Archiwum kategorii: Urzędowe

Tradycja kolędowanie w naszym regionie jest bardzo bogata i żywa. Aktywnie działają w gminie Dąbrowa Tarnowska trzy grupy, opierając w dużej mierze się na Ochotniczych Strażach Pożarnych. Opiekę artystyczną i wsparcie materialne oferują im: Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej oraz Dąbrowski Dom Kultury.
Są to grupy: „Gruszowiacy” z Gruszowa Wielkiego (pod kier. Józefy Taraski), „Szarwarczanie” z Szarwarku (Izabela Moździerz) i „Nieczajniacy” z Nieczajny Górnej (Ryszard Mucha). Wszystkie grupy zapowiedziały swój udział w Gminnym Przeglądzie Grup Kolędniczych „Hej kolęda, kolęda…”, który odbędzie się w DDK w poświąteczną środę 28 grudnia o godz.17.00.

Życzenia!

15 grudnia 2011r w Krakowie odbyło się podsumowanie II Edycji Konkursu „Odblaskowa szkoła”, którego celem było i jest zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe. Szkoła w Żelazówce jest najlepszą szkołą w powiecie dąbrowskim.
Uczennice Joanna Marek i Aleksandra Wąż wraz z Dyrektorem mgr Lucyną Liberą odebrały dyplom od małopolskiego wicekuratora oświaty w Krakowie Pana Grzegorza Barana.

Miło nam poinformować, że decyzją Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 28 listopada 2011 Hotel Cristal Park w Dąbrowie Tarnowskiej został zaszeregowany oficjalnie do rodzaju HOTEL i otrzymał kategorię czterech gwiazdek!
Hotel Cristal Park w Dąbrowie Tarnowskiej to drugi, nowy hotel Spółki Hotel Cristal Park Spółka z o.o. Hotel obecnie posiada na pierwszym piętrze 15 przestronnych (pow. min 24 metry kwadratowe) pokoi (w tym jeden apartament) i może przyjąć 30 osób. Na piętrze znajduje się też sala konferencyjna o powierzchni 45 m. kw. W najbliższym czasie uruchomione zostanie II piętro i liczby te się podwoją!

15 grudnia 2011 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej połączona z prezentacją programu Młody Obywatel.
W sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej wzięli udział: Stanisław Początek – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, Kazimierz Tęczar – Sekretarz Powiatu, Marian Gajda – dyrektor ZOSiP, dr Marta Chrabąszcz – dyrektor ZSP Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej, Grażyna Gawlik – kierownik MGOSiR, Tomasz Wójcik – asystent Posła na Sejm RP Aleksandra Grada, wychowawcy Alina Boryczka oraz Rafał Szydłowski – opiekunowie radnych MRM oraz członkowie Stowarzyszenia „Wiedzieć Więcej”, a także uczniowie ZSP Nr 1.

12 grudnia 2011 r. Szkołę Podstawową w Smęgorzowie ponownie odwiedziła Pani Stefania Dulembowa. Jak zwykle przywiozła słodki poczęstunek dla dzieci, tym razem były to pączki i słodycze oraz książki do szkolnej biblioteki. Wspólnie z uczniami i nauczycielami obejrzała przedstawienie teatrzyku lalkowego pt. „Gucio zaczarowany”, który jest w planie działalności profilaktycznej szkoły. Spektakl bardzo podobał się wszystkim, ponieważ uczył jak walczyć ze swoimi wadami, jak stawać się lepszym. Po występie aktorzy rozmawiali z uczniami, pokazali im jak powstaje spektakl lalkowy, jak z bliska wyglądają lalki.
Następnie Pani Stefania odwiedziła każdą klasę. Spotkania odbyły się w bardzo ciepłej i już w świątecznej atmosferze.

14 grudnia 2011 r. odbyła się XIV sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. Obrady prowadził Władysław Knutelski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej.
Na sesji radni podjęli uchwałę w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Żelazówce i utworzenia Filii w Publicznej Szkole Podstawowej w Szarwarku, zgodnie z którą na bazie zlikwidowanej Szkoły w Żelazówce od dnia 1 września 2012 r. tworzy się Filię obejmującą klasy I-III wraz z oddziałem przedszkolnym przyporządkowaną organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej w Szarwarku, natomiast uczniowie klas IV-VI kontynuować będą naukę w Szkole w Szarwarku.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie na „Najładniejszą Iluminację Świąteczną na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska”. Jest to już V edycja. Jak co roku zachęcamy do udziału w przedmiotowym konkursie, w którym na właścicieli najładniejszych świątecznych iluminacji czekają atrakcyjne nagrody. Jednym z objawów radosnego przeżywania świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku jest  dekorowanie swojego otoczenia. Kolorowe światełka i iluminacje upiększają posesje, budynki instytucji i siedziby firm.
Cieszymy się, że co roku mieszkańcy naszej gminy wykazują duże zaangażowanie w upiększaniu własnych posesji w okresie świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.
Chętnych do udziału w konkursie prosimy o pisemne zgłaszanie swoich iluminacji świątecznych do Urzędu Miejskiego pokój nr 20. Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 30 grudnia 2011 roku.

