Archiwum kategorii: Urzędowe

Co roku o tej samej porze – w okresie wiosennym dochodzi do pożarów wznieconych wypalaniem traw na łąkach oraz nieużytkach rolnych. Przypominamy, że takie zachowania są czynem bezprawnym pociągającym za sobą odpowiedzialność karną.
W myśl polskiego prawa wypalanie traw to czyn zabroniony, ścigany karnie. Zgodnie z art. 124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zabronione jest wypalanie łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów. 

Czytaj dalej

W najbliższą niedzielę 7 kwietnia br. we wszystkich 12 sołectwach naszej gminy przeprowadzone zostaną wybory sołtysów. Celem przeprowadzenia wyborów w każdym z sołectw gminnych wyznaczony został lokal wyborczy, a ich lista przedstawiona jest poniżej. Mieszkańcy Gruszowa Małego ze względu na brak stosownego lokalu wyborczego na terenie wsi głosować będą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej. Wszystkie lokale wyborcze i wszystkie komisje pracować będą od godz. 7:00 do godz. 18:00.
Warto zapoznać się z informacją publiczną o kandydatach na sołtysów poszczególnych sołectw naszej gminy. 
Czytaj dalej

Już za kilkanaście dni rozpoczną się Święta Wielkanocne. Wszyscy będą chcieli je przeżyć we wspaniałej polskie, rodzinnej tradycji wielkanocnych zwyczajów. Atmosferze nadchodzących Świąt służyć będzie także już IV Dąbrowski Kiermasz Wielkanocny zaplanowany na 12 kwietnia 2019 roku od godz. 9:00 do godz. 16:00, czyli tuż przed Niedzielą Palmową.
Tak jak w poprzednich latach, plac przed Urzędem Miejskim zapełni się wielkanocnymi kramami.
Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski wraz z załogą Urzędu Miejskiego już dziś serdecznie zapraszają na to już tradycyjne przedświąteczne wydarzenie.
Czytaj dalej

Zamieszczona wczoraj 1 kwietnia br. na stronie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej informacja o znalezieniu „drugiego Biskupina” na trasie przebiegu dąbrowskiej Obwodnicy była primaaprilisowym żartem. Jak dotąd wszystkie prace są prowadzone w przewidywanym harmonogramie czasowym.
Gołym okiem widać duże zaawansowanie prac przy oczekiwanej od wielu lat obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej. Wykonano szereg prac ziemnych, przełożone zostały media będące na przebiegu, kontynuowana jest budowa wszystkich obiektów inżynieryjnych: wiaduktów, nasypów, przepustów. Sprzyjające warunki pogodowe, łagodnej zimy, pozwalają na w miarę szybką realizację założonych prac.
Czytaj dalej

W najbliższy piętek i sobotę w Dąbrowie Tarnowskiej odbędą się tradycyjne kwietniowe spotkania naukowe. Są bardzo owocnymi i cennymi doświadczeniami dla lekarzy praktyków i klinicystów, jak również szerokiego grona osób niezwiązanych bezpośrednio z medycyną.
W tym roku, w sobotę, będziemy słuchać wykładów na temat „zdrowia kobiety” w codziennej pracy lekarzy praktyków oraz o postępach w  diagnostyce  i  leczeniu  chorób związanych z płcią piękną.
Dzień wcześniej, w centrum miasta, na Rynku przed Urzędem Miejskim, w ramach akcji: „Nie bój się ratować życia innym!” odbędzie się symulacja „zdarzenia wypadkowego na drodze” oraz ćwiczenia praktyczne z resuscytacji krążeniowo oddechowej (RKO) wraz z zasadami użycia automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED).
W imieniu Fundacji Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego, serdecznie zapraszamy Państwa na VI edycję Naukowej Konferencji Medycznej w Dąbrowie Tarnowskiej.
Udział w dąbrowskiej konferencji zapowiedziało już ponad 200 osób!

Czytaj dalej

Polski Fundusz Rozwoju wraz z Wojewodą Małopolskim zapraszają na konferencję poświęconą Pracowniczym Planom Kapitałowym, która odbędzie się 2 kwietnia br. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie.
1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), realizowana w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Wprowadza ona dobrowolny i powszechny system długoterminowego oszczędzania. Do programu może przystąpić każda osoba zatrudniona, która podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Oszczędności tworzone będą wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo. Pierwsza tura „wejścia do systemu” dotyczy największych pracodawców, zatrudniających 250 osób lub więcej i odbędzie się już 1 lipca br.   Czytaj dalej

Urząd Statystyczny w Krakowie informuje o naborze na wolne stanowisko ankietera. Jest to praca na terenie województwa małopolskiego w szczególności na obszarze powiatu dąbrowskiego lub sąsiadujących gmin z powiatu tarnowskiego. Szczegóły w załączniku poniżej.
Kandydaci do pracy są zobowiązani do zamieszczenia na dokumentach aplikacyjnych zgody o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Statystyczny w Krakowie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
Czytaj dalej

We wtorek 26 marca 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się VII sesja Rady Miejskiej. Obrady prowadził Dariusz Lizak – Przewodniczący Rady Miejskiej. Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski zapoznał radnych ze sprawozdaniem z działalności międzysesyjnej. W dalszej części sesji radni składali wnioski i zapytania dotyczące bieżących spraw lokalnych, na które zgodnie z przepisami Statutu Gminy Dąbrowa Tarnowska Burmistrz Krzysztof Kaczmarski udzieli radnym pisemnej odpowiedzi. Na sesji wśród zaproszonych gości obecny był Wicestarosta Dąbrowski Krzysztof Bryk, który udzielił odpowiedzi na zapytania radnych dotyczące dróg powiatowych. Czytaj dalej

Małopolska włącza mieszkańców do walki ze smogiem. Wszelkie przypadki spalania odpadów, eksploatacji kotłów i kominków niespełniających wymagań uchwały antysmogowej oraz sprzedaży węgla złej jakości można zgłaszać za pomocą elektronicznego formularza Ekointerwencji, dostępnego pod adresem https://powietrze.malopolska.pl/ekointerwencja.
Formularz ma usprawnić przepływ informacji między mieszkańcami a jednostkami wyznaczonymi do sprawowania kontroli w zakresie ochrony środowiska. Każde zgłoszenie, które zostanie przesłane za pomocą strony Ekointerwencji, będzie automatycznie przekierowywane do właściwego organu, który zajmie się jego weryfikacją.
Czytaj dalej

Zarządzenie Nr 57.109.2019 Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie powołania Sołeckich Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów sołtysów w sołectwach Gminy Dąbrowa Tarnowska. Czytaj dalej

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Dąbrowie Tarnowskiej ostrzega I stopnia o silnym wietrze.
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB Oddział w Krakowie wydało ostrzeżenie meteorologiczne o silnym wietrze. Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, z porywami do 70 km/h, z z zachodu i północnego zachodu. Czytaj dalej

Na podstawie § 27 Statutu sołectw Gminy Dąbrowa Tarnowska stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLIV/484/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia statutów Sołectw Gminy Dąbrowa Tarnowska (opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 637 poz.5190 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości kandydatów na sołtysów w sołectwach Gminy Dąbrowa Tarnowska. Czytaj dalej

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Krakowie informuje, że w dniach od 4 do 13 kwietnia 2019 roku na terenie województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Czytaj dalej

W województwie małopolskim rozpoczęły się w minionym tygodniu działania informacyjne dotyczące programów rządowych, które składają się na #NowąPiątkę. Obejmuje ona: „500+” na każde dziecko, przywracanie połączeń lokalnych, brak podatku PIT dla pracowników do 26. roku życia, a także „Emeryturę +” oraz niższy PIT.  Kraków i Myślenice były pierwszymi małopolskimi miastami na trasie dwóch „busów na piątkę”, które będą jeździć po Małopolsce, aby umożliwić Małopolanom bezpośrednie dotarcie do informacji o #NowejPiątce. Inauguracji #NowejPiątki dokonali Wicepremier Beata Szydło i Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik.
Czytaj dalej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zebrało pytania internautów dotyczące programu Mama 4+ i przygotowało odpowiedzi na nie. Poniżej przedstawione zostały wyjaśnienia najczęściej pojawiających się często wątpliwości. Czytaj dalej

Jeszcze tylko do 25 marca (poniedziałek) 2019 r. do godz. 12:00 można zgłaszać kandydatów na sołtysów w związku z wyborami sołtysów sołectw Gminy Dąbrowa Tarnowska, które przeprowadzone zostaną w dniu 7 kwietnia od godz. 7:00 do godz. 18:00. W związku ze zbliżającym się terminem wyborów przypominamy ich kalendarz wyborczy. Szczegółowe informacje na temat wyborów sołtysów w naszej gminie znaleźć można w zakładce “Wybory sołtysów” na niniejszej stronie.
Czytaj dalej

Oszuści, którzy okradają z oszczędności życia nie mają skrupułów i wykorzystują łatwowierność pokrzywdzonych wymyślając coraz to nowsze metody. W przeważającej większości osoby starsze padają ofiarą złodziei, którzy podszywają się pod wnuczków, potrzebujących pieniędzy na pokrycie kosztów związanych ze spowodowanym wypadkiem drogowym lecz sprawcy działają również „pod legendą” pracowników Gazowni, Wodociągów a nawet hydraulików wysłanych przez spółdzielnie mieszkaniowe. Zdarzają się także oszustwa „na policjanta”. Kiedy rozmówca informuje swoją przyszłą ofiarę, że jest w specjalnej policyjnej grupie zajmującej się rozpracowywaniem szajki oszustów okradających osoby starsze i do tzw.: „prowokacji”, której celem ma być zatrzymanie złodziei, potrzebuje na chwilę wejść w posiadanie pieniędzy swojego rozmówcy. Pokrzywdzony nieświadomy, że sam padł ofiarą oszustów z dobrej woli i chęci pomocy rzekomym policjantom, przekazuje swoje oszczędności, które w konsekwencji traci bezpowrotnie. Czytaj dalej

W środę 27 lutego 2019 r. roku Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski zawarł umowę na realizację projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Przebudowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Dąbrowa Tarnowska.
W ramach umowy zostaną kompleksowo zmodernizowane dwa funkcjonujące na terenie gminy Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOKi, z których jeden znajduje się przy ul. Jagiellońskiej w Dąbrowie Tarnowskiej a drugi w Szarwarku – obok nieczynnego wysypiska śmieci. Po modernizacji infrastruktura będzie dostępna 12 miesięcy w roku w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych w regulaminie PSZOK. Przewiduje się zbiórkę ok. 100 ton odpadów w skali roku.
Czytaj dalej

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych oraz Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze zapraszają grupy nieformalne i młode organizacje pozarządowe z terenu Krakowa oraz powiatów chrzanowskiego, dąbrowskiego, krakowskiego, miechowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego i wielickiego do udziału w konkursie FIO Małopolska Lokalnie – Północ, edycja 2019. Czytaj dalej

W ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej (20 marca), organizatorzy kampanii „Polska mówi #aaa!” apelują do rodziców i opiekunów o powstrzymanie się przed dodawaniem cukru, w tym syropów owocowych i miodu, do posiłków i przekąsek w pierwszych dwóch latach życia dziecka. Prawie co drugie dziecko w wieku 3 lat (dane: Monitoring Zdrowia Jamy Ustnej MZ) w Polsce choruje na próchnicę zębów.
Jedną z kluczowych przyczyn takiego stanu rzeczy są „błędy” dietetyczne popełniane przez rodziców i opiekunów. Cukier jako dodatek, cukier przed snem oraz niewłaściwe karmienie: naturalne i sztuczne, szczególnie przed zaśnięciem – to główne grzechy. Przez takie zachowania zwiększa się ryzyko wystąpienia próchnicy wczesnego dzieciństwa, gdy dziecku podawane są pokarmy zawierające cukier. A cukier to nie tylko ten stołowy. To także cukry zawarte w: syropach i sokach owocowych, syropach glukozo-fruktozowych, z agawy, w miodzie i wielu innych.
Organizatorzy kampanii „Polska mówi #aaa” apelują, aby w pierwszych 2 latach życia nie dodawać dziecku cukru w żadnej postaci do posiłków i przekąsek.
Czytaj dalej

Strona 12 z 188« Pierwsza...1011121314...203040...Ostatnia »