Archiwum kategorii: Urzędowe

W większości parafii diecezji tarnowskiej w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia miało miejsce uroczyste rozesłanie kolędników misyjnych. Tak było również w Parafii NMP Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej, gdzie dzisiaj już od rana młodzi kolędnicy o wielkich sercach wraz ze swoimi opiekunami odwiedzają domy prywatne i instytucje publiczne. W ten sposób zbierają środki na potrzeby dzieci w krajach misyjnych. Pomoc skierowana będzie do Republiki Środkowoafrykańskiej, Kamerunu, Republiki Konga, Czadu, Madagaskaru, Peru oraz Rwandy i Burundi w ramach funduszu Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci.
Wizyta kolędników misyjnych w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej jest co roku bardzo miłym wydarzeniem, kontynuacją świątecznego nastroju podczas zwykłego dnia pracy.
Czytaj dalej

Zakończono  prace przy remoncie  drogi gminnej „do stadionu” w Szarwarku zniszczonej podczas powodzi w 2010 roku. Została  wykonana nawierzchnia asfaltowa na długości 285 m wraz z poboczami. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Mielca.
Koszt remontu drogi wyniósł  143.620,42 zł, który w całości zostanie sfinansowany  z budżetu państwa na usuwanie szkód klęsk żywiołowych.
W 2017 roku Gmina Dąbrowa Tarnowska z własnych środków wyremontowała pierwszy odcinek tej drogi długości 325 m za kwotę 104 tys. zł. Zrealizowano 6 zadań z zakresu usuwania szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi. Czytaj dalej

Kończący się rok upłynął pod znakiem kolejnych inwestycji w sieć wodociągową i kanalizacyjną na terenie miasta i obszarach wiejskich w Gminie Dąbrowa Tarnowska. W pierwszym półroczu zakończono i oddano do użytkowania pierwszy etap budowy sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Smęgorzów.
Wykonano m.in.: ponad 17 kilometrów sieci głównej i rozdzielczej, kolektory tłoczne, przykanaliki, przepompownie sieciowe wraz z monitoringiem i zasilaniem energetycznym, zatokę serwisową dla obsługi pompowni oraz zasilanie elektroenergetyczne pompowni P0, P3 i P6. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Budomont z Rzeszowa. Łączny koszt zadania wyniósł prawie 4 miliony złotych.

W piątek 21 grudnia br. w Jadłodajni Caritas „Betania” odbyła się tradycyjna kolacja wigilijna, do której zasiadły wspólnie z organizatorami osoby samotne, chore i w starszym wieku. Spotkanie zorganizowane zostało wspólnie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej (MOPSiWR), dąbrowską parafię NMP Szkaplerznej i Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej. W wigilii uczetsniczyli  Proboszcz Parafii NMP Szkaplerznej Stanisław Cyran, Z-ca Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Ryczek oraz Katarzyna Hałun Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny (MOPSiWR) w Dąbrowie Tarnowskiej. Inicjatorem tych spotkań przed wielu laty był ks. Prałat Józef Poremba i odbywały się najpierw w starej jadłodajni przy ul. Kościelnej, a od blisko dwóch dekad organizowane są w Kuchni Caritas „BETANIA” przy ul. Piłsudskiego. Czytaj dalej

Ministerstwo Sportu i Turystyki w trosce o bezpieczeństwo najmłodszych uruchamia kolejną edycję zimowej akcji informacyjno-edukacyjnej „Bezpieczna Woda”. Jest ona skierowana jest do nauczycieli, wychowawców, funkcjonariuszy policji, ratowników oraz rodziców. W ramach akcji Ministerstwo Sportu i Turystyki przygotowało wersję elektroniczną materiału informacyjnego stanowiącego zestaw podstawowych zasad bezpieczeństwa na zamarzniętych zbiornikach wodnych, ujętego w formie plakatu oraz 4-stronicowej ulotki. Czytaj dalej

W 2018 roku na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska zostało dobudowanych 82 oprawy oświetlenia ulicznego. Lampy dobudowano na terenie Sołectw Sutków, Lipiny, Laskówka Chorąska, Nieczajna Dolna i Górna, Gruszów Wielki, Gruszów Mały, Szarwark i Smęgorzów oraz w Dąbrowie Tarnowskiej – ulice: Warszawska (boczna), Sucharskiego (boczna), Ulinów, Piłsudskiego (boczna), łącznik Piłsudskiego – Zagumnie.
Ponadto opracowane zostały projekty techniczne na dobudowę opraw oświetlenia do realizacji w 2019 roku, w tym projekt techniczny na doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 73.
Czytaj dalej

Szaleństwo przedświątecznych zakupów trwa! W poszukiwaniu wymarzonych prezentów dla naszych bliskich przemierzamy centra handlowe, ale także odwiedzamy sklepy internetowe, które podobnie do tych stacjonarnych, kuszą atrakcyjnymi ofertami. Kupujemy online, bo to wygodne. Powinniśmy jednak pamiętać o zachowaniu ostrożności.
Internetowe zakupy dają niemal nieograniczone możliwości – za pomocą kilku kliknięć zamawiamy produkty z dobrze znanych nam sklepów, ale również z najodleglejszych zakątków świata. Wiąże się to jednak również z pewnymi zagrożeniami, na które powinniśmy być wyczuleni. Dotyczą one przede wszystkim wiarygodności sprzedawcy i bezpieczeństwa płatności. – Bez zakupów online wielu z nas nie wyobraża sobie już życia. 
Czytaj dalej

%foto UMDT  %foto UMDT

Już od godz. 10:00 przed Urzędem Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej trwa IV Dąbrowski Bożonarodzeniowy Kiermasz Świąteczny. Na tydzień przed Bożym Narodzeniem można poczuć świąteczny nastrój. Wystawcy mają w tym roku bardzo bogatą ofertę ozdób choinkowych oraz świątecznych kulinariów. Wszystkim uczestnikom kiermaszu przygrywają rozświetlone  anioły, które od pierwszych dni grudnia gości na dąbrowskim rynku. Warto przyjść i skorzystać z przedstawionej oferty. Podczas kiermaszu można wesprzeć akcje charytatywne na rzecz trzech młodych ludzi dotkniętych ciężką chorobą. Czytaj dalej

W 2018 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 2,1 tys. złotych. W przyszłym roku wzrośnie ono do poziomu 2250 złotych. To o 500 złotych więcej niż w 2015 roku, kiedy to minimalne wynagrodzenie ustalono na poziomie 1750 złotych brutto. Wynagrodzenie brutto to płaca całkowita, przed odliczeniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Pracowników najbardziej interesuje, ile pieniędzy wpłynie na ich konto, czyli tzw. płaca netto. W przyszłym roku osoby, które otrzymują wynagrodzenie minimalne, mogą spodziewać się wypłaty w wysokości około 1634 zł. To oznacza ponad 100 zł więcej niż w 2018 r.
O złotówkę zmieni się też minimalna stawka godzinowa. Zamiast 13,70 zł wynosić będzie 14,70 zł.
Czytaj dalej

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, Miejsko – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny (MOPSiWR) oraz Ks. Proboszcz Parafii pw. NMP Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej, serdecznie zapraszają osoby samotne na wspólną Kolację Wigilijną. Kolacja zaplanowana jest na 21 grudnia br. (tj. piątek) o godz. 13:00 w Jadłodajni „Betania” w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Piłsudskiego 25. Podobnie jak w latach ubiegłych osoby korzystające z zaproszenia, mogą w uroczystej atmosferze zjeść tradycyjną kolację, podzielić się opłatkiem i wspólnie kolędować.
Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie swojego udziału w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Kościuszki 15 A, osobiście lub telefonicznie na nr 14 657-83-83.
Czytaj dalej

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla 30 uczestników  projektu „Droga do sukcesu” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Zadanie publiczne z zakresu aktywizacji zawodowej poprzez realizację Zadania nr 4 Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym ramach projektu „Droga do sukcesu”, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, realizowanego przez Gminę Dąbrowa Tarnowska / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej.
Projekt o którym mowa powyżej ma na celu aktywizację zawodową, wzrost poziomu aktywności społeczno-zawodowej min. 10 osób w 2019 roku zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Tarnowska ,

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika została uznana za najlepszą szkołę w powiecie dąbrowskim w IX edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła”. Dąbrowska „dwójka” zajęła nie tylko pierwsze miejsce w powiecie, ale też 11 miejsce na 340 szkół podstawowych w województwie małopolskim biorących udział w konkursie.
W poniedziałek 10 grudnia br. w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie, odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom IX Edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła”. Wyróżnienie z rąk Katarzyny Dobrzańskiej – Junco – Prezes Centrum Inicjatyw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego odebrali uczniowie: Maksymilian Bil kl. IV e, Sara Grzeszczyk kl. IV b, Julia Kułaga kl. IV a, Zuzanna Mosio kl. V b oraz Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 Anna Fido wraz z koordynatorką akcji Małgorzatą Gawlik.
Czytaj dalej

W niedzielę 13 grudnia 1981 r. wprowadzono w Polsce stan wojenny, który obowiązywał do 22 lipca 1983 r. Na ulice wyjechały czołgi i transportery opancerzone, pojawili się uzbrojeni żołnierze. Była to jedna z najsmutniejszych niedziel w nowej historii Polski.
W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r., nie czekając nawet na formalne uchwalenie przez Radę Państwa dekretu o stanie wojennym, grupy funkcjonariuszy MO i SB przystąpiły do zajmowania siedzib regionalnych „Solidarności” oraz zatrzymywania jej działaczy. Większość Polaków o wprowadzeniu stanu wojennego dowiedziała się z radiowo-telewizyjnego wystąpienia gen. Jaruzelskiego. Działalność większości organizacji społecznych – w tym wszystkich związków zawodowych – została zawieszona. Zawieszono również większość tytułów prasowych. Z gazet centralnych wydawano jedynie „Trybunę Ludu” i „Żołnierza Wolności”, a w terenie kilka lokalnych dzienników Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
Czytaj dalej

Podkarpacka Agencja Konsultingowo – Doradcza sp. z o. o. ogłasza nabór kandydatów do projektu pn.: ,,Twoja szansa na przedsiębiorczość” – powiat dąbrowski. Celem głównym projektu jest udzielenie kompleksowego wsparcia w postaci dostarczenia wiedzy nt. uruchomienia działalności gospodarczej (udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego), umożliwienie pokrycia kosztów utworzenia firmy (dotacja w wysokości do 28 000 zł) oraz dostarczenie wiedzy nt. prowadzonej działalności gospodarczej (udzielenie wsparcia pomostowego i doradczego). Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby pozostające bez pracy (bierne zawodowo lub bezrobotne) w wieku powyżej 30 lat i więcej, zamieszkujące/uczące się w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze subregionu tarnowskiego woj. małopolskiego (powiaty: m. Tarnów, tarnowski, brzeski, dąbrowski), zainteresowane założeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. Czytaj dalej

Zakończono prace przy modernizacji drogi bocznej od ulicy Grunwaldzkiej w Dąbrowie Tarnowskiej. Droga łączy ulicę Grunwaldzką z ulicą Ligęzów. Wykonawcą robót była firma Kompleksowe Utrzymanie Dróg Mariusz Biedroński.
Została wykonana nawierzchnia asfaltowa na długości 160 m. Koszt przebudowy drogi wyniósł 115 578,50 zł. Zadanie zostanie sfinansowane w całości ze środków własnych gminy. Mieszkańcy podarowali grunt pod budowę drogi. Zrealizowana inwestycja nie tylko poprawi komfort zamieszkania, ale również pozwoli na bezpieczny dojazd oraz dojście do budynków mieszkalnych i usługowych.
Jest to kolejna inwestycja, która poprawiła stan dróg na terenie naszej gminy.
Czytaj dalej

Zakończono prace przy remoncie drogi gminnej „Zagrody” w Gruszowie Małym zniszczonej podczas powodzi w 2010 roku. Została wykonana nawierzchnia asfaltowa na długości 742 m wraz z poboczami. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe z Dębicy. Koszt remontu drogi wyniósł 286 269,74 zł, który w całości zostanie sfinansowany z budżetu państwa na usuwanie szkód klęsk żywiołowych. Remont ten był od dawna oczekiwany przez mieszkańców. Stara nawierzchnia asfaltowa wykonana była w latach 70.

Czytaj dalej

Urząd Miejski Dąbrowa Tarnowska wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego zapraszają mieszkańców Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska zainteresowanych pozyskiwaniem dotacji unijnych na konsultacje z pracownikiem Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Dyżur konsultanta odbędzie się w sali ślubów Urzędu Miejskiego Dąbrowa Tarnowska w środę 12 grudnia 2018r. w godzinach od 9:00 do 11:30. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych preferencyjnymi pożyczkami na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej, dotacjami na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej, lub pozostałymi możliwościami wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020. Czytaj dalej

W środę 5 grudnia br. Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski podpisał umowę z Dolnośląskim Biurem Projektowania Urbanistycznego Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, reprezentowanym przez urbanistów Panią Joannę Świtlińską – Robutkę i Pana Pawła Niemca, na opracowanie projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Dąbrowa Tarnowska. Zmiana ta jest następstwem uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej nr XLIII/609/18 z dnia 26 czerwca 2018r. o przystąpieniu do zmian w planie i obejmuje obszar miasta w rejonie ulic Sucharskiego, Warszawskiej, Ogrodowej i Grunwaldzkiej przyjętego uchwałą nr XXIX/267/09 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 września 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2009 r. Nr 644 poz. 4852 – z późn. zm.). Czytaj dalej

Biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapraszają do rejestracji wszystkie koła gospodyń wiejskich, które zainteresowane są możliwością zyskania osobowości prawnej oraz ubiegania się o pomoc finansową. Warunkiem otrzymania do 5 tysięcy złotych wsparcia na start jest złożenie wniosku o rejestrację jak najszybciej, najlepiej do 14 grudnia. Do 27 grudnia trzeba będzie złożyć wniosek o wypłatę pieniędzy.
To gwarancja otrzymania wsparcia.

Czytaj dalej

Strona 12 z 183« Pierwsza...1011121314...203040...Ostatnia »