu.
Czytaj dalej

W dniach 21-22 lutego 2019r, Dąbrowę Tarnowską odwiedziła mobilna wystawa Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon poświęcona powietrzu. W ramach wystawy w ciągu dwóch dni zostało przeprowadzonych 20 półgodzinnych zajęć dla dzieci ze szkół podstawowych. Łącznie wystawę odwiedziło ponad 400 uczniów niemal ze wszystkich szkół podstawowych znajdujących się w Gminie Dąbrowa Tarnowska.
Wystawa, zawierająca eksponaty interaktywne, była miejscem prowadzenia zajęć edukacyjnych przez animatorów MCN, na temat, który dotyczy powietrza – animatorzy ukazywali jego naturę w kontekście nauk o Ziemi, nauk medycznych, biologicznych, fizycznych, chemicznych oraz technicznych.
Czytaj dalej

Program „Mama 4+” jest rodzicielskim świadczeniem uzupełniającym. Jest przeznaczone dla osób, które żeby wychować co najmniej czworo dzieci nie mogły podjąć pracy zarobkowej lub z niej zrezygnowały, a dziś żyją na granicy ubóstwa, nie mając prawa do świadczeń nawet na minimalnym poziomie. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające zapewni podstawowe środki do życia.
O emerytury matczyne można się będzie starać od 1 marca 2019 roku.
Dzięki nowym przepisom osoby, które wychowały co najmniej czworo dzieci i nie posiadają niezbędnych środków utrzymania mają prawo do otrzymania świadczenia. Wyjaśniamy krok po kroku, jakie warunki należy spełnić, żeby otrzymać świadczenie.
Czytaj dalej

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny

 Lech Kaczyński

Wiele upłynęło czasu, nim 3 lutego 2011 roku Sejm uchwalił ustawę o ustanowieniu dnia 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Środowiska kombatanckie, liczne organizacje patriotyczne, stowarzyszenia naukowe, przyjaciele i rodziny tych, którzy polegli w boju, zostali zamordowani w komunistycznych więzieniach lub po prostu odeszli już na wieczną wartę, od lat pukali do wielu drzwi z żądaniami, by wolna Polska oddała w końcu hołd swym najlepszym Synom. Przez lata odpowiedzią była cisza.
Czytaj dalej

Niemal 1,5 milionom osób w tym roku kończy się ważność dowodu osobistego. Ci, którzy wniosek o nowy dowód złożą 4 marca i później, dostaną e-dowód, czyli dokument z warstwą elektroniczną. Jak będzie można o niego wnioskować? W urzędzie i online.
WAŻNE: Jeśli w najbliższych dniach chcesz złożyć wniosek o dowód, zrób to możliwie jak najszybciej. Jeśli chcesz to zrobić przez Internet, zrób to teraz. Od początku dnia w środę (27 lutego) czasowo wyłączymy tę możliwość. Ponownie uruchomimy ją 4 marca. To konieczne. Wdrożenie e-dowodów wymaga technicznych prac serwisowych. Staramy się je skrócić do koniecznego minimum.

Wypełnione przez urząd skarbowy zeznanie za 2018 r. jest dostępne od 15.02.2019 r. w serwisie www.podatki.gov.pl. Można go zaakceptować, dodać inne dane lub odrzucić propozycję urzędu i rozliczyć się samodzielnie. Można też nie zrobić nic, wówczas 30 kwietnia zeznanie zostanie uznane za złożone. To nie jedyna nowość – w tym roku skrócono też czas zwrotu nadpłaconego podatku do 45 dni. Pierwsze zeznania na drukach PIT-37 (umowa o pracę, zlecenie, dzieło) i PIT-38(z przychodów kapitałowych) są gotowe do pobrania przez podatników w ramach nowej usługi Twój e-PIT. Po raz pierwszy obowiązek przygotowania zeznania podatkowego spoczywa na Krajowej Administracji Skarbowej.
Twój e-PIT wpisuje się w politykę: przejrzystości, prostoty i przyjazności w prawie podatkowym. Rozliczenie roczne jeszcze nigdy nie było tak proste jak teraz.
– mówi Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Tarnowskiej Halina Zdońska.
Czytaj dalej

Samorządu Powiatu Dąbrowskiego oraz Jednostka Strzelecka JS 2083 im. gen. Mariana Kukiela w Dąbrowie Tarnowskiej, Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek oraz Dowódca Jednostki sierż. ZS Tomasz Żyguła, serdecznie zapraszają na Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” połączone z uroczystym Nadaniem i poświęceniem sztandaru Jednostce Strzeleckiej JS 2083. Uroczystość odbędzie się w najbliższą niedzielę,  3 marca 2019 r. o godz. 11:00 w kościele NMP Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej, a następnie w Parku Miejskim.
W tym samym dniu na terenie dąbrowskiego Parku Miejskiego odbędzie się Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym” organizowany przez Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej i Jednostkę Strzelecką JS 2083. Bieg swoim Patronatem objął Krzysztof Kaczmarski Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej.
Czytaj dalej

Urzędy skarbowe województwa małopolskiego nie wysyłają e-maili z prośbą o przygotowanie się do kontroli i listą dokumentów do przygotowania w załączonym do listu pliku. Pod żadnym pozorem nie należy otwierać załączonego pliku – może zawierać niebezpieczne treści.
Małopolskie urzędy skarbowe otrzymały wiele sygnałów od zaniepokojonych podatników (m.in. Wadowice, Kraków-Stare Miasto, Zakopane, Kraków-Nowa Huta, Dąbrowa Tarnowska). Podszywający się pod pracownika urzędu skarbowego nadawca informuje o kontroli oraz nakazuje przygotowanie dokumentów „Jest Pani/Pan zobowiązania do przygotowania wszystkich potrzebnych dokumentów związanych z prowadzone przez Pani/Pana Firm wymienionych w załączniku (dokumenty. rar).” (pisownia oryginalna). List jest podpisany imieniem i nazwiskiem fałszywego inspektora bez numeru telefonu oraz danych urzędu.
Urzędy skarbowe województwa małopolskiego nie wysyłają maili z prośbą o przygotowanie się do kontroli i listą dokumentów do przygotowania w załączonym do listu pliku. W żadnym wypadku nie należy otwierać załączonego pliku – może zawierać niebezpieczne treści. Czytaj dalej

22 lutego 2019 roku podczas uroczystej zbiórki zorganizowanej na sali odpraw dąbrowskiej komendy dotychczasowy Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej nadkom. Mirosław Strach przeszedł do dyspozycji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. Jednocześnie w tym samym dniu nadkom. Mirosławowi Strachowi powierzono obowiązki na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Wieliczce.
Celebrę w Komendzie Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej rozpoczęło złożenie meldunku przez dowódcę uroczystości kom. Witolda Łopatę I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Robertowi Strzeleckiemu. Lektor powitał zaproszonych gości, wśród których byli obecni: I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej kom. Jarosław Kmieć, Starosta powiatu dąbrowskiego Lesław Wieczorek, włodarze miast i gmin, przedstawiciele prokuratury, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa małopolskiego nadkom. Grzegorz Gubała, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej bryg. Krzysztof Kolarczyk,  kadra kierownicza KPP oraz policjanci i pracownicy policji.

Strona 10 z 184« Pierwsza...89101112...203040...Ostatnia »