Pod koniec listopada uczestnicy zajęć czytelniczych oraz plastycznych organizowanych w Szkole Filialnej w Sutkowie w ramach projektu „Dajcie nam szansę” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego odbyli swą małą wyprawę.
Ich pierwszym celem było zwiedzenie wystawy fotograficznej mieszczącej się w Dąbrowskim Domu Kultury. Dyrektor instytucji ugościł miło małych przybyszy oprowadzając ich po całym budynku, opowiadając historie związane z DDK , prezentując bogatą ofertę kulturalno-oświatową, a także zaplecze nowoczesnego kina cyfrowego Sokół, mieszczącego się w tymże budynku.

W dniu 09.12.2011r został podpisany List Intencyjny pomiędzy Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczna reprezentowaną przez Panią Grażynę Dudajek Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Tarnowskiej a Urzędem Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej reprezentowaną przez Pana Stanisława Początka Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej.
Celem projektu jest wzmocnienie /przestrzegania ustawy z dnia 9 listopada 1995r o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych /Dz.U. z 1996r, Nr 10, poz. 55 z p.zm./ poprzez kampanię społeczną informującą o obowiązujących regulacjach w zakresie miejsc wolnych od dymu tytoniowego oraz konsekwencjach zdrowotnych używania tytoniu (czynne i bierne palenie). Grupą docelową projektu są osoby dorosłe.

W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku dekretem Rady Państwa został wprowadzony na terenie Polski stan wojenny. Uzasadniono go groźbą zamachu stanu przez opozycję zgromadzoną głównie w NSZZ „Solidarność”, załamania gospodarki i interwencji wojsk radzieckich. Władzę w okresie stanu wojennego sprawowała WRON – Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, na czele z gen. Wojciechem Jaruzelskim.
Przepisy stanu wojennego spowodowały zawieszenie funkcjonowania organizacji społecznych i związków zawodowych, przy czym niektóre z nich rozwiązano – np. NSZZ „Solidarność” i Niezależne Zrzeszenie Studentów.

Przy Dąbrowskim Domu Kultury powstanie Uniwersytet Trzeciego Wieku. W spotkaniu grupy inicjatywnej, zorganizowanym przez Stanisława Początka – Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej i Pawła Chojnowskiego – Dyrektora DDK w sali obrad Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, uczestniczyło 26 osób po 55. roku życia, zainteresowanych ciekawymi sposobami wypełnienia czasu wolnego i rozwijania swoich zainteresowań, a także edukacji w okresie po zakończeniu kariery zawodowej.

12 grudnia 2011 roku w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej rozpocznie się kiermasz na którym można będzie zakupić piękne i oryginalne ozdoby choinkowe wykonane przez uczestników XI Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Ozdoba choinkowa”. Poziom artystyczny prac jest bardzo wysoki.
Dochód ze sprzedaży, tak jak w ubiegłych latach, zostanie przekazany ks. Mieczysławowi Pająkowi i przeznaczony na budowę kaplicy w małej wiosce w Republice Środkowej Afryki. Serdecznie zapraszamy.

Zapraszamy na mecz REAL MADRYT contra FC BARCELONA.
Sobota 10 grudnia 2011 –  godz. 21.45.
Cyfrowe Kino Sokół w Dąbrowie Tarnowskiej, obraz HD, emocje gwarantowane.
Szczegóły pod tel.14 655-92-14.

Po raz kolejny 4 grudnia 2012 r. w niedzielne popołudnie Św. Mikołaj, w którego postać wcielił się Edward Urbańczyk – Przewodniczący dąbrowskiego Koła Civitas Christiana rozdał prezenty 60 dzieciom w wieku od 3 – 10 lat. Spotkanie było okazją do uśmiechów i radości dzieci.
Spotkanie ze Św. Mikołajem zorganizowała i przygotowała poczętunek dla wszystkich dzieci Sołtys Gruszowa Wielkiego – Radna Rady Miejskiej – Józefa Taraska.

Dąbrowa Tarnowska to miasto otwartych możliwości. W ostatnich latach rozwój swój upatruje także w rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji mieszkańców. 7 grudnia br. na nowooddanej do użytku Hali Sportowej im. Agaty Mróz – Olszewskiej przy pełnych trybunach rozegrany został pokazowy mecz siatkówki kobiet.
W meczu otwarcia naprzeciw siebie stanęły drużyny KPSK Stal Mielec (PlusLiga) i Armatura Eliteski AZS UE Kraków (I Liga), które z radością odpowiedziały na zaproszenie organizatorów. Całość uatrakcyjniła Formacja taneczna Labirynt cheerlidearek ze Szkoły Tańca Honorata – wicemistrzynie świata z Hong Kongu. Był to pierwszy mecz, pierwsza większa impreza na dąbrowskiej hali sportowej.

Zakończono odbudowę kolejnych dróg zniszczonych podczas powodzi w 2010 r. tj. ulicy Sportowej długości 543 m w Dąbrowie Tarnowskiej. Wykonawcą zadania była firma MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE SA z Krakowa. Wartość umowna robót wyniosła 506.514,31 zł. Zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni bitumicznej ulicy, odbudowę chodnika przy ul. Sportowej oraz naprawę poboczy.

To już 20 raz (!) kiedy od samego rana na ulicach miasta można było spotkać Świętego Mikołaja, w którego postać zmienia się Przewodniczący dąbrowskiego Civitas Christiana Edward Urbańczyk. Św. Mikołaj, jak zawsze częstował dzieci i dorosłych słodyczami oraz odwiedzał szkoły, przedszkola i urzędy i wszędzie był radośnie witany.
Spotkania te były okazją do uśmiechów i radości. Specjalne wizyty złożył Św. Mikołaj w Warsztatach Terapii Zajęciowej oraz w dąbrowskim Domu Dziecka (Zespół Jednostek Wspierających Rodzinę), w Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym w Szarwarku, w dąbrowskich przedszkolach oraz w instytucjach, szkołach i domach prywatnych w Radgoszczy, Brzezówce i Dąbrowie Tarnowskiej. W Domu Dziecka była to już osiemnasta wizyta, która była okazją do wspomnień. Prezenty dla wychowanków przygotował Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

W Dąbrowie Tarnowskiej od 1 grudnia br. mieszkańcy mogą korzystać z nowej pełnowymiarowej hali sportowej. W tym dniu odbyło się oficjalne otwarcie tego nowoczesnego obiektu. Hala powstała przy ul. Sportowej na terenach kompleksu sportowego MGOSiR. Inwestorem była Gmina Dąbrowa Tarnowska.
Koszt inwestycji w całości to 8.008.000 zł. Montaż finansowy przedstawia się następująco; Budżet Gminy Dąbrowa Tarnowska 4.608.000 zł, Fundusze Unijne przyznane przez Zarząd Województwa Małopolskiego z MRPO 3.000.000 zł, pomoc finansowa Powiatu Dąbrowskiego 400.000 zł. Wykonawcą była CHEMOBUDOWA S. A. Kraków w systemie “zaprojektuj i wybuduj “.
Projekt wykonała Spółka Archis Jacek Światak i Ryszard Świętek z Oświecimia. Zawiera on nowatorskie rozwiązania i budynek jest świetnie wkomponowany w terenie. Parametry hali pozwalają na organizowanie rozgrywek w następujących dyscyplinach : siatkówka, koszykówka, piłka ręczna i piłka nożna halowa. Obiekt posiada nowoczesne zaplecze szatniowe i gospodarcze.
Na trybunach jest 800 miejsc siedzących, a na galeriach znajdzie miejsce stojące kolejnych około 400 widzów.W hali można prowadzić nie tylko zawody sportowe, ale i organizować duże imprezy kulturalne. Warte podkreślenia jest bardzo dobre tempo budowy. Gmina Dąbrowa Tarnowska podpisała umowę na początku kwietnia 2010 r. na zaprojektowanie i budowę.
W listopadzie ubiegłego roku wmurowano kamień węgielny, by po 12 miesiącach zakończyć budowę. Inwestycja posiada już prawomocną decyzję na użytkowanie wydaną przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Zgodnie Ustawą Prawo Ochrony Środowiska, Gmina może dotować zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Do zadań tych należą przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami, w tym usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest. Środki na ten cel pochodzą z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska. W związku z powyższym Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, iż do 6 grudnia 2011r można zgłosić do usunięcia azbest, np. rury azbestowe lub azbest pochodzący z zdemontowanych pokryć dachowych. Azbest zostanie usunięty bez ponoszenia przez zgłaszających żadnych kosztów (chyba że ilość zgłoszonego azbestu na jednej posesji przekroczy 15 ton.).  Azbest powinien zgromadzony być w miejscu umożliwiającym jego załadunek na samochód ciężarowy.

Strona 177 z 199« Pierwsza...102030...175176177178179...190...Ostatnia »