Archiwum kategorii: Urzędowe

W dniach poprzedzających Święta Wielkanocne delegacje dzieci przedszkolnych i młodzieży szkolnej z placówek edukacyjnych naszej gminy odwiedziły Urząd Miejski składając świąteczne życzenia. Miłych gości przyjmował Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski i Sekretarz Gminy Stanisław Ryczek. Wizyty młodych mieszkańców naszej gminy były bardzo miłym wprowadzeniem w atmosferę Świąt Wielkanocnych. Czytaj dalej

Tradycją Wielkiej Soboty jest poświęcenie pokarmów wielkanocnych: chleba – na pamiątkę tego, którym Jezus nakarmił tłumy na pustyni; mięsa – na pamiątkę baranka paschalnego, którego spożywał Jezus podczas uczty paschalnej z uczniami w Wieczerniku oraz jajek, które symbolizują nowe życie.
W zwyczaju jest też masowe odwiedzanie różnych kościołów i porównywanie wystroju Grobów.
Czytaj dalej

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
Czytaj dalej

Dziś na ulicach stolicy będą rozdawane papierowe żonkile. To symbol upamiętniający bohaterów powstania w getcie warszawskim z 1943 roku. W przeddzień żydowskiego święta Paschy 19 kwietnia 1943 r. żydowscy bojownicy z Żydowskiej Organizacji Bojowej i Żydowskiego Związku Wojskowego stawili zbrojny opór oddziałom niemieckim, które przystąpiły do likwidacji warszawskiego getta. Zostali oni zaatakowani przez żydowskich powstańców, którzy w pierwszym starciu odnieśli sukces. Po południu tego samego dnia liczniejsze i lepiej uzbrojone oddziały niemieckie ponownie wkroczyły na teren getta. Dowodził nimi gen. SS Jurgen Strop. W trwających blisko miesiąc walkach wzięło udział ok. tysiąca słabo uzbrojonych powstańców. Niemcy przeciwstawili im ponad 2 tys. żołnierzy Wehrmachtu, SS oraz pomocniczych oddziałów ukraińskich, litewskich i łotewskich. Przeciwko powstańcom użyte zostały pojazdy opancerzone oraz artyleria. Czytaj dalej

Dzisiaj, 18 kwietnia, w Wielki Czwartek mieszkanka Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej p. Helena Świerzb-Babula obchodziła stulecie swoich urodzin. Niezwykła uroczystość urodzinowa odbyła się w miejscu zamieszkania pani Heleny, zorganizowana przez Dyrektor Domu Pomocy Społecznej p. Urszulę Mróz, a udział w niej wzięli: Ks. Prałat Józef Poremba, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, Dyrektor tarnowskiego oddziału ZUS Ewa Skąpska-Wilk, w imieniu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Tarnów: Maria Pietracha – Prezes ŚZŻAK – Koło Szczucin i Zbigniew Król Prezes ŚZŻAK – Koło Bolesław, Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek, Sekretarz Gminy Stanisław Ryczek, Zastępca Dyrektora SGZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej Danuta Kulik, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Magdalena Pinas kierownik Referatu Promocji Kultury i Informatyzacji w Urzędzie Miejskim Krzysztof Orwat, Dyrektor MOPSiWR Katarzyna Hałun, Dyrektor PCPR Agnieszka Anioł-Głuszek, redaktor Nowego Kuriera Dąbrowskiego Urszula Skórka oraz historyk, znawca dziejów Powiśla Dąbrowskiego Włodzimierz Piasecki oraz wielu innych gości, także podopiecznych DPS w Dąbrowie Tarnowskiej. Czytaj dalej

%foto UMDT  %foto UMDT

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Dąbrowie Tarnowskiej uchwały nr XLIII/609/18 z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Tarnowska w rejonie ulic Sucharskiego, Warszawskiej, Ogrodowej i Grunwaldzkiej, zmienionej uchwałą nr VII/51/19 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 26 marca 2019 roku. Czytaj dalej

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, na podstawie art. 39 ust. 1, art. 30 i art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Dąbrowie Tarnowskiej uchwały nr XLIII/609/18 z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Tarnowska w rejonie ulic Sucharskiego, Warszawskiej, Ogrodowej i Grunwaldzkiej, zmienionej uchwałą nr VII/51/19 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 26 marca 2019 roku. 
Czytaj dalej

Informujemy,  że zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej, 19 kwietnia br. tj. w Wielki Piątek, Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej pracował będzie w godz. 7:30 – 12:30, zaś kasa Urzędu w godz. 7:30 – 11:30.
Urząd Stanu Cywilnego będzie pełnił dyżur 20 kwietnia (w Wielką Sobotę) w godzinach od 9:00 do 11:00, podczas którego będzie można załatwić formalności związane z aktem zgonu.

Dzień Pamięci obchodzony jest w rocznicę opublikowania przez Niemców w 1943 r. informacji o odkryciu w ZSRR masowych grobów oficerów Wojska Polskiego, policjantów, urzędników, uczonych, artystów, lekarzy, nauczycieli, prawników wziętych do niewoli po agresji ZSRR na Polskę. Stanowili oni elitę narodu, jego potencjał obronny, intelektualny i twórczy.
Zbrodnia katyńska to wymordowanie przez NKWD blisko 22 tysięcy Polaków. W tej liczbie znaleźli się jeńcy wojenni, wzięci do niewoli po agresji Związku Radzieckiego na Polskę we wrześniu 1939 roku oraz osoby cywilne przetrzymywane w obozach i więzieniach na Ukrainie i Białorusi. Egzekucje trwały od kwietnia do maja 1940 roku w Katyniu, Charkowie oraz Miednoje.
Jeńców zgładzano strzałem w tył głowy.
Czytaj dalej

Po trzy wykłady w każdym z trzech paneli, najznamienitsi polscy klinicyści i jeden – ale ujęty szczegółowo i całościowo – temat: Zdrowie kobiety w codziennej pracy lekarzy praktyków.
Od endokrynologii, ginekologii przez ortopedię, aż po zdrowie psychiczne. Z uwzględnieniem stomatologii i medycyny estetycznej, która ostatnimi laty święci triumfy; nie tylko wśród kobiet.
DSK6 została zorganizowana przez FTiWPD. Zarząd Fundacji tradycyjnie zaprosił do współorganizacji, m. in. dąbrowskie władze samorządowe gminne i powiatowe oraz kilkudziesięciu sponsorów i partnerów, bez których zaangażowania trudno by było sfinalizować dwudniową konferencję medyczną. Głównym Partnerem zadania był Zarząd Województwa Małopolskiego, z którego funduszy była zrealizowana konferencja. Sponsorem strategicznym była Firma farmaceutyczna Astellas. Organizacja konferencji 6 Dąbrowskie Spotkania Kliniczne posiadała certyfikat Infarma, zaś uczestnicy otrzymali certyfikaty zatwierdzone przez Okręgową Izbę Lekarską w Tarnowie. 
Czytaj dalej

Z przykrością informujemy, że ze względu na przewidywane załamanie pogody i prognozowane złe warunki atmosferyczne tegoroczny Kiermasz Wielkanocny zostaje odwołany.

Krakowski Oddział Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewiduje na dzień 12 kwietnia załamanie pogody w województwie małopolskim i subregionie tarnowskim. Prognozowany jest znaczny spadek temperatury i opady deszczu i śniegu, a ich prawdopodobieństwo szacuje się na 70 – 80% . Prognozy potwierdzające opady, a tym samym uniemożliwiające godne i przyjemne organizowanie kiermaszu, zmuszają Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej odwołać tegoroczny IV Dąbrowski Kiermasz Wielkanocny.
Wystawcom, którzy zgłosili się już na IV Dąbrowski Kiermasz Wielkanocny

dziękujemy za zainteresowanie się kiermaszem i przepraszamy za niedogodności.
Czytaj dalej

Dzisiaj w całej Polsce, pomimo trwającego od poniedziałku strajku nauczycieli, rozpoczynają się egzaminy gimnazjalne dla ostatniego rocznika gimnazjum. Rozpoczęcie egzaminu jak co roku wyznaczono na godz. 9:00. W skali kraju do egzaminu przystąpi 350 tysięcy uczniów klas III gimnazjów z niemal 7 tysięcy szkół.  W naszej gminie egzamin pisać będzie 185 uczniów z 3 szkół.  zmierzy się z testem humanistycznym, obejmującym przedmioty takie jak język polski, historia i wiedza o społeczeństwie. Podczas pierwszego bloku dzisiejszego egzaminu uczniowie zmierzą się z zagadnieniami z historii i wiedzy o społeczeństwie, na których rozwiązanie będą mieli 60 minut (uczniowie z dysleksją 80 minut). Drugi blok będzie zawierał zadania z języka polskiego. Ta część egzaminu rozpocznie się o 11:00, a na rozwiązanie testu gimnazjaliści będą mieli 90 minut (dyslektycy 135 minut). Czytaj dalej

W sobotni poranek 10 kwietnia 2010 roku o godz. o godz. 8:41 dla wielu Polaków czas się zatrzymał. Śmierć 96 pasażerów samolotu specjalnego TU-154M pod Smoleńskiem dotknęła nas nagle i bezlitośnie. Prezydent Lech Kaczyński wraz z małżonką Marią i towarzyszącą mu delegacją leciał do Katynia, gdzie razem z przedstawicielami Rodzin Katyńskich, a także parlamentarzystami, duchownymi, kombatantami, żołnierzami miał wziąć udział w uroczystości 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej.
Kancelaria Prezydenta, jak i całe państwo polskie, stanęła wobec sytuacji bez precedensu. W ciągu chwil odeszli na zawsze ludzie, których znaliśmy i z którymi mieliśmy zaszczyt pracować. Na pokładzie TU-154M zginęli m. in. poseł ziemi tarnowskiej – Wiesław Woda, poseł Leszek Deptuła oraz Wojciech Seweryn z Żabna.
Czytaj dalej

Informujemy, że Gmina Dąbrowa Tarnowska przystępuje do aktualizacji programu usuwania materiałów zawierających azbest. Aktualizacja ta jest niezbędna do złożenia wniosku, jaki w czerwcu bieżącego roku nasza gmina wraz z 17 innymi gminami będzie składać do Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego dot. przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu.
W związku z powyższym, osoby zainteresowane usunięciem azbestu z terenu nieruchomości do których posiadają tytuł prawny, mogą składać deklarację dot. azbestu zgromadzonego na nieruchomości (w tym gruz azbestowy lub pokrycie dachowe) do dnia 19 kwietnia 2019r do Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej.
Czytaj dalej

Krakowski Oddział Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewiduje od czwartku załamanie pogody w województwie małopolskim i subregionie tarnowskim. Prognozowany jest znaczny spadek temperatury i opady deszczu, a nawet śniegu. Jeśli te prognozy potwierdzą się, a opady utrudniać będą przebywanie na wolnym powietrzu i tym samym godne i przyjemne organizowanie kiermaszu zarówno ze względu na Wystawców jak i osoby chcące skorzystać z oferowanych przedmiotów i produktów, Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej może być zmuszonym odwołać IV Dąbrowski Kiermasz Wielkanocny w przewidywanym dniu kiermaszu. Mamy nadzieję, że do tego nie dojdzie, a pogoda będzie dla nas łaskawa, chociaż z pogodą nikt jeszcze nigdy nie wygrał.
Za utrudnienia i niedogodności przepraszamy.
O ewentualnym odwołaniu kiermaszu będziemy informować na bieżąco za pomocą naszych stron internetowych.

Czytaj dalej

W niedzielę 7 kwietnia 2019 r. w Gminie Dąbrowa Tarnowska odbyły się wybory na sołtysa 12 sołectw Gminy Dąbrowa Tarnowska. Do udziału w wyborach uprawnionych było 7425 mieszkańców sołectw Gminy Dąbrowa Tarnowska. W wyborach wzięło udział 2015 mieszkańców Gminy. Wyniki wyborów nie są jeszcze prawomocne, ponieważ zgodnie ze statutami sołectw wyborcy mają możliwość wniesienia protestu w ciągu 7 dni od dnia wyborów. Na najbliższej sesji Rady Miejskiej zostaną wręczone nowo wybranym sołtysom zaświadczenia potwierdzające wybór. Czytaj dalej

Szkoda Ciebie na takie patoklimaty” to hasło kampanii o charakterze edukacyjno – profilaktycznym pt. „Narkotyki i dopalacze zabijają”, która rusza dzisiaj we wszystkich jednostkach Policji w kraju. Kampania organizowana jest przez MSWiA w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka”.
Kampania ma na celu zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i nowych narkotyków, tzw. dopalaczy, w tym konsekwencji zarówno zdrowotnych, prawnych, jak i społecznych uzależnienia. Jednym z istotnych elementów tego przedsięwzięcia jest prezentowany spot filmowy nawiązujący treścią do tytułu kampanii oraz jej hasła przewodniego.
Czytaj dalej

Dąbrowscy policjanci wraz z Fundacją Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego, z Biurem Doradczo-Usługowym BHP w Dąbrowie Tarnowskiej oraz dąbrowskim Samorządem 5 kwietnia 2019 roku, po raz kolejny przeprowadzili akcję profilaktyczną „NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM”.
Akcja odbyła się w ramach 6. Dąbrowskich Spotkań Klinicznych. Tym razem miejscem wspólnych działań było centrum miasta Dąbrowa Tarnowska ul. Rynek.
Celem akcji było propagowanie wśród mieszkańców, ale również uczestników ruchu drogowego zasad udzielania pierwszej pomocy ofiarom nagłych wypadków, a przede wszystkim przełamywania oporu przed jej udzieleniem.
Scenariusz tegorocznej akcji był odmienny względem lat poprzednich, mianowicie składał się on z trzech części; w pierwszej z nich każdy uczestnik mógł zobaczyć jak udzielona jest pomoc osobom w przypadku ataku terrorysty, dzięki symulacji jaka została przeprowadzona na płycie Rynku przy Urzędzie Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska. W zainscenizowanej sytuacji brało udział czterech pozorantów odpowiednio ucharakteryzowanych tj. dwie przypadkowe osoby, kierujący pojazdem oraz terrorysta.

Strona 11 z 188« Pierwsza...910111213...203040...Ostatnia